slide

listen to the pronunciation of slide
İngilizce - Türkçe
{i} slayt

Her kapının sal olarak kullanılabilecek çıkarılabilir bir slaytı vardır. - Each door has a detachable slide that can be used as a raft.

sürgü

Sürgülü hesap cetvelinin ne olduğunu bilmek için çok gençsin. - You're too young to know what a slide rule is.

kaydırak
{f} kaymak
{i} kaydırak (çocuklar için oyun aracı)
savuşmak
(Bilgisayar) saydam fotoğ
parça
(Bilgisayar) geçişli
(Bilgisayar) slayda
diapozitif
saydam resim
sürgülü

Sürgülü hesap cetvelinin ne olduğunu bilmek için çok gençsin. - You're too young to know what a slide rule is.

kayıcı
kayılan yer
(Mekanik) kızak

Kızakla taşımak çok kolaydır. Yapman gereken tek şey sıkı oturmak ve onu kaydırmaktır. - Sledding is very easy. All you have to do is sit down tight and let it slide.

kızak yapmak
sessizce gitmek
kayma
lam
diyapozitif
toprak kayması
kaydırmak

Kızakla taşımak çok kolaydır. Yapman gereken tek şey sıkı oturmak ve onu kaydırmaktır. - Sledding is very easy. All you have to do is sit down tight and let it slide.

saç tokası
heyelan
kıl
{f} kay

Karlı bir yolda direksiyonu o şekilde çevirirsen, kayarsın. - If you whip the steering wheel around like that on a snowy road, the car is going to go into a slide.

Bizim parkta çocukların oynaması için güzel bir kaydırağımız var. - In our park, we have a nice slide for children to play on.

lam,v.kay: n.slayt
üstünden kayılarak gidilen yer
{f} sıvışmak
(Askeri) SÜRGÜ: Bazı topların kama mekanizması üstünde bulunan kayıcı çene
kaydırma

Kızakla taşımak çok kolaydır. Yapman gereken tek şey sıkı oturmak ve onu kaydırmaktır. - Sledding is very easy. All you have to do is sit down tight and let it slide.

{i} kızak [müh.]
{f} kötü yola düşmek
{f} kaybolup gitmek
{f} over/around (bir meseleyi)
{f} into (bir şeyi) belli etmeden (bir yere) koymak
{i} kayış
{i} dia
projeksiyon makinalannda kullanılan resimli cam
{f} (slid)
{i} kayak yeri
{i} patensiz kayma
{f} akıp gitmek
{i} mikros- kopta
{i} düşüş
{i} kızak yolu
{i} lâm
{i} toka
{f} sessizce gitmek/geçmek
herhangi bir aletin kayıcı kısmı
{i} kayma, kayış; (araba için) patinaj
(Tıp) Lam, cam (mikroskop)
{i} agraf
slide bar kapı sürmesi
(Avcılık) kapak takımı
sliding
sürgülü

Tom sürgülü kapıyı açtı. - Tom opened the sliding door.

Tom John ve Mary'nin içeri girmesi için sürgülü kapıyı açtı. - Tom opened the sliding door to let John and Mary in.

slide off
Bir yerden ayrılmak, kaymak
slide along
karnı üzerinde sürünmek
slide caliper
kompas
slide case
çekmece muhafazası
slide casing
sürgülü muhafaza
slide changes
(Bilgisayar) slayt değişiklikleri
slide damper
jaluzi tip ayar damperi
slide design
(Bilgisayar) slayt tasarımı
slide dog
kayıcı mandal
slide face
sürgülü valf yüzeyi
slide finder
(Bilgisayar) slayt bulucusu
slide footer
(Bilgisayar) slayt altbilgi
slide gap
(Bilgisayar) slayt aralığı
slide hammer
sürgülü çekiç
slide image
(Bilgisayar) slayt resmi
slide joint
kayıcı mafsallı
slide layout
(Bilgisayar) slayt düzeni
slide machine
slayt makinesi
slide master
(Bilgisayar) asıl slayt
slide member
sürgülü eleman
slide meter
(Bilgisayar) slayt ölçer
slide meter
(Bilgisayar) slayt metre
slide number
(Bilgisayar) slayt numarası
slide on ice
kızak kaymak
slide pin
(Otomotiv) kayıcı pim
slide plane
kayma düzlemi
slide plate
kayıcı plaka
slide preview
(Bilgisayar) slayt önizleme
slide projector
slayt göstericisi
slide rail
sürgülü ray
slide rheostat
sürgülü reosta
slide ring
kayıcı halka
slide ring
kayıcı segman
slide setup
(Bilgisayar) slayt yapısı
slide show
(Bilgisayar) slayt gösterisi
slide sorter
(Bilgisayar) slayt sıralayıcısı
slide stop
kayıcı tampon
slide stop
(Avcılık) sürgü tutucu
slide stop
(Avcılık) sürgü tutma kolu
slide stop pin
(Avcılık) sürgü tutucu pimi
slide strip
kayıcı şerit
slide surface
(Çevre) kayma yüzeyi
slide time
(Bilgisayar) slayt süresi
slide title
(Bilgisayar) slayt başlığı
slide titles
(Bilgisayar) slayt başlıkları
slide to left
(Bilgisayar) sola kaydır
slide trombone
(Muzik) sürgülü trombon
slide view
(Bilgisayar) slayt görünümü
slide washer
kayıcı pul
slide bolt
sürgü
slide coil
sürgülü bobin
slide gate
sürme kapak
slide gauge
sürmeli kumpas
slide projector
slayt projektörü
slide rule
sürgülü hesap cetveli

Sürgülü hesap cetvelinin ne olduğunu bilmek için çok gençsin. - You're too young to know what a slide rule is.

slide ruler
sürgülü hesap cetveli
slide switch
sürgülü anahtar
slide valve
sürgülü vana
slide wire
sürgü teli
slide back
dönüp geri içine girmek ( arabanın )
slide block
sürgü takozu
slide by
Bir şey için çok az çaba göstererek durumu idare etmek
slide by
(Zaman) geçip gitmek
slide d
slayt d
slide gate valve
slayt gate vana
slide magazine
slayt magazini, slayt şarjörü
slide mount
slayt çerçevesi, diya çerçevesi
slide off
slayt off
slide on
slaytta
slide projection
slayt projeksiyonu, slayt gösterimi
slide rest lathe
kızaklı baglamali torna
slide rod
sürgü çubuğu, sürgü kolu
slide show
Slayt şunu
slide to unlock
kenara itilerek açılan tus kilidi
slide viewer
slayt vizyonözü
slide whistle
Caz flütü
slide bearing
kayıcı yatak
slide block
kayıcı blok
slide caliper
sürmeli kompas
slide down
kayıp düşmek
slide gate
slayd geyt
slide in
sokmak
slide in
sokuşturmak
slide into
(Fiili Deyim ) sessizce yada gizlice girmek
slide into
girmek
slide into
kapılmak
slide into
batmak
slide into
saplanmak
slide into
sürüklenmek
slide lecture
dia gösterili konferans
slide over
üzerinde durmamak
slide over
geçiştirmek
slide projector
diyapozitif projeksiyon makinesi, slayt göstericisi
slide rest
torna kızağı
slide rest
keryer
slide rod
çekmece kolu
slide rod
valf bağlantı kolu
slide rule
hesap cetveli

Sürgülü hesap cetvelinin ne olduğunu bilmek için çok gençsin. - You're too young to know what a slide rule is.

slide rule
(Askeri) SÜRGÜLÜ CETVEL: Matematik problemlerini çözmek için kullanılan bir cetvel
slide valve
sürgülü distribütör
slide valve
sürgülü valf
slide valve
piston valf
slide valve
ayarlı supap
let things slide
oluruna bırakmak
slid
f., bak. slide 1
sliding
kayma

Çocukken merdivenden kaymak hoşuma giderdi. - When I was a child, I used to like sliding down the staircase banister.

circular slide rule
(Askeri) dairesel sürgülü cetvel
delete slide
(Bilgisayar) slayt sil
edit slide
(Bilgisayar) slayt düzenle
film slide
(Askeri) çerçeveli film
first slide
(Bilgisayar) ilk slayt
first slide
(Bilgisayar) ilk slayda
glass slide
lam
include on slide
(Bilgisayar) slayda ekle
last slide
(Bilgisayar) son slayda
let it slide
(deyim) akışına bırakmak
microscope slide
lam
operating slide
(Askeri) kapak sürgü kolu
previous slide
(Bilgisayar) önceki slayt
rock slide
(Jeoloji,Teknik) kaya kayması
rock slide
(Çevre) kaya akması
slid
kay

Bizim parkta çocukların oynaması için güzel bir kaydırağımız var. - In our park, we have a nice slide for children to play on.

Karlı bir yolda direksiyonu o şekilde çevirirsen, kayarsın. - If you whip the steering wheel around like that on a snowy road, the car is going to go into a slide.

slid
kaymak

Çocukken merdivenden kaymak hoşuma giderdi. - When I was a child, I used to like sliding down the staircase banister.

slider
sürgülü makara
slider
(Bilgisayar) kaydırıcı
slider
(Bilgisayar) kaydırgaç
slides
(Bilgisayar) slaytlar
slides
(Bilgisayar) slayt sayısı
slides
(Bilgisayar) slayt
slides
(Bilgisayar) slayt bekle
sliding
sürmeli
sliding
kayış
sliding
cimrilik
sliding
(Askeri) heyelan
title of slide
(Bilgisayar) slayt başlığı
title slide
(Bilgisayar) başlık slaydı
adjusting slide
ayarlayıcı sürgü
angle of slide
kayma açısı
colour slide
renkli slayt
lantern slide
diya
lantern slide
slayt
let it slide
(Argo) boşver
let slide
boşlamak
let slide
ihmal etmek
let slide
vazgeçmek
let sth slide
işi sermek
sliding
{f} kay

Çocukken merdivenden kaymak hoşuma giderdi. - When I was a child, I used to like sliding down the staircase banister.

Çocuklar buz üzerinde kayıyorlardı. - The children were sliding on the ice.

sliding
kayıcı
sliding
kayan
toboggan slide
kızak pisti
cross slide
çapraz kızak, çapraz dayak
cross-slide
(Mühendislik) çapraz kızak
from slide
slayttan
fun slide
eğlenceli kaydırak
hair slide
kıvrık toka
he lets things slide
O, işleri slayt sağlar
microscopic slide
mikroskop cami, mikroskop lami
mud slide
çamur slayt
piston slide valve
piston sürgülü valfı
power slide
güç slayt
prepared microscope slide
hazırlanan mikroskobu slayt
prepared slide
Kullanıma hazır mikroskop lamı
slides
dialar
Türkçe - Türkçe
Banyo edildikten sonra, pozitif görüntü veren film türü(foto.)
İngilizce - İngilizce
To move on a low friction surface

The car slid on the ice.

A transparent image, to be projected to a screen
To cause to move in continuous contact with a surface

He slid the boat across the grass.

To let pass without action

The administrator let the minor infraction slide with only a disapproving look.

The event of large amounts of rubble, earth and stones moving down the slope of a hill or from a mountain

The slide closed the highway.

To lose one’s balance on a slippery surface

He slid while going around the corner.

A toy for children where they climb up and then slide down again

The long, red slide was great fun for the kids.

To drop down and skid into a base

Jones slid into second.

A lever that can be moved in two directions
The act of dropping down and skidding into a base
A valve that works by sliding such as in a trombone
The act of sliding, moving downwards in general
A flat, rectangular piece of glass on which a prepared sample may be viewed through a microscope; a microscope slide
To move in continuous contact with a surface

The safe slid slowly.

move smoothly along a surface; "He slid the money over to the other gambler
{v} to move on a smooth or slippery surface, to pass on smoothly or inadvertently
{n} a smooth easy passage, even course, slow
The mass movement of a single, intact mass of rock, soil, or unconsolidated material along a weak plane, such as a fault, fracture, or bedding plane A slide may involve as little as a minor displacement of soil or as much as the displacement of an entire mountainside
To pass along smoothly or unobservedly; to move gently onward without friction or hindrance; as, a ship or boat slides through the water
To cause to slide; to thrust along; as, to slide one piece of timber along another
A movement in any direction by stepping on one foot then drawing or sliding the other foot up to the weighted or supporting foot
A slide is a piece of glass on which you put something that you want to examine through a microscope
The act of sliding; as, a slide on the ice
The last step of the delivery
A slide valve
That which operates by sliding
Especially, to move over snow or ice with a smooth, uninterrupted motion, as on a sled moving by the force of gravity, or on the feet
A 35mm transparency Not recommended for art Copy Work High-quality 35mm slides can be printed up to 30" or even larger depending on the nature of the image, grain of the film, and the "look" desired by the photographer
Same as Guide bar, under Guide
An apparatus in the trumpet and trombone by which the sounding tube is lengthened and shortened so as to produce the tones between the fundamental and its harmonics
to pass or move unobtrusively or smoothly; "They slid through the wicket in the big gate"
The interval between two different juxtapositions of the plain and cipher components of a cipher alphabet For example, a slide of five is used in the cipher alphabet below
To slip when walking or standing; to fall
A clasp or brooch for a belt, or the like
The descent of a mass of earth, rock, or snow down a hill or mountain side; as, a land slide, or a snow slide; also, the track of bare rock left by a land slide
a sliding down of the soil on a slope because of an increase in load or a removal of support at the foot; also known as landslide
To pass from one note to another with no perceptible cassation of sound
(music) rapid sliding up or down the musical scale; "the violinist was indulgent with his swoops and slides"
The kite moves horizontally with the nose perpendicular to (for delta shaped kits) or parallel to (for single leading edge kites) the direction of flight
To lose one's balance on a slippery surface
A moving piece which is guided by a part or parts along which it slides
A flat glass or plastic rectangular plate that the specimen is placed on It may have a depression or well to hold a few drops of liquid
{f} move smoothly across a surface, glide; move easily and quietly; slip, skid; elude, escape, get away; decrease, diminish, deteriorate; pass away quickly or easily
A plate or slip of glass on which is a picture or delineation to be exhibited by means of a magic lantern, stereopticon, or the like; a plate on which is an object to be examined with a microscope
If currencies or prices slide, they gradually become worse or lower in value. The US dollar continued to slide Shares slid 11p to 293p after brokers downgraded their profit estimates Slide is also a noun. the dangerous slide in oil prices
a small flat rectangular piece of glass on which specimens can be mounted for microscopic study
a mass movement process in which slope failure occurs along one or more slip surfaces and in which the unit generally disintegrates into a jumbled mass en route to its depositional site A debris flow or torrent flow may occur if enough water is present in the mass
Also referred to a "glass slide," this is a rectangular sheet of glass measuring 1 x 3 inches, on which very thin slices ("sections") of tissue are placed for viewing under the microscope Typically, the tissue sections are stained with one or more dyes to make the cellular features visible, and a very thin sheet of glass is glued over the surface to protect the tissue from damage Glass slides properly prepared and stored can retain their original quality for many years, and are stored permanently Being made of glass, they are subject to breakage if roughly handled
An inclined plane on which heavy bodies slide by the force of gravity, esp
A small dislocation in beds of rock along a line of fissure
If you let something slide, you allow it to get into a worse state or condition by not attending to it. The company had let environmental standards slide
plaything consisting of a sloping chute down which children can slide
the portion of the die arranged to move parallel to die parting The inner end forms a part of the die cavity wall that involves one or more undercuts and sometimes includes a core or cores
A movement in any direction Stepping on one foot and then draw or slide the other foot up to the weighted foot
To move along the surface of any body by slipping, or without walking or rolling; to slip; to glide; as, snow slides down the mountain's side
A movement in any direction Push off the weighted foot with a straight leg Sliding the unweighted foot forward, backward or sideward bringing it to the weighted foot
A photographic transparency (positive) mounted for projection
If you slide somewhere, you move there smoothly and quietly. He slid into the driver's seat
the act of moving smoothly along a surface while remaining in contact with it; "his slide didn't stop until the bottom of the hill"; "the children lined up for a coast down the snowy slope"
A slide or bottleneck is a small tube of steel or glass that fits around one finger This can be used to fret, but instead of pushing down on the fret board, you "slide" around on the strings to produce a particular effect Its quite often used in blues and country Check out Sheryl Crow, "All I wanna do" on the Tuesday night music club album which has quite a lot of slide on it
When something slides somewhere or when you slide it there, it moves there smoothly over or against something. She slid the door open I slid the wallet into his pocket Tears were sliding down his cheeks
To pass inadvertently
A runner on which a gun is mounted
A MASS MOVEMENT resulting from failure of SOIL or rock along a rotational or planar surface
To slide into a particular mood, attitude, or situation means to gradually start to have that mood, attitude, or situation often without intending to. She had slid into a depression = slip
sloping channel through which things can descend
(geology) the descent of a large mass of earth or rocks or snow etc
move obliquely or sideways, usually in an uncontrolled manner; "the wheels skidded against the sidewalk"
move smoothly along a surface; "He slid the money over to the other gambler"
In a dialog box, an input which changes a value based on how you drag a sliding box
slide fastener
A zip fastener
slide guitar
A technique of playing guitar by sliding a metal tube, or (originally) a glass bottleneck, along the guitar strings to alter the pitch
slide guitars
plural form of slide guitar
slide home
To score a goal at a stretch
slide off
To leave a place, or a meeting, without being noticed

I'm going to try to slide off from work early, if I can.

slide off
To fall off a surface with a sliding or slipping movement, usually because the surface is inclined

Make sure your cup doesn't slide off the tray.

slide projector
A device that projects an enlarged image of a photographic slide onto a screen
slide rule
An analog calculator consisting of three interlocking strips marked with logarithmic scales, such that multiplication, division etc. can be performed by the equivalent of addition and subtraction
slide tackle
a tackle to get the ball by sliding on the ground feet-first
slide tackles
plural form of slide tackle
slide whistle
A wind instrument consisting of a fipple like a recorder's and a tube with a piston in it, the pitch being varied with a slide, commonly used as a sound effect to accompany pratfalls in slapstick
slide-tackle
To tackle another player by sliding on the ground feet-first
slide of hand
See: sleight of hand
slide action
pump-action

when used in rifles, this action is also commonly called a slide action.

slide by
Get along with a minimum of effort. "She didn’t do a lot of work—she just slid by." (Source: McGraw-Hill, Super-Mini Phrasal Verb Dictionary)
slide whistle
(Muzik) A slide whistle (variously known as a swanee whistle, piston flute or less commonly jazz flute) is a wind instrument consisting of a fipple like a recorder's and a tube with a piston in it. It thus has an air reed like some woodwinds, but varies the pitch with a slide. Because the air column is cylindrical and open at one end and closed at the other, it overblows the third harmonic
slide down
fall or sink heavily; "He slumped onto the couch"; "My spirits sank"
slide fastener
a fastener for locking together two toothed edges by means of a sliding tab
slide fastener
zipper
slide knot
type of noose, type of know that can be tightened by sliding the loops of rope
slide projector
projector that projects an enlarged image of a slide onto a screen
slide projector
device the enables the displaying of slides enlarged on a screen
slide projector
a piece of equipment that shines a light through slides so that pictures appear on a screen or wall
slide rule
a piece of equipment made of a ruler and a movable middle piece that is used to find answers to math problems
slide rule
A device, consisting of logarithmic or other scales on the outer edge of the watch face that can be used to do mathematical calculations
slide rule
device for calculating areas
slide rule
A device, consisting of logarithmic or other scales on the outer edge of the watch face, that can be used to do mathematical calculations One of the scales is marked on a rotating bezel, which can be slid against the stationary scale to make the calculations Some watches have slide rules that allow specific calculations, such as for fuel consumption by an airplane or fuel weight
slide rule
A slide rule is an instrument that you use for calculating numbers. It looks like a ruler and has a middle part that slides backwards and forwards. A device consisting of two logarithmically scaled rules mounted to slide along each other so that multiplication, division, and other more complex computations are reduced to the mechanical equivalent of addition or subtraction. an old-fashioned instrument used for calculating numbers, that looks like a ruler and has a middle part that slides across
slide rule
A device consisting of a logarithmic or other scale on the outer edge of the watch face that can be used to do mathematical calculations BACK
slide rule
analog computer consisting of a handheld instrument used for rapid calculations; have been replaced by pocket calculators
slide show
presentation of slides by projecting them on a wall or other surface
slide valve
valve that opens and closes a passageway by sliding over a port
slide valve
A valve that slides back and forth over ports, especially one in the cylinder wall of a steam engine that permits the intake and outflow of steam to move the piston
slide-block
metal block that moves along two parallel track by motor power (Mechanics)
butter-slide
A long patch of butter on a floor that will cause anybody walking on it to slip, traditionally used in slapstick or as a practical joke
pat slide
A special sheet of plastic used to transfer patients in hospitals from beds to trolleys and vice versa, or to reposition them in the bed
power slide
The act of pushing the skateboard sideways
power slide
The act of sliding with the wheels being driven
power slide
The act of sliding on one's knees, often in celebration
slider
Any sliding component, such as the thumb of a scroll bar
slider
A widget allowing the user to select a value on a sliding scale
slider
A similar delivery in which the wrist and ring finger work to impart backspin to the ball
slider
Agent noun of slide; one who slides
slider
A small hamburger

We ordered five sliders.

slider
A pitch thrown with added pressure by middle and ring fingers yielding a combination of backspin and sidespin, resulting in a motion to the left when thrown by a right handed pitcher

The closer had a wicked slider that was almost unhittable.

sliding
Of something that can slide

Our yard is just outside the sliding door.

sliding
Present participle of slide
toboggan slide
A quick, unstoppable decline
toboggan slide
A track prepared with ice or snow, for sledding down a slope or slide
water slide
A recreational slide with water flowing down it to reduce friction, sometimes involving the participant sitting on a mat or raft and sometimes leading into a pool at the bottom
slider
The part of the scroll bar that shows the position of the contents of the current window in the file Moving the slider changes the content of the current window
slider
Standard Windows control that displays and sets a value from a continuous range of possible values
slider
A window where the sashes move left and right
slider
a coin that is graded AU but looks good enough to be BU May be improperly sold as BU by less than scrupulous dealers
slider
Window or door that slides horizontally on tracks
slider
a term used for an AU (about uncirculated) coin that looks like or is sold as an uncirculated coin
slider
the moveable assembly of the tonearm, riding on the rail
slider
Horizontal sliding window
slider
{n} a person who or that which slides
death slide
(Spor) A zip-line (also known as a flying fox, foefie slide, zip wire, aerial runway, aerial ropeslide, death slide or tyrolean crossing) consists of a pulley suspended on a cable mounted on an incline. It is designed to enable a user propelled by gravity to travel from the top to the bottom of the inclined cable, usually made of stainless steel, by holding on or attaching to the freely moving pulley. Zip-lines come in many forms, most often used as a means of entertainment. They may be short and low, intended for child's play and found on some playgrounds. Longer and higher rides are often used as a means of accessing remote areas, such as a rainforest canopy. Zip-line tours are becoming popular vacation activities, found at outdoor adventure camps or upscale resorts, where they may be an element on a larger challenge or ropes course
foefie slide
(Spor) A zip-line (also known as a flying fox, foefie slide, zip wire, aerial runway, aerial ropeslide, death slide or tyrolean crossing) consists of a pulley suspended on a cable mounted on an incline. It is designed to enable a user propelled by gravity to travel from the top to the bottom of the inclined cable, usually made of stainless steel, by holding on or attaching to the freely moving pulley. Zip-lines come in many forms, most often used as a means of entertainment. They may be short and low, intended for child's play and found on some playgrounds. Longer and higher rides are often used as a means of accessing remote areas, such as a rainforest canopy. Zip-line tours are becoming popular vacation activities, found at outdoor adventure camps or upscale resorts, where they may be an element on a larger challenge or ropes course
prepared slide
Prepared microscope slide
slider
(Baseball) a pitch that moves laterally as it nears home plate
slider
a knob or lever which is moved horizontally or vertically to control a variable
slider
A North American freshwater turtle with a red or yellow patch on the side of the head. [Trachemys scripta (pond slider) and related species.]
downward slide in the stock exchange
general decrease of the value of shares on the stock market, bear market
hair slide
barrette, hair clasp
hair slide
a decorative hinged clip that girls and women put in their hair to hold it in place
hair slide
a small attractive metal or plastic object that a woman uses to fasten her hair in place American Equivalent: barrette
let slide
allow things to take their natural course of action, not interfere
microscope slide
slide: a small flat rectangular piece of glass on which specimens can be mounted for microscopic study
mud slide
landslide, avalanche of mud running down a hill
slid
past of slide
slid
of Slide
slid
Past tense and past participle of slide
slider
One who, or that which, slides; especially, a sliding part of an instrument or machine
slider
A coin which is just this side of uncirculated with only very slight traces of wear - (AU58)
slider
Horizontal bar mounted on the bell cage directly beneath a bell so as to pivot slightly It serves as a stopper when a stay contacts it upon a bell's reaching an inverted position Only bells used in English change ringing have need for this device because of the full circle of stroke (See Stay )
slider
A pitch thrown with less velocity than a fastball but more than a curve, and breaks sharply when it reaches the batter Hitters often recognize a slider by its appearance as it comes toward the plate-it looks like a red dot from the seams spinning so tightly
slider
{i} person or thing that slides; curving fastball (Baseball); freshwater turtle; (Computers) mark which may be moved on a sliding scale in order to set the value of a variable (in a graphical user interface)
slider
A piece of plastic, Teflon, or steel that is worn on the left foot, for a right-hander, to allow a long, smooth follow-through
slider
This is a long wooden slat which has holes in it that correspond to a rows of holes in the top of the wind chest It is used in a slider wind chest (see the next term)
slider
One of the graphical components of a ScrollBar or Scale The slider is the object that is dragged along the scroll area to cause a change
slider
a person who slips or slides because of loss of traction
slider
A Luge athlete
slider
A coin with very slight traces of wear, such that it almost passes for an uncirculated specimen
slider
A piece of teflon or similar material attached to a curling shoe that allows the player to slide along the ice
slider
A long rail made of metal, PVC, or wood used as an object to slide by a wakeboarder or wakeskater
slider
A pitcher that appears to the batter as a fastball until it reaches the plate, then breaks sharply on a level plane The ball is held similarly to the curveball, but the wrist is kept straight, like a fastball, and broken downward
slider
someone who races the luge
slider
worn over the shoe on the sliding foot in the delivery of a stone to allow for a long, smooth motion and follow through Specially-made curling shoes have sliders built in
slider
A slider window may have one or two movable panes of glass Whatever the type, the windows slide horizontally in the frame
slider
An input-device to increase or decrease volume Also refers to an on-screen image (like a button control) that one can move with a mouse
slider
freshwater turtle of United States and South America; frequently raised commercially; some young sold as pets
slider
A control that uses a track and arm to set a value from among the available values The position of the arm (or a separate indicator) gives the currently set value
slider
a fastball that curves slightly away from the side from which it was thrown
slider
(AKA “slide-by”) A window that vents by sliding horizontally See also “double slider” and “triple slider ” (View illustration )
slider
A rectangular piece of nylon fabric with a grommet at each corner through which the canopy's suspension lines are routed Packed at the top of the lines, the slider controls the opening of the canopy by preventing the parachute from expanding too rapidly
slider
A small greasy hamburger
slider
a fastball that curves slightly away from the side from which it was thrown freshwater turtle of United States and South America; frequently raised commercially; some young sold as pets
slider
The red-bellied terrapin (Pseudemys rugosa)
slider
A control that enables the user to set a value in a range--for example, the RGB values for a color Sliders are created using the JSlider component See also progress bar
slides
Def - metal components that enable drawers and flipper doors to be opened and closed
slides
This is a special type of 35mm film that has been processed into strips, cut and encased in cardboard or plastic A model can use slides to be reproduced into photos or composites
slides
plural of slide
slides
Slides are the individual pages of your presentation Slides can be designed with different titles, graphics, text, and much more
slides
A photograph made on transparency film
sliding
{s} that slides, gliding, moving easily and smoothly
sliding
A sash which moves horizontally on a track
sliding
being a smooth continuous motion
sliding
A motion of two relatively mving bodies, in which their surface velocities in the common contact area are different as regards magnitude and/or direction
sliding
The motion of a slide
sliding
That slides or slips; gliding; moving smoothly
sliding
Slippery; elusory
sliding
forward travel of a flat ski
water slide
a slide that goes down into a swimming pool, usually with water running down it
slide