back#up

listen to the pronunciation of back#up
Englisch - Türkisch
{f} yedekle
{i} yedek
destekle
destekle,v.yedekle: n.yedek
back
arka

Evimin arkasında bir kilise var. - There is a church at the back of my house.

Bana onun geniş bir arkası olduğu söylendi. - I am told he has a broad back.

back
sırt

Deniz samuru, sırtüstü yüzerken istiridye yemeyi seviyor. - Sea otters love to eat clams while swimming on their backs.

Japon kadınları bebeklerini sırtlarında taşırlar. - Japanese women carry their babies on their backs.

back
geri

O geri döndüğünde ona sor. - Ask her when she comes back.

Ne zaman geri döneceksin? - What time will you be back?

take back
geri almak

Kaçmış bir atı yakalamak söylenmiş bir sözü geri almaktan daha kolaydır. - It is easier to catch an escaped horse than to take back an escaped word.

back
{i} arkalık
come back
dönmek

Kısa sürede geri dönmek şartıyla dışarı çıkabilirsin. - You may go out only if you come back soon.

Boston'a dönmek istiyoruz. - We want to come back to Boston.

turn back
dönmek

Şimdi geri dönmek için çok geç. - It's too late to turn back now.

Geri dönmek zorunda kalacağız. - We're going to have to turn back.

back up
geri geri gitmek
back down
(fiil)zgeçmek, sözünden dönmek, caymak
back up
arka çıkmak
back up
desteklemek

İddiaları kanıtla desteklemek önemlidir. - It's important to back up claims with evidence.

back off
vazgeç
Back acne
Sırt sivilcesi, sırtta cçıkan sivilce
back
{f} 1. -i desteklemek, -e arka olmak, -e yardım etmek: Akif's company is
back and forth
ileri geri

Garip bir adam evimin önünde ileri geri yürüyordu. - A strange man was walking back and forth in front of my house.

Tom ve Mary bir topu ileri geri attılar. - Tom and Mary tossed a ball back and forth.

back demand
yerine getirilmemiş talep
back down
(Dilbilim) iddiadan vazgeçmek
back order
(Askeri) BİRİKMİŞ SİPARİŞ, SİPARİŞ BAKİYESİ: Dağıtım için anında mevcut olmayan fakat ileride dağıtım yapılmak üzere stok taahhüdü olarak kayıt edilmiş sipariş veren kuruluşlarca talep edilmiş maddenin miktarı
back out
(fiil)zgeçmek, caymak, sözünden dönmek
back out of
{f} sözünden dönmek
back someone up
(deyim) gelistirmek icin ilaveler yapmak
back someone up
arkasında olmak
back to back
arka arkaya
back up
(Dilbilim) destek sağlamak
back up
yedeğini almak
back up
bilgisayar yedeklemek
back up
destek olmak
back up
(Bilgisayar) yedeklemek
back
{f} üzerine bahse girmek
back
geçmişte

Mütevazı bir geçmişten geliyorum. - I come from a humble background.

Leyla sıkı bir dini geçmişten geliyor. - Layla comes from a strict religious background.

back
-e yardım etmek
back
sırtlamak
back
eski yerine
back
geriye gitmek

Sadece ne kadar geriye gitmek istiyorsun? - Just how far back do you want to go?

Bir bebek olmak için geriye gitmek istiyorum. - I want to go back to being a baby.

back
eğin
back
(Anatomi) omurga

Omurgasızların hiçbir omurgası veya bel kemiği yoktur. - Invertebrates have no backbone or spinal column.

back
karşılık olarak
back
(Dilbilim) kalın

Saçını tıraş edersen, tekrar daha kalın uzayacaktır. - If you shave your hair, it will grow back thicker.

back
eski yerinde
back
arkaya doğru olan
back
arkasındaki

Mağazanın arkasındaki karanlık bir köşede gözden kayboldu. - He disappeared into a dark corner at the back of the shop.

Sınıfın arkasındaki birkaç öğrenci, cep telefonundan mesaj atıyorlardı. - Several students in the back of the classroom were texting.

back
kaşelemek
back
vazgeçmek

Tom şimdi vazgeçmek üzere değil. - Tom isn't about to back down now.

back and forth
karşılıklı olarak
back down
dönmek
back down
savunulan iddadan vazgeçmek
back of
arkasına

Tom sandalyenin arkasına dayanıyordu. - Tom was leaning on the back of the chair.

Tom mektubun arkasına bir şeyler yazdı. - Tom wrote something on the back of the letter.

back of
arkası

Tom genellikle sınıfın arkasında oturur. - Tom usually sits in the back of the classroom.

Siyah insanlar otobüsün arkasında oturmak ya da doluysa ayakta durmak zorunda kaldılar. - Black people had to sit in the back of the bus, or stand if the back was full.

back off
(deyim) sorumluluktan geri durmak
back off
(deyim) aracı geri almak
back off
vazgeçmek
back off
gevşetmek
back out
sözünü tutmamak
back sight
(Askeri) gez
back sight
(Askeri) nişangah
back the motion
(Politika, Siyaset) önergeyi desteklemek
back to square one
(deyim) sil baştan
back up
(Bilgisayar) yedekle

Tüm çalışmalarınızı yedekleyin - Back up all your work.

back up
(Dilbilim) yardımcı olmak
back up
(Havacılık) desteklemeki
back up files
(Bilgisayar) dosyaları yedekle
back up now
(Bilgisayar) şimdi yedekle
back up ring
dayanma halkası
back up switch
destek anahtarı
back
geriye

Nereye gittiğimizi bilmek için bazen geriye bakmalıyız. - Sometimes we need to look back to know where we are going to.

Aktris, sahne üzerinde geriye düştü. - The actress fell backward over the stage.

back
arkadaki

Resmimizi arkadaki heykelle çektirelim, değil mi? - Let's have our picture taken with the statue in the back, shall we?

back
desteklemek

Tom beni desteklemek için kaldı. - Tom stayed to back me up.

Sürekli seni desteklemekten bıktım. - I'm fed up with always backing you up.

back
uzak

Terinde olsam uzak dururum. - I'd stand back if I were you.

On ay uzak kaldıktan sonra eve geri döndü. - He returned back home after being away for ten months.

back
daldaki
back
arka çıkmak
back
önceki

Ne zaman döndün? Ben önceki gün geri döndüm. - When did you return? I came back the day before yesterday.

Önceki gece partiden geç dönmeme rağmen sabah bir papatya kadar dinçtim. - Although I came back late from the party last night, I was as fresh as a daisy in the morning.

back
(futbol) bek
back
geriye doğru

Tom Mary'yi memnun etmek için geriye doğru eğilir. - Tom bends over backwards to please Mary.

Arabayı geriye doğru park etmek neden ileriye doğru park etmekten daha kolaydır? - Why is it easier to park the car backwards than forwards?

back
arkaya

Arkaya yakın masalardan birinde oturalım. - Let's sit at one of the tables near the back.

Tom saçını arkaya taramıştı. - Tom had his hair slicked back.

back
arkada

Biz uzun süredir arkadaşız. - We're friends from way back.

Arkada bir oda istiyorum. - I'd like a room in the back.

back
bahse girmek
back
önce

Yağmur başlamadan önce geri dönelim. - Let's go back before it begins to rain.

25 Ocaktan önce kütüphane kitaplarımı geri götürmek zorundayım. - I've got to take my library books back before January 25th.

back
geçmişe

Tom geçmişe seyahat etti. - Tom traveled back in time.

Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor. - It is considered impossible to travel back to the past.

back
geriye doğru götürmek
back
arkaya götürmek
back
dal

Tom yine uykuya daldı. - Tom fell back asleep.

Babam eve dönmeden önce uykuya daldım. - I fell asleep before father came back home

back
geride

Polisler kalabalığı geride tuttu. - The police held back the crowd.

Tom ve Mary geride uzağa oturdular. - Tom and Mary sat way in the back.

back
destek olmak
back
(para) önceden borç olan
back
geri yine
back
üzerine para koymak
back
karşılığında
back axle
arka aks
back axle tube
arka köprü
back azimuth
geri azimut
back board
arkalık
back bone
omurga
back cloth
baskı astarı
back cloth
astar
back computation
geri hesaplama
back conduction
geri iletim
back contact
geri kontak
back country
memleketin uzak köşeleri
back country
taşra
back country
geri kalmış bölge
back coupling
geri kuplaj
back current
geri akım
back door
arka kapı

Tom arka kapıdan gizlice sıvıştı. - Tom sneaked out the back door.

Arka kapıyı kapatmayı düşünemeyecek kadar sarhoştu. - He was too drunk to remember to shut the back door.

back down
hatalı olduğunu kabul etmek
back down
dön

Tom sözünden dönmeyecek. - Tom isn't going to back down.

Tom asla sözünden dönmeyecek. - Tom will never back down.

back down
boyun eğmek
back down from
caymak
back down from
vazgeçmek
back electromotive force
zıt elektromotor kuvvet
back emission
geri emisyon
back end processor
geri uç işlemcisi
back entrance
arka giriş
back flow
tersine akış
back flow
ters akış
back flow valve
geri akış vanası
back formation
sözcük üretme
back gray
astar
back issue
eski tarihli yayın
back lighting
geriden aydınlatma
back lobe
arka kulak
back mixing
geri karıştırma
back number
eski sayı
back number
bir önceki sayı
back number
çağdışı şey/kimse
back nut
ters somun
back of beyond
çok uzak yer
back out
caymak
back out
vazgeçmek
back pay
geri ödeme
back pay
ödenmesi gecikmiş vergin
back plane
arka düzlem
back porch
arka düzlük
back pressure
karşıbasınç
back pressure turbine
karşıbasınç türbini
back pressure valve
geri tazyik subapı
back projection
geriden gösterim
back projection screen
geriden gösterim ekranı
back projector
art projektör
back rest
mesnet
back rest
arkalık
back room
arka oda
back saw
sıçankuyruğu testere
back saw
tırtıl testere
back scratcher
kaşağı
back seat
ikinci mevki
back seat
arka koltuk

Tom genellikle arka koltukta yolculuk etmeyi tercih eder. - Tom usually prefers to ride in the back seat.

Mary arabayı sürerken Tom arka koltukta uyudu. - Tom slept in the back seat while Mary drove.

back shaft
arka mil
back shift
bakım-onarım vardiyası
back shift
bakım onarım vardiyası
back sight
geri rasat
back space
gerilet
back spring
arka yay
back street
arka sokak

Soyguncu bir arka sokakta ona saldırdı. - The robber attacked her on a back street.

back street
dönge
back talk
ters karşılık
back talk
küstahça karşılık
back the oars
siya etmek
back the sails
yelkenleri faça etmek
back titration
geri titrasyon
back to back
sırt sırta
back to back loan
karşılıklı kredi
back to the drawing board
sil baştan
back tracking
gerileme
back type parachute
sırt paraşütü
back up
destekle

Tom'un mazeretini destekleyecek birini bulmalıyım. - I need to find someone to back up Tom's alibi.

Tom desteklemeye başladı. - Tom started to back up.

back up
yedeklemek
back wheel
arka tekerlek
back wheel brake
arka tekerlek freni
back wool
sırt yünü
back-pedal
pedalı geri çevirmek
back-pedal
caymak
back-seat driver
sürücüye müdahale eden kişi
balanced back flow valve
dengeli geri akış vanası
back away
Geri çekilmek

The predator would back away from it.

back comb
geri tarak
back crawl
Sırt üstü yüzme
back flip
geri takla
back later
sonra tekrar
back line
arka çizgi
back passing
geri geçme
back plane
geri düzlem
back someone up
geri birini
back stabber
Kalleş, arkadan vuran, ihanet eden
back stage
Sahne arkası
back up to
geri kadar
back-of-the-envelope calculation
yuvarlak hesap
back-order
back-düzen
back-testing
Geriye dönük test: Modellerin doğruluğunu ve performansını ölçmek amacıyla modelden elde edilen sonuçların gerçekleşen değerler ile karşılaştırılması şeklinde uygulanan test yöntemi
Englisch - Englisch

Definition von back#up im Englisch Englisch wörterbuch

back
Far from the main area

That chore has been in the back of my mind for weeks.

back
to brace the yards so that the wind presses on the front of the sail, to slow the ship
back
The inside margin of a page
back
To go in the reverse direction

The train backed into the station.

back
The reverse side; the side that is not normally seen

I hung the clothes on the back of the door.

back
Near the rear

Go in the back door of the house.

back
The edge of a book which is bound

The titles are printed on the backs of the books.

back
The roof of a horizontal underground passage
back
Away from the front or from an edge

Step back from the curb.

back
That part of the body that bears clothing
back
Not current

I’d like to find a back issue of that magazine.

back
Large and attractive buttocks
back
A non-alcoholic drink (often water or a soft drink), to go with hard liquor or a cocktail
back
That which is farthest away from the front

He sat in the back of the room.

back
In a manner that impedes

Fear held him back.

back
The backrest, the part of a piece of furniture which receives the human back

Can you fix the back of this chair?.

back
In some team sports, a position behind most players on the team

The backs were lined up in an I formation.

back
The side of any object which is opposite the front or useful side

Turn the book over and look at the back.

back
to change direction contrary to its normal pattern (anticlockwise in the northern hemisphere, clockwise in the southern)
back
To or in a previous condition or place

The office fell into chaos when you left, but now order is back.

back
Produced in the back of the mouth

U in rude is a back vowel.

back
The part of something that goes last

The car was near the back of the train.

back
The part of a piece of clothing which covers the back

I still need to finish the back of your dress.

back
The side of a blade opposite the side used for cutting

Tap it with the back of your knife.

back
to lay out a second, smaller anchor to provide additional holding power
back
The keel and keelson of a ship

The ship's back broke in the pounding surf.

back
Effort, usually physical

Put some back into it!.

back
Area behind, such as the backyard of a house

We'll meet out in the back of the library.

back
Upper part of a natural object which is considered to resemble an animal's back

The small boat raced over the backs of the waves.

back
The rear of body, especially the part between the neck and the end of the spine and opposite the chest and belly

Could you please scratch my back?.

back
To support

I back you all the way.

back
The spine and associated tissues

I hurt my back lifting that dictionary.

back alley
An alleyway that runs behind a row of houses, or between rows of houses
back alleys
plural form of back alley
back alleyway
A back alley
back alleyways
plural form of back alleyway
back and forth
Negotiations or discussions between two or more parties
back and forth
The movement (of someone or something) forward followed by a return to the same position. May refer to a concept such as an emotional state or a relationship as well as a physical thing
back and forth
From one place to another and back again
back and forths
plural form of back and forth
back at you
Used to return a greeting

Hey, good luck with that, Buddy! / Right back at you, man!.

back away
To move in a direction opposite where one is facing, keeping some (or most) of your attention on the thing in front being avoided
back beats
plural form of back beat
back biters
plural form of back biter, an alternative form of backbiter
back blocks
Remote countryside
back board
The border at the extreme ends of the sheet
back boiler
a similar boiler, that just supplies hot water, fitted behind an open fire or in a range
back boiler
a boiler that supplies a central heating and hot water system and is fitted into a fireplace recess, normally behind a gas fire
back burner
A section of a stove used to keep some pots warm while one focuses on others
back burner
A state of low urgency; a state of low current importance
back burners
plural form of back burner
back catalogue
A listing of all the works of a specific artist, or all the books, records etc of a specific publisher, including works that are no longer available
back catalogue
The works themselves
back channel
An unofficial communications channel used to make informal or subversive negotiations
back channel
The smaller of two channels in a river that diverge to form an island
back channel
A gesture or short prompt by which a listener invites a speaker to continue
back country
A remote part of a country
back cover
the cover on the opposite side of the front cover; back of the book; associated with sports pages in publications
back crawl
a style of swimming using the backstroke
back cross
A throw where the object is caught and then thrown from behind the back
back crosses
plural form of back cross
back door
A subsidiary entrance to a building or house at its rear, normally away from the street
back door
To enter a tube by accelerating from behind; to surf into an already formed hollow wave, in contrast to the normal method of slowing to allow a surfable wave to form

If you survive the heavy take-off at 'The Chair' (which is very close to the rocks) you will find you're in 'The Suck-up', which offers either a spectacular barrel or a bonecrunching wipeout, but you might find you have to back door it.

back door
A secret means of access to something
back door
To attempt to accomplish by indirect means, especially when direct means are proscribed
back door
The anus, generally used in reference to anal sex
back door
The path of a pitch which starts outside and then slides over the plate

He has a nasty back door slider.

back doors
plural form of back door
back double biceps
A standard pose in which both sets of biceps and back muscles are flexed, with one's back turned toward the judges
back down
To take a less aggressive position in a conflict than one previously has or has planned to

I was going to sue them, but now I'm going to have to back down.

back end
that part of a hardware or software system that is farthest from the user
back end
the rear of an animal, etc
back ends
plural form of back end
back feet
plural form of back foot
back fire
a small, controlled fire set in the path of a larger uncontrolled fire, in order to limit the spread of the large fire by removing its fuel
back fires
plural form of back fire
back five
Collectively, the backs (the 2 wings, fullback, outside centre and inside centre)
back foot
The batsman's foot closest to the wicket
back foot shot
A shot played by the batsman with most of his weight on the back foot
back foot shots
plural form of back foot shot
back formation
Alternative spelling of backformation
back formations
plural form of back formation
back four
The set of defenders in a team

it was a comfortable evening for the Gunners back four.

back gammon player
A sodomite
back gammon players
plural form of back gammon player
back garden
A garden at the rear of a property
back gardens
plural form of back garden
back in
To reverse a vehicle into a space
back in the day
In the past; at one time, especially a time which is fondly remembered
back into
To rely upon another team's loss in order to advance to the post-season

The 2006 St. Louis Cardinals backed into the playoffs.

back issue
An edition of a magazine, etc, that was published earlier than the current edition
back labor
Intense pain in one's back while in labor (giving birth)
back labors
plural form of back labor
back labour
UK spelling of back labor
back labours
plural form of back labour
back line
Collectively, the defenders of a team
back matter
the parts of a book that appear after the text, including the afterword, index and bibliography
back number
Anything considered old-fashioned
back number
A back issue of a magazine, etc
back numbers
plural form of back number
back o' Bourke
An extremely remote place or region
back of beyond
A very remote place

I thought I should like to go near the sea — to some quite tiny country place at the back of beyond..

back of one's mind
The supposed location of low-importance plans

Wallpapering the bedroom has been at the back of my mind for some time now.

back of one's mind
One's remote memory
back off
To lower the setting of

Could you back off the volume a bit? It's really loud.

back off
To become less aggressive, particularly when one had appeared committed to act

I was going to sue, until my legal advisors told me to back off.

back off
To move backwards away from something

I tried to back off slowly from the tiger in my path.

back office
The IT and infrastructure support services for a company, separate from the public face of the business
back on to
Alternative spelling of back onto
back onto
To overlook something from the rear

My house backs onto the canal.

back onto
To reverse a vehicle onto something

The car backed onto my toe.

back out
To withdraw from something one has promised to do

She backed out of organizing the fund-raising.

back out
To undo a change

I had to back out the installation of Internet Explorer 8 as the paging rate went through the roof.

back out
To reverse a vehicle from a confined space

He backed out of the garage.

back page
the final page of a publication of some sort; especially a book
back pass
The handling of the ball by the goalkeeper
back passage
anus
back passage
The passage between two terraced houses leading between and the front and back gardens or yards
back passes
plural form of back pass
back payment
An overdue payment from an debtor to an creditor on money owed

The employer payed a back payment to his employee on his wages from 3 months earlier.

back payments
plural form of back payment
back projection
A cinematic technique in which live action is filmed in front of a screen on which the background action is projected
back projections
plural form of back projection
back road
A secondary road, a little used road, a road through rural areas sometimes used as alternate to main roads

There was too much traffic on the highway, so I used a back road. It was very scenic but I had to keep the speed down.

back row
A row near the back of the theater or group of seats
back row
The last row of seats in a theater or any group of seats
back row
The row of players in a scrum, consisting of two flankers and a number eight
back rows
plural form of back row
back scrubber
an utensil in the form of a brush or a sponge on a long handle, used to scrub the back while bathing
back seat
Any of the seats in the rear of an automobile
back seat
A powerless position
back seats
plural form of back seat
back slap
A slap delivered with the back of one's hand instead of the palm-side of an open hand
back slap
A controlled landing, slapping to the mat with one's back
back slap
An encouraging pat on one's back
back stories
plural form of back story
back straight
The straight part of a running track (or similar) opposite the finishing line

He got boxed in amongst four African runners in the back straight of the last lap, and was only able to get out into the clear coming into the home straight.

back straights
plural form of back straight
back street
A usually small and narrow street or alley, especially one in inferior or poorer parts of a city, away from the centre
back street
A secret, clandestine or illegal scene
back to back jack
Two home runs hit by consecutive batters

Smith, Jones ... back to back jack in the sixth chasing the starter.

back to basics
A conscious return to principles such as self-respect, decency and honesty; especially the discredited policy of the Conservative government in the 1990s
back to basics
back to fundamental principles

You can't teach them calculus when they can't add up; let's get back to basics.

back to front
Reversed, with the back now at the front

The classic VW Beetle is a back to front car, with the engine at the rear.

back to front
Turned so that the back is now at the front

Have you ever put your underpants on back to front?.

back to nature
Turning away from urban environs and attitudes, towards an organic, agrarian lifestyle
back to square one
Back to the start, as after a dead-end or failure

After spending six hours on the intake we realized that there was nothing wrong with it, so we went back to square one.

back to square one
Located back at the start, as after a dead-end or failure

After spending six hours on the intake we realized that there was nothing wrong with it, so we are back to square one.

back to the drawing board
Back to the beginning following an unsuccessful attempt

Well, that didn't work at all, so it's back to the drawing board, I guess.

back to the wall
A situation with no other options remaining

His back to the wall, Ahmedinajad resorted to the tactic favored by cornered politicians everywhere: distract attention from yourself by pointing to a bogeyman.

back tooth
A molar
back up
To copy (data) as a security measure
back up
To move a vehicle backwards
back up
For a fielder to position himself behind the wicket (relative to a team-mate who is throwing the ball at the wicket) so as to stop the ball, and prevent overthrows
back up
To undo one's actions

I couldn't see how to finish the project, so I backed up and tried it another way.

back up
For the non-striker to take a few steps down the pitch, in preparation to taking a run, just as the bowler bowls the ball
back up
To reconsider one's thoughts

This isn't working. Let's back up and think about it.

back up
For an accumulation of material to halt the flow or movement of something

When I flushed the toilet, the plumbing backed up and burst.

back up
To move backwards, especially for a vehicle to do so
back up
To provide support or the promise of support

When he said I wasn't there, I told him I was, and my buddy backed me up.

back vowel
Any vowel sound produced in the back of the mouth. Examples: "u" in “rule” and "o" in “pole”
back wall
The wall at the back of a racquetball or squash court, directly opposite the front wall
back walls
plural form of back wall
back waters
plural form of back water
back yards
plural form of back yard
back, crack and sack
A beauty treatment for men in which hair is removed from the back, from between the buttocks ("crack") and from the scrotum ("sack")
back-alley
Occurring away from publicity, or in mean surroundings; back-street

a back-alley abortion.

back-and-forth
Alternative spelling of back and forth
back-burner
Having low urgency; not currently important
back-cloth star
An actor who stands upstage, forcing the other actors to face him and turn their backs to the audience, in order to gain more attention to himself
back-cross
Alternative form of back cross
back-double
A favourite route through a town or city, often used as a shortcut

All back-doubles, short-cuts, and roundabout time-savers became redundant.

back-end
Alternative form of back end
back-form
To form a word by a back-formation process
back-form
A back-formation; a word formed by removing a perceived morpheme from an older word
back-formation
The process by which a new word is formed by removing a morpheme (real or perceived) of an older word, such as the verb burgle, formed by removing -ar (perceived as a suffix forming an agent noun) from burglar
back-formation
A word created in this way

Back-formations, such as tambour (for play the tambourine), are a staple of comedic wordplay.

back-handed compliment
Alternative spelling of backhanded compliment
back-handed compliments
plural form of back-handed compliment
back-of-the-envelope
approximate, rough, simplified

Do some back-of-the-envelope calculations before all the facts come in.

back-seat driver
A person sitting in the back-seat of a car issuing (unsolicited and usually unwanted) instructions to the driver
back-seat driver
An opinionated person who offers (unsolicited and often unwanted) advice on the best way to handle a situation
back-to-back
With one's back facing somebody else's back

Stand back-to-back so that we can see which of you is taller.

back-to-back
Having a party wall at the rear

We lived in a row of back-to-back houses.

back-to-back
Identical or similar and sequential

They sat through two back-to-back movies.

back-to-back connection
The direct connection of the output of one telecommunications device to the input of another
back-to-basics
Alternative spelling of back to basics
back-to-work order
A legally binding directive—issued by a court of law, legislature, or other authority—that requires workers who are engaging in a strike or similar labor action to return to work

Ontario lawmakers voted to impose fines on workers and the union if they failed to heed a back-to-work order.

back burner
rear burner on a stovetop; place of low priority, secondary position (Slang)
back down
remove oneself from an obligation; "He bowed out when he heard how much work was involved"
back down
give up, give in, withdraw
back off
give up on, withdraw from -, abandon
back out
withdraw, pull back
back off
move backwards from a certain position; "The bully had to back down"
back
{n} the hinderpart, rear, thick part, outside
back
{a} backward, behind, on things past
back
{v} to mount, second, support, put back
back burning
Controlled or prescribed burning, also known as hazard reduction burning or swailing is a technique sometimes used in forest management, farming, prairie restoration or greenhouse gas abatement. Fire is a natural part of both forest and grassland ecology and controlled fire can be a tool for foresters. Hazard reduction or controlled burning is conducted during the cooler months to reduce fuel buildup and decrease the likelihood of serious hotter fires. Controlled burning stimulates the germination of some desirable forest trees, thus renewing the forest. Some cones, such as sequoia and serotinous require heat from fire to open cones to disperse seeds
back of house
The staff area in a restaurant
back to square one
Back to where one started. "We were forced to go back to square one in our efforts to change the name of the company."
back to back
A back to back consilidation is a MAWB or consolidation with only one HAWB in it
back to back
The distance measured between the inside edges of the two wheels on an axle Important for determining if a given wagon, carriage, or locomotive will run through a given piece of track that has check rails
back to back
one back facing another; one right after another, in immediate succession
back to back
Running more than one commercial, with one following immediately after another
back to back
Two or more sign faces mounted on a common structure, but facing in opposite directions
back to back
Print applied to both sides of a sheet of paper
back-to-back
A program or commercial immediately preceding or following another See PIGGYBACK
back-to-back
A new letter of credit issued to another beneficiary on the strength of a primary credit The second L/C uses the first L/C as collateral for the bank Used in a three-party transaction
back-to-back
one after the other; "back-to-back home runs
back-to-back
happening one after another. a house in a row or terrace built with its back touching the back of the next row of houses
back-to-back
one after the other; "back-to-back home runs"
back-to-back
Describes the situation in which two commercials directly follow each other Candidates can ask to run or not to run back-to-back with specific other candidates
back#up

  Aussprache

  Etymologie

  [ 'bak ] (noun.) before 12th century. Middle English, from Old English bæc; akin to Old High German bah back.

  Videos

  ... think of back up. ...
  ... But today we're going to go beyond back up, and we're ...

  Wort des Tages

  arcadia
Favoriten