tahvi̇l

listen to the pronunciation of tahvi̇l
Türkçe - İngilizce

tahvi̇l teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

tahvil
transformation, conversion; bond, debenture
tahvil
(Finans)debenture bond, debenture, bond
tahvil
transforming, transformation; conversion; transfer
tahvil
bill of exchange
tahvil
bill
tahvil
bond

Currency and bond markets are relatively calm. - Para tahvil piyasaları diğerlerine nazaran sakin.

Do you have savings in both stocks and bonds? - Hem hisse senetlerinde hem de tahvillerde tasarrufların var mı?

tahvil
stock

Do you have savings in both stocks and bonds? - Hem hisse senetlerinde hem de tahvillerde tasarrufların var mı?

tahvil satarak gelir sağlama
flotation
tahvil etmek
bonds to
tahvil etmek
to transform; to convert; to transfer
tahvil sahibi
bondholder
tahvil çıkarmak
(Hukuk) to issue a loan
aktif tahvil
(Politika, Siyaset,Ticaret) active bond
ebedi tahvil
(Politika, Siyaset) annuity bond
euro tahvil
(Ticaret) eurobond
hareketli tahvil
(Politika, Siyaset) active bond
opsiyonlu tahvil
(Ticaret) option bond
tahvil
holding
tahvil
transformation
tahvil
(Ticaret) security
tahvil
(Kanun) debenture bond
tahviller
bonds

How much money do you plan to invest in government bonds? - Devlet tahvillerine ne kadar yatırım yapmayı planlıyorsunuz?

Savings bonds are a stable investment. - Tasarruf tahvilleri istikrarlı bir yatırımdır.

tahviller
portfolio
tahvil
debenture
tahviller
securities
tahviller
bills
tahvil
conversion
Euro tahvil
(Hukuk) Euro-obligations
emre yazılı tahvil
order paper
emre yazılı tahvil
(Ticaret) order bill
endeksli tahvil
(Ticaret) index linked bond
euro-tahvil piyasası
(Ticaret) euro-bond market
euro-tahvil piyasası
(Ticaret) eurobond market
hazine garantili tahvil
(Ticaret) treasury guaranteed bond
konsolide tahvil
(Ticaret) unified bond
konsolide tahvil
(Ticaret) unified stock
kısmen ödenmiş tahvil
(Ticaret) partly paid bond
mevcut tahvil
(Ticaret) existing bond
rehinli tahvil
bonded debt
seri tahvil
(Ticaret) serial bond
tahvil
translation
tahviller
security
temdit edilmiş tahvil
(Ticaret) extended bond
tercihli tahvil
(Ticaret) underlying bond
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Döndürmek
(Osmanlı Dönemi) Bir halden başka bir hale getirmek. Değiştirmek
(Osmanlı Dönemi) Faizli borç senedi
tahvil
Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, yıllık faiz getiren yazılı senet
tahvil
Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme
tahvil
Devletin yada özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı ,yıllık faiz getiren yazılı senet
tahvil
(Osmanlı Dönemi) değiştirme, çevirme
TAHVİL ETMEK
(Hukuk) Değiştirmek, çevirmek, döndürmek
tahvil etmek
Dönüştürmek
Tahviller
(Osmanlı Dönemi) TAHVİLÂT
Tahviller
tahvilat
tahvi̇l