anlayışlı

listen to the pronunciation of anlayışlı
Türkçe - İngilizce
understanding

Tom's girlfriend is very supportive and understanding. - Tom'un kız arkadaşı destekleyici ve anlayışlı.

Tom was very understanding. - Tom çok anlayışlıydı.

considerate

She is considerate of others. - O başkalarına karşı anlayışlıdır.

gentle
indulgent
wise; quick eyed
comprehensive
sagacious
intelligent; understanding
receptive

Tom wasn't real receptive to the plan. - Tom plan için gerçekten anlayışlı değildi.

discerning
sympathetic

People were sympathetic to Fadil. - İnsanlar Fadıl'a karşı anlayışlıydı.

insightful

Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful. - Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler.

apprehensive
sensible
witted
thoughtful

Tom's ideas were thoughtful. - Tom'un düşünceleri anlayışlıydı.

congenial
quick
sympathizer
clear
penetrating
perspicacious
clear-headed
percipient
large-minded
clear headed
clearheaded
quick eyed
{s} wise
nimble
anlayış
understanding

Tom and Mary have an understanding. - Tom ve Mary'nin bir anlayışı var.

This book is above my understanding. - Bu kitap benim anlayışımın üzerindedir.

anlayışlı olmak
understand
anlayış
savvy

Tom is savvy, isn't he? - Tom anlayışlı, değil mi?

anlayış
apprehension
anlayış
percept

You're a very perceptive person. - Sen çok anlayışlı bir adamsın.

anlayış
{i} comprehension

There is a global problem of comprehension. - Küresel bir anlayış sorunu var.

anlayış
understanding, comprehension; intelligence; intellect, mind
anlayış
mind
anlayış
intellect
nazik ve çok anlayışlı
tactful
anlayış
wit

A good sense of humor will help you deal with hard times. - İyi bir espri anlayışı zor dönemlerle başa çıkmana yardımcı olacaktır.

Without a basic understanding of certain norms, communication is impossible. - Bazı normlarla ilgili temel bir anlayış olmadan, iletişim mümkün değildir.

anlayış
perceptiveness
anlayış
perspicacity
anlayış
sense

He has no sense of right and wrong. - Onun doğru ve yanlış anlayışı yoktur.

He has a sense of humor. - Onun bir mizah anlayışı vardır.

anlayış
conception
anlayış
insight

Thanks for all your insight. - Tüm anlayışınız için teşekkürler.

Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful. - Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler.

anlayış
reach
anlayış
sagacity
anlayış
grasp
anlayış
perceptivity
anlayış
sympathy
anlayışlı olmak
be savvy
çok anlayışlı ve sezgili kimse
very insightful and sentient person
anlayış
understanding, sympathy
anlayış
intelligence, perceptiveness
anlayış
intelligence
anlayış
horizon
anlayış
sensibility
anlayış
intellect, mind
anlayış
percipience
anlayış
discernment
anlayış
understanding, comprehension
anlayış
cognizance
anlayış
mentality
anlayış
nous
anlayış
percipient
anlayış
prehension
anlayış
bearings
anlayış
consciousness
anlayış
flair
anlayış
perceptive

You're a very perceptive person. - Sen çok anlayışlı bir adamsın.

anlayış
intellection
Türkçe - Türkçe
Hoşgörülü
Hoşgörülü (olarak)
Hoşgörülü: "Bu evin içinde, hatta belki bu dünyada en anlayışlı dost sizsiniz benim için."- P. Safa
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
Hoşgörülü (olarak): "Kocasına bir şeyler demek, anlayışlı, şefkatli davranmak istiyor."- A. İlhan
zeyrek
ferasetli
Anlayış
(Osmanlı Dönemi) İCTİHAD
Anlayış
(Osmanlı Dönemi) ZİHNİYYET
anlayış
Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ
anlayış
Ayırıcı bir nitelik olmak bakımından görüş, zihniyet
anlayış
Hoş görme, hâlden anlama
anlayış
Anlama işi veya biçimi, telakki, zihniyet: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç
anlayış
Anlama işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
anlayışlı