tefsir

listen to the pronunciation of tefsir
Türkçe - Türkçe
Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama
Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama bilimi
Yorumlama: "Hiçbirini tefsire ve hiçbirinden mana çıkarmağa kimsenin dili varmaz olmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu
(Osmanlı Dönemi) bir mânâyı açıklamak, Kur'ân-ı Kerîm'in cümle ve kelimelerini îzah ve isbat etmek ve bu maksatla yazılan eser
Yorumlama
Kur'an'ın surelerini açıklayan eser
Kur'an'ın surelerini açıklayarak, görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama
(Osmanlı Dönemi) TA'LİK
TEFSİR
(Osmanlı Dönemi) Anladığını anlatmak. Bildiği kadar açıklamak
TEFSİR
(Osmanlı Dönemi) Mestur, gizli bir şeyi aşikâr etmek. Mânâyı izhâr etmek
TEFSİR
(Hukuk) Yorum
TEFSİR
(Osmanlı Dönemi) Kur'ân-ı Kerim'in mânâsını anlatan kitab
TEFSİR
(Osmanlı Dönemi) Ehl-i Hadis ıstılahında Tefsire dâir hadis-i şeriflere Tefsir denilir. (Bak: İctihad)(Tefsir iki kısımdır: Birisi, malûm tefsirlerdir ki, Kur'anın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin mânâlarını beyan ve izah ve isbat ederler.İkinci kısım tefsir ise: Kur'anın imanî olan hakikatlerini, kuvvetli hüccetlerle beyan ve isbat ve izah etmektir. Bu kısmın pek çok ehe
tefsir etmek
Yorumlamak
GAİ TEFSİR
(Hukuk) Amaçsal yorum
tefsir