barred

listen to the pronunciation of barred
İngilizce - Türkçe
{s} yasaklanmış
çizgili
demirlenmiş
yollu
çubuklu
parmaklıklı
demir çubuklarla kapatlımış
Men edilmiş, bir yere girişi yasaklanmış
{s} parmaklıkla kapalı
(Kanun) yasal engele uğramış
(Kanun) hukuken engelli
{s} demir parmaklıklı
men edilmiş

Klüpten men edilmiştir. - He has been barred from the club.

Tom bu kulüpten men edilmiştir. - Tom has been barred from this club.

parçalı/barlı/çubuklu
bar
demir çubuk

Tekstil fabrikasının pencereleri demir çubuklarla donatılmış bu yüzden fabrikada yangın çıktığında işçilerden çoğu öldü. - The textile factory's windows are fitted with iron bars so when a fire broke out inside the factory, most of the workers died.

bar
çubuk

Kız paralel çubuklarda egzersiz yaptı. - The girl exercised on the parallel bars.

Bu çelik çubuk sertleştirilmeli. - This steel bar must be tempered.

barred owl
çubuklu baykuş
barred by law
(Kanun) hukuken engelli
barred by limitation
(Kanun) zaman aşımına uğramış
barred by prescription
(Kanun) zamanaşımına uğramış
barred deposit
(Kanun) bloke edilmiş mevduat hesabı
barred window
parmaklıklı pencere
bar
engellemek
bar
kalıp

Ellerini bir kalıp sabunla yıka. - Wash your hands with a bar of soap.

Tom dün üç kalıp sabun aldı. - Tom bought three bars of soap yesterday.

bar
baro

O, sessiz müziği tercih ediyor - örneğin barok. - She prefers quiet music - the baroque, for example.

Senin bir baron olduğunu düşündüm. - I thought that you were a baron.

bar
{f} parmaklıkla çevirmek
bar
levye
bar
(Kanun) itiraz etmek
bar
(Kanun) reddetmek
bar
önlemek
bar
demirlemek
bar
set

Avustralya'nın Büyük Set Resif'i iklim değişikliği tarafından tehdit edilmektedir. - Australia's Great Barrier Reef is threatened by climate change.

Bilim adamları, Avustralya'daki Büyük Set Resifi'nin yarısından fazlasının son 30 yıl içinde yok edildiğini söylüyorlar. - Scientists say more than half of Australia's Great Barrier Reef has been destroyed in the past 30 years.

bar
demir
bar
izin vermeme
bar
(Muzik) ölçü çizgisi
bar
engel olmak
statute barred
geçersiz
bar
sırık
bar
bariyer

Bariyerde biletini göster. - Show your ticket at the barrier.

bar
hapsetmek
bar
ince ışık demeti
bar
demir ya da tahta parmaklık
bar
bar
bar
kısıtlamak
bar
üniformalarda rütbe belirten metal çubuklar
bar
dışında

Barak Obama dışında bütün Amerika başkanları beyazdı. - Aside from Barack Obama, all US presidents were white.

Barack Obama'nın dışında, bütün ABD başkanları beyazdı. - With the exception of Barack Obama, all US presidents have been white.

bar
yasaklamak
bar
kapatmak

At çalındıktan sonra ahırın kapısını kapatmak için çok geç. - It's too late to shut the barn door after the horse is stolen.

At kaçtıktan sonra ahır kapısını kapatmak için çok geç. - It's too late to shut the barn door after the horse has run off.

bar
parça

Çıplak ellerinle bir elmayı parçalayabilir misin? - Can you break an apple in half with your bare hands?

Seni çıplak ellerimle parçalayabilirim. - I can rip you apart with my bare hands.

bar
parmaklıklarla örtmek
bar
izin vermemek
bar
kapatmak ya da dışarıda bırakmak
bar
engel

Dünya vatandaşı olarak, kültürel engellerin üstesinden gelmenin yollarını biliyorum. - As a citizen of the world, I know ways of overcoming cultural barriers.

Onlar gazetecileri seçimlerle ilgili rapor vermekten engelledi. - They barred journalists from reporting on the elections.

statute barred
zamanaşımına uğramış
bar
ya
bar
içki satılan veya içilen yer, bar, meyhane
bar
mahkemede sanık kürsüsü
bar
çubuk, sırık, kol, kol demiri
bar
muhakeme
bar
mania, engel
bar
mahkemede dinleyicileri hakim, jüri ve avukatlardan ayıran parmaklık
bar
bir nehir ağzında veya kıyıya paralel olan uzun kum ve çakıl seti
bar
avukatlık mesleği, baro
bar
(müzik) ölçü çizgisi. 1
bar
(hukuk) men
bar
bari
iron-barred
demir parmaklıklı
no holds barred
her yolu dene
no holds barred
kural yok
no holds barred
kuralsız
to be barred from
yasaklanmış
access barred
erişim engelli
bar
{i} sürgü

Kapıyı sürgüleyip kilitledik. - We barred the door and locked it.

bar
{f} menetmek
bar
{i} meyhane

İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı bir meyhaneye girer ve tezgahta otururlar. Barmen söyler, Bir dakika bekleyin, bu bir şaka mı ne? - An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, Wait a minute, is this a joke or what?

bar
{f} saymamak
bar
{i} huk. baro
bar
{i} yargı
bar
{i} parmaklık

Mahkûm iki aydır parmaklıklar arkasındaydı. - The prisoner was behind bars for two months.

Seni demir parmaklıklar ardında görmek istiyorum. - I want you behind bars.

bar
kol

Winston bir faniydi ama gençlik yıllarında Mars kolonisi Barsoom'a göç etti. - Winston was an earthborn, but he emigrated to the Martian colony Barsoom in his teenage years.

Ben deneyimimden biliyorum; yalın ayak futbol oynamak kötü bir fikir. Kolayca kırık ayak parmaklarınla son verebilirsin. - I know from experience; playing soccer barefoot is a bad idea. You could easily end up with broken toes.

bar
{f} katmamak
bar
{i} müz. ölçü çizgisi
bar
{e} hariç

Barack Obama hariç bütün ABD başkanları beyazdı. - Excluding Barack Obama, all US presidents were white.

Barack Obama hariç Amerika Birleşik Devletlerinin bütün başkanları beyazdı. - Excluding Barack Obama, all presidents of the United States were white.

bar
{i} avukatlık
bar
{f} sürgülemek
bar
{f} çizgi yapmak
bar
2. jeomorfolojik terim
bar
{i} bar (içki içilen yer)
bar
{f} önünü kesmek
bar
(Askeri) RÜTBE DEMİRİ: A. B. D. Ordusunda, rütbe ifade eden ve belirli subaylarca üniformalarının omuzlarında taşınan altın veya gümüş renginde demir çubuk
bar
bir nehir ağzında veya kıyıya paralel olan uzun kum ve cakıl seti
bar
içki satılan
bar
{f} hoşlanmamak
bar
(Askeri) Asteğmen demiri
bar
{i} ışın
bar
{e} den başka
bar
{i} levrek
bar
{i} su içindeki kum seti
bar
{e} saymazsak
bar
{i} avukatlar
bar
1. basınç birimi
bar
{f} parmaklık takmak
bar
{i} çizgi
incoming calls barred
(Bilgisayar,Telekom) gelen çağrılara kapalı
incoming calls barred
gelen cagrilara kapali
outgoing calls barred
giden aramalara kapali
statute barred
zaman aşımına uğramış
statute barred
hükümsüz
Türkçe - Türkçe

barred teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

bar
Anadolu'nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritimli bir halk oyunu: "Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var / Atamızdan yâdigâr bizde ata barı var"- Halk türküsü
BAR
(Hukuk) Yük, külfet
BÂR
(Osmanlı Dönemi) f. Ek olup "saçan, yağdıran, döken, ışık veren" gibi mânâda kelimeler teşkil edilir. Meselâ: Ateşbâr : Ateş saçan. Ateş yağdıran
bar
Pas
bar
Beyaz küf
bar
Cam kaplarda oluşan pas
bar
Sirke, pekmez gibi sulu yiyeceklerin üzerinde oluşan köpük
bar
Kuzeydoğu Anadolu'da, Kars, Erzurum, Erzincan illerimizin bulunduğu bölgemizde toplu olarak ve genellikle düz dizi ya da yarım ay biçiminde, oyuncuların birbirlerine tutunarak oynadıkları disiplinli grup oyunları
bar
Anadolu'nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritimli bir halk oyunu
bar
Hava basıncı birimi
bar
Kale, duvar
bar
Barınacak yer
bar
Kaplarda su nedeniyle oluşan tortu
bar
Danslı, içkili eğlence yeri
bar
Pas: "Bar tutmuş söylemez olmuş / Ağızda dilleri gördüm."- Yunus Emre
bar
Yemiş
bar
Cam kapların içinde ve hastalık sırasında dilde meydana gelen kir
bar
Ayaküstü içki içilen meyhane
bar
Bir salonda içki içmek için hazırlanmış köşe: "Barda, yan yana oturuyor, içiyoruz."- R. H. Karay
bar
Bir salonda içki içmek için hazırlanmış köşe
bar
Hava basınç birimi
bar
Halter sporunda ağırlığı oluşturan kiloları birbirine bağlayan metal çubuk
bar
Yük
bar
Halterde kaldırılması gereken alet
bar
Danslı, içkili eğlence yeri: "Barın kapısından bir adam fırladı."- A. İlhan
bar
Ayaküstü içki içilen meyhane: "Barlarda, gazinolarda millî dilin konuşulduğunu pek işitmezdiniz."- O. S. Orhon
İngilizce - İngilizce
Simple past tense and past participle of bar

He barred the door at evening.

Prevented

He is barred by term limits from running for a third term in office.

Having bars, striped
{s} covered with bars; forbidden; striped
firmly fastened or secured against opening; "windows and doors were all fast"; "a locked closet"; "left the house properly secured
Past tense of bar
Marked with bars or stripes: barred prison cells; barred plumage on a bird
barred antshrike
A passerine bird of the antbird family
barred antshrikes
plural form of barred antshrike
barred tinamou
A tinamou, Crypturellus casiquiare
barred tinamous
plural form of barred tinamou
barred owl
A large American owl (Syrnium nebulosum); so called from the transverse bars of a dark brown color on the breast
barred owl
A large North American owl (Strix varia) having barred, brownish plumage across the breast, a streaked belly, and a strident, hooting cry
barred owl
large owl of eastern North America having its breast and abdomen streaked with brown
barred window
{i} window covered with bars
bar
A linear shoaling landform feature within a body of water
bar
A similar device or simply a closet containing alcoholic beverages in a private house or a hotel room
bar
A unit of pressure equal to 100,000 pascals
bar
One of the ordinaries in heraldry; a fess
bar
The crossbar
bar
To obstruct the passage of (someone or something)
bar
To lock or bolt with a bar

bar the door.

bar
The legal profession of lawyers; specifically barristers in some countries but including all lawyers in others
bar
A generic unit of measure of signal strength for a wireless device such as a cell phone

There were no bars so I didn't get your text.

bar
The central divider between the inner and outer table of a backgammon board, where stones are placed if they are hit
bar
A ridge or succession of ridges of sand or other substance, especially a formation extending across the mouth of a river or harbor or off a beach, and which may obstruct navigation. (FM 55-501)
bar
The counter of such a premises

Step up to the bar and order a drink.

bar
Except, with the exception of

He invited everyone to his wedding bar his ex-wife.

bar
To prohibit

I couldn't get into the nightclub because I had been barred.

bar
A metasyntactic variable representing an unspecified entity, often the second in a series, following foo

Suppose we have two objects, foo and bar.

bar
One of those musical sections
bar
The railing surrounding the part of a courtroom in which the judges, lawyers, defendants and witnesses stay
bar
A solid metal object with uniform (round, square, hexagonal, octagonal or rectangular) cross-section; in the US its smallest dimension is .25 inch or greater (US), a piece of thinner material being called a strip

Ancient Sparta used iron bars instead of handy coins in more valuable alloi, to physically disencourage the use of money.

bar
A collective term for lawyers; specifically barristers in some countries but including all lawyers in others
no holds barred
Without restrictions on holds or what opponents may do

a no holds barred match.

no holds barred
Without reserve; in an especially ruthless or vicious manner

a no holds barred debating style.

no-holds-barred
Variant of no holds barred
bar
foo
bar
{n} a bolt, stop, cross beam for security, inclosure in an inn or court room, division in music, bank of sand in a river, body of lawyers, an exception in pleading
bar
{v} to fasten, secure, hinder, shut out, stop
bar
(Bilgisayar) The terms foobar, foo, bar, and baz are sometimes used as placeholder names (also referred to as metasyntactic variables) in computer programming or computer-related documentation. They have been used to name entities such as variables, functions, and commands whose purpose is unimportant and serve only to demonstrate a concept. The words themselves have no meaning in this usage. Foobar is sometimes used alone; foo, bar, and baz are sometimes used in that order, when multiple entities are needed
no-holds-barred
(deyim) Try anything, no rules apply

In a street fight, it's no holds barred. There are no rules.

Bar
dwelling
bar
A horizontal pole that must be crossed in high jump and pole vault
bar
A broad shaft, or band, or stripe; as, a bar of light; a bar of color
bar
musical notation for a repeating pattern of musical beats; "the orchestra omitted the last twelve bars of the song"
bar
Short for the Bar Exam, the legal licensing exam
bar
a horizontal rod that serves as a support for gymnasts as they perform exercises
bar
A vein or dike crossing a lode
bar
A special plea constituting a sufficient answer to plaintiff's action
bar
The raised ridge down the center of a backgammon board dividing the home board from the outer board, where checkers are placed after they have been hit A player with a checker on the bar must enter that checker before he can make any other move
bar
an accumulation of alluvium (usually gravel or sand) caused by a decrease in sediment transport capacity on the inside of meander bends or in the center of an overwide channel
bar
render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade the streets"; "stop the busy road"
bar
A bar is a long, straight, stiff piece of metal. a brick building with bars across the ground floor windows. a crowd throwing stones and iron bars
bar
You can use bar when you mean `except'. For example, all the work bar the washing means all the work except the washing. Bar a plateau in 1989, there has been a rise in inflation ever since the mid-1980's The aim of the service was to offer everything the independent investor wanted, bar advice. see also barring = save emphasis You use bar none to add emphasis to a statement that someone or something is the best of their kind. He is simply the best goalscorer we have ever had, bar none. = without exception
bar
A unit of pressure equal to 0 99 atmospheres or 14 233 psi
bar
(meteorology) a unit of pressure equal to a million dynes per square centimeter; "unfortunately some writers have used bar for one dyne per square centimeter"
bar
A bar is a counter on which alcoholic drinks are served. Michael was standing alone by the bar when Brian rejoined him He leaned forward across the bar. see also coffee bar, public bar, singles bar, snack bar, wine bar
bar
Any railing that divides a room, or office, or hall of assembly, in order to reserve a space for those having special privileges; as, the bar of the House of Commons
bar
An indefinite quantity of some substance, so shaped as to be long in proportion to its breadth and thickness; as, a bar of gold or of lead; a bar of soap
bar
A bank of sand, gravel, or other matter, esp
bar
To fasten with a bar; as, to bar a door or gate
bar
The Bar is used to refer to the profession of a barrister in England, or of any kind of lawyer in the United States. Robert was planning to read for the Bar
bar
A unit of pressure, equal to the normal air pressure at sea level, 14 5 PSI or 100 KPa (KiloPascals )
bar
A barrier or counter, over which liquors and food are passed to customers; hence, the portion of the room behind the counter where liquors for sale are kept
bar
a rigid piece of metal or wood; usually used as a fastening or obstruction or weapon; "there were bars in the windows to prevent escape"
bar
A slender strip of wood which divides and supports the glass of a window; a sash bar
bar
One of the ordinaries in heraldry
bar
The railing that incloses the place which counsel occupy in courts of justice
bar
If you say that someone is behind bars, you mean that they are in prison. Fisher was behind bars last night, charged with attempted murder Nearly 5,000 people a year are put behind bars over motoring penalties
bar
the body of individuals qualified to practice law in a particular jurisdiction; "he was admitted to the bar in New Jersey"
bar
Any of the dark lines in a printed machine-readable symbol
bar
a solid metal object with uniform (round, square, hexagonal, octagonal or rectangular) cross-section, whose smallest dimension is .25 inch or greater (US), a piece of thinner material being called a strip
bar
The space between the tusks and grinders in the upper jaw of a horse, in which the bit is placed
bar
secure with, or as if with, bars; "He barred the door
bar
A collective term for barristers
bar
The bar is the railing along the sides of the House and Senate chambers which separates the chamber floor (see Floor) and the side aisle Only legislators and certain legislative staff may be within the bar; only invited guests and staff may occupy the side aisles The press is allowed both within the bar (in the press area) and in the side aisles
bar
a submerged (or partly submerged) ridge in a river or along a shore; "the boat ran aground on a submerged bar in the river"
bar
Any tribunal; as, the bar of public opinion; the bar of God
bar
a horizontal rod that serves as a support for gymnasts as they perform exercises a submerged (or partly submerged) ridge in a river or along a shore; "the boat ran aground on a submerged bar in the river"
bar
A cuboid piece of any solid commodity
bar
A unit of pressure, equal to the sea-level pressure of Earth's atmosphere; 1 bar = 0 987 atmosphere = 101,300 pascals = 14 5 lbs/square inch = 100,000 Newtons per square meter
bar
If you bar a door, you place something in front of it or a piece of wood or metal across it in order to prevent it from being opened. For added safety, bar the door to the kitchen. + barred barred The windows were closed and shuttered, the door was barred
bar
A ridge down the center of the board dividing a player's home and outer boards The bar is not counted as a space Place where hit blots are placed until they reenter into play
bar
One of these musical sections
bar
An offshore ridge or mound of sand, GRAVEL, or other unconsolidated material which is submerged (at least at high tide), especially at the mouth of a river or estuary, or lying parallel to, and a short distance from, the beach
bar
measure; small grouping of musical beats In musical notation, vertical lines on the staff enclose a bar
bar
An ordinary, like a fess but narrower, occupying only one fifth part of the field
bar
a rigid piece of metal or wood; usually used as a fastening or obstruction or weapon; "there were bars in the windows to prevent escape" an obstruction (usually metal) placed at the top of a goal; "it was an excellent kick but the ball hit the bar" a counter where you can obtain food or drink; "he bought a hot dog and a coke at the bar" (law) a railing that encloses the part of the courtroom where the judges and lawyers sit and the case is tried; "spectators were not allowed past the bar" a heating element in an electric fire; "an electric fire with three bars" a horizontal rod that serves as a support for gymnasts as they perform exercises a submerged (or partly submerged) ridge in a river or along a shore; "the boat ran aground on a submerged bar in the river" (meteorology) a unit of pressure equal to a million dynes per square centimeter; "unfortunately some writers have used bar for one dyne per square centimeter" prevent from entering; keep out; "He was barred from membership in the club" secure with, or as if with, bars; "He barred the door
bar
Unit of pressure, equal to the sea-level pressure of Earth's atmosphere (101325 Pa)
bar
a heating element in an electric fire; "an electric fire with three bars"
bar
{i} rod; latch, bolt; partition; barrier; pub, tavern; counter; restriction; examination to enter the organization which authorizes lawyers and oversees the law profession; lawyers collectively
bar
A bar of something is a piece of it which is roughly rectangular. What is your favourite chocolate bar? a bar of soap
bar
To except; to exclude by exception
bar
If something is a bar to doing a particular thing, it prevents someone from doing it. One of the fundamental bars to communication is the lack of a universally spoken, common language
bar
A piece of wood, metal, or other material, long in proportion to its breadth or thickness, used as a lever and for various other purposes, but especially for a hindrance, obstruction, or fastening; as, the bars of a fence or gate; the bar of a door
bar
An addition to a military medal, on account of a subsequent act
bar
A business licensed to sell intoxicating beverages for consumption on the premises, or the premises themselves; public house
bar
1 Historically, the partition separating the general public from the space occupied by the judges, lawyers, and other participants in a trial 2 More commonly, the term means the who body of lawyers
bar
A solid, more or less rigid object with a uniform cross-section smaller than its length
bar
An official order or pronouncement that prohibits some activity
bar
A ridge or succession of ridges of sand or other substance, especially a formation extending across the mouth of a river or harbor or off a beach, and which may obstruct navigation
bar
A drilling or tamping rod
bar
A unit of pressure equal to 106 dyne per square centimeter (106 barye), 1000 millibars, 29 53 inches of mercury See torr
bar
Slang for one million dollars
bar
a portable 30 caliber magazine-fed automatic rifle operated by gas pressure; used by United States troops in World War I and in World War II and in the Korean War
bar
The whole body of lawyers licensed in a court or district; the legal profession
bar
Bars divide the staff into spaces which represent measures, and are themselves called measures
bar
A unit of measure of atmospheric pressure One bar is equal to 0 987 atmospheres, 1 02 kg/cm2, 100 kilopascal, and 14 5 lbs/square inch
bar
(law) a railing that encloses the part of the courtroom where the judges and lawyers sit and the case is tried; "spectators were not allowed past the bar"
bar
expel, as if by official decree; "he was banished from his own country"
bar
a room or establishment where alcoholic drinks are served over a counter; "he drowned his sorrows in whiskey at the bar"
bar
Hence, the phrase at the bar of the court signifies in open court
bar
Used to stand for some unspecified entity, usually a second entity following foo
bar
prevent from entering; keep out; "He was barred from membership in the club"
bar
The place in court where prisoners are stationed for arraignment, trial, or sentence
bar
an obstruction (usually metal) placed at the top of a goal; "it was an excellent kick but the ball hit the bar"
bar
secure with, or as if with, bars; "He barred the door"
bar
A unit of pressure, it is equivalent to 105 pascal (Pa) S I prefxes can be attached; e g mbar = millibar
bar
A unit of pressure equal to one million dynes per square centimeter (Yeah, I know you expected some wiseacre response, but you ain't gonna get it!)
bar
A bar is a place where you can buy and drink alcoholic drinks. Devil's Herd, the city's most popular country-western bar
bar
A unit of pressure, equal to the sea-level pressure of Earth's atmosphere; 1 bar is equivalent to 0 987 atmosphere or 10,000 newtons per square meter
bar
A submerged or emerged embankment of sand, gravel, or other unconsolidated material built on the sea floor in shallow water by waves and currents
bar
The part of the crust of a horse's hoof which is bent inwards towards the frog at the heel on each side, and extends into the center of the sole
bar
A gatehouse of a castle or fortified town
bar
(of the Senate, of the House of Representatives) a barrier inside the main entrance to each chamber and across the space between benches leading to the floor of the Senate and House of Representatives Members and senators can speak to their respective chambers only from within the area defined by the bar, and no one who is not a member of that house may enter that area during a sitting except by invitation
bar
at the mouth of a river or harbor, obstructing navigation
bar
To restrict or confine, as if by a bar; to hinder; to obstruct; to prevent; to prohibit; as, to bar the entrance of evil; distance bars our intercourse; the statute bars my right; the right is barred by time; a release bars the plaintiff's recovery; sometimes with up
bar
A bar is a room in a pub or hotel where alcoholic drinks are served. I'll see you in the bar later On the ship there are video lounges, a bar and a small duty-free shop
bar
{e} with the exception of
bar
A vertical line across the staff
bar
A unit of pressure equal to 100 kilopascals The millibar (1/1000 bar) is commonly used in aviation and meteorology The pascal (Newton/meter² ) is the S I unit for pressure
bar
If you bar someone's way, you prevent them from going somewhere or entering a place, by blocking their path. He stepped in front of her, barring her way. = block
bar
If someone is barred from a place or from doing something, they are officially forbidden to go there or to do it. Amnesty workers have been barred from Sri Lanka since 1982 Many jobs were barred to them. = ban
bar
a counter where you can obtain food or drink; "he bought a hot dog and a coke at the bar"
bar
A long, narrow drawn or printed rectangle, cuboid or cylinder, especially as used in a bar code or a bar chart
bar
{f} lock, barricade
bar
a block of solid substance (such as soap or wax); "a bar of chocolate"
bar
Same as measure A way of dividing music into small, organized groups of beats The division of measures is indicated by a vertical line, called the bar-line Music is usually grouped in 2's (duple meter), or 3's (triple meter) See meter
bar
A vertical line across a musical staff dividing written music into sections, typically of equal durational value
bar
the act of preventing; "there was no bar against leaving"; "money was allocated to study the cause and prevention of influenza"
bar
A single piece of glass formed by fusing several canes or rods A bar can be cut into numerous slices, all with the same design, to be used as inlays or appliqués, or in making mosaic glass
bar
If you say that there are no holds barred when people are fighting or competing for something, you mean that they are no longer following any rules in their efforts to win. It is a war with no holds barred and we must prepare to resist
bar
To cross with one or more stripes or lines
bar
(loosely) The profession of barristers
bar
In music, a bar is one of the several short parts of the same length into which a piece of music is divided. Browning automatic rifle. Baruch. A unit of pressure equal to one million 10 in Indo-European Roots.]. bar graph offshore bar American Bar Association bar association bar code Bar Kokhba Simeon bar Kosba Bar Mitzvah horizontal bar torsion bar
bar
Anything which obstructs, hinders, or prevents; an obstruction; a barrier
no-holds-barred
a no-holds-barred discussion, situation etc is one in which there are no rules or limits
statute-barred debt
debt that cannot be claimed legally for repayment because the time allowed to file suit has passed
Türkçe - İngilizce

barred teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

bar
{i} pub

An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, Wait a minute, is this a joke or what? - İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı bir meyhaneye girer ve tezgahta otururlar. Barmen söyler, Bir dakika bekleyin, bu bir şaka mı ne?

We'll see you at the pub. - Size barda eşlik edeceğiz.

bar
local

Tom hangs out at the local bar. - Tom yerel bara takılır.

Tom drinks beer with his buddies at the local bar every weekend. - Her hafta sonu Tom arkadaşlarıyla bir yerel barda bira içer.

bar
joint
bar
a kind of folk dance
bar
bar
bar
saloon

The local government closed all bars and saloons. - Yerel yönetim tüm barları ve salonları kapattı.

Barsoom was the biggest Martian town. It had the fanciest saloon. It was the Wild, Wild Red. - Barsoom en büyük Mars kentiydi. En süslü salona sahipti. Orası Vahşi, Vahşi Kırmızıydı.

bar
public house
bar
bar, saloon
bar
cafe
bar
virgule, slash, stroke
bar
alehouse
bar
shebang
bar
grogshop
bar
taproom
bar
dram shop
bar
tavern
bar
shebeen
bar
public

People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace. - Her yerde insanlar dünya barışına adanmış kamu liderleri için özlem duyuyorlar.

bar
gin mill
bar
tap
bar
{i} barroom
barred