comment on

listen to the pronunciation of comment on
İngilizce - Türkçe
yorumlamak

Yorumlamak için ne var? - What's there to comment on?

üzerinde yorum yapmak
hakkında fikrini söylemek
tenkit etmek
eleştirmek
açıklamak
yorumla

Yorumlamak için ne var? - What's there to comment on?

(Fiili Deyim ) hakkında yorum yapmak , dedikodu yapmak
comment
{i} açıklama
comment
yorumda bulunmak
comment
koment
comment
yorum yapmak

Sen hiç yorum yapmak istedin mi, fakat onu yanlışlıkla bir çeviri olarak postaladın mı? - Have you ever wanted to make a comment, but posted it as a translation by mistake?

Bu konuda yorum yapmaktan kaçınacağım. - I'll refrain from commenting on that.

comment
{i} yorum

Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın. - You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence.

Bay White konuşmamla ilgili birkaç yorum yaptı. - Mr White made a few comments on my speech.

comment
{f} değerlendirmek
comment
{i} açımlama
comment
on ile hakkında fikir beyan etmek
comment
çıkma haşiye
comment
{f} söz söylemek; on hakkında fikrini söylemek, hakkında yorumda bulunmak
comment
(fiil) yorumlamak, değerlendirmek, eleştirmek, düşüncesini açıklamak
comment
commentary tefsir
comment
{f} yorumla

İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz. - Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated.

Kitap hakkındaki yorumları olumluydu. - His comments about the book were favorable.

comment
fikrini söylemek
comment
tefsir etmek
comment
{f} eleştirmek
comment
düşünce
comment
tefsir
comment
eleştirme tenkit
comment
mütalaa
to comment on
açıklamak
İngilizce - İngilizce
pass a remark
comment
comment on

  Heceleme

  com·ment on

  Türkçe nasıl söylenir

  käment ôn

  Telaffuz

  /ˈkäment ˈôn/ /ˈkɑːmɛnt ˈɔːn/

  Etimoloji

  [ 'kä-"ment ] (noun.) 14th century. Middle English, from Late Latin commentum, from Latin, invention, from neuter of commentus, past participle of comminisci to invent, from com- + -minisci ; more at MIND.

  Videolar

  ... global context-- and Jill could obviously comment on ...
  ... So any comment on that? ...

  Günün kelimesi

  theriac