registration

listen to the pronunciation of registration
İngilizce - Türkçe
(kütüğe) kaydetme
kayıt

Kayıt saat 2.30'da başlar. - Registration starts at 2:30.

Son kayıt tarihi yarın. - The registration deadline is tomorrow.

{i} tescil
(Politika, Siyaset) tescile kayıt
(Tıp) ruhsatlandırma
listeye alma
kaydetme
(Askeri) DÜZELTME TANZİMİ: Atış veri düzeltmelerini belirlemek üzere atış tanzimi
(Tıp) Kaydetme, kayıt, hasta künyesinin hastane defterine geçirilmesi
(Ticaret) sicile geçirme
(Ticaret) kütüğe geçirme
{i} taahhütlü göderme
(Tıp) Protez yapımı için iki çene arasındaki ilişkilerin kaydedilmesi
{i} oto. ruhsat
(Kanun) tescil etme
(Otomotiv) ruhsat

Ehliyet ve ruhsat, lütfen. - Driver's license and registration, please.

Lütfen bana ehliyetinizi ve ruhsatınızı gösterin. - Please show me your license and registration.

(Ticaret) belgelendirme dokümanı
sicil

Bu sicil kartını doldurun lütfen. - Fill out this registration card, please.

kayıd
(Hukuk) kişisel taşınmaz mallara konulan kayıt
registration number
kayıt no
registration statement
(Ticaret) izahname
registration wizard
(Bilgisayar) kayıt sihirbazı
registration fee
kayıt vergini
registration form
kayıt formu
registration number
plaka numarası
registration desk
Kayıt masası
registration document
kayıt belgelesisicil kayıt belgelesi
registration documents
kayıt belgelerisicil kayıt belgeleri
registration mark
tescil işareti
registration office
Nüfus dairesi
registration office
müracaat ofisi
registration rate
kayıt ücreti

preferential registration rate at ESC congresses.

registration and transfer
tescil ve devir
registration application
tescil başvurusu
registration due
(Ticaret) tescil harcı
registration dues
(Ticaret) tescil harcı
registration dues
(Ticaret) tescil resmi
registration duty
(Ticaret) tescil harcı
registration entries
(Bilgisayar) kayıt girdileri
registration fee
(Sigorta,Ticaret) kayda alma ücreti
registration fee
(Kanun) tescil harcı
registration fee
kayıt ücreti
registration fire
(Askeri) DÜZELTME TANZİMİ: Hedeflerin daha sonra tesirli şekilde ateş altına alınmaları için gerekli ateş esaslarını temin etmek üzere açılan ateş. Ayrıca bakınız: "fire"
registration fire
(Askeri) Düzeltme tanzimi
registration fire
(Askeri) düzeltme tanzim ateşi
registration id
(Bilgisayar) kayıt numarası
registration number
plâka numarası
registration number
(Askeri) KAYIT NUMARASI: Tek bir maddeye kayıt işlemi yapılırken tahsis edilen belirli bir numara veya sembol. Ayrıca bak. "serial number"
registration of electors
(Politika, Siyaset) seçmen kaydı
registration office
(isim)fus dairesi, müracaat ofisi
registration plate
tescil plakası
registration point
(Askeri) DÜZELTME TANZİM NOKTASI: Üzerinde ateş tanzimi yapılan ve atış esasları hesaplanan arazi parçası veya diğer bir nokta
registration point
(Askeri) düzeltme tanzim noktası
registration request
tescil talebi
registration system
(Ticaret) belgelendirme sistemi
registration target
(Askeri) DÜZELTME TANZİM HEDEFİ: Bak. "auxiliary target"
re registration
kayıt yenileme
re registration
tekrar kayıt
recording and registration
kayıt ve sicil
recording and registration
kaydetme ve kayıt
burial and grave registration
(Askeri) gömme ve mezar kaydı
online registration
(Bilgisayar) anında kayıt
precision registration
(Askeri) hassas kayıt
precision registration
(Askeri) dakik kayıt
precision registration
(Askeri) tanzim
precision registration
(Askeri) sıhhatli kayıt
precision registration
(Askeri) kesin kayıt
precision registration
(Askeri) tescil
precision registration
(Askeri) doğru kayıt
paper registration
kağıt ayarlama
aircraft registration
(Havacılık) Sivil uçakları tanımlayan, genellikle kuyruklarına yazılan, alfanumerik kayıt bilgisi
aliens registration office
yabancılar şube müdürlüğü
birth registration office
Nüfus müdürlüğü
corporate registration
şirket tescili
new registration
yeni tescil
pre-registration
on kayıt
registrations
kayıt
suspend registration
okulu dondurmak
apply for registration
tescil başvurusu yapmak
association registration
dernek kaydı
burial and grave registration
(Askeri) GÖMME VE MEZAR KAYDI: Bak. "grave registration"
can i see your vehicle registration please
ruhsatınızı görebilir miyim lütfen
cancel the registration
kaydı silmek
commerce registration copy
(Ticaret) sicil kayıt sureti
drug registration form
(Tıp) ilaç ruhsatlandırma formu
fire registration
(Askeri) DÜZELTME ATIŞI: Bak. "registration fire"
freeze one's registration
kaydını dondurmak
freeze one's registration
kayıt dondurmak
freeze registration
kaydını dondurmak
freeze registration
kayıt dondurmak
graves registration
(Askeri) MEZAR KAYDI: Ölülerin tahliye teşhis ve gömülmesi, eşyalarının toplanması ve gerekli işlemin yapılması ile ilgili hususların murakabe ve icrası. Ayrıca bakınız: "burial"
graves registration
(Askeri) mezar kaydı
graves registration battalion
(Askeri) MEZAR KAYIT TABURU
graves registration service
(Askeri) MEZAR KAYIT HİZMETİ: Ölülerin kimliklerini tespit edip gömmekten ve mezarlarının bakımından sorumlu olmak üzere, harp zamanında, levazım sınıfı içinde kurulan teşkilat
high burst registration
(Askeri) YÜKSEK İHTİRAKLI İLE ATEŞ TANZİMİ: Bak. "high-burst ranging"
image registration
imge cakistirma
improper label registration
hatalı etiket merkezleme
joint central graves registration office
(Askeri) müşterek merkezi cenaze kayıt ofisi
microsoft registration wizard
(Bilgisayar) microsoft kayıt sihirbazı
military grave registration service
(Askeri) ASKERİ MEZAR KAYIT HİZMETİ: Büyük askeri harekatın bir sonucu olarak, ölülerin aranması, toplanması, tahliyesi, tanınması gerekli işlemin yapılması ile ilgili olarak, Silahlı kuvvetler tarafından sağlanan teknik bir hizmet
name registration request packet
Ad Kayıt İstek Paketi
notification registration
(Kanun) bildirim kaydı
obligation of registration
(Kanun) tescil mecburiyeti
online registration
Çevrimiçi Kayıt
online registration wizard
Çevrimiçi Kayıt Sihirbazı
page registration
sayfa ayarlama
pensioner registration number
(Ticaret) emekli sicil numarası
provisional registration
(Kanun) muvakkat tescil
right to registration
(Kanun) tescil ettirme hakkı
shelf registration system
(Politika, Siyaset) raf kayıt sistemi
tipping registration
filitre kağıdı hizası
titre registration
(Sinema) ad kaydı
webbot registration component
Webbot Kayıt Bileşeni
İngilizce - İngilizce
that which registers or makes something official, e.g. the form or paper that registers

Did you submit your car registration yet?.

alignment, e.g. of colors or other elements in a printing process
the location where guests register, especially with a hotel

The elevators are just past registration.

the act of signing up or registering for something

Complete the registration process.

A process for site visitors to enter information about themselves Sites use registration data to enable or enhance targeting of ads Some sites require certain registration in order to access their content Some sites use voluntary registration Fee-based sites conduct registration in the form of a transaction (take a credit card to pay for the content) A registered user is a user who visits a Web site and elects, or is required, to provide certain information Non-registered users may be denied access to a site requiring registration
the act of enrolling (music) the sound property resulting from a combination of organ stops used to perform a particular piece of music; the technique of selecting and adjusting organ stops a document certifying an act of registering the body of people (such as students) who register or enroll at the same time
In the securities market describes process set up pursuant to the Securities Exchange Acts of 1933 and 1934 whereby securities that are to be sold to the public are reviewed by the SEC
(music) the sound property resulting from a combination of organ stops used to perform a particular piece of music; the technique of selecting and adjusting organ stops
The address registration function is the mechanism by which Clients provide address information to the LAN Emulation Server
Registration tools support the enrollment of students in an online course either by the instructor or through self-registration of the students themselves Some registration tools allow instructors to enroll students in batches through the use of formatted text files Time limited student self-registration may also be available to shift the clerical burden of the process to the students This feature does not include the integration of the online learning system with an administrative student registration or information system For more details on the automated enrollment and transfer of student information see the feature "Integration with SIS "
Process enacted by the Securities Exchange Acts of 1933 and 1934 whereby all securities to be offered to the public are reviewed by the Securities Exchange Commission
The process of enrolling in a course or other learning opportunity Depending on the provider, registration typically includes submitting contact information (name, address, telephone number), information about educational and employment history, the name(s) and number(s) of the course(s), and tuition
the act of enrolling
The submission for recording in the public records of instruments relating to title in land Each jurisdiction may have specific requirements as to documents which will be accepted for registration; once registered, documents will be given a registration number and recorded on the title abstract index for the property to which the apply
The procedure by which an organization indicates relevant characteristics of a product, process or service, or particulars of an organization or person, and then includes or registers the product, process, or service in an appropriate publicly available list See also certification
The registration of something such as a person's name or the details of an event is the recording of it in an official list. They have campaigned strongly for compulsory registration of dogs
The process of adding new descriptions to the registry database
the process of supplying information about the Administrative Authority and Despatcher User and receiving a password in return
1 The process of securities registration involves filing a prospectus with the securities administrators as required under the Securities Act of each province in which the securities will be offered 2 Investment dealers and sales staff involved in the investment business must be registered with the applicable self-regulatory organization Before registration is allowed, basic standards must be met, such as minimum capital requirements for a firm and minimum educational qualifications for personnel
To position printing in proper relation to edges of paper and other printing on the same sheet Such printing is said to be in register registration marks Cross-hair lines on mechanicals/paste-ups and negatives that are used as guides by strippers and printers resolution In computer graphics, an expression of 'dots per inch' (square inch) Standard resolutions include 72, 144, 300, 600, 1270, 2540, etc
More specifically, portal_registration controls the site-wide policy for how users register with the system
The act of registering; registry; enrollment
{i} act of registering, enrollment, act of entering into an official record
The art of selecting and combining the stops or registers of an organ
the act of adjusting something to match a standard
Before an initial public offering may be made of new securities by a company, the securities must be registered under the Securities Act of 1933 A registration statement is filed with the SEC by the issuer It must disclose pertinent information relating to the company's operations, securities, management and purpose of the public offering Before a security may be admitted to dealings on a national securities exchange, it must be registered under the Securities Exchange Act of 1934 The application for registration must be filed with the exchange and the SEC by the company issuing the securities
Areas in the lobbies of the Davis and Cannaday buildings and Mayo Primary Care Centers where all patients report to be assigned a Mayo Clinic medical record and billing account number Here they also can receive information about payment, billing and filing insurance All address, phone and insurance changes should be updated at Registration
Registration shall mean the process of identifying, delineating and itemizing all air contaminant sources within the jurisdiction of the Authority including the making of periodic reports, as required, by the persons operating or responsible for such sources and may contain information concerning location, size, height of contaminant outlets, processes employed, nature of the contaminant emissions and such other information as is relevant to air pollution and available or reasonably capable of being assembled
The granting of formal recognition of an industrial design by the Industrial Design Office This provides protection against imitation and unauthorized use of the design effective from the date of registration
Registering on time is an important part of doing your best on admissions tests Generally, registration involves filling out a form with your personal information, indicating your testing site preferences, and submitting a fee Register as early as possible and you'll have a good chance of getting your first-choice test site Consult the College Board or ACT Web site or your guidance counselor at least two months before your desired test date to begin the process
the body of people (such as students) who register or enroll at the same time
Enrolment and Registration are two separate actions Registration is defined as follows Students register by paying tuition fees for courses in which they are enrolled, in accordance with the regulations of the Office of the Registrar Students who have not paid a deposit and/or tuition fees will be de-registered from the session
The procedure by means of which you pay for a license to use the PopUpCop software A variety of payment methods are available; you can enter your credit card information at our secure site, or send a check, or call an 800 number Once you have paid for PopUpCop, you receive, by return e-mail, a registration code Choose "Register PopUpCop " in PopUpCop's menu and enter your name and the code This will prevent the program from expiring and disabling itself, which it would otherwise do forty days after initial installation
The SEC’s review process of all securities intended to be sold to the public The SEC requires that a registration statement be filed in conjunction with any public securities offering This document includes operational and financial information about the company, the management and the purpose of the offering The registration statement and the prospectus are often referred to interchangeably
The process of developing and maintaining an immediate, brief, and permanent means of identifying an object for which the institution has permanently or temporarily assumed responsibility (Nauert 1979) Relative humidity (RH): The proportion of actual vapor pressure of air to its saturation vapor pressure at that temperature Rigging: (1) The art of combining and securing the proper slings and hitches to the proper pick of an object to be lifted The person responsible for this is the rigger; (2) the actual slings and equipment used in moving large objects Risk assessment: Evaluation of museum object for suitability to travel ABC- DEF- GHI- JKL- MNO- PQR- STU- VWX- YZ Updated 12-3-98 Please send comments to: the RCAAM Webmaster
A certification, made by an accredited registration agency, declaring that the processes in an organization comply with the requirements of ISO 9000
a document certifying an act of registering
The SEC's review process of all securities intended to be sold to the public The SEC requires that a registration statement be filed in conjunction with any public securities offering This document includes operational and financial information about the company, the management and the purpose of the offering The registration statement and the prospectus are often referred to interchangeably Technically, the SEC does not "approve" the disclosures in prospectuses
reg
registration certificate
document written by a registrar, certificate given upon registration
registration date
date when something was registered
registration document
(British) vehicle registration document
registration fees
money that must be paid so as to register for something
registration fire
fire delivered to obtain accurate data for subsequent effective engagement of targets
registration fire
advance fire intended to assess the range and angle of the target
registration form
information form which is filled out in order to be accepted into an educational course or other program
registration mark
guidelines that should appear in artwork and film to guide the press operator on setting up overlapping or adjacent colours
registration mark
A mark applied to glass and ceramic wares from 1842 to 1883 This mark and the numerals / numbers / letters incorporated in it indicated that the design had been registered with the Patent Office An item may have carried the mark for many years after its initial registration date thus making the mark an unreliable dating method The South African digger / collector will be fortunate to find anything bearing a diamond registration mark other thyan the "Square Top" red ink bottle pictured as diamond registration marks were replaced with registration numbers after 1884 This system is fully explained on pg 18,19 of Bottles & Bygones click to view diamond registration
registration mark
(British) combination of letters and numbers which are used to identify a vehicle
registration mark
guidelines that should appear in artwork and film to guide the press operator on setting up overlapping or adjacent colors
registration mark
Crosshairs or other graphic devices applied to originals prior to reproduction for positioning films in proper register (alignment)
registration number
A unique number permanently assigned to each object in a museum's collections, in order to distinguish it from all other objects In most museums, the accession number will be included in the registration number, and the latter will be the same as the catalog number
registration number
the number on the license plate that identifies the car that bears it
registration number
A reference number assigned to a shipment for the purposes of identification The number will appear on all documentation and correspondence
registration number
The number given by the Department of Transport to identify a vehicle •Motor Vehicles
registration number
The number allocated to our register entry which appears on the public register
registration number
The number allocated to your register entry which appears on the public register
registration number
Between January 1884 and December 1909 a sequential numbering system was used to register designs No actual date of manufacture can be inferred from a RD No however only "OLDER" bottles carry these These numbers are far more prevalent on crockery than bottles RD 1 - 19754 1885 RD 19755 - 142300 1890 RD 142301 - 248200 1895 RD 248201 - 351202 1900 RD 351203 - 385180 1902 RD 385181 - 424400 1904 RD 424401 - 471860 1906 RD 471861 - 518640 1908 RD 518641 - 534970 1909 click to enlarge
registration number
in relation to a motor vehicle, any numbers or letters, or any combination of numbers or letters, shown on the registration plate issued under the Transport Act 1962 or the Transport (Vehicle and Driver Registration and Licensing) Act 1986
registration number
This is the tracking and identification number assigned to your move by the mover It should be printed on your Bill of Lading Refer to the registration number whenever you are contacting your mover
registration number
The registration number or the registration of a car or other road vehicle is the series of letters and numbers that are shown at the front and back of it. Another driver managed to get the registration number of the car. the official set of numbers and letters shown on the front and back of a vehicle on the number plate
registration of a corporation
recording of the name of a corporation at a registrar
registration of marriage
recording of a request for a marriage certificate
registration of zone
graphing of land routes on maps
re-registration
The process of reinitiating a domain name's registration for a specified period of time Renewing an existing domain name with Network Solutions is accomplished by simply paying the re-registration fee which covers one year of continued registration and maintenance, and agreeing to be bound by the terms and conditions of the then existing Domain Name Registration Agreement, including the Domain Name Dispute Policy [see also: Domain Name Registration Agreement, Network Solutions' Domain Name Dispute Policy, Re-registration Fee, Maintenance]
re-registration
The process of renewing a domain name's registration for a specified period of time This is accomplished by paying the re-registration fee which covers the amount of years you are renewing the domain for
Land Registration
(Kanun) In law, land registration is a system by which the ownership of estates in land, is recorded and registered, usually by government, in order to provide evidence of title and to facilitate dealing
aircraft registration
(Havacılık) An aircraft registration is a unique alphanumeric string that identifies a civilian aircraft. Because airplanes typically display their registration numbers on the aft fuselage just forward of the tail, in earlier times more often on the tail itself, the registration is often referred to as the "tail number". In the United States, the registration number is also referred to as an "N-number", as it starts with the letter N
Channel Registration Service
service provided by DALnet for controlling IRC channels, CHANSERV (Computers, Internet)
census registration
official recording of a country's population, registration of residents
false registration
registration form that contains incorrect or false information
land registration
registration of real estate ownership in the land registry bureau
land registration
the process of recording rights in land either in the form of registration of deeds or else through the registration of title to land
land registration
A record, held by the Land Registry, which lists the registered owner of a plot and whether there are any legal charges upon it
land registration extract
document in the land registrations bureau that certifies the history of a property
late registration
registration which takes places after the official registration period
name registration
giving of a unique address to every computer on the Internet
patent registration
act of securing the rights to a new invention by registering it with the Patent Office
population registration
formal listing of the people of a nation, list of residents
pre-registration
The process of authorizing an EMBASSY Device into the TAN during device manufacturing
pre-registration
(Early Registration): Continuing students are able to register for courses in the next semester at the end of the semester they are currently attending
pre-registration
The process by which students select courses for a succeeding term in advance of the official opening date of the semester
pre-registration
an early registration period available to currently enrolled students Also known as advance registration
registrations
plural of registration
voter registration record
list of voters
Türkçe - İngilizce

registration teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

nüfus memurluğu Public Registration Office
(where births, marriages, changes of residence, and deaths are recorded)
registration

  Heceleme

  reg·is·tra·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  recîstreyşın

  Telaffuz

  /ˌreʤəsˈtrāsʜən/ /ˌrɛʤɪsˈtreɪʃən/

  Günün kelimesi

  analphabet