yeniden, yeniden

listen to the pronunciation of yeniden, yeniden
Türkçe - İngilizce
reinstall, reinstate
yeniden üretmek
reproduce
yeniden düzenlemek
reorganize
yeniden güven vermek
reassure
yeniden görünmek
reappear
yeniden
again

Please say that again! - Lütfen onu yeniden söyleyin!

Call me again in two days. - İki gün içinde beni yeniden ara.

yeniden doğuş
rebirth

The death of her husband was her rebirth. - Kocasının ölümü onun yeniden doğuşuydu.

yeniden inşa etmek
rebuild

Tom recruited immigrant workers to rebuild his mansion. - Tom konağını yeniden inşa etmek için göçmen işçileri işe aldı.

The south had no money to rebuild. - Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu.

yeniden yazmak
rewrite

Did you have to rewrite the paper? - Kağıdı yeniden yazmak zorunda mıydın?

yeniden ele geçirmek
recapture
yeniden canlandırmak
revive
yeniden olmak
recur
yeniden
re
yeniden
over again

I think we'd better start over again. - Sanırım tekrar yeniden başlasak iyi olur.

We have to start over again. - Yeniden başlamak zorundayız.

yeniden başlamak
resume
yeniden doğuş
renaissance
yeniden düzenleme
reclamation
yeniden düzenlemek
reconstruct
yeniden gösterim
rerun
yeniden gözden geçirmek
revise
yeniden güven verme
reassurance
yeniden incelemek
review
yeniden inşa etmek
reconstruct

Japan has to reconstruct its economy. - Japonya, ekonomisini yeniden inşa etmek zorunda.

yeniden kazanmak
regain

The brave soldiers went head-to-head with the enemy to regain their city. - Cesur askerler şehri yeniden kazanmak için düşman ile boy ölçüştü.

yeniden kullanmak
reclaim
yeniden okumak
reread
yeniden onaylamak
reaffirm
yeniden oynamak
replay
yeniden yapılanma
restoration
yeniden örgütlemek
reorganize
yeniden şekillendirmek
restate
öldükten sonra yeniden canlanma
resuscitation
yeniden katılmak
rejoin
oyunu yeniden başlat
(Bilgisayar) restart game
yeniden
(Bilgisayar) redo

The town church has been completely redone. - Kasaba kilisesi tamamen yeniden yapıldı.

Tom advised the job applicant to redo her resume. - Tom başvuru sahibine özgeçmişini yeniden hazırlamasını tavsiye etti.

yeniden
on one occasion
yeniden
over

You can't start over. - Yeniden başlayamazsın.

I think we'd better start over again. - Sanırım tekrar yeniden başlasak iyi olur.

yeniden
reset
yeniden düzenleme
rearranging
yeniden düzenleme
shake up
yeniden düzenleme
re-formation
yeniden düzenlemek
reformulate
yeniden düzenlemek
rearrangement
yeniden kullanıma sokmak
recycle
yeniden yapmak
reiterate
yeniden yönlendirme
redirecting
yeniden yüklemek
restore
yeniden yürütmek
playback
yeniden üretim
reproduction
yeniden üretim
regeneration
yeniden yaratıcı
regenerative
yeniden üretimli
regenerative
eşyanın yeniden ihracı
(Ticaret) re-exportation of goods
her şeye yeniden başlayabilirsin
you can start all over
her şeye yeniden başlayabilirsin
you can start from scratch
yeniden askerilestirmek
re askerilestirmek
yeniden bakmak
take a fresh look
yeniden başla
restart

Have you tried restarting your computer? - Bilgisayarını yeniden başlatmayı denedin mi?

Tom restarted his computer. - Tom bilgisayarını yeniden başlattı.

yeniden değerleme
revaluation
yeniden doğmak; yeniden canlanmak
to be reborn, to revive
yeniden yapılanmak
to restructure
yeniden yerleştirme
reinstallment
yeniden çevrim
re-cycle
enternelik (stajterlik)/yeniden iskan
(Askeri) internment/resettlement
harp malzemesi yeniden tasnif bildirimi
(Askeri) notice of ammunition reclassification
kanal yeniden tahsis fonksiyonu
(Askeri) channel reassignment function
kralı yeniden tahta geçirmek
restore a king to the throne
mekanda yeniden yapılanma
(Hukuk) in-situ restructuring
mesleki yeniden eğitim
occupational retraining
yeniden açmak
reopen
yeniden başvuru
reapplication
yeniden birleşmek
re join
yeniden canlandırma
revival
yeniden canlandırma
(Hukuk) revitalization
yeniden dağıtmak
redistribute
yeniden değerlendirme
re-examination
yeniden dirilme
resurgence
yeniden doğma
palingenesis
yeniden doğma
a new lease of life
yeniden doğmak
take on a new lease of life
yeniden doğrulama
reaffirmation
yeniden döşemek
re lay
yeniden düzenleme
redeployment
yeniden düzenlemek
rearrange , reorder
yeniden formatlama
reformating
yeniden geliştirme
redevelopment
yeniden görünmek
re emerge
yeniden istila etmek
recapture
yeniden katlamak
redouble
yeniden kurmak
redraw
yeniden kötüleşmek
recrudesce
yeniden oya sunmak
reconsider
yeniden paketlemek
repack
yeniden sahip olmak
repossess
yeniden seçilebilir
re eligible
yeniden silahlandırmak
rearm
yeniden tedavüle çıkarmak
reissue
yeniden toplama
regroupment
yeniden tutuklamak
recommit to prison
yeniden vaftiz
rechristening
yeniden yapılaşma
New Deal
yeniden çıkartabilir miyim
Can I have it reissued
yeniden, yeniden