dışına

listen to the pronunciation of dışına
Türkisch - Englisch
outside

You're not allowed outside this room. - Bu odanın dışına çıkamazsın.

They planted bombs outside our homes. - Onlar evlerimizin dışına bomba yerleştirdiler.

exo
out of

Inflation is getting out of control. - Enflasyon kontrolün dışına çıkıyor.

Tom is moving out of town at the end of this month. - Tom bu ayın sonunda kasabanın dışına taşınıyor.

dış
exterior
dış
outer

The outer part of the ear is made of cartilage. - Kulağın dış tarafı kıkırdaktan yapılmıştır.

Between the inner and outer planets is an asteroid belt. - İç ve dış gezegenler arasında bir asteroit kuşağı vardır.

dış
external

Speech is external thought, and thought internal speech. - Konuşma dış düşünce ve düşünce iç konuşmadır.

That politician is well versed in internal and external conditions. - O politikacı iç ve dış koşullarda deneyimlidir.

dışına dönmek
turn out
dışına çıkarmak
take something outside
dışına taşmak
overflow
dışına yazmak
superscribe
dışına çıkmak
digress
dış
extrinsic
toplum dışına itmek
ostracize
dış
outward

No matter how we try, it is impossible to distinguish good people from bad people by outward appearances. - Ne yaparsak yapalım, iyi insanları kötü insanlardan dış görünüşlerine bakarak ayırmak imkansızdır.

Sami's body had no outward sign of visible trauma. - Sami'nin cesedinde hiçbir görünür dış travma işareti yoktu.

dış
foreign

Have you ever been to a foreign country? - Hiç yurt dışında bulundun mu?

Japan's foreign aid is decreasing in part because of an economic slowdown at home. - Japonya'nın dış yardımları yurttaki ekonomik yavaşlamadan dolayı kısmen azalıyor.

konu dışına çıkmak
digress
dış
{s} out

I wish you would shut the door when you go out. - Keşke dışarı çıktığın zaman kapıyı kapatsan.

Go out and breathe some fresh air instead of watching TV. - Televizyon seyretmek yerine, dışarıya çıkıp biraz temiz hava al.

dış
(Biyokimya) peripheral
dış
(Otomotiv) threat

Both we and the Soviets face the common threat of nuclear destruction and there is no likelihood that either capitalism or communism will survive a nuclear war. - Biz ve sovyetler nükleer yıkımın alışılmış tehditiyle yüz yüzeyiz ve hem kapitalizmin hem komunizmin nükleer bir savaşla mücadele etmesi olasılık dışı.

dış
(Askeri) outlying
dış
outdoor

It is getting dark outdoors. - Dışarıda hava kararıyor.

Tom doesn't play outdoors much. - Tom dışarıda çok oynamaz.

dış
off

Jane offered to take care of our children when we were out. - Jane biz dışarıda iken bizim çocuklarımıza bakmayı teklif etti.

Be sure to turn off the gas before you go out. - Dışarı çıkmadan önce gazın kapalı olduğundan emin olun.

dış
{s} salient
dış
appearance

No matter how we try, it is impossible to distinguish good people from bad people by outward appearances. - Ne yaparsak yapalım, iyi insanları kötü insanlardan dış görünüşlerine bakarak ayırmak imkansızdır.

She managed to keep up appearances. - O, dışarıya belli etmedi.

konu dışına çıkmak
wander off
toplum dışına itilmiş
outcast
toplum dışına itme
ostracism
ülke dışına akan
(Ticaret) outflow
dış
exogenous
dış
outside

It is very cold outside. You'll catch a cold without a coat. - Dışarıda hava çok soğuk, ceketsiz üşüteceksin.

Could we have a table outside? - Dışarıda bir masaya oturabilir miyiz?

dış
exteriors
dış
outher
dış
outside, exterior
dış
superficial
dış
external, outer
dış
offshore
dış
outside, exterior; outer; external; foreign
dış
ecto

Despite medical advances, ectopic pregnancy remains a significant cause of maternal mortality worldwide. - Tıbbi gelişmelere karşın dış gebelik, dünya çapındaki anne ölümlerinin önemli bir nedeni olmaya devam etmektedir.

dış
(Geometri) circumscribed
dış
exo

Exoplanets are planets that are outside the solar system. - Ötegezegenler, güneş sistemi dışındaki gezegenlerdir.

The exosphere is the outermost layer of our atmosphere. - Ekzosfer atmosferimizin en dış tabakasıdır.

dış
without

Tom couldn't sneak out of the dorm without being seen. - Tom görülmeden yurdun dışına çıkamadı.

She went out without saying good-bye. - Hoşça kal demeden dışarı çıktı.

dış
outer appearance; outer covering
erim dışına çıkmak
get out of range
içi dışına çıkmak
1. to vomit, throw up. 2. to have been so bounced about and jolted that one feels nauseated
içini dışına çevirme
eversion
içini dışına çevirmek
turn out
içini dışına çevirmek
evert
içini dışına çevirmek
evaginate
kontrolü dışına çıkmak
get out of control
konu dışına çıkmak
to digress
konunun dışına
far afield
londra'nın dışına
down
memleket dışına sürme
expatriating
memleket dışına çıkma
expatriating
memleket dışına çıkmış
expatriated
menzil dışına çıkmak
get out of range
meydan dışına iniş
(Havacılık) outside landing
meydan dışına iniş
(Havacılık) off-field landing
politika dışına çıkarmak
depoliticize
yurt dışına
abroad

Traveling abroad is one of my favorite things. - Yurt dışına seyahat etmek benim en sevdiğim şeylerden biridir.

When you travel abroad, you usually need a passport. - Yurt dışına seyahat edersen, genellikle bir pasaporta ihtiyacın vardır

yurt dışına akış
foreign drain
yurt dışına açılmak
expand abroad
yurt dışına açılmak
expand overseas
yurt dışına borçlar
(Ticaret) payables to foreign countries
yurt dışına giden
outbound
yurt dışına çıkma
voyage out
yurt dışına çıkmak
go abroad
çizginin dışına çıkmak
to step out of line
şehir dışına
uptown
şehir dışına
upstate
şehir dışına
downstate
Türkisch - Türkisch

Definition von dışına im Türkisch Türkisch wörterbuch

dış
Görülen, içte bulunmayan yüzey
dış
İki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan
dış
Açık havada geçen sahneleri içine alan çekim
dış
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
dış
Bireyin ötesinde bir varlığı olan
dış
Bostanlar, bağlar, sürülmüş tarlalar."- A. Haşim
dış
Yabancı ülkelerle ilgili
dış
Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan
dış
Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları
dış
Bir konunun kapsamına girmeyen şey
dış
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı: "Hafta sonunda şehrin dışına çıkıyoruz. Şehrin artık dışındayız
dışına
Favoriten