yorumlamak

listen to the pronunciation of yorumlamak
Türkçe - İngilizce
comment

Tom didn't want to comment. - Tom yorumlamak istemiyordu.

What's there to comment on? - Yorumlamak için ne var?

{f} interpret

Tom consulted a dream dictionary in order to interpret his nightmare. - Tom kabusunu yorumlamak için rüya sözlüğüne baktı.

(Hukuk) to interpret

Tom consulted a dream dictionary in order to interpret his nightmare. - Tom kabusunu yorumlamak için rüya sözlüğüne baktı.

decipher
construe with
understand
interpret to
comment on

What's there to comment on? - Yorumlamak için ne var?

expound
to comment on; to interpret, to construe
paraphrase
explicate
commentate
read
construe
gloss
render
to interpret; to explain
interpret as
yorumlamak program
interpreter
yorumlama
interpretation
yanlış yorumlamak
misinterpret
yorumla
interpret to
yorumlama
expo
yorumlama
rendition
yorumla
construe
yorumla
interpret

I interpreted her silence as a refusal. - Onun sessizliğini bir red olarak yorumladım.

I interpreted his remark as a threat. - Onun sözlerini bir tehdit olarak yorumladım.

yorumla
comment on

What's there to comment on? - Yorumlamak için ne var?

yorumla
construe with
yorumla
explicate
alegori biçiminde yorumlamak
allegorize
farklı yorumlamak
gloss over
yanlış yorumlamak
wrench
yanlış yorumlamak
misread
yanlış yorumlamak
warp
yanlış yorumlamak
give a wrench to
yanlış yorumlamak
misconstrue
yorumla
{f} comment

The speaker's comments were highly offensive. - Sözcünün yorumları oldukça rahatsız ediciydi.

Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated. - İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz.

yorumlama
exposition
yorumlama
explication
yorumlama
hermeneutics
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Bak: Tefsir etmek
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek: "Hasan Bey istediği gibi yorumlayabilir, bu beni ilgilendirmez."- H. E. Adıvar
Bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalmak, söylemek veya oynamak, icra etmek
Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak, tefsir etmek
tabir etmek
tefsir etmek
Yorumlama
tefsir
Yorumlama
şerh
yorumlama
Yorumlamak işi
yorumlamak