eşlik etmek

listen to the pronunciation of eşlik etmek
Türkçe - İngilizce
accompany

You're welcome to accompany us. - Bize eşlik etmek için buyurun.

escort
attend
wait upon
go with
consort
a) to accompany b) to escort, to convoy
herd
come along

I don't see why I had to come along. - Neden eşlik etmek zorunda olduğumu anlamıyorum.

walk
keep smb. company
wait on
companion

Pets offer us more than mere companionship. - Evcil hayvanlar sadece bize eşlik etmekten daha fazlasını sunar.

to accompany

You're welcome to accompany us. - Bize eşlik etmek için buyurun.

go along
convoy
usher
pair
vamp
(Fiili Deyim ) accompanied by
eşlik etme
escort
eşlik etme
(Tıp) comorbidity
eşlik etme
{i} escorting
eşlik etme
{i} concomitance
genç kıza eşlik etmek
chaperon
iki sevgiliye eşlik etmek
play gooseberry
müziğe eşlik etmek
vamp
Türkçe - Türkçe
Beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, refakat etmek
Bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
Beraberinde bulunmak
refakat etmek
Eşlik etme
refakat
eşlik etmek