acımasızlık

listen to the pronunciation of acımasızlık
Türkisch - Englisch
ruthlessness
cruelty

Cruelty, it's the first attribute of God. - Acımasızlık, Tanrı'nın ilk özelliğidir.

atrocity
truculence
mercilessness
implacability
mercilessness, pitilessness, cruelty, atrocity, inhumanity, savagery, barbarity, bestiality
pitilessness
harshness
ruffianism
barbarity
inhumanity
rigour
savagery
bestiality
cold blood
{i} inexorability
brutality
acımasız
pitiless
acımasız
relentless
acımasız
{s} cruel

Why are people so cruel? - İnsanlar neden böyle acımasız?

It was an extremely cruel war. - Bu son derece acımasız bir savaştı.

acımasız
{s} merciless

They tease me mercilessly. - Benimle acımasızca alay ediyorlar.

Death is a mysterious, merciless lady. - Ölüm gizemli, acımasız bir bayandır.

acımasız
brutal

Tom was brutally murdered. - Tom acımasızca öldürüldü.

Dan was brutally beaten by the police. - Dan polis tarafından acımasızca dövüldü.

acımasız
outrageous
acımasız
ruthless

Among the manufacturers of so-called consumer electronics, there exists ruthless cut-throat competition. - Tüketici elektroniği denen üreticiler arasında acımasız bir rekabet vardır.

The gang is lead by a ruthless criminal called Tom. - Çete, Tom adında acımasız bir suçlu tarafından yönetiliyor.

acımasız
fiendish
acımasız
atrocious
acımasız
mercilessly

He crushed the insect mercilessly. - O böceği acımasızca ezdi.

They tease me mercilessly. - Benimle acımasızca alay ediyorlar.

acımasız
{s} harsh

Teenagers must adapt to today's harsh realities. - Gençler bugünün acımasız gerçeklerine uymalılar.

I think Tom is harsh. - Tom'un acımasız olduğunu düşünüyorum.

acımasız
fierce

Tom is a fierce competitor. - Tom acımasız bir rakip.

acımasız
hard

I'm pretty sure that that mean teacher will give us a hard test today. - O acımasız öğretmenin bugün bize zor bir test vereceğinden oldukça eminim.

Fate taught me a hard lesson. - Kader bana acımasız bir ders verdi.

acımasız
savage

The young man who has not wept is a savage, and the old man who will not laugh is a fool. - Ağlamamış genç bir adam acımasızdır ve gülmeyecek yaşlı bir adam bir aptaldır.

acımasız
mean

I'm pretty sure that that mean teacher will give us a hard test today. - O acımasız öğretmenin bugün bize zor bir test vereceğinden oldukça eminim.

acımasız
confiscatory
acımasız
barbarous
acımasız
stony
acımasız
inhuman
acımasız
satanic
acımasız
unpitying
acımasız
repressive
acımasız
uncharitable
acımasız
remorseless
acımasız
inhumane
acımasız
heartless
acımasız
ferocious
acımasız
rough
acımasız
hard-hearted
acımasız
barbaric
acımasız
cold-blooded
acımasız
bestial
acımasız
unfeeling
acımasız
unsparing
acımasız
diabolical
acımasız
grim

The outlook for planning the defense is grim. - Savunmayı planlamak için görünüm acımasızdır.

acımasız
punitive
acımasız
hard hearted
acımasız
inexorable
acımasız
merciless, pitiless, ruthless, savage, unmerciful, heartless, brutal, unrelenting, atrocious, remorseless, relentless, cruel, bestial, barbarous, cold-blooded
acımasız
tyrannic

Tyrannical governments frequently put their political opponents in prison. - Acımasız hükümetler sık ​​sık siyasi muhaliflerini cezaevine sokarlar.

acımasız
flinty
acımasız
implacable
acımasız
coldhearted
acımasız
inclement
acımasız
dead
acımasız
cutthroat
acımasız
despot
acımasız
slashing
acımasız
without remorse
acımasız
{s} stern
acımasız
draconian
acımasız
{s} unmerciful
acımasız
{s} tyrannical

Tyrannical governments frequently put their political opponents in prison. - Acımasız hükümetler sık ​​sık siyasi muhaliflerini cezaevine sokarlar.

acımasız
{s} unpitied
acımasız
{s} unrelenting

Tom is unrelenting, isn't he? - Tom acımasız, değil mi?

acımasız
{s} tyrannous
acımasız
{s} truculent
acımasız
hardhearted
Türkisch - Türkisch
Acımaz olma durumu, merhametsizlik, zulüm
Acımasız
DiNSiZ
acımasız
Acımaz, katı yürekli, merhametsiz
acımasız
Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz: "Bomboş, acımasız bakan gözler, sert ince dudaklı ağız..."- N. Cumalı
acımasızlık
Favoriten