kutsa

listen to the pronunciation of kutsa
Türkçe - İngilizce
beatify
{f} consecrate
{f} blessed

Despite his weak faith, the priest blessed him. - Zayıf imanına rağmen, rahip onu kutsadı.

I am blessed with good health. - Ben iyi sağlık için kutsandım.

{f} blessing
consecrete
{f} beatified
bless

She kissed her little daughter on the forehead, blessed her, and shortly after died. - O küçük kızını alnından öptü, onu kutsadı ve kısa bir süre sonra öldü.

May the gods and goddesses always bless you all. - Tanrılar ve tanrıçalar her zaman hepinizi kutsasın.

{f} blest
sanctify
churching
hallow

Our Father in heaven, hallowed be your name. - Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın.

consecrated