an encouraging pat on one's back

listen to the pronunciation of an encouraging pat on one's back
Englisch - Englisch
back slap
an encouraging pat on one's back

  Silbentrennung

  an en·cour·ag·ing Pat on one's back

  Türkische aussprache

  ın enkırîcîng pät ôn wʌnz bäk

  Aussprache

  /ən enˈkərəʤəɴɢ ˈpat ˈôn ˈwənz ˈbak/ /ən ɛnˈkɜrɪʤɪŋ ˈpæt ˈɔːn ˈwʌnz ˈbæk/

  Wort des Tages

  analphabet
Favoriten