to provide information on any subject

listen to the pronunciation of to provide information on any subject
İngilizce - Türkçe
herhangi bir konuda bilgi vermek
to provide information on any subject

  Heceleme

  to pro·vide in·for·ma·tion on a·ny sub·ject

  Türkçe nasıl söylenir

  tı prıvayd înfôrmeyşın ôn eni sıbcekt

  Telaffuz

  /tə prəˈvīd ənˈfôrˈmāsʜən ˈôn ˈenē səbˈʤekt/ /tə prəˈvaɪd ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən ˈɔːn ˈɛniː səbˈʤɛkt/

  Günün kelimesi

  recto