muhasebe

listen to the pronunciation of muhasebe
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) accounting

This global company follows generally accepted accounting principles. - Bu küresel şirket genel olarak kabul görmüş muhasebe ilkelerini izliyor.

I work in an accounting office. - Bir muhasebe bürosunda çalışıyorum.

business office
cashier's office
accounting or bookkeeping department (of a firm)
accounting; bookkeeping
accountancy, bookkeeping; business office, cashier's office
accountancy
(Mukavele) bookkeeping

Can you do bookkeeping? - Muhasebecilik yapabilir misin?

muhasebe analizi
(Askeri) account analysis
muhasebe denetimi
(Ticaret) accounting control
muhasebe departmanı
(Ticaret) accounting department
muhasebe dönemi
(Ticaret) financial year
muhasebe geliri
(Ticaret) accounting income
muhasebe günlüğü
(Teknik,Ticaret) accounting journal
muhasebe hilesi
(Ticaret) cook
muhasebe idaresi
(Havacılık) accounting management
muhasebe ilkeleri
(Ticaret) accounting procedure
muhasebe ilkesi
(Ticaret) accounting principle
muhasebe işlemi
(Ticaret) accounting treatment
muhasebe işlemleri
(Ticaret) accounting transactions
muhasebe karı
(Ticaret) accounting profit
muhasebe karı
(Ticaret) accounting income
muhasebe kaydı
(Kanun,Ticaret) accounting record
muhasebe kaydı
(Ticaret) accounting entry
muhasebe kayıtları
(Ticaret) book
muhasebe kayıtları
accounting record
muhasebe kontrolü
(Ticaret) accounting control
muhasebe kuramı
(Ticaret) accountancy
muhasebe modeli
(Ticaret) accounting model
muhasebe sistemi
(Ticaret) system of accounts
muhasebe sorumlusu
(Ticaret) accounting supervisor
muhasebe tahmini
(Ticaret) accounting estimate
muhasebe uzmanı
(Ticaret) general accountant
muhasebe yazılımı
(Bilgisayar) accounting software
muhasebe şefi
(Ticaret) accounting supervisor
muhasebe defteri
(Ticaret) book

This is my account book. - Bu benim muhasebe defterim.

muhasebe müdürü
Accounting manager
muhasebe yapmak
to accounting
muhasebe asistanı
(Ticaret) accounting assistant
muhasebe dairesi
countinghouse
muhasebe defterini tutmak
(Ticaret) keep books
muhasebe defterleri
(Ticaret) books of accounts
muhasebe defterleri
(Ticaret) account books
muhasebe defterleri
(Ticaret) set of account
muhasebe delili
(Ticaret) accounting evidence
muhasebe denetim bölümü
(Ticaret) auditing department
muhasebe denetim servisi
(Ticaret) auditing service
muhasebe denetimi
(Hukuk) audit
muhasebe devri
(Ticaret) bookkeeping cycle
muhasebe değeri
(Ticaret) depleted cost
muhasebe değeri
(Ticaret) depreciated original cost
muhasebe dışı defter
(Ticaret) separate book
muhasebe dışı envanter
(Ticaret) physical inventory
muhasebe el kitabı
(Ticaret) manual of accounting
muhasebe el kitabı
(Hukuk) audit manual
muhasebe eğitim müdürü
(Ticaret) head of accounting
muhasebe eğitmeni
(Ticaret) accounting trainer
muhasebe fiyatları
(Ticaret) accounting prices
muhasebe giriş kayıtları
(Ticaret) accounting entries
muhasebe hesapları
(Hukuk) audit trail
muhasebe içi envanter
(Ticaret) book inventory
muhasebe iş olgusu
(Ticaret) internal transaction
muhasebe kazançları
(Ticaret) accounting earnings
muhasebe kontrol sistemi
(Kanun) accounting control system
muhasebe kontrolları
(Ticaret) accounting controls
muhasebe kuralları
(Ticaret) accounting postulates
muhasebe maliyeti
book value
muhasebe maliyetleri
(Ticaret) accounting costs
muhasebe memuru accountant or bookkeeper
in a government bureau
muhasebe müdürü
(Ticaret) accounting director
muhasebe politikası
(Ticaret) accounting policy
muhasebe servisi
(Ticaret) counting house
muhasebe sözleşmesi
(Ticaret) accounting contract
muhasebe temel denklemi
(Ticaret) accounting equation
muhasebe temel denklemi
(Ticaret) balance sheet equation
muhasebe veri ağı
(Ticaret) accounting data network
muhasebe yardımcı elemanı
(Ticaret) accounting clerk
muhasebe yöntemi
(Ticaret) method of accounting
muhasebe özdeşliği
(Ticaret) accounting identity
muhasebe ünitesi
(Ticaret) accounting unit
muhasebe şirketi
(Ticaret) accounting firm
muhasebe şubesi
(Ticaret) counting house
milli muhasebe
(Ticaret) national accounting
milli muhasebe
(Ticaret) national accounts
ulusal muhasebe
(Ticaret) national accounting
tekdüzen muhasebe sistemi
Uniform system of account
ön muhasebe
pre-accountancy
Genel Muhasebe Dairesi
(Askeri) General Accounting Office
Savunma Bakanlığı Muhasebe Finans Dairesi
(Askeri) Defense Finance and Accounting Service
askeri standart rapor işlemleri ve muhasebe yöntemleri
(Askeri) military standard transaction reporting and accounting procedure
maliye ve muhasebe subayı
(Askeri) finance and accounting officer
personel muhasebe sembolü
(Askeri) personnel accounting symbol
special costs özel muhasebe
(Ticaret) private accounting
tahakkuk bazlı muhasebe
(Ticaret) accrual based accounting
tahakkuk temelli muhasebe
(Ticaret) accrual accounting
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Hesablaşmak. Hesab görmek. Hesab işi ile uğraşmak. Hesab işini gören resmi makam
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
Hesap işlerinin yürütüldüğü yer, saymanlık
Hesap işlerinin yürütüldüğü yer, saymanlık: "Nedir bu benim çilem / Hesap bilmem / Muhasebede memurum."- O. Rifat
Hesap işleriyle uğraşma
Hesapların bütünü
(Osmanlı Dönemi) hesâba çekme
muhâsebe vakti
(Osmanlı Dönemi) hesâba çekilme zamanı
muhasebe