accounting

listen to the pronunciation of accounting
İngilizce - Türkçe
muhasebe

İnsanlara şirketinin kazançlı olduğunu düşündürmek için tek ihtiyacın olan şey muhasebende küçük bir el çabukluğu. - All you need is a little sleight of hand in your accounting to make people think your company is profitable.

Bir muhasebe bürosunda çalışıyorum. - I work in an accounting office.

finansal
(Telekom) ücretlendirme
hesap vererek
(Bilgisayar) hesap oluşturma
sayma

Hiç Hollywood saymanlığını duydun mu? - Have you ever heard about Hollywood accounting?

{f} hesap ver
{i} saymanlık
mahsup
(Bilgisayar) hesaplama
hesap tutma
account
hesap

Ben olay için hesap vereceğim. - I will account for the incident.

Bir hesap açmak istiyorum. - I'd like to open an account.

Accounting and Finance Manager
Mâli işler müdürü
Accounting, Finance and Administrative Manager
Mâli ve idâri işler müdürü
accounting book
(Ticaret) hesap defteri
accounting control
(Ticaret) iç kontrol
accounting data
(Bilgisayar) sayım verisi
accounting machine
sayışım makinesi
accounting machine
(Bilgisayar) sayışım makinası
accounting profit
(Ticaret) ticari kar
accounting rate
hesaplaşma oranı
accounting symbol
(Askeri) mali sorumluluk sembolü
accounting treatment
(Ticaret) muhasebeleştirme yöntemi
accounting year
(Ticaret) hesap senesi
accounting year
(Ticaret) hesap dönemi
accounting department
muhasebe bölümü
accounting firm
muhasebe şirketi
accounting journal billy
muhasebe günlüğü
accounting clerk
muhasebe memuru
accounting journal
muhasebe günlüğü
accounting personnel
muhasebe personeli
accounting principle
muhasebe ilke
accounting program
muhasebe programı
accounting software
muhasebe programı
accounting assistant
(Ticaret) muhasebe asistanı
accounting classification
(Askeri) MALİ KOD SINIFLANDIRMASI: (a) Tahsisat remzini, (b) Tahsisat tertip numarasını, (c) Proje hesap numarasını, (d) Masraf sınıflandırma kodunu ve belirli fonları taahhüde bağlama yetkisi verilmiş tesisin, (e) Mali tesis numarasını, bu sıra dahilinde gösteren mali kod numarası
accounting clerk
(Ticaret) muhasebe yardımcı elemanı
accounting contract
(Ticaret) muhasebe sözleşmesi
accounting controls
(Ticaret) muhasebe kontrolları
accounting costs
(Ticaret) muhasebe maliyetleri
accounting director
(Ticaret) muhasebe müdürü
accounting earnings
(Ticaret) muhasebe kazançları
accounting entries
(Ticaret) muhasebe giriş kayıtları
accounting equation
(Ticaret) muhasebe temel denklemi
accounting equation
(Ticaret) bilanço eşitliği
accounting evidence
(Ticaret) muhasebe delili
accounting identity
(Ticaret) muhasebe özdeşliği
accounting log
(Ticaret) hesap cetveli
accounting machine
sayisim makinasi
accounting manager
(Ticaret) muhasebe müdürü
accounting period
hesap dönemi
accounting period
mali dönem
accounting postulates
(Ticaret) muhasebe kuralları
accounting prices
(Ticaret) muhasebe fiyatları
accounting process
(Ticaret) muhasebeleştirme süreci
accounting rate
hesaplasma orani
accounting records
(Nükleer Bilimler) sayım kayıtları
accounting risk
(Ticaret) muhasebe riski
accounting symbol
(Askeri) MALİ SORUMLULUK SEMBOLÜ: Bir yazıdan mali bakımdan sorumlu makam, hizmet veya faaliyet merkezini tanıtmak üzere, bu yazının başlığında kullanılan harfler grubu
accounting trainer
(Ticaret) muhasebe eğitmeni
accounting unit
(Ticaret) muhasebe ünitesi
accounting valuation
(Ticaret) muhasebe değerlemesi
accounting valuation
(Ticaret) muhasebe değeri
accounting year
mali yıl
accounting year
hesap yılı
accountability of accounting educators
muhasebe eğitmenlerinin sorumluluğu
accruals accounting
tahakkukları muhasebe
accurate accounting
Doğru muhasebe
account
açıklamak

O, nasıl kaçtığını açıklamak durumunda kaldı. - He gave an account of how he had escaped.

account
söylenti
account
hesaba katma

Sen sağlık durumunu hesaba katmalısın. - You must take his state of health into account.

Biz onun gençliğini hesaba katmalıyız. - We must take his youth into account.

account
{i} açıklama

Üç kişi kazayla ilgili üç farklı açıklama yaptı. - The three people gave three different accounts of the accident.

Özenle açıklamasını yaptı. - She's accounted diligent.

account
(Mukavele) hesap (vermek)
account
{i} hesap verme

Hesap verme mecburiyeti yoktu. - There was no accountability.

account
(Ticaret) mevduat
account
itibar
account
kıymet
account
hesap görme
account
yakalamak (av)
account
hikaye

Sami'nin hikayesi Leyla'nın açıklamasına uyuyor. - Sami's story fit Layla's account.

account
rapor

Yeni muhasebe prosedürleri giderleri rapor etmek için farklı formları doldurmamızı gerektirir. - The new accounting procedures require us to fill out different forms for reporting expenses.

account
ehemmiyet
administrative accounting
(Ticaret) yönetim muhasebesi
basis of accounting
(Kanun) esası
commitment accounting
(Askeri) taahhüt hesabı
computerized accounting
bilgisayarlı muhasebe
growth accounting
(Ticaret) büyüme muhasebesi
managerial accounting
yönetim muhasebesi
rendering an accounting
(Ticaret) hesaplaşma
uniform accounting plan
(Ticaret) tekdüzen hesap planı
account
{i} önem

Sorun, o nedenle önemlidir. - The problem is important on that account.

Böyle bir şey hiç önemli değil. - Such a thing is of no account.

account
hesap,v.hesap ver: n.hesap
account
pusula
account
{f} hesap ver

Kötü davranışınla ilgili ne hesap verebilirsin? - What account can you give of your misbehavior?

Hesap verme mecburiyeti yoktu. - There was no accountability.

account
hesaplaşma
account
değer

İşini değerlendirirken, onun deneyim eksikliğini de hesaba katmalıyız. - In judging his work, we must take his lack of experience into account.

account
kâr

Yaptıklarımdan size karşı sorumlu değilim. - I am not accountable to you for my actions.

Maç kar nedeniyle ertelendi. - The game was delayed on account of snow.

account
tanım

Kaza tanımın sürücününkine uyuyor. - Your account of the accident corresponds with the driver's.

account
avantaj
corporation accounting
şirket muhasebesi
electrical accounting machine
elektrikli hesaplama makinası
financial accounting
mali muhasebe
functional accounting
uygulamalı muhasebe
functional accounting
sorumluluk muhasebesi
job accounting
iş muhasebesi
method of accounting
muhasebe yöntemi
public accounting
yetkili muhasebeci
social accounting
sosyal muhasebe
There's no accounting for taste
Zevkler ve renkler tartışılmaz
account
hesabı
bank accounting
Banka muhasebe
cash accounting
nakit muhasebe
cost accounting
maliyet muhasebesi
creative accounting
yaratıcı muhasebe
depreciation accounting
amortisman hesabı
electrical accounting machines
elektrikli hesaplama makineleri
enterprise accounting
Şirket muhasebe
forensic accounting
Adlı muhasebe
general accounting
Genel Muhasebe
international accounting standards
(İAS) Uluslarası muhasebecilik standartları
public practice accounting
Serbest muhasebecilik
to accounting for
muhasebe için
Defense Finance and Accounting Service
(Askeri) Savunma Bakanlığı Muhasebe Finans Dairesi
General Accounting Office
(Askeri) Genel Muhasebe Dairesi
account
{i} sebep

CFIT son altı yıldır çarpışmaların sadece üçte birinin üzerinde olduğunu açıklamasına rağmen ölümlerin %53'üne sebep oldu. - Although CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.

account
kullanıcı adı, bir ağa girebilmek için gerekli kullanıcı bilgisi
account
sebebini belirtmek
account
gözüyle bakmak
account
saymak
account
açıklamasını yapmak
account
göz önünde tutma

Onun gençliğini göz önünde tutmalıyız. - We should take his youth into account.

account
yarar
account
banka hesabı

Onun bir İsviçre banka hesabında gizlenmiş çok fazla parası olduğu söyleniyor. - It's rumored that he has a lot of money stashed away in a Swiss bank account.

Banka hesabı açacağım. - I'll open a bank account.

account
sebebini izah etmek
account
{f} avlamak
account
açıklamasın

Onun açıklamasında bazı belirsiz noktalar var. - There are some unclear points in his account.

Sami'nin hikayesi Leyla'nın açıklamasına uyuyor. - Sami's story fit Layla's account.

account
itibar etmek account for hesap vermek
account
{f} for -i anlatmak, -i açıklamak, -i izah etmek
account
değer/hesap
account
(Askeri) Hesap, pusula, tarif
account
{i} röportaj; (birinin) anlattığı
account
yakalamak rapor
call accounting
cagri sayisimi (muhasebesi)
comparative accounting
(Ticaret) karşılaştırmalı muhasebe
computerized accounting system
(Kanun) bilgisayara dayalı muhasebe
confidential accounting
(Ticaret) gizli muhasebe
cost accounting
(Askeri) MALİYET HESABI, MALİYET MUHASEBESİ: Masrafların aşağıda gösterilen esaslara göre kaydı, tasnif edilmesi ve özetlenmesi: (a) Maliyet unsuruna göre, (b) Paranın temin ediliş şekline göre, (c) İş veya sarf emrine göre, (d) Vazife, iş, faaliyet, çalışma ve programa göre. Bu suretle; bir imalatın muhtelif safhaları ve, meydana gelen maddelerin ayrı veya müşterek maliyetleri ve teşkilat esasına göre maliyet hesabı yapılmış olur
cost accounting
maliyet hesabi
electrical accounting machine
(Askeri) ELEKTRİKLİ HESAP MAKİNASI: Bak. "tabulating equipment"
environmental accounting
(Ticaret) çevre koruma muhasebesi
extinguishment accounting
silinme muhasebesi
farm accounting data network
(Avrupa Birliği) çiftlik muhasebe veri ağı
finance and accounting officer
(Askeri) MALİYE VE MUHASEBE SUBAYI: Yönetmeliklerde ifade edilen görevleri yerine getirmek üzere atanmış ve bağlı olduğu komutanın, mali bakımdan sorumluluklarını ifade ve ibra eden muhasebe kayıtlarını tutmak, mali işleri yapmakla görevlendirilmiş muhasebe subayı. Bu subay, kendi görevleri ile birlikte, kamu borçlarını da öderse, aynı zamanda bir tediye subayıdır
finance and accounting officer
(Askeri) maliye ve muhasebe subayı
financial inventory accounting
(Askeri) MALİ ENVANTER MUHASEBESİ: Kara ordusu ikmal sisteminde mal saymanlığı kayıtlarında stok olarak bulundurulan malzeme. İkmal maddeleri ve teçhizata ait para muhasebesinin kurulması ve tutulması işi
financial property accounting
(Askeri) MALİ MAL MUHASEBESİ: Mal hesaplarının para değeri haline getirilmesi ve tutulması, mal raporlarının para değeri ile ifade edilmesi
functional accounting
(Ticaret) görevsel muhasebe
general accounting office
(Askeri) GENEL MUHASEBE DAİRESİ: A. B. D. de kongre tarafından kurulan ve hükümetin kamu gelirlerine ait bütün tahsilat ve masraflarının denetlenmesinden sorumlu olan daire. Bu daire Türkiye'de Sayıştay'ın karşılığıdır
infrastructure accounting unit
(Askeri) Alt yapı muhasebe birimi
joint venture accounting
(Ticaret) ortak girişim muhasebesi
joint venture accounting
(Ticaret) adi ortaklık muhasebesi
managerial cost accounting
işletme maliyet muhasebesi
mental accounting
zihinsel muhasebesi
military standard transaction reporting and accounting procedure
(Askeri) askeri standart rapor işlemleri ve muhasebe yöntemleri
personnel accounting symbol
(Askeri) personel muhasebe sembolü
productivity accounting
(Ticaret) verimlilik muhasebesi
profitability accounting
(Ticaret) sorumluluk muhasebesi
profitability accounting
(Askeri) kar hesabı
profitability accounting
(Askeri) (RESPONSIBILITY/ACCOUNTING) KAR HESABI
property accounting
(Askeri) MAL MUHASEBESİ: Mal hesaplarının - mal raporlarının tahlili de dahil olmak üzere - nakdi değer ve miktar olarak açılması veya tutulması
punch card accounting machine
(Askeri) DELİKLİ KART HESAP MAKİNESİ: Bak. "tabulating equipment"
punch card accounting machine
(Askeri) delikli kart hesap makinesi
relevant accounting standards
(Ticaret) ilgili muhasebe standartları
responsibility accounting
(Askeri) DAĞITILMIŞ YETKİYLE YAPILAN SAYIŞIM. (ACCOUNTING MUHASEBE)
retail accounting
(Ticaret) perakende muhasebesi
stock accounting
(Askeri) STOK MUHASEBESİ: Stoktaki maddelerin resmi kayıtlarının tutulması işlemi. Bu kayıtlar; miktar, değer, durum veya icabında, diğer bilgileri içine alır
stock accounting activity
(Askeri) STOK MUHASİPLİĞİ, STOK SAYMANLIĞI: Bir stok kayıt hesabı tutma sorumluluğu verilmiş faaliyet merkezi
subsidiary company accounting
(Ticaret) tali şirket muhasebesi
there is no accounting for tastes
zevkler ve renkler tartışılmaz
troop basis accounting
(Askeri) KURULUŞ ÇİZELGESİ DÖKÜMÜ, KADRO DÖKÜMÜ: Kara Kuvvetleri kuvvesini; Ordu'nun belli başlı kuvvetlerine ve ordu çapındaki tesis ve teşkillere; bunları da daha küçük sınıf ve kademelere göre hesaplama usulü. Milli Savunma Bakanlığı karargah heyeti tarafından kararlaştırılan bu kategoriler Kara Kuvvetleri'nin vazife ve ihtiyaçlarına göre değişir
unified accounting system
(Ticaret) tek düzen hesap sistemi
uniform accounting
(Ticaret) yeknesak muhasebe sistemi
uniform accounting system
(Ticaret) tek düzen muhasebe sistemi
uniform accounting system
(Ticaret) yeknesak muhasebe sistemi
warehouse accounting
depo muhasebesi
İngilizce - İngilizce
A relaying of events; justification of actions

He was required to give a thorough accounting of his time.

Present participle of account
The development and use of a system for recording and analyzing the financial transactions and financial status of a business or other organization
The process of systematically recording, classifying, verifying and summarizing business transactions, and presenting this information in periodic, interpretative financial statements and reports [OTS]
Accounting is the activity of keeping detailed records of the amounts of money a business or person receives and spends. the accounting firm of Leventhal & Horwath. see also account. accountancy. Systematic development and analysis of information about the economic affairs of an organization. The actual recording and summarizing of financial transactions is known as bookkeeping. When the data thus produced are abstracted in reports (usually quarterly or annually) for the use of persons outside the organization, the process is called financial accounting. Three reports are typically generated in financial accounting: the balance sheet, which summarizes the firm's assets and liabilities; the income statement, which reports the firm's gross proceeds, expenses, and profit or loss; and the statement of cash flow, which analyzes the flow of cash into and out of the firm. The creation of reports (usually monthly) for internal planning and decision-making is called managerial accounting. Its aim is to provide managers with reliable information on the costs of operations and on standards with which those costs can be compared, to assist them in budgeting
(a) The special field concerned with the design and implementation of procedures for the accumulation and reporting of financial data   (b) The process of identifying, measuring, and communicating financial information to permit informed judgments and decisions by users of the information
Accounting is the act of collecting resource consumption data for the purposes of trend analysis, and capacity planning, billing, auditing, and cost allocation AAL ATM Adaptation Layer Fully independent of the physical layer, this ATM layer converts higher-layer information, such as data packets, into ATM cells for transmission across the ATM network At the receiving end, the AAL converts the cells back into the higher-layer information
earned and expenditures are recognized when the liability is incurred Accrual basis accounting requires maintaining accounts receivable and accounts payable in the financial records
Insurers use two kinds Generally accepted accounting principles (GAAP) accounting is used in financial statements that publicly-held companies prepare for the Securities and Exchange Commission But state laws require that statutory accounting methods be used in financial statements for insurance regulators These laws are designed to protect policyholders by imposing a high solvency standard - statutory accounting is more conservative than GAAP accounting For example, statutory accounting requires that selling expenses be recorded immediately, rather than amortized over the life of the policy, to track with premiums as they are earned
the occupation of maintaining and auditing records and preparing financial reports for a business
The systematic recording, presentation and interpretation of the financial facts of an enterprise in such a manner as to permit effective management and provide the required information
The collection of resource consumption data for the purposes of capacity and trend analysis, cost allocation, auditing, and billing Accounting management requires that resource consumption be measured, rated, assigned, and communicated between appropriate parties
a system that provides quantitative information about finances a convincing explanation that reveals basic causes; "he was unable to give a clear accounting for his actions"
The systematic recording, reporting, and analysis of financial transactions of a business
The recording, classifying, summarizing and interpreting in a significant manner and in terms of money, transactions and events of a financial character
Book keeping in business. Recording financial transactions
activities that provide information, usually quantitative and often express in monetary units, for decision making, planning, controlling resources and operations, evaluating performance, and financial reporting to regulatory authorities and the membership It is a system of recording and conveying information about an organization in financial terms
Process of recording, measuring, interpreting, and communicating financial data
The activity of providing quantitative information, primarily financial in nature, that is intended to be useful in making economic decisions; the process of measuring, recording, summarizing and reporting the assets, liabilities and owner's equity of an enterprise and the changes in them (Source: FHA Handbook 4370 4 REV-1, Appendix 2)
Process of recording and summarizing the business transactions of a firm during a given period of time to reveal the income or loss for the period, and the value and nature of the firm's assets, liabilities and ownership
Recording and reporting of financial transactions, including the origination of the transaction, its recognition, processing, and summarization in the FINANCIAL STATEMENTS
The process of recording, summarizing, analyzing, and interpreting financial (money-related) activities to permit individuals and organizations to make informed judgments and decisions
a statement of recent transactions and the resulting balance; "they send me an accounting every month"
{i} system of recording and analyzing financial transactions, auditing; detailed financial statement
A listing of all transactions that have occurred since the last accounting, or beginning of the trust's administration A fiduciary accounting should include 1) the cost bases of the assets on hand the at beginning of the accounting period, 2) all receipts, disbursements, distributions, gains or losses and changes to assets, and 3) the current value and the cost bases of the remaining assets on hand at the end of the accounting period An accounting is not a brokerage statement
a convincing explanation that reveals basic causes; "he was unable to give a clear accounting for his actions"
a system that provides quantitative information about finances
Generally when someone says "accounting" they are referring to the department, activity or individuals involved in the application of the accounting equation ACCOUNTING EQUATION is a mathematical expression used to describe the relationship between the assets, liabilities and owner's equity of the business model The basic accounting equation states that assets equal liabilities and owner's equity, but can be modified by operations applied to both sides of the equation, e g , assets minus liabilities equal owner's equity
keeping financial records (recording income and expenditure, and profits and losses, valuing assets and liabilities, etc )
A service activity designed to accumulate, measure, and communicate financial information about economic entities for decision-making purposes
The systematic recording, reporting, and analysis of financial transactions
a bookkeeper's chronological list of related debits and credits of a business; forms part of a ledger of accounts
the science of financial reckoning; the act of recording, summarizing and interpreting financial information
The agent must be able to report the status of all funds received from or on behalf of the principal Most state real estate license laws require a broker to give accurate copies of all documents to all parties affected by them and to keep copies on file for a specified period of time Most license laws also require the broker to deposit immediately, or within 24 to 48 hours, all funds entrusted to the broker (such as earnest money deposits) in a special trust, or escrow, account Commingling such monies with the broker's personal or general business funds is strictly illegal
the process of identifying, recording, classifying and reporting information on economic events in a logical manner for the purpose of providing financial information for decision making
generally, when someone says "accounting" they are referring to the department, activity or individuals involved in the application of the accounting equation
accounting cost
The total amount of money or goods expended in an endeavour. It is money paid out at some time in the past and recorded in journal entries and ledgers
accounting profit
The total revenue minus costs properly chargeable against goods sold
accounting books
financial records, books where financial transactions are recorded
accounting cost
(Economics) expense of production that is recorded in the accounting records of a company, total sum of money spent
accounting data
all the data (ledgers and journals and spreadsheets) that support a financial statement; can be hard copy or machine readable
accounting firm
a firm of accountants who provide accounting and auditing services for a fee
accounting for
explanation; giving in detailed information, reporting of
accounting period
defined and uniform period of time in which account activity is recorded
accounting period assumption
basic outlook in accounting that sets uniform and defined accounting periods (usually one year)
accounting principle
a principle that governs current accounting practice and that is used as a reference to determine the appropriate treatment of complex transactions
accounting program
bookkeeping program, program used to track financial transactions
accounting rate of return
A method of computing the profitability where the total cash inflow over the life of the project is reduced by expenses This amount is divided by the estimated life of the project to arrive at an annual return That's divided by the investment's cost The result is an average rate of return See Discounted Cash Flow
accounting rate of return
A percentage formed by taking a project's average incremental revenue minus its average incremental expenses (including depreciation and income taxes) and dividing by the project's initial investment
accounting rate of return
Accounting measure of income divided by an accounting measure of investment Also called return on investment (ROI)
accounting rate of return
a rate used to evaluate the acceptability of an investment; equals the after-tax periodic income from a project divided by the average investment in the asset; also called rate of return on average investment (p 1104)
accrual accounting convention
(Pazarlama) An accounting system that tries to match the recognition of revenues earned with the expenses incurred in generating those revenues. It ignores the timing of the cash flows associated with revenues and expenses
accepted principles of accounting
approved standards of accounting, standard practices of accounting
accrual accounting
Recognition in financial accounts of the implications of transactions (or decisions giving rise to transactions) when they occur irrespective of when cash is paid or received
accrual accounting
The process of recording an expense when it occurs, rather than when it is paid
accrual accounting
Recording income as accounts receivable when earned and recording debts as accounts payable when they are incurred Also called accrual basis accounting
accrual accounting
The most common form of accounting which recognizes income and expenses when actually incurred, as opposed to cash accounting that recognizes income and expenses when paid for
accrual accounting
A basis of accounting in which revenues are recognized in the period in              which they are earned and become measurable, and expenses are recognized in the period incurred instead of when cash is actually received or spent For example, in accrual accounting, revenue that was earned between April 1 and June 30, but for which payment was not received until July 10, is recorded as being received on June 30 rather than July 10   San Benito County uses the accrual basis of accounting
accrual accounting
An accounting method which treats as income (for tax purposes in any tax year) revenues to which the taxpayer has become entitled because all events necessary to determine the amount of, and right to, that income has occurred in that year, even though the taxpayer has not actually received those revenues Expenses must be similarly treated, as expenses for tax purposes in the tax year in which all events have occurred fixing the amount and liability for those expenses, even though not actually paid Taxpayers cannot simply choose from year to year whether they will use the accrual or cash-basis method Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
accrual accounting
Financial transactions are recognised when the liability or obligation is created In accrual accounting the expense is recognised when the goods are received Compare with cash accounting below
accrual accounting
is the basis in which revenues are assigned to the accounting period in which earned regardless of whether or not received in cash and expenses incurred in earning the revenues are deducted from the revenues regardless of whether or not cash has been disbursed in their payment
accrual accounting
An accounting method you use to recognize revenue when you create invoices
accrual accounting
Accrual accounting systems recognize transactions or events at the time economic value is created, transformed, exchanged, transferred, or extinguished, and all economic flows (not just cash) are recorded
accrual accounting
Accrual basis of accounting is based upon generally accepted accounting principles It recognizes income when it is earned and not when it is received and recognizes expenses when the are owed and not when they are paid Accrual basis of accounting includes accounts receivable, accounts payable, and inventory
accrual accounting
A basis of accounting in which revenues are recognized in the accounting period in which they are earned, and expenditures are recognized in the period in which they are incurred
accrual accounting
A system of accounting in which expenses are recognized when incurred, and revenues are recognized when they are known, regardless of the time when actual payment of cash is made or received
accrual accounting
A method of reporting income when earned and expenses when incurred, as opposed to reporting income when received and expenses when paid
accrual accounting
Accounting method that matches expenses and income in the period that they are actually paid or collected
accrual accounting
The accounting approach by which revenues, expenses, assets and liabilities are recognised at the time they arise or are incurred, rather than as cash is received or disbursed
accrual accounting
A method of bookkeeping in which income and expenses are allocated to periods to which they apply, regardless of when actually received or paid For example, when an invoice is rendered, its value is added to income immediately, even though it has not been paid (Also see CASH ACCOUNTING)
accrual accounting
The method of recognizing income when it is earned rather than when the related cash is received and paid
accrual accounting
A method of reporting income when earned and expense when incurred -- as opposed to reporting income when received and expenses when paid (which would be "cash basis accounting") See also: cash basis accounting
accrual accounting
Recognizing revenues and expenditures as they occur, rather than when actual payment is received or made (as in the cash accounting method)
accrual accounting
Found under basis of accounting
accrual accounting
System of accounting where items are brought to account and included in the financial statements as they are earned or incurred, rather than as they are received or paid
accrual accounting
A basis of accounting in which revenues are recognized in the period in which they are earned and become measurable, and expenses are recognized in the period incurred instead of when cash is actually received or spent For example, in accrual accounting, revenue that was earned between April 1 and June 30, but for which payment was not received until July 10, is recorded as being received on June 30 rather than July 10
accrual accounting
a method of bookkeeping in which income and expenses are allocated to periods to which they apply, regardless of when they are actually received or paid For example, when an invoice is rendered, its value is added to income immediately, even though it has not been paid
accurate accounting
precise bookkeeping
account
A registry of pecuniary transactions; a written or printed statement of business dealings or debts and credits, and also of other things subjected to a reckoning or review

to keep one's account at the bank.

account
A statement in general of reasons, causes, grounds, etc., explanatory of some event

No satisfactory account has been given of these phenomena.

account
Importance; worth; value; advantage; profit
account
A reason, grounds, consideration, motive

who evidently a glutton for work, it struck him, was having a quiet forty winks for all intents and purposes on his own private account while Dublin slept.

account
To render an account; to answer in judgement

We must account for the use of our opportunities.

account
To place to one's account; to put to the credit of; to assign. Edward Hyde Clarendon
account
A reckoning; computation; calculation; enumeration; a record of some reckoning
account
To render or receive an account or relation of particulars

An officer must account with or to the treasurer for money received.

account
To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to explain

Idleness accounts for poverty.

account
(Can we clean up() this sense?) A statement of facts or occurrences; recital of transactions; a relation or narrative; a report; a description

An account of a battle.

account
An estimate or estimation; valuation; judgment
account
(Can we clean up() this sense?) A statement and explanation or vindication of one's conduct with reference to judgement thereon
account
To get revenge on
account
An authorization to use a service

I've opened an account with Wikipedia so that I can contribute and partake in the project.

creative accounting
Financial accounting practices which are usually not explicitly illegal, but which are unorthodox, imaginative, usually misleading, and of questionable ethics

Italy’s public deficit is within the EU limit of 3 per cent of GDP, but only with the help of some creative accounting by the Government’s number-crunchers.

tax accounting
Those accounting activities related to tax
there's no accounting for taste
When it comes to subjective matters of taste, people have wildly different opinions
there's no accounting for taste
Disagreements about matters of taste can't be objectively resolved
account
a record or statement of receipts and expenditures, or of business transactions
account
In business, a regular customer of a company can be referred to as an account, especially when the customer is another company. Biggart Donald, the Glasgow-based marketing agency, has won two Edinburgh accounts
account
{v} to reckon, compute, esteem, think
account
{n} a regard, rank, narrative, sum stated, value, sake, explanation
Financial Accounting Standards Board
The Financial Accounting Standards Board (FASB) is a private, not-for-profit organization whose primary purpose is to develop generally accepted accounting principles (GAAP) within the United States in the public's interest
forensic accounting
Forensic accounting is the specialty practice area of accounting that describes engagements that result from actual or anticipated disputes or litigation. "Forensic" means "suitable for use in a court of law", and it is to that standard and potential outcome that forensic accountants generally have to work. Forensic accountants often have to give expert evidence at the eventual trial. All of the larger accounting firms, as well as many medium-sized and boutique firms, have specialist forensic accounting departments. Within these groups, there may be further sub-specialisations: some forensic accountants may, for example, just specialise in insurance claims, personal injury claims, fraud, construction, or royalty audits
Generally Accepted Accounting Principles
basic ideas of accounting that are agreed upon as conventional (by the body that oversees the accounting profession), GAAP
account
accompt
account
is an arbitrary character string which may have meaning to one or more hosts in the batch system Frequently, account is used as a grouping for charging for the use of resources
account
A statement and explanation or vindication of ones conduct with reference to judgement thereon
account
explanatory of some event; as, no satisfactory account has been given of these phenomena
account
A statement in general of reasons, causes, grounds, etc
account
If you say that something is of no account or of little account, you mean that it is very unimportant and is not worth considering. These obscure groups were of little account in national politics
account
A reckoning; computation; calculation; enumeration; a record of some reckoning; as, the Julian account of time
account
A statement and explanation or vindication of one's conduct with reference to judgment thereon
account
You must be given access to a server that is connected physically to the Internet Your access is called an account
account
a formal contractual relationship established to provide for regular banking or brokerage or business services; "he asked to see the executive who handled his account"
account
If someone is called, held, or brought to account for something they have done wrong, they are made to explain why they did it, and are often criticized or punished for it. Ministers should be called to account for their actions. account payable account receivable deposit account
account
An estimate or estimation; valuation; judgement
account
emphasis If you say that something should on no account be done, you are emphasizing that it should not be done under any circumstances. On no account should the mixture boil
account
(1) an on-going business relationship in which a depository institution accepts, holds, invests, processes or disburses funds owned by a customer according to the customer's wishes within a framework of preestablished rules and procedures (2) any continuing business relationship between two parties in which funds or debt is held and processed to compensate the parties for transactions between them [OTS]
account
Your feelings on someone's account are the feelings you have about what they have experienced or might experience, especially when you imagine yourself to be in their situation. Mollie told me what she'd done and I was really scared on her account
account
A collection of investments, either taxable or tax-deferred Account can be real (contains investments actually owned) or model (hypothetical) Account type can be brokerage, mutual fund, or other (a mutual fund can be an account if the fund is purchased directly from fund company or it can be an investment within an account, if purchased through a broker) Legally, accounts are set up as taxable or tax deferred The legal owner of an account can be an individual, joint , corporate, custodian, estate, or trust See Real Taxable Accounts, Joint Accounts, and Real Tax-Deferred Accounts
account
a record or narrative description of past events; "a history of France"; "he gave an inaccurate account of the plot to kill the president"; "the story of exposure to lead"
account
To render an account; to answer in judgement; -- with for; as, we must account for the use of our opportunities
account
User identification and related access to computers and resources
account
If you say that someone gave a good account of themselves in a particular situation, you mean that they performed well, although they may not have been completely successful. The team fought hard and gave a good account of themselves
account
If you take something into account, or take account of something, you consider it when you are thinking about a situation or deciding what to do. The defendant asked for 21 similar offences to be taken into account Urban planners in practice have to take account of many interest groups in society. = consider
account
A statement of facts or occurrences; recital of transactions; a relation or narrative; a report; a description; as, an account of a battle
account
The term "account" is often used synonymously with username here at DynDNS Either means the name you use to log in to our system This is not yourhost dyndns org, which is a hostname
account
To value, estimate, or hold in opinion; to judge or consider; to deem
account
An account is a written or spoken report of something that has happened. He gave a detailed account of what happened on the fateful night = report see also accounting, bank account, current account, deposit account, joint
account
An Unemployment benefit account becomes effective the calendar week in which an applicant makes an application for benefits In order to establish an account an applicant must have
account
An area partitioned for a user of a particular host computer To assure validity, account holders cannot gain access without using assigned login and password information
account
the quality of taking advantage; "she turned her writing skills to good account" importance or value; "a person of considerable account"; "he predicted that although it is of small account now it will rapidly increase in importance" a statement of recent transactions and the resulting balance; "they send me an accounting every month" a formal contractual relationship established to provide for regular banking or brokerage or business services; "he asked to see the executive who handled his account" furnish a justifying analysis or explanation; "I can't account for the missing money" keep an account of be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something; "Passing grades account for half of the grades given in this exam
account
{f} explain; give a report; cause; regard
account
A record of financial transactions for an asset (usually money) that an individual has in their financial institution
account
To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to explain; with for; as, idleness accounts for poverty
account
Record of financial transactions Credit extended Commercial relationship involving credit A customer A financial fund
account
An account is an actual user-specific means by which data can be accessed within a server In the case of Trigger Internet Solutions, this means an actual dial-up account with a custom user name and password All user accounts at Trigger have an e-mail box which is synchronized with the user name and password used for dial-up The e-mail box may be used as an e-mail address @trigger net or as a control or sorting point for mail aliased from a hosted domain
account
- A term commonly used within the advertising business to refer to the corporate entity employing an advertising agency MJM's account roster includes a wide variety of businesses and service organizations
account
A registry of pecuniary transactions; a written or printed statement of business dealings or debts and credits, and also of other things subjected to a reckoning or review; as, to keep one's account at the bank
account
To reckon; to compute; to count
account
a statement of recent transactions and the resulting balance; "they send me an accounting every month"
account
If you buy or pay for something on account, you pay nothing or only part of the cost at first, and pay the rest later. He bought two bottles of vodka on account
account
The financial/contractual relationship between an issuer and an underwriting group
account
Accounts are detailed records of all the money that a person or business receives and spends. He kept detailed accounts. an account book
account
grounds; "don't do it on my account"; "the paper was rejected on account of its length"; "he tried to blame the victim but his success on that score was doubtful"
account
(1) Credit established under a particular name, usually by deposit, against which withdrawals may be made (2) A record of the financial transactions affecting a particular phase of business The financial transactions are dated and entered in the account as debits or credits (3) As used in the Electronic Fund Transfer Act, account means a demand deposit, savings deposit, or other asset account established primarily for personal, family or household purposes
account
importance or value; "a person of considerable account"; "he predicted that although it is of small account now it will rapidly increase in importance"
account
keep an account of be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something; "Passing grades account for half of the grades given in this exam
account
You use on account of to introduce the reason or explanation for something. The President declined to deliver the speech himself, on account of a sore throat
account
If you tell someone not to do something on your account, you mean that they should do it only if they want to, and not because they think it will please you. Don't leave on my account
account
A record of financial transactions for an asset or individual, such as at a bank, brokerage, credit card company, or retail store More generally, an arrangement between a buyer and a seller in which payments are to be made in the future
account
To give a satisfactory reason; to tell the cause of; to explain; -- with for; as, idleness accounts for poverty
account
Represents a cost center for which accounting data is collected The Undergraduate Studies Department itself may be an account A separate account could be established to collect accounting data for research, scholarships, and creative activities within the Undergraduate Studies Department Each of these accounts would be provided with complete accounting reports and detailed Statements of Budget vs Actual for specific expenditures, such as Supplies and Services
account
a statement that makes something comprehensible by describing the relevant structure or operation or circumstances etc ; "the explanation was very simple"; "I expected a brief account"
account
be the sole or primary factor in the existence, acquisition, supply, or disposal of something; "Passing grades account for half of the grades given in this exam"
account
A statement in general of reasons, causes, grounds, etc., explanatory of some event; as, no satisfactory account has been given of these phenomena. Hence, the word is often used simply for reason, ground, consideration, motive, etc.; as, on no account, on every account, on all accounts
account
Organizational units used in the federal budget primarily for recording spending and revenue transactions With regard to spending, the Budget Enforcement Act of 1990 defines "account" as an item for which appropriations are made in any appropriation acts; for items not provided for in appropriations acts, "accounts" means an item for which there is a designated budget account identification code number in the President's budget All budgetary transactions are recorded in accounts, but not all accounts are budgetary in nature; that is, some accounts (such as deposit fund and credit financing accounts) do not directly affect budget amounts and are used solely for accounting purposes
account
To recount; to relate
account
as, on no account, on every account, on all accounts
account
keep an account of
account
What is created upon registration for the ezboard service An ezboard account can either be Global or Local
account
If you say that something is true by all accounts or from all accounts, you believe it is true because other people say so. He is, by all accounts, a superb teacher
account
When you use a particular computer system, you are given an account, which includes a unique user name and a password You enter these when you login to the system Some computer systems, like PCs that were designed to be used by a single user, assume that anyone using the machine is that user and do not allow formal accounts With these machines, you may need an account on a different system to take full advantage of the services offered over the network To get access to the computers maintained by Information Technology at SIUC, you will probably be using either a Kerberos ID or a mainframe ID Each has its own security criteria
account
the act of informing by verbal report; "he heard reports that they were causing trouble"; "by all accounts they were a happy couple"
account
{i} business agreement which allows use of something; formal business agreement in which a client is provided access to a computer system or Internet server (Computers, Internet); report; description; explanation
account
To render an account; to answer in judgment; with for; as, we must account for the use of our opportunities
account
Often known as a "dialup account" or simply "dialup" Space and facilities allocated to an individual user by an IAP, for which the user is charged (usually) a monthly fee The user has a login name and a password to prevent others abusing the account
account
On LANs or multiuser operating systems, an account is set up for each user Accounts are usually kept for administrative or security reasons For communications and online services, accounts identify a subscriber for billing purposes (Ref: Dyson, Dictionary of Networking)
account
an itemized statement of money owed for goods shipped or services rendered; "he paid his bill and left"; "send me an account of what I owe"
account
to give an account or representation of in words; "Discreet Italian police described it in a manner typically continental"
account
A subscription to a service
account
a short account of the news; "the report of his speech"; "the story was on the 11 o'clock news"; "the account of his speech that was given on the evening news made the governor furious"
account
A record that represents a company in the Windows Logo Program Qualification Service database An account has two account administrators and can have additional users, all of whom can submit products for qualification An account has a billing address and default purchase order number or internal tracking number An account can have divisions for organizing users and submissions If a company has legal authority to sign agreements on behalf of other entities such as a subsidiary or affiliated company, then those entities can use the same account If the company does not have legal authority to sign agreements on behalf of other entities, then those entities should establish separate accounts See also Division, Legal Agreements
account
To place to one's account; to put to the credit of; to assign; with to
account
A record established in the accounting system to accumulate activity related to a specific purpose within an organizational unit of the University, with one individual having primary responsibility for authorizing the activity
account
If you have an account with a bank or a similar organization, you have an arrangement to leave your money there and take some out when you need it. Some banks make it difficult to open an account I had two accounts with Natwest, a savings account and a current account
account
If you do something on your own account, you do it because you want to and without being asked, and you take responsibility for your own action. I told him if he withdrew it was on his own account
account
To place to ones account; to put to the credit of; to assign; -- with to
account
A Unix system gives users accounts It gives them a username and a password with which to log on to the account A home directory in which to store files is usually provided, and permissions to access hardware and software These things taken as a whole are an account
account
Hence, the word is often used simply for reason, ground, consideration, motive, etc
account
To render or receive an account or relation of particulars; as, an officer must account with or to the treasurer for money received
account
furnish a justifying analysis or explanation; "I can't account for the missing money"
account
the quality of taking advantage; "she turned her writing skills to good account"
account
An accounting record in which the results of transactions are accumulated, shows increases, decreases, and a balance
administrative accounting
system of bookkeeping, accounting method
basic accounting assumptions
basic principles of accounting upon which accounting is based
cost accounting
keeping account of the costs of items in production
cost accounting
calculation of the cost of commodities, method used to set prices
cost accounting
(Ticaret) The discipline of estimating, tracking and controlling product and service costs. Accurate cost analysis helps provides the basis for make/buy decisions, market entry and exit, product and process changes, and many other measures and factors involved in organizational success
cost accounting
Cost accounting is the recording and analysis of all the various costs of running a business
creative accounting
exaggerated valuation and presentation of a situation that is not truly realistic in a company's reports by using accounting "tricks
creative accounting
disapproval Creative accounting is when companies present or organize their accounts in such a way that they gain money for themselves or give a false impression of their profits. Much of the apparent growth in profits that occurred in the 1980s was the result of creative accounting. the process of using unusual but not illegal ways to change business accounts to make them look better than they really are
financial accounting
preparation of reports on a business' financial data for outside agencies
financial accounting
the area of accounting aimed at serving external users (p 14)
financial accounting
Area of accounting aimed at serving external users (See (p 13))
financial accounting
The study of the accounting concepts and principles used to prepare financial statements for external users
financial accounting
Focuses on external reporting that is guided by generally accepted accounting principles
financial accounting
The recording and reporting of activities and events affecting the money of an administrative unit and its program Specifically, it is concerned (1) with determining what accounting records are to be maintained, how they will be maintained, and the procedures, methods, and forms to be used; (2) with recording, classifying, and summarizing activities or events; (3) with analyzing and interpreting recorded data; and (4) with preparing reports and statements which reflect conditions as of a given date, the results of operations for a specific period, and the evaluation of status and results of operation in terms of established objectives
financial accounting
The recording and reporting of activities and events affecting the money resources of an administrative unit and its program Specifically, it is concerned with 1) determining what accounting records are to be maintained, how they will be maintained, and the procedures, methods, and forms to be used; 2) recording, classifying, and summarizing activities or events; 3) analyzing and interpreting recorded data; and 4) preparing statements which reflect conditions as of a given date, the results of operations for a specific period, and the evaluation of status and results of operations in terms of established objectives
financial accounting
Includes: General Ledger (G/L), Accounts Payable, and Accounts Receivable Accounts Payable pays for purchases, i e , lab equipment Accounts Receivable accepts payments, i e , for contract fees charged to outside companies Here is an overview of the modules which are a part of AMS Here is an overview of the modules which are a part of FIS
financial accounting
The area of accounting concerned with reporting financial information to interested external parties
financial accounting
Recording the financial transactions and position of a corporation principally for the benefit of external parties, e g shareholders
generally accepted accounting practices
a collection of rules and procedures and conventions that define accepted accounting practice; includes broad guidelines as well as detailed procedures
generally accepted accounting principles
(Ticaret) (GAAP) The set of rules and standards created by the Financial Accounting Standards Board (FASB) for acceptable financial reporting
government accounting office
an independent nonpartisan federal agency that acts as the investigative arm of Congress making the executive branch accountable to Congress and the government accountable to citizens of the United States
inflation accounting
method for showing accounting reports modified to changes in the index
inventory accounting
accounting that controls and evaluates inventory
management accounting
Reporting designed to assist management in decision-making, planning, and control Also known as Managerial Accounting
management accounting
"Management accounting is the process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of financial information used by management to plan, evaluate, and control within an organization and to assure appropriate use of and accountability for its resources Management accounting also comprises the preparation of financial reports for non-management groups such as shareholders, creditors, regulatory agencies, and tax authorities " Statement Number 1A, March 19, 1981, National Association of Accountants
management accounting
The area of accounting concerned with providing internal financial reports to assist management in making decisions
management accounting
Reporting designed to assist management in decision-making, planning, and control Also known as Managerial Accounting Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
management accounting
The provision of information required by management in the formulation of policies, planning and controlling the activities of their corporation, and selecting the appropriate course of action from the available opportunities
management accounting
The process of identifying, measuring, analyzing, and communicating financial information
management accounting
The application of accounting and financial management principles to create, protect, preserve and increase value so as to deliver that value to stakeholders of for-profit and not-for-profit enterprises, both public and private (see Chapter 1 for an expanded definition)
national accounting
methods for calculation the gross national product (Economics)
national income accounting
Set of principles and methods used to measure a country's income and production. There are two ways of measuring national economic activity: the expenditure approach, which measures the money value of the total output of goods and services in a given period (usually a year); and the income approach, which measures the total income derived from economic activity after allowing for capital consumption. The most commonly used indicator of national output is the gross domestic product (GDP). National income may be derived from gross national product (GNP) by making allowances for certain non-income costs included in the GNP, such as indirect taxes, subsidies, and depreciation. National income thus calculated represents the aggregate income of the owners of the factors of production; it is the sum of wages, salaries, profits, interest, dividends, rent, and so on. The data accumulated for calculating the GDP and national income may be manipulated in various ways to show various relationships in the economy. Common uses of the data include breakdowns of GDP according to type of product, breakdowns of national income by type of income, and analyses of the sources of financing (e.g., personal savings, company funds, or national deficits)
non-accounting unit
unit that belongs to a holding unit and receives supplies and services from the holding unit
price level accounting
accounting method in which profit is calculated in relation to the actual capital of a business
accounting