yeniden inşa etmek

listen to the pronunciation of yeniden inşa etmek
Türkçe - İngilizce
rebuild

The south had no money to rebuild. - Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu.

Tom recruited immigrant workers to rebuild his mansion. - Tom konağını yeniden inşa etmek için göçmen işçileri işe aldı.

reconstruct

Japan has to reconstruct its economy. - Japonya, ekonomisini yeniden inşa etmek zorunda.

(İnşaat) build again
yeniden inşa etme
reconstruction
yeniden inşa etmek