walking

listen to the pronunciation of walking
İngilizce - Türkçe
{s} yürüyen

Tom yürüyen insanları gözlemlemeyi sever. - Tom likes to observe the people walking by.

Köpeği ile yürüyen küçük bir çocuk var. - There is a little boy walking with his dog.

yürüyüş

Yürüyüşe itirazım yok. - I don't mind walking.

Dün, parktaki yürüyüşten evime giderken bir sağanağa yakalandım. - Yesterday I was caught in a shower on my way home from walking in the park.

yürüme

Adam bütün yolu yürümek istemedi;bu yüzden otobüse bindi. - The man didn't feel like walking all the way; so he took the bus.

O uzun mesafe yürümeye alışkın. - He is used to walking long distances.

{s} ayaklı

Engin bilgi sahibi bir adam o; diğer bir ifadeyle ayaklı sözlük gibi. - He is a man of great knowledge, that is to say, a walking dictionary.

Ona ayaklı sözlük derler. - He is called a walking dictionary.

{f} yürü

O yalnız yürümeyi sever. - She likes walking alone.

John ve Mary'nin el ele yürüyüşünü izledim. - I watched John and Mary walking hand in hand.

canlı
canlı sözlük
walking legs yürüyebilme
walking beam makinada kuvvet nakleden ve muntazam rakkas hareketiyle işleyenwalking delegate sendika temsilcisi
walking dictionary her kelimenin anlamını söylemeye hazır olan kimse
{i} yürüyüş (tarzı)
{i} gezme, yürüme
(Spor) steps yapma
walking stick
baston

Büyükbabam bastonsuz yürüyemez. - My grandfather cannot walk without a walking stick.

walk
yürümek

Karanlıkta yürümekten korkuyorum. - I am frightened of walking in the darkness.

Adam bütün yolu yürümek istemedi;bu yüzden otobüse bindi. - The man didn't feel like walking all the way; so he took the bus.

walk
dolaşmak

Parkta dolaşmaktan hoşlanıyor. - He likes to walk about in the park.

walk
yürüyüş

Yürüyüş yapmaya ne dersin? - How about taking a walk?

Yürüyüş yapmaya ne dersin? - How about going for a walk?

walk
{f} yürüyerek gitmek

Okula yürüyerek gitmek yarım saatimizi alıyor. - It takes us half an hour to walk to school.

Senin yaşındayken, okula yürüyerek gitmek zorundaydım. - When I was your age, I had to walk to school.

walk
yürüme

O, spor salonuna yürümedi. - She did not walk to the gym.

O yalnız yürümeyi sever. - She likes to walk alone.

walking shoe
Yürüyüş ayakkabısı
walking about
Yaklaşık yürüyüş
walking beam
kiriş yürüyüş
walking beam furnace
yürür kirişli fırın
walking catfish
(Hayvan Bilim, Zooloji) Ayaklı yayınbalığı
walking coffin
(deyim) Yürüyen tabut, yakın bir zamanda ölmesi beklenen kişi
walking coffin
Yürüyen cenaze
walking coffin
(Argo) (Benzetme) Burka giyinmiş kadın
walking dead
(Argo) Zombi, yaşayan ölü
walking dead
Yürüyen ölü
walking dictionary
ayaklı sözlük
walking down the street
yolda yürümek
walking encyclopedia
Çok bilgili, herşeyi bilen kişi
walking excavator
yürür ekskavatör, yürür kazaratar
walking frame
çerçeve yürüyüş
walking leaf
yaprak yürüyüş
walking on the pedestrian walkway
yaya yolunda yürümek
walking park
yürüyüş parkı
walking refrigerator
İri yarı insan

He's a walking refrigerator.

walking tall against the rain
yağmura karşı güvenle yürüyorum
walking-stick
baston
walking boots
yürüyüş ayakkabıları
walking chair
oyuncak bebek arabası
walking dictionary
canlı sözlük
walking dictionary
ayaklı sözlük (kişi)
walking gentleman
figüran
walking lady
figüran
walking lame
topallama
walking library
ayaklı kütüphane
walking papers
{i} yakasını kurtarma
walking papers
{i} iğten çıkarılma kaşıdı
walking papers
{i} işten çıkarılma kağıdı
walking part
küçük rol
walking part
figüranlık
walking patient
(Askeri) YÜRÜYEBİLEN HASTA: Nakil esnasında sedyeye ihtiyaç göstermeyen hasta (NATO)
walking ticket
{i} işten çıkarılma kağıdı
walking ticket
{i} yakasını kurtarma
walking tour
gezinti
walking tour
yürüyerek tur
walking wounded
(Askeri) YÜRÜYEBİLEN YARALI: Yaralandığı yerden tedavi olacağı yere kadar yürüyebilen yaralı. Buna (ambulant case), (ambulatory case), (ambulant patient) ve (walking ambulatory patient) de denir
walking wounded
ayakta tedavi gören yaralı
walk
{f} yürü

Ayrıca o çok yoruldu, yürüyemiyor. - She was so tired that she couldn't walk.

Biz gölün etrafında yürüdük. - We have walked all around the lake.

give someone walking papers
Birini işten çıkarmak, yol vermek
dead man walking
yürüyen ölü
walk
tur
walk
hareket

Sen tamamen hareketsiz olmalısın ve parmak uçlarında yürümelisin. Bebek uyuyor. - You must be completely still and walk on your tip-toes. The baby is asleep.

İşe git, çocuklarını okula gönder. Modayı takip et, normal hareket et, kaldırımda yürü, televizyon izle. Yaşlılığın için para biriktir. Kanunlara uy. Benimle birlikte tekrarla: Ben özgürüm. - Go to work, send your kids to school. Follow fashion, act normal, walk on the pavements, watch TV. Save for your old age. Obey the law. Repeat with me: I am free.

walk
gezinmek

Sonunda, hastalıktan dolayı yürüyemez hale geldi ve gezinmek için motorlu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. - In the end, because of the disease, he became unable to walk and had to use a motorized wheelchair to get around.

walk
yürütmek
walk
otlak
walk
gezi

Adam köşenin çevresinde gezindi. - The man walked around the corner.

Armstrong, etrafta gezindi. - Armstrong walked around.

walk
yürüyüş (tarzı)
walk
geziyolu
walking stick
(Hayvan Bilim, Zooloji) sopa çekirgesi
give one one's walking papers
pasaportunu eline vermek
walk
yürüyüş yeri
walk
üzerinde yürümek

Buz üzerinde yürümek için yeteri kadar kalın. - The ice is thick enough to walk on.

Tom ince bir çizgi üzerinde yürümek zorundadır. - Tom has to walk a fine line.

walk
yürüyüşe çıkarmak
walk
gezdirmek
walk
yürüyüş biçimi
walk
gezinti

Sahilde gezinti yaptık. - We went for a walk on the beach.

brisk walking
(Spor) Tempolu yürüyüş
fittness walking
(Spor) Arazide bir sopadan destek alınarak yapılan ritimli yürüyüş
go walking
Yürüyüşe çıkmak
hill walking
tepe yürüyüş
nordic walking
kuzey disiplinli yürüyüş
nordic walking
(Spor) Arazide bir sopadan destek alınarak yapılan ritimli yürüyüş
pole walking
(Spor) Arazide bir sopadan destek alınarak yapılan ritimli yürüyüş
power walking
Tempolu yürüyüş
ski walking
(Spor) Arazide bir sopadan destek alınarak yapılan ritimli yürüyüş
try walking in one's shoes
Kendini birinin yerine koymak

Try walking in my shoes!.

fitness walking
(Spor) kuzey disiplini yürüyüşü
i'd like a map of the walking trails in this region
bu bölgenin yürüyüş yollarının haritasını rica ediyorum
nordic walking
(Spor) kuzey disiplini yürüyüşü
pole walking
(Spor) kuzey disiplini yürüyüşü
tightrope walking
ip üzerinde yürüme (sirk)
tightrope walking
ipte yürüme (sirk)
track walking
yürüme yarışı
walk
hareket etmek
walk
yürüyüş yolu

Tom ön yürüyüş yoluna yaklaşıyor. - Tom is coming up the front walk.

walk
{i} iş sahası
walk
{i} yürünecek yer
walk
öldükten sonra hayalet olarak dünyaya gelmek
walk
{f} yürüterek yormak
walk
{f} 1. yürümek, yürüyerek gitmek: We walked all the way from Üsküdar to Kadıköy. Üsküdar'dan ta Kadıköy'e kadar yürüdük. I didn't come by car
walk
{f} eşlik etmek
walk
{i} yol

Adam bütün yolu yürümek istemedi;bu yüzden otobüse bindi. - The man didn't feel like walking all the way; so he took the bus.

Otobüs servisi olmadığı için, biz, istasyona giden bütün yolu yürümek zorunda kaldık. - As there was no bus service, we had to walk all the way to the station.

walk
beraberinde yürüyüşe çıkmak
walk
yürümek, yürüyerek gitmek: We walked all the way from Üsküdar to Kadıköy. Üsküdar'dan ta Kadıköy'e kadar yürüdük. I didn't come by car
walk
ağır bir yükü köşeleri üzerinde yürüterek taşı
walk
{f} taşımak (iterek)
walk
{f} adımla ölçmek
walk
{i} koyun çiftliği
walk
{f} dolaştırmak
walk
{f} gezmek
walk
{f} adımlamak
walk
{i} devriye gezme
walk
arşınlamak
walk
yürünecek mesafe
walking stick
çevgen
within walking distance
yürünebilecek mesafede
within walking distance
yakın
İngilizce - İngilizce
Characterized by or suitable for walking

good walking shoes.

Gerund of walk

The walking helped her.

Incarnate as a human; living

Phil's mother is a walking miracle after surviving that accident.

Able to walk in spite of injury or sickness
Present participle of walk
{n} the act of moving by regular steps
In caving, a passage in which there is enough head room to walk upright cf Flattener, Crawlway, Stooping Cave - Parts of Ref MM
{i} strolling, striding
the act of traveling by foot; "walking is a healthy form of exercise"
from Walk, v
{s} taking steps, moving along; of striding, of moving along
The sequential cloning of adjacent regions along a chromosome by using the ends of previously-obtained clones to re-screen genomic libraries Walking allows one to extend the length of contigs (see Chapter 10)
close enough to be walked to; "walking distance"; "the factory with the big parking lot is more convenient than the walk-to factory"
Walking is the activity of taking walks for exercise or pleasure, especially in the country. Recently I've started to do a lot of walking and cycling. a walking holiday
emphasis You can use walking in expressions like a walking disaster or a walking dictionary in order to emphasize, for example, that someone causes a lot of disasters, or knows a lot of difficult words. He was a walking encyclopaedia. In track and field, a form of racing in which the competitor's advancing foot must touch the ground before the rear foot leaves it. Walking as a sport dates from the later 19th century. Walking races of 10 mi and 3,500 m were added to the men's Olympic program in 1908, but since 1956 the Olympic distances have been 20 km and 50 km. A women's 10-km walk was introduced in 1992. fire walking walking leaf Tennessee Walking Horse Plantation Walking Horse walking catfish
A bass line that consists mostly of quarter notes to outline the pulse
Three (3) miles per hour is accepted by many to be normal walking speed
ambulative
walking cane
A cane, a walking stick usually about hip high and often with a handle or formed handgrip on its upper end, made of a suitable material affording strength and rigidity or flexibility. Sometimes carried mainly as a fashion accessory or occasionally as a defensive weapon
walking canes
plural form of walking cane
walking carpet
an Armenian
walking fern
Either of two species of fern in the genus Asplenium (A. rhizophyllum or A. sibiricum) that produces new plantlets from the tips of its leaves
walking ferns
plural form of walking fern
walking frame
A framework device used to support either an infant learning to walk or a person with walking difficulties
walking frames
plural form of walking frame
walking into
Present participle of walk into
walking papers
Being fired (cashiered)
walking patient
A patient whose injuries and/or illness are relatively minor, permitting the patient to walk and not require a litter
walking patients
plural form of walking patient
walking stick
A stick insect
walking stick
A tool, such as a cane, used to ease pressure on the legs, and to aid stability, when walking
walking stick
A playing card with the rank of seven
walking sticks
plural form of walking stick
walking wounded
Those casualties whose condition is not life-threatening and can move away from further danger unaided
walking-stick
Alternative spelling of walking stick
walking bass
A bass line composed of nonsyncopated notes of equal value, used in jazz and baroque music, for example
walking dead
(Argo) Zombie, undead, living dead, walker
walking frame
A frame used by disabled or infirm people for support while walking
walking refrigerator
A very big person
walking beam
{i} method of conveying steel bars or slabs cross a cooling bed or through a furnace; radio beam, radio signal, transmission of radio waves
walking bus
a group of children who walk to or from school together, with other children and their parents joining the group at different places along the way
walking catfish
A freshwater catfish (Clarius batrachus), native to southeast Asia, that is able to breathe out of water and travel short distances on land. Species (Clarias batrachus) of Asian and African catfish that can progress remarkable distances over dry land. It uses its pectoral-fin spines as anchors to prevent jackknifing as its body musculature produces snakelike movements. Treelike respiratory structures extending above the gill chambers enable it to breathe. It has been introduced into southern Florida, where it now poses a serious threat to native fauna
walking delegate
a union representative who visits workers at their jobs to see whether agreements are observed
walking delegate
A trade union official appointed to inspect and confer with local unions or to serve as a representative of a union in dealings with an employer
walking dictionary
someone who has an answer to almost everything
walking distance
place that is not too far away to walk to
walking encyclopaedia
{i} genius, scholar, person who has great knowledge of many subjects
walking encyclopedia
genius, scholar, person who has great knowledge of many subjects
walking fern
An eastern North American fern (Camptosorus rhizophyllus) having undivided fronds that often take root at the tip
walking fern
ferns having lanceolate fronds that root at the tip
walking gentleman
(Theatre) actor who usually appears in small parts (and has little or nothing to say) and is required only to give a gentleman-like appearance on stage
walking horse
A Tennessee walking horse
walking lady
(Theatre) actress who usually appears in small parts (and has little or nothing to say) and is required only to give a lady-like appearance on stage
walking leaf
tropical insect having a flattened leaflike body; common in southern Asia and the East Indies
walking library
very knowledgeable person, one who knows a lot about various subjects
walking papers
A notice of discharge or dismissal. give sb their walking papers to tell someone that they must leave a place or a job be given/get your marching orders march (5)
walking papers
{i} (Informal) formal notice of dismissal (from work or from military service); termination of work
walking papers
(informal) a notice of dismissal or discharge
walking shoe
a light comfortable shoe designed for vigorous walking
walking shoes
light shoes that are comfortable for taking long walks
walking staff
long stick used to help balance oneself while hiking, walking stick
walking stick
any of various mostly tropical insects having long twiglike bodies a stick carried in the hand for support in walking
walking stick
long stick used to help balance oneself while hiking, walking staff; skinny person
walking stick
A walking stick is a long wooden stick which a person can lean on while walking
walking stick
any of various mostly tropical insects having long twiglike bodies
walking stick
a stick carried in the hand for support in walking
walking ticket
{i} (Informal) formal notice of dismissal (from work or from military service); termination of work
by walking
walking, jogging or running but not in a vehicle or on the back of an animal
dead man walking
Someone who is about to die; someone condemned
gorge-walking
An outdoor activity in which one follows the course of a stream (on foot, in the water), negotiating rapids and jumping or climbing waterfalls
mall walking
Walking in a mall as a form of exercise
power walking
Present participle of power walk
tightrope walking
the acrobatic feat of walking on a tightrope
walk
An award of first base to a batter following four balls being thrown by the pitcher; known in the rules as a "base on balls"

The pitcher now has two walks in this inning alone.

walk
To allow a batter to reach base by pitching four balls
walk
Of an object, to be stolen

If you leave your wallet lying around, it’s going to walk.

walk
To move something by shifting between two positions, as if it were walking

I carefully walked the ladder along the wall.

walk
To push (a vehicle) alongside oneself as one walks

The county had a successful defense only because the judge kept telling the jury at every chance that the cyclist should have walked his bicycle like a pedestrian.

walk
To full; to beat cloth to give it the consistency of felt
walk
A distance walked

It’s a long walk from my house to the library.

walk
To travel (a distance) by walking

The museum’s not far from here – you can walk it.

walk
To leave, resign

If we don't offer him more money he'll walk.

walk
An Olympic Games track event requiring that the heel of the leading foot touch the ground before the toe of the trailing foot leaves the ground
walk
To traverse by walking (or analogous gradual movement)

Debugging this computer program involved walking the heap.

walk
To take for a walk or accompany on a walk

Will you walk me home?.

walk
To move on the feet by alternately setting each foot (or pairs of feet, in the case of quadrupeds) forward, with at least one foot on the ground at all times. Compare run
walk
A manner of walking; a person's style of walking

The Ministry of Silly Walks is underfunded this year.

wing walking
stunt performed at airshows, particularly in the interwar years, where a person climbed through the struts of a biplane, or flew strapped in a frame on top of the aircraft
give someone walking papers
Dismiss from a job
walk
{n} the act of walking, gait, path to walk in, in W. Indies, a plantation
walk
{v} to go by leisurely steps, to appear
fittness walking
(Spor) Nordic walking, also known by ski walking, pole walking or fitness walking is a sport consisting in walking with ski poles
nordic walking
(Spor) Nordic walking, also known by ski walking, pole walking or fitness walking is a sport consisting in walking with ski poles
pole walking
(Spor) Nordic walking, also known by ski walking, pole walking or fitness walking is a sport consisting in walking with ski poles
ski walking
(Spor) Nordic walking, also known by ski walking, pole walking or fitness walking is a sport consisting in walking with ski poles
Tennessee walking horse
Any of a breed of lightly built saddle horse developed in Tennessee from Morgan and standard bred stock and having an easy gait. Also called Tennessee walker. or Plantation Walking Horse Breed of light horse with a distinctive, easy-to-sit gait, the running walk. It was developed for touring U.S. Southern plantations. It averages 15.2 hands (61 in. [154 cm]) high and weighs about 1,000 lb (450 kg). Coat colour varies. Its ancestors included any horse capable of a running walk, a natural gait that cannot be acquired, but the most influential stallion was a Standardbred. The running walk, faster than a flat-footed walk, is a low, gliding, reaching action; the front foot strikes the ground an instant before the diagonal hind foot, which then oversteps the front footprint by several inches
be walking on air
(Slang) be in a state of ecstasy, be elated, be extremely happy
disability of walking
a disability that interferes with or prevents walking
fire walking
Religious ceremony that involves walking across hot coals, red-hot stones, or burning wood. It has been practiced in many parts of the world, including ancient Greece, India, Japan, China, Tahiti, New Zealand, Bulgaria, and Spain. The most common form of fire walking involves striding across a layer of embers spread thinly over the bottom of a shallow trench. More rarely, devotees may walk through a blazing log fire. The reasons for fire walking include purification and as an ordeal to prove innocence. Devotees believe that only those who lack faith will be burned, and many fire walkers do escape without injury
fire walking
the ceremony of walking barefoot over hot stones or a bed of embers
let your fingers do the walking
you can save much time by looking in the phone book and then picking up the phone rather than running around all over town (motto of the American "Yellow Pages", motto of the phone book company)
long-distance walking
speed walking over extended distances (type of sport)
mall walking
An activity in which one walks around a shopping mall for exercise
power walking
a form of cardiopulmonary exercise consisting of rapid walking accompanied by vigorous swinging of the arms
power walking
{i} dynamic aerobic exercise of rapid and continuous foot walking while carrying or wearing weights
walk
caminar; ir a pie
walk
In coffee, coconut, and other plantations, the space between them
walk
A walk is the action of walking rather than running. She slowed to a steady walk
walk
To beat (cloth) to give it the consistency of felt
walk
A 'free-pass' to first base for a player that has not received 3 strikes, and has received 4 balls not delivered in the strike zone
walk
live or behave in a specified manner; "walk in sadness
walk
Manner of walking; gait; step; as, we often know a person at a distance by his walk
walk
An instance of walking a batter
walk
To behave; to pursue a course of life; to conduct one's self
walk
To move off; to depart
walk
To walk off the field, as if given out, after the fielding side appeals and before the umpire has ruled; done as a matter of sportsmanship when the batsman knows he is out
walk
If you walk someone somewhere, you walk there with them in order to show politeness or to make sure that they get there safely. She walked me to my car = escort
walk
A manner of walking
walk
Someone's walk is the way that they walk. George, despite his great height and gangling walk, was a keen dancer
walk
be or act in association with; "We must walk with our dispossessed brothers and sisters"; "Walk with God"
walk
traverse or cover by walking; "Walk the tightrope"; "Paul walked the streets of Damascus"; "She walks 3 miles every day"
walk
the act of traveling by foot; "walking is a healthy form of exercise"
walk
A trip made by walking
walk
To put or keep (a puppy) in a walk; to train (puppies) in a walk
walk
To move or go on the feet for exercise or amusement; to take one's exercise; to ramble
walk
(baseball) an advance to first base by a batter who receives four balls; "he worked the pitcher for a base on balls"
walk
An award of first base to a batter who has received four pitches outside the strike zone without swinging at them All forced runners advance one base The same as a "base on balls "
walk
take a walk; go for a walk; walk for pleasure; "The lovers held hands while walking"; "We like to walk every Sunday"
walk
The horse's slowest gait, in which the legs move individually in a diagonal pattern
walk
obtain a base on balls give a base on balls to take a walk; go for a walk; walk for pleasure; "The lovers held hands while walking"; "We like to walk every Sunday"
walk
careers in general; "it happens in all walks of life"
walk
An inclosed area of some extent to which a gamecock is confined to prepare him for fighting
walk
To cause to walk; to lead, drive, or ride with a slow pace; as to walk one's horses
walk
walk at a pace; "The horsese walked across the meadow"
walk
If you walk your dog, you take it for a walk in order to keep it healthy. I walk my dog each evening around my local streets
walk
to win a trick with a card that would normally be considered a loser
walk
When you walk, you move forward by putting one foot in front of the other in a regular way. Rosanna and Forbes walked in silence for some while She turned and walked away They would stop the car and walk a few steps When I was your age I walked five miles to school
walk
{i} striding, strolling; journey on foot; path; passage; sidewalk; manner of walking; profession; lane
walk
To be stirring; to be abroad; to go restlessly about; said of things or persons expected to remain quiet, as a sleeping person, or the spirit of a dead person; to go about as a somnambulist or a specter
walk
A walk is a route suitable for walking along for pleasure. There is a 2 mile coastal walk from Craster to Newton
walk
To move along on foot; to advance by steps; to go on at a moderate pace; specifically, of two-legged creatures, to proceed at a slower or faster rate, but without running, or lifting one foot entirely before the other touches the ground
walk
The route or district regularly served by a vender; as, a milkman's walk
walk
to be walking on air: see air to walk tall: see tall
walk
A path, sidewalk/pavement or other maintained place on which to walk. Compare trail
walk
live or behave in a specified manner; "walk in sadness"
walk
To subject, as cloth or yarn, to the fulling process; to full
walk
A walk of a particular distance is the distance which a person has to walk to get somewhere. It was only a three-mile walk to Kabul from there The church is a short walk from Piazza Dante
walk
obtain a base on balls
walk
To waulk
walk
An exterior pathway with a prepared surface intended for pedestrian use, including general pedestrian areas such as plazas and courts
walk
manner of walking; "he had a funny walk"
walk
This is the horse's slowest Gait, in which the legs move individually in a diagonal pattern
walk
(verb) (B) bid gradually or incrementally rather than all at once or with a jump
walk
{f} stroll, stride; travel by foot; lead, guide; accompany; conduct
walk
make walk; "He walks the horse up the mountain"; "Walk the dog twice a day"
walk
To take for a walk
walk
the act of traveling by foot; "walking is a healthy form of exercise" the act of walking somewhere; "he took a walk after lunch" a slow gait of a horse in which two feet are always on the ground a path set aside for walking; "after the blizzard he shoveled the front walk" manner of walking; "he had a funny walk" obtain a base on balls give a base on balls to take a walk; go for a walk; walk for pleasure; "The lovers held hands while walking"; "We like to walk every Sunday" use one's feet to advance; advance by steps; "Walk, don't run!"; "We walked instead of driving"; "She walks with a slight limp"; "The patient cannot walk yet"; "Walk over to the cabinet" make walk; "He walks the horse up the mountain"; "Walk the dog twice a day" accompany or escort; "I'll walk you to your car" traverse or cover by walking; "Walk the tightrope"; "Paul walked the streets of Damascus"; "She walks 3 miles every day" walk at a pace; "The horsese walked across the meadow" be or act in association with; "We must walk with our dispossessed brothers and sisters"; "Walk with God" live or behave in a specified manner; "walk in sadness
walk
A place for keeping and training puppies
walk
accompany or escort; "I'll walk you to your car"
walk
a path set aside for walking; "after the blizzard he shoveled the front walk"
walk
Conduct; course of action; behavior
walk
That in or through which one walks; place or distance walked over; a place for walking; a path or avenue prepared for foot passengers, or for taking air and exercise; way; road; hence, a place or region in which animals may graze; place of wandering; range; as, a sheep walk
walk
To move in a manner likened to walking
walk
To go free, particularly when actually guilty
walk
To be in motion; to act; to move; to wag
walk
The act of walking, or moving on the feet with a slow pace; advance without running or leaping
walk
a slow gait of a horse in which two feet are always on the ground a path set aside for walking; "after the blizzard he shoveled the front walk"
walk
To pass through, over, or upon; to traverse; to perambulate; as, to walk the streets
walk
the act of walking somewhere; "he took a walk after lunch"
walk
use one's feet to advance; advance by steps; "Walk, don't run!"; "We walked instead of driving"; "She walks with a slight limp"; "The patient cannot walk yet"; "Walk over to the cabinet"
walk
give a base on balls to
walk
a slow gait of a horse in which two feet are always on the ground
walk
A walk is a journey that you make by walking, usually for pleasure. I went for a walk He often took long walks in the hills
walk
The act of walking for recreation or exercise; as, a morning walk; an evening walk
walk
A frequented track; habitual place of action; sphere; as, the walk of the historian
walk
• What you do for a few hours after the game trying to locate where you parked the car
walking stick
{i} ashplant
walking

  Heceleme

  walk·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  wôkîng

  Telaffuz

  /ˈwôkəɴɢ/ /ˈwɔːkɪŋ/

  Etimoloji

  [ 'wok ] (verb.) before 12th century. partly from Middle English walken , from Old English wealcan to roll, toss, journey about and partly from Middle English walkien , from Old English wealcian to roll up, muffle up; akin to Middle Dutch walken to knead, press, full.

  Ortak Eşdizimliler

  walking stick

  Videolar

  ... According to one story, he was walking on his estate in Woolsthorpe, and he saw an apple ...
  ... walking or running or whatnot. ...

  Günün kelimesi

  picaresque