yeniden yazmak

listen to the pronunciation of yeniden yazmak
Türkçe - İngilizce
rewrite

Did you have to rewrite the paper? - Kağıdı yeniden yazmak zorunda mıydın?

to rewrite
re enter
recompose
reinscribe
reenter
yeniden yaz
(Bilgisayar) retype
yeniden yazma
rewriting
yeniden yaz
{f} rewritten

The manager wants the report rewritten using the new format. - Müdür yeni bir biçim kullanarak raporun yeniden yazılmasını istiyor.

The report has been rewritten. - Raporda yeniden yazıldı.

yeniden yaz
rewrite

I'd better rewrite this paper. - Bu raporu yeniden yazsam iyi olur.

I had to have Tom rewrite the report. - Tom'a raporu yeniden yazdırmak zorunda kaldım.

yeniden yaz
rewrote
yeniden yaz
rewriting
yeniden yazmak