büyütmek

listen to the pronunciation of büyütmek
Türkisch - Englisch
aggrandize
amplify
enlarge

He wanted to enlarge his sphere of influence. - O, etki yaptığı alanı büyütmek istedi.

raise

You were in prison, so I had to raise our children by myself. - Sen hapishanedeydin bu yüzden çocuklarımızı kendim büyütmek zorunda kaldım.

What's harder than for a single mother to work 2 jobs and raise 5 kids? - Bekar bir anne için iki işte çalışmak ve 5 çocuk büyütmekten daha ne zor olabilir?

rear
magnify
augment
overstate
make the most of
glorify
(silindir) rebore
enhance
nurture
to magnify
to bring up (a child)
bring up
exaggerate
to enlarge, to expand; to magnify; to exaggerate, to magnify, to overstate; to bring up, to nurture, to foster, to rear, to breed
soup up
expand

Tom wanted to expand his business. - Tom işini büyütmek istedi.

make big
to enlarge, make bigger
zoom in , zoom , magnify , enlarge
grow

It takes years to grow a tree, yet it takes seconds to cut it. - Bir ağacı büyütmek yıllar alır, ve ama onu kesmek saniyeler sürer.

dilate
nourish
blow up
foster
dramatize
greaten
dignify
upgrade
develop
fill out
scale up
overrate
bring sb up
breed
largen
up scale
maximize
zoom
embosom
extend
büyü
magic

Can S. Jobs bring back the magic to Disney? - S.Jobs Disney'e büyüyü geri getirebilir mi?

I'll use magic on him and turn him into a frog. - Ona büyü yapacağım ve bir kurbağaya çevireceğim.

büyü
{i} sorcery

There is sorcery behind this, said a sinister voice coming from the crowd. - Kalabalıktan gelen uğursuz bir ses Bunun arkasında büyücülük var dedi.

büyü
spell

Tom had a coughing spell. - Tom'un öksürük büyüsü vardı.

Her beauty cast a spell over him. - Onun güzelliği onu büyüledi.

büyü
charm

They sat still as if they were charmed by the music. - Onlar sanki müzikten büyülenmiş gibi sessiz oturdular.

Paris has a great charm for Japanese girls. - Paris Japon kızları için büyük bir cazibeye sahiptir.

büyü
fascination

Studying languages is my biggest fascination and hobby. - Dil öğrenmek benim en büyük tutkum ve hobimdir.

büyütme
enlargement
büyütme
amplification
çocuk büyütmek
to bring up children
büyü
occultism
büyü
conjure
büyü
enchant

You need several wizards to enchant the necklace. - Kolyeyi büyülemek için birkaç sihirbaza ihtiyacın var.

I'm not enchanting their children. - Ben onların çocuklarını büyülemiyorum.

büyü
weird
büyütme
nurturing
büyütme
(Gıda) growth
büyütme
augment
büyütme
magnify
büyütme
expansion
büyütme
exaggerate
büyütme
(Bilgisayar) zoom in
büyü
hex
büyü
enchantment
büyü
bewitchment
büyü
black art

Tom is a practitioner in the black arts. - Tom bir kara büyü uygulayıcısıdır.

büyü
{f} grown up

His children have grown up. - Onun çocukları büyüdü.

Sandra has grown up to be a beautiful woman. - Sandra büyüdüğünde güzel bir kadın oldu.

büyü
grow up

When I grow up, I want to be an English teacher. - Büyüyünce, bir İngilizce öğretmeni olmak istiyorum.

I want to be a pilot when I grow up. - Büyüdüğüm zaman bir pilot olmak istiyorum.

büyü
sortilege
büyü
grow

I want to be a pilot when I grow up. - Büyüdüğüm zaman bir pilot olmak istiyorum.

Our international sales continue to grow, bringing the name of Toyo Computer into businesses world-wide. - Uluslararası satışlarımız büyümeye, Toyo Computer adını dünya çapında iş dünyasına getirmeye devam ediyor.

büyü
bewitchery
büyü
incantation
büyü
theurgy
büyü
conjuration
büyü
voodooism
büyü
{i} witchcraft

The pentagram is an important symbol in witchcraft. - Beş köşeli yıldız büyücülükte önemli bir semboldür.

She liked to read about witchcraft. - O, büyücülükle ilgili şeyler okumayı seviyordu.

büyü
voodoo
büyü
crescere
büyütme
upsizing
büyütme
magnification

This microscope has a 100X magnification. - Bu mikroskopun 100X büyütmesi vardır.

büyütme
augmentation
büyütme
bringing-up
büyütme
hyperbole
büyütme
extension
büyü
put spell
büyü
spells

I don't believe in spells and charms. - Büyülere ve cazibelere inanmıyorum.

This fantasy book is a succession of really flashy magical spells and that makes it boring instead. - Bu fantezi kitap gösterişli çok güzel büyülerin bir birbirini izlemesidir ve onun yerine bu onu sıkıcı yapar.

gözünde büyütmek
Exaggerate, overestimate
işi büyütmek
expand business
aşırı büyütmek
make much to do about
bolluk içinde büyütmek
cocker up
bu fotoğrafları büyütmek istiyorum
I would like these photographs enlarged
büyü
witchery
büyü
medicine

Grandmother believes that Chinese medicines are the best. - Büyükanne, Çin ilaçlarının en iyi olduğuna inanıyor.

There's a big bottle of aspirin in the medicine cabinet. - Ecza dolabında büyük bir şişe aspirin var.

büyü
(hint) Maya
büyü
magic, spell, incantation, sorcery, charm
büyü
the black art

Tom is a practitioner in the black arts. - Tom bir kara büyü uygulayıcısıdır.

büyü
hoodoo
büyü
romance
büyü
glamor

She's a glamorous girl. - O büyüleyici bir kız.

büyü
witching
büyü
obeah
büyü
burgeon
büyü
{i} glamour
büyü
glamour [Brit.]
büyü
art

He is one of the greatest artists in Japan. - Japonya'daki en büyük sanatçılardan biridir.

Great artists have no country. - Büyük sanatçıların vatanı yoktur.

büyütme
foster child; girl brought up as a servant
büyütme
phot. enlargement, blowup
büyütme
exaggeration
büyütme
(Hukuk) expansion CCCC
büyütme
aggrandizement
büyütme
foster child; exaggeration
büyütme
making big
büyütme
{i} parlay
büyütme
enlargement, making (something) large
büyütme
upsizing , magnification
el bebek gül bebek büyütmek
cosher
gözünde büyütmek
over estimate
gözünde büyütmek
overrate
gözünde büyütmek
to blow up (something, someone) out of proportion
gözünde büyütmek
make an idol of
gözünde büyütmek
to exaggerate, to overestimate
gözünde büyütmek
hold smb. in awe
hedefini büyütmek
raise one's sights
nazlı büyütmek
spoonfeed
vites büyütmek
gear up
vites büyütmek
change up
vites büyütmek
shift up
üzerine titreyerek büyütmek
cocker up
Türkisch - Türkisch
Büyük duruma getirmek, genişletmek
Abartmak, mübalâğa etmek
Yetiştirmek, bakmak
Abartmak, mübalağa etmek: "Bir ara yine işi büyüttüğüne, hayale kapıldığına hükmetti."- R. H. Karay
Yetiştirmek, bakmak: "Büyüt bu fidanı ey genç / Hazır yeşermişken."- B. Necatigil
(Osmanlı Dönemi) TECHİR
BÜYÜ
(Osmanlı Dönemi) Cin gibi manevî varlıklar aracılığı ile insan veya başka varlıklar üzerinde etki meydana getirme işi. Dinimiz büyücülerin şerrinden, kötülüklerinden Allah'a sığınmamızı emreder. Müslüman büyücülük yapmaz
büyü
Karşı durulmaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç
büyü
Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar
büyü
Karşı durulmaz güçlü etki
büyütme
Birisi tarafından yetiştirilmiş kimse
büyütme
Uzakta duran cisimlere dürbün veya benzeri bir araçla bakıldığında cismi gören açının çıplak gözle bakıldığı zamanki açıya oranı
büyütme
Büyütmek işi
büyütme
(Osmanlı Dönemi) isti'zam
büyütmek
Favoriten