flare

listen to the pronunciation of flare
Englisch - Türkisch
{f} ışık saçmak
{f} (etekler) kabarmak
(Fotoğrafçılık) yansıma
genişletmek
alazlanmak
hiddetlenmek
genişlemek giysi
gösterişli
ışık
{f} parlak bir alevle yan
titrek parlak ışık ya da alev
işaret fişeği
birden alev almak
parlak ve titrek bir alevle yanmak
{i} alev
patlak vermek
{i} titrek ışık
meşalelerle işaret vermek
{i} işaret ışığı
çan şeklinde yaymak veya yayılmak
{i} öfke
{i} deniz feneri
{f} küplere binmek
{f} sinirlenmek
göz kamaştırıcı ışık
{f} alevlenmek
{f} ışıkla işaret vermek
{f} genişlemek (giysi)
(Askeri) AYDINLATMA CEPHANESİ: Esas itibariyle aydınlatma ve işaretleşme için yapılmış olan ve kısa bir süre yanarak parlak bir ışık veren piroteknik mühimmat, aydınlatma cephanesi, silah ve roketlerle atılabildiği gibi, uçaklardan da bırakılabilir veya arazi üzerine yerleştirilerek kullanılır. Bu cephane, kullanma maksadına göre, çeşitli renklerde ve mermi, bomba, fişek vesaire şekillerinde imal edilebilir
gösteriş
{i} parlama

Mary ve Tom'un denizde kaybolduklarını düşündük ama sonra sıkıntı parlaması gördük. - We thought Mary and Tom were lost at sea but then we saw the distress flare.

flareback topun kuyruk kamasından çıkan alev
{f} ışımak
birden alevlendirmek veya alevlenmek
{i} İspanyol paça
yayılma veya yayılan şey
{f} çan gibi genişlemek
{f} up parlamak, öfkelenmek
{i} 1. ask. aydınlatma cephanesi. 2
{i} çan etek
(Tıp) Deride bir böcek ısırığının veya muharriş bir maddenin sebep olduğu kızarıklık
{f} titrek ışık vermek
yaymak
parlak ışık
parlamak
birden alevlenmek
ıspanyol paça
aydınlatma cephanesi
flare out
genişletmek
flare squib
(Askeri) karıştırıcı
flare squib
(Askeri) yanıltıcı
flare star
(Astronomi) parıltılı yıldız
flare up
(Askeri) infilak etmek
flare up
harlamak
flare up
alazlanmak
flare up
öfkelenmek
flare out
alevlen
flare up
birden alevlen
flare up
birden alevlenmek
flare up
parlamak
flare into
içine ateşlemek
flare up
alevlenmek
flare angle
yayılma açısı
flare antenna
boynuz anten
flare back
(Askeri) ALEV GERİ TEPMESİ: Bir topun kamasından alev fışkırması, kama alevi, namlu içinde kalıp, namlu açıldığı zaman geriye geçerek orada hava ile karışınca iştial eden gazlardan ileri gelir
flare back
(Askeri) Alev geri tepmesi
flare dudu
(Askeri) Bir hedefe gönderilen nükleer bir silahın beklenen darbe ile fakat amaçlanandan daha yüksek bir irtifada infilak etmesi. Bu, darbesi ile ilgilenilen bir mermi olmayıp, silahın normal işleyişi ve hedef üzerindeki etkileri ile ilgilidir
flare fitting
konik fitting
flare gun
işaret fişeği tabancası
flare out
küplere binmek
flare out
sinirlenmek
flare path
havaalanı ışıklı pisti
flare patterns; flash
(Askeri) havai fişek; cep feneri, flaş, ani parıldama
flare release
(Bilgisayar) dışa açılan kanat serbest
flare up
(Fiili Deyim ) 1- birden alevlenmek , birden öfkelenmek
flare up
(Askeri) İnfilak etmek, patlak vermek
flare up
parlayıvermek
flaring
{s} ışıl ışıl
signal cartridge (flare)
(Askeri) işaret fişeği
signal flare
işaret fişeği
flared
(etek/pantolon) alt kısmı geniş
flaring
gösterişli
gas flare
gaz parlaması
parachute hand flare
paraşütlü el flaresi
solar flare
güneş parlaması
solar flare
(Meteoroloji) Güneş patlaması
airplane flare
(Askeri) TAYYARE AYDINLATMA BOMBASI: Bir arazi parçasını veya su üzerindeki bir hedefi aydınlatmak üzere tayyareden atılan bir bomba. Bu bomba, genel olarak, bir paraşüte bağlı ve içinde magnezyum veya başka bir madde bulunan bir kaptan ibarettir. Bomba, tayyareden atıldıktan sonra içindeki madde kendiliğinden ateş alır
chine flare
(Havacılık) sırt yayıklığı
emergency landing flare
(Askeri) MECBURİ İNİŞ İHBAR FİŞEĞİ: Geceleyin mecburi iniş yapmak zorunda kalan bir hava aracından atılan aydınlatma cephanesi. Bu cephane, genel olarak küçük bir paraşüte bağlıdır
fender flare
çamurluk genişletici
field manual (Army); financial management; flare multiunit; force module; freque
(Askeri) sahra elkitabı (Kara Kuvvetleri); mali yönetim; aydınlatma çoklu birimi; kuvvet modülü; frekans modülasyonu; işlevsel yöneticisi
flare up
hiddet
flare up
alevleniverme
flare up
parlama
flare up
öfke
flared
genişleyen
flared
(Tekstil) kloş
flared
flare alevlen
flared
evaze
flared
İspanyol paça
flares
flare alevlen
flares
pantolon/parlak ışıklar
flaring
{s} parlak
flaring
{s} göz kamaştırıcı
flaring
[adv] birden kızarak
flaring
evaze
night bombing flare
(Askeri) BOMBARDIMAN AYDINLATMA BOMBASI: Gece bombardımanlarında, bir hedefi aydınlatmak için bir uçaktan atılan paraşütlü aydınlatma cephanesi
parachute flare
(Askeri) PARAŞÜTLÜ AYDINLATMA CEPHANESİ: Bir paraşüte bağlı olarak havadan atılan ve kısa bir süre kuvvetli bir ışık verecek şekilde imal edilmiş bulunan piroteknik aydınlatma vasıtası. Paraşütlü aydınlatma cephanesi; gece bombardımanında hedefleri aydınlatmak, keşif yapmak veya uçakların mecburi inişlerinde faydalanmak üzere kullanılır
reconnaissance flare
(Askeri) KEŞİF AYDINLATMA BOMBASI: Hava keşif yerinde yeri aydınlatmak için atılan paraşütlü aydınlatma cephanesi
reconnaissance flare
(Askeri) keşif aydınlatma bombası
signal flare
(Askeri) İŞARET FİŞEĞİ: Yerden veya uçaktan atılan ve belirli bir kod sistemine göre anlam taşıyan, seçilmesi kolay bir renge ve evsafa sahip işaret fişeği
signal rocket/flare
(Askeri) İşaret fişeği
trip flare
(Askeri) aydınlatma tuzağı
trip flare
(Askeri) AYDINLATMA TUZAĞI: Bir tetik tertibatı ile, bundan çıkan ve belirli mesafelerde muhtelif kazıklara bağlanan tel veya kablolardan mürekkep paraşüt aydınlatma cephanesi. Tuzak halinde yerleştirilen bu cihaz, düşman kıtalarının tellere takılması üzerine patlayarak etrafı aydınlatır
warning flare
uyarı ışığı
Englisch - Englisch
A widening of an object with an otherwise roughly constant width, e.g. on the lower legs of trousers and jeans

The flare on the inside of the shoe resists ankle pronation;.

To blaze brightly

The blast furnace flared in the night.

To burst out suddenly, as in anger

The insult made him flare up.

The transition from downward flight to level flight just before landing

The captain executed the flare perfectly, and we lightly touched down.

To open outward in shape

The cat flared its nostrils while sniffing at the air.

A brightly burning light used to attract attention in an emergency, or to illuminate an area

The flares steered the traffic away from the accident.

To burn unsteadily
To cause to burn
A low fly ball that is hit in the region between the infielders and the outfielders

Jones hits a little flare to left that falls for a single.

{v} to burn with unsteady light, to glitter
To shine out with gaudy colors; to flaunt; to be offensively bright or showy
a burst of light used to communicate or illuminate
a shape that spreads outward; "the skirt had a wide flare"
burn brightly; "Every star seemed to flare with new intensity"
1 A bright eruption form the sun's chromosphere Compare prominence
a device that produces a bright light for warning or illumination or identification
a short forward pass to a back who is running toward the sidelines; "he threw a flare to the fullback who was tackled for a loss"
am unwanted reflection in an optical system (or the fogging of an image that is caused by such a reflection)
A sudden eruption of energy in the solar atmosphere lasting minutes to hours, from which radiation and particles are emitted
- a long tube containing a pyrotechnic composition which burns slowly with a bright, colored flame Used mainly to warn motorists of a roadway obstruction or broken down car Also used to ignite fireworks
Refers to the bowling ball changing its axis of rotation during its path down the lane The result is several different oil rings being visible around the ball
Rapid release of energy from a localized region on the Sun in the form of electromagnetic radiation, energetic particles, and mass motions
The sudden brightening of a meteor, most commonly near the end of its path when it is referred to as a Terminal Flare
(or "solar flare")--an rapid outburst on the Sun, usually in the vicinity of active sunspots A sudden brightening (usually seen only through special filters) may be followed by the signatures of particle acceleration to high energies--x-rays, radio noise and often, a bit later, the arrival of high-energy ions from the Sun
An unsteady, broad, offensive light
am unwanted reflection in an optical system (or the fogging of an image that is caused by such a reflection) a sudden burst of flame a shape that spreads outward; "the skirt had a wide flare"
Flares are trousers that are very wide at the bottom. see also flared
reddening of the skin spreading outward from a focus of infection or irritation
a sudden eruption of energy on the Sun lasting minutes to hours, from which radiation and particles are emitted
To shine out with a sudden and unsteady light; to emit a dazzling or painfully bright light
The act of pulling down the brakes of the canopy in order to slow it down, resulting in an increased angle of attack and reduced descent rate
Leaf of lard
If something such as a dress flares, it spreads outwards at one end to form a wide shape. a simple black dress, cut to flare from the hips
shine with a sudden light; "The night sky flared with the massive bombardment
a sudden recurrence or worsening of symptoms; "a colitis flare"; "infection can cause a lupus flare"
Scattered light, often due to reflections within the lens, lens hood, or camera interior Sometimes used to describe glare from illumination reflected from shiny backgrounds Gives reduced contrast and degraded shadow areas
To be exposed to too much light
If a fire flares, the flames suddenly become larger. Camp fires flared like beacons in the dark. Flare up means the same as flare. Don't spill too much fat on the barbecue as it could flare up
where the hull is angled outward from the base of the hull to the sheer line Kayaks with pronounced flare (like the Manteo, Pungo, and Rascal) have improved secondary stability
v, to pull down on both of the canopy's steering toggles in order to lower decent rate and forward speed just prior to landing The forward speed is traded-off for lift A flare performed too late has no effect, a flare performed too early can result in a stall in which the canopy looses forward speed and drops straight down A correctly performed flare results in an exceptionally soft landing
{i} wavering flame or light; sudden burst of light; outburst of anger or emotion; bright signal light; outwardly spreading curve
A defect in a photographic objective such that an image of the stop, or diaphragm, appears as a fogged spot in the center of the developed negative
a sudden burst of flame
The outward spread of the boat's sides from the waterline to the rail at the bow Also a distress signal
to make flare
If people's tempers flare, they get angry. Tempers flared and harsh words were exchanged
To open or spread outwards; to project beyond the perpendicular; as, the sides of a bowl flare; the bows of a ship flare
Non--image-forming light that reaches the film, resulting in a loss of contrast or an overall grayness in the final image Caused by stray light reflecting between the surfaces of the lens
If something such as trouble, violence, or conflict flares, it starts or becomes more violent. Even as the President appealed for calm, trouble flared in several American cities. Flare up means the same as flare. Dozens of people were injured as fighting flared up
Unwanted light that reflects and scatters inside a lens or camera When it reaches the film, it causes a loss of contrast in the image
The point during the landing approach in which the pilot gives an increased amount of up elevator to smooth the touchdown of the airplane
(baseball) a fly ball hit a short distance into the outfield a device that produces a bright light for warning or illumination or identification a burst of light used to communicate or illuminate a sudden outburst of emotion; "she felt a flare of delight"; "she could not control her flare of rage"
A widening of the lower legs of trousers and jeans
a sudden eruption of intense high-energy radiation from the sun's surface; associated with sunspots and radio interference
If someone's nostrils flare or if they flare them, their nostrils become wider, often because the person is angry or upset. I turned to Jacky, my nostrils flaring in disgust He stuck out his tongue and flared his nostrils
Mostly used when talking about airplanes and landing To flare is when your about to land and pull up just before touchdown and hold until you run out of enough airspeed to fly any more and the airplane sets itself on the ground With helicopters this is usually referring to the end of an autorotation where you start to add positive pitch back in the blades to slow down your decent Flare too late and you slam into the ground Flare too soon and all the energy in the rotorblades will be used up before you land causing the helicopter to drop like a rock and again, slam into the ground
An open flame used to burn off unwanted natural gas
(baseball) a fly ball hit a short distance into the outfield
To burn with an unsteady or waving flame; as, the candle flares
Term for the gradual increase in the pitch angle just before landing a plane It is used to bleed off excessive airspeed
The outward curve of a vessel's sides near the bow; a distress signal
reddening of the skin spreading outward from a focus of infection or irritation burn brightly; "Every star seemed to flare with new intensity"
Rapid release of energy from a localized region on the Sun in the form of electromagnetic radiation, energetic particles, and mass motions more!
a sudden outburst of emotion; "she felt a flare of delight"; "she could not control her flare of rage"
become flared and widen, usually at one end; "The bellbottom pants flare out"
1 The progressive widening of a hull towards the gunwale, typically seen at bow and stern of open canoes, and also in bow and stern of some sea kayaks Flare gives lift in rough water 2 Pyrotechnic device often required by boating regulations (not in South Australia) but generally regarded as useless by sea kayakers
A spreading outward; as, the flare of a fireplace
A flare is a small device that produces a bright flame. Flares are used as signals, for example on ships. a ship which had fired a distress flare
shine with a sudden light; "The night sky flared with the massive bombardment"
To burst out suddenly, as in anger (often with up or out.)
flare gun
A large-bore pistol-like firearm used to fire signal flares
flare up
To become more intense suddenly
flare up
To burn brightly again
flare up at
To suddenly display anger at
flare-up
A sudden intensification in activity
flare-up
A sudden outbreak, outburst or eruption (originally of flame, but now used more generally of any violent activity)
flare gun
device which shoots a bright signal light
flare out
become flared and widen, usually at one end; "The bellbottom pants flare out
flare out
become flared and widen, usually at one end; "The bellbottom pants flare out"
flare pass
a short forward pass to a back who is running toward the sidelines; "he threw a flare to the fullback who was tackled for a loss
flare path
an airstrip outline with lights to guide an airplane pilot in landing
flare star
a red dwarf star in which luminosity can change several magnitudes in a few minutes
flare star
Star that varies in brightness repeatedly but sporadically, sometimes by more than one magnitude, within a few minutes. The cause is thought to be the eruption of flares like those observed on the Sun but much larger (see solar flare). Proxima Centauri, in Alpha Centauri, the closest star to the Sun, is a flare star
flare up
If a disease or injury flares up, it suddenly returns or becomes painful again. Students often find that their acne flares up before and during exams. see also flare 2, 3, flare-up
flare up
{f} explode; be enthusiastic
flare up
ignite quickly and suddenly, especially after having died down; "the fire flared up and died down once again
flare up troubles
stir up violence, start trouble
flare-up
Any sudden acceleration in rate of spread or intensification of the fire
flare-up
{i} sudden outburst of anger; sudden intensification; sudden bursting into flame; excitement, enthusiasm
flare-up
Clumps of fuel or single trees that are consumed by fire rapidly and then die down, and do not constitute spread through the crowns
flare-up
If there is a flare-up of violence or of an illness, it suddenly starts or gets worse. There's been a flare-up of violence in South Africa
flare-up
Any sudden acceleration of fire spread or intensification of a fire Unlike a blow-up, a flare-up lasts a relatively short time and does not radically change control plans
flare-up
Any sudden acceleration of fire spread or intensification of the fire or a part of the fire Unlike blow-up, a flare-up is of relatively short duration and does not radically change existing control plans
flare-up
Any sudden acceleration of fire spread or intensification of the fire Unlike blowup, a flare-up is of relatively short duration and does not radically change existing control plans
flare-up
Any sudden acceleration of fire spread or intensification of the fire
flare-up
a sudden violent happening; "an outburst of heavy rain"; "a burst of lightning"
flare-up
  Any sudden acceleration in rate of spread or intensification of the fire   Unlike blowup, a flare-up is of relatively short duration and does not radically change existing control plans
flare-up tension
exacerbate tension, increase uneasiness
lens flare
A stray patch of brightness in a photographic image resulting from aberrant refractions or reflections within the lens due to an exceptionally bright light source, sometimes one just outside the image proper. Lens flare is usually unwanted, but can be exploited for artistic effect
parachute flare
a flare which deploys a small parachute to slow down its descent
solar flare
A violent explosion in the Sun's atmosphere
flaring
{a} burning unsteadily, showy, glittering
solar flare
(Meteoroloji) A solar flare is a sudden brightening observed over the Sun's surface or the solar limb
Flaring
aflare
flared
Flared skirts or trousers are wider at the bottom or at the end of the legs than at the top. In the 1970s they all had flared trousers
flared
having a gradual increase in width; "flared nostrils"; "a skirt flaring from the waist"
flared
{s} flaring, gradually curving outward; burning up, blazing
flared
having a gradual increase in width; "flared nostrils"; "a skirt flaring from the waist
flared
past of flare
flares
third-person singular of flare
flares
plural of flare
flares
{i} bell-bottomed pants, pants with legs that widen below the calf (popular during the 1960s and 1970s)
flaring
That flares; flaming or blazing unsteadily; shining out with a dazzling light
flaring
The burning of waste gases through a flare stack or other device before releasing them to the air (Source: Carbon Dioxide Information Analysis Center, 1990)
flaring
The burning of gas vented through a pipe or stack at a refinery, or a method of disposing of gas while a well is being drilled Flaring is regulated by state agencies Venting (letting gas escape unburned) is generally prohibited
flaring
Controlled burn-off of gas which must be released from an oil producing facility for safety reasons
flaring
having a gradual increase in width; "flared nostrils"; "a skirt flaring from the waist"
flaring
The burning of gases in a thermal destruction device
flaring
present participle of flare
flaring
The controlled and safe burning of gas which cannot be used for commercial or technical reasons
flaring
The technique of spreading out the open end of a bubble or tube to create a wider opening
flaring
Opening or speading outwards
flaring
streaming or flapping or spreading wide as if in a current of air; "ran quickly, her flaring coat behind her"; "flying banners"; "flags waving in the breeze"
flaring
The careful burning off of landfill gas
flaring
the burning of methane emitted from collection pipes at a landfill
flaring
{s} burning, blazing, flaming; slowly curving outward
solar flare
a sudden eruption of intense high-energy radiation from the sun's surface; associated with sunspots and radio interference
solar flare
volcanic eruption of the surface of the sun
solar flare
n. A sudden eruption of hydrogen gas on the surface of the sun, usually associated with sunspots and accompanied by a burst of ultraviolet radiation that is often followed by a magnetic disturbance. Sudden intense brightening of a small part of the Sun's surface, often near a sunspot group. Flares develop in a few minutes and may last several hours, releasing intense X rays and streams of energetic particles. They appear to be connected with changes in the Sun's magnetic fields during the solar cycle. The ejected particles take a day or two to reach the vicinity of Earth, where they can disrupt radio communications and cause auroras, and may pose a radiation hazard to astronauts
flare
Favoriten