omurilik

listen to the pronunciation of omurilik
Türkçe - İngilizce
spinal cord

Central nervous system consists of brain, cerebellum, medulla oblongata and spinal cord. - Merkezî sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilikten oluşur.

(Tıp) neuraxis seeding
medulla

Central nervous system consists of brain, cerebellum, medulla oblongata and spinal cord. - Merkezî sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilikten oluşur.

(Tıp) cord

Central nervous system consists of brain, cerebellum, medulla oblongata and spinal cord. - Merkezî sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilikten oluşur.

(Tıp) myelon
anat. spinal cord
spinal marrow
medulla spinalis
marrow
(Tıp) myel
spinal

Central nervous system consists of brain, cerebellum, medulla oblongata and spinal cord. - Merkezî sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilikten oluşur.

omurilik felci
(Tıp) paraplegia
omurilik hasarları
(Tıp) spinal cord injuries
omurilik sıvısı
(Tıp) cerebrospinal fluid
omurilik tümörü
(Tıp) myeloma
omurilik yaralanmaları
(Tıp) spinal cord injuries
omurilik soğanı
(Tıp, İlaç) Medulla oblongata
omurilik astrositomları
(Tıp) spinal astrocytomas
omurilik frengisi
(Tıp) tabetic neurosyphilis
omurilik gangliyonu
(Anatomi) spinal ganglion
omurilik hastalıkları
(Tıp) spinal cord diseases
omurilik iltihabı
(Tıp) neuromyelitis
omurilik iltihabı
myelitis
omurilik iltihabı
(Tıp) myellitis
omurilik iltihabı
(Tıp) spinal cord inflammation
omurilik merkez kanalı
(Hayvan Bilim, Zooloji) ependymal canal
omurilik nakli
(Tıp) spinal implant
omurilik siniri
spinal nerve
omurilik sinirleri
(Tıp) spinal cord neurons
omurilik soğanı
(Anatomi) spinal bulb
omurilik sıkışması
(Tıp) spinal cord compression
omurilik yangısı
(Tıp) myelitis
omurilik yangısı
(Tıp) spinal cord inflammation
omurilik-talamus yolu
(Pisikoloji, Ruhbilim) spinothalamic tract
beyin omurilik sıvısı
(Pisikoloji, Ruhbilim) cerebrospinal fluid
beyin-omurilik
(Anatomi) cerebrospinal
beyin-omurilik sıvısı
(Tıp) cerebrospinal fluid
beyin omurilik ekseni
(Anatomi) cerebrospinal axis
beyin-omurilik ekseni
(Anatomi) cerebrospinal axis
beyin-omurilik ekseni
(Tıp) neuraxis
beyin-omurilik sinirleri
(Anatomi) cerebrospinal nerves
beyin-omurilik ışınlaması
(Tıp) craniospinal irradiation
korteks-omurilik yolu
(Pisikoloji, Ruhbilim) corticospinal tract
Türkçe - Türkçe
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdarilik
murdarilik
nuha
omurilik soğanı
Omurilik soğanı, beyin ile omurilik arasında yer alır. Böylece beyin ve diğer vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar. Beyne giren bütün sinirler omurilik soğanından geçer. Omurilik soğanı, istemsiz çalışan iç organların kontrol merkezidir. Omurilik soğanı solunum, sindirim, boşaltım, salgılama ile ilgili önemli olayları düzenler. Ayrıca, soluma, yutma, öksürme, çiğneme, hapşırma, kusma gibi olayları kontrol eder
beyin omurilik sıvısı
Örümceksi zarla ince zar arasındaki boşlukta bulunan beyinle omuriliği çepeçevre saran sıvı
omurilik