gez

listen to the pronunciation of gez
Türkisch - Englisch
hindsight
(silah) notch
notch in an arrow
rope with knots at intervals for measuring ground
(silah) backsight; (ok) notch
backsight
rear sight (of a gun)
plumb line
ambulate
(Askeri) back sight
{f} touring

Tom is still touring with Mary's band. - Tom hâlâ Mary'nin grubuyla geziyor.

Tom is touring with Mary's band. - Tom Mary'nin grubuyla geziyor.

{f} wandering

I spent an hour wandering before I realised which way I needed to go. - Hangi yola gitmem gerektiğini fark etmeden önce gezinerek bir saat harcadım.

I don't want Tom wandering around the mall by himself. - Tom'un alışveriş merkezinde tek başına gezinmesini istemiyorum.

{f} tour

Why did we have to come on this tour? It's really boring. - Neden bu geziye gelmek zorundaydık? Gerçekten çok sıkıcı.

Tom gave me a tour of his house. - Tom bana evini gezdirdi.

{f} jaunt
{f} loafing
wander

When my interview was postponed until 3, I wandered around killing time. - İş görüşmem ertelenince saat 3'e kadar boş boş gezdim.

I spent an hour wandering before I realised which way I needed to go. - Hangi yola gitmem gerektiğini fark etmeden önce gezinerek bir saat harcadım.

sightsee

He went to Hawaii to do some sightseeing. - O, gezi turu yapmak için Hawaii'ye gitti.

I want to get a sightseeing visa. - Bir gezi için vize almak istiyorum.

(Askeri) rear sight
cubit
gez göz
(Telekom) pointing
delikli gez
(Askeri) peep sight
sabit gez
(Avcılık) single position rear sight
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) f. Arşın, endaze
(Osmanlı Dönemi) Tâlim için yapılmış kısa ok
(Osmanlı Dönemi) Okun çentiği
(Osmanlı Dönemi) İlgın ağacı
Yapı işlerinde kullanılan çekül
Tüfek, tabanca gibi ateşli silâhlarda namlunun gerisinde bulunan ve nişan alırken arpacıkla birlikte göz ile hedef arasında aynı doğru üzerine getirilen kertik
Yer ölçmeye yarar düğümlü ip
Okun, kirişe geçen ucundaki kertik
Talim için yapılmış kısa ok
Okun kirişe geçen ucundaki kertik
gez
Favoriten