to travel

listen to the pronunciation of to travel
İngilizce - Türkçe
seyahat etmek

Tom'un tek başına seyahat etmek istemesi çok zayıf bir olasılıktır. - It's very unlikely that Tom will ever want to travel alone.

Yurt dışına seyahat etmek ister misiniz? - Would you like to travel abroad?

yolculuk etmek

Seninle yolculuk etmek istiyorum. - I want to travel with you.

Tek başına yolculuk etmekten hoşlanır mısın? - Do you like to travel by yourself?

gezmek

Ben fakir bir denizciyim, bu yüzden tekneyle gezmekten hoşlanmıyorum. - I am a poor sailor, so I don't like to travel by boat.

Dünyayı gezmek istiyorum. - I would like to travel around the world.

yolculuk etmek

Tek başına yolculuk etmekten hoşlanır mısın? - Do you like to travel by yourself?

Gemiyle yolculuk etmek çok eğlenceli, değil mi? - Traveling by boat is a lot of fun, isn't it?

gezi

Geçtiğimiz yıl bu zamanda Filipinler'de geziyordu. - He was traveling in the Philippines this time last year.

Gülliver'in Gezileri ünlü bir İngiliz yazar tarafından yazılmıştır. - Gulliver's Travels was written by a famous English writer.

yolculuk

Uzayı işgâl edeceğimiz ve Ay'a yolculuk yapacağımız gün yakında gelecek. - The day will soon come when we will conquer space and travel to the moon.

O yanında bir çalar saati almadan asla yolculuk yapmaz. - He never travels without taking an alarm clock with him.

{f} seyahat etmek

Ben aya seyahat etmek istiyorum. - I want to travel to the moon.

Yurt dışına seyahat etmek benim en sevdiğim şeylerden biridir. - Traveling abroad is one of my favorite things.

{i} seyahat

Seyahat çekiyle ödeyebilir miyim? - May I pay with a travelers' check?

Bu yaz Avrupa'ya bisiklet ile seyahat edeceğim. - I'll travel across Europe by bicycle this summer.

way
ilerleme

Korkarım onu bu şekilde yaparak ilerleme kaydedemeyeceğiz. - I'm afraid we'll get nowhere doing it this way.

Rusçamın hâlâ iyi olmadığını biliyorum fakat kaydettiğim ilerlemeden oldukça mutluyum. - I know my Russian still has a long way to go, but I’m pretty happy with the progress I’ve made.

way
{i} yol: on the way to Bolu Bolu yolu üzerinde
travel
{f} kaçmak
travel
hareket

Dünya güneşin etrafında bir yörüngede hareket eder. - The earth travels in an orbit around the sun.

Işık sesten daha hızlı hareket eder. - Light travels faster than sound.

travel
{i} seyahat etme

Yurt dışına seyahat etmek ister misiniz? - Would you like to travel abroad?

Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor. - It is considered impossible to travel back to the past.

way
{i} gidişat
travel
{f} dolaşmak

Bir yıl izin almak ve dünyayı dolaşmak istiyorum. - I want to take a year off and travel around the world.

Hayalim dünyayı dolaşmaktır. - My dream is to travel the world.

travel
gitmek

Gemi ile gitmek arabayla gitmekten daha uzun sürüyor. - Traveling by boat takes longer than going by car.

Yalnız seyahat etmek bir grupla gitmekten daha ilginçtir. - It's more interesting to travel alone than to go on a group tour.

travel
{f} seyahat et

Yurt dışında seyahat etme fırsatım oldu. - I had a chance to travel abroad.

Seninle seyahat etmek istiyorum. - I want to travel with you.

travel
{f} k.dili. hızlı gitmek
travel
işleme
travel
{f} işlemek
way
{i} usul

Tom onu usulüne göre yaptırdı. - Tom got it done right way.

İşleri bizim usulümüzle yapmak zorunda kalacaksın. - You'll have to do things our way.

travel
seyahat yapmak
travel
almak

Bir yıl izin almak ve dünyayı dolaşmak istiyorum. - I want to take a year off and travel around the world.

Yeni davranış kurallarını ihlâl etmekten yakalanan gençler seyahat özgürlüğü haklarını kaybedecekler, ve bu hakkı geri almak için parasız toplum işini tamamlamak zorunda kalacaklar. - Youths who are caught violating the new rules on behaviour will lose their right to free travel, and will have to complete unpaid community work to earn it back.

travel
(Spor) steps yapmak
travel
yolculuk yapmak

Üç gündür yolculuk yapmaktayız. - We've been traveling for three days.

travel
görmek

Dan Linda'yı görmek için Londra'ya seyahat etti. - Dan traveled to London to see Linda.

Fadıl, Leyla'yı görmek için Kahire'ye gitti. - Fadil traveled to Cairo to see Layla.

travel
belli bir alanda gidip gelmek
travel
gazlamak
way
husus
travel
tüymek
travel
yol almak
travel
topuklamak
way
taraf

Elbiselerimi değiştirirken sadece bir dakika için diğer tarafa bakar mısın? - Would you mind looking the other way for just a minute while I change my clothes?

Tom'un, kendisiyle konuşulduğunda başka bir tarafa bakma huyu vardı. - Tom had a propensity for looking the other way when spoken to.

way
uzakta

Tom buradan uzakta yaşamaktadır. - Tom lives a long way from here.

Bütün yolu sadece onun evden uzakta olduğunu anlamak için yürüdüm. - I went all the way to see her only to find her away from home.

way
yöntem

Sorunu yapma yöntemini bildiğim tek yolla ele aldım. - I handled the problem the only way I knew how.

Yöntem biri, bir ikiyi, iki üçü, ve üç sayısız şeyleri üretir. - The Way produces one, one produces two, two produces three, and three produces the myriad things.

way
yol

Twitter'ın sloganı Dünyanızda nelerin yeni olduğunu keşfetmenin en iyi yolu.'dur. - The motto of Twitter is The best way to discover what's new in your world.

Bereket versin ki, yolda fırtınayla karşılaşmadılar. - Fortunately they had no storms on the way.

way
mesafe

İstasyon az bir mesafede. - The station is a little way off.

Göl buradan uzun bir mesafedir. - The lake is a long way from here.

way
uzak mesafede
way
{i} iş alanı
way
{i} davranış

Tom'un davranış şekli ile ilgili çok sayıda şikâyetler olmuştur. - There have been a lot of complaints about the way Tom behaves.

Onun insanlara sıcak davranışı onu oldukça popüler yapmıştı. - His warm way with people had made him hugely popular.

to travel.
katetmek
way
{i} bakım

Bir bakıma, Susie anneme benziyor. - In a way, Susie seems like my mother.

Bir bakıma uzun boyunlu ve dişsiz çok büyük çenesi olan dev dinozorlar gibi şu görüntüler ortaya çıktı. - Those shadows appeared in a way like giant dinosaurs, with a long neck and a very big jaw without teeth.

way
{i} durum

Bir şeye bakış şeklin senin durumuna bağlıdır. - Your way of looking at something depends on your situation.

Bir kişinin bir şeye bakış şekli onun durumuna bağlıdır. - A person's way of looking at something depends on his situation.

way
{i} gelenek

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

travel
hareket etmek
travel
geçmek
travel
(Nükleer Bilimler) gezinme
travel
dili hızlı gitmek
travel
seyahatname
travel
muntazam ha
travel
gezip dolaşmak
travel
yol gitmek
way
{i} tarz, biçim, şekil: in a polite
way
cihet
İngilizce - İngilizce
{v} journey
way

on a time as they together way'd, / He made him open chalenge .

To be on a journey, often for pleasure or business and with luggage; to go from one place to another

I like to travel.

The activity or traffic along a route or through a given point
To travel throughout (a place)

I’ve travelled the world.

an account of one's travels

I’m off on my travels around France again.

To move illegally by walking or running without dribbling the ball
The working motion of a piece of machinery; the length of a mechanical stroke

My drill press has a travel of only 1.5 inches.

The act of travel(l)ing

travel to Spain.

a series of journeys
{v} to make a journey, pass, toil
{n} a journey, labor
travel
The movement of the actuator required to engage or lock the mechanism
The motion of a piece of machinery
508" make a trip for pleasure undertake a journey or trip travel upon or across; "travel the oceans" travel from place to place, as for the purpose of finding work, preaching, or acting as a judge
Sites that provide travel services and information These include online travel guides, travel tools and online agents for purchasing tickets, hotel locators, and travel writing
Someone's travels are the journeys that they make to places a long way from their home. He also collects things for the house on his travels abroad. see also travelling, much-travelled, well-travelled
The length of a mechanical stroke
508"
undergo transportation as in a vehicle; "We travelled North on Rte 508"
If you travel, you go from one place to another, often to a place that is far away. You had better travel to Helsinki tomorrow I've been traveling all day Students often travel hundreds of miles to get here I had been travelling at 150 kilometres an hour He was a charming travelling companion. + travelling trav·el·ling I love travelling
The difference between the release date and the observation date Note, this may include time spent in rearing and is therefore not a good estimate of actual migration time
An offensive violation where the thrower steps, picks up or drags the pivot foot Use wisely within the spirit of the game
the distance a suspension fork or a shock can compress
trav·el travels travelling travelled in AM, use traveling, traveled
Include fares, hotel and other lodging expenses, food, taxis, gratuities, per diem payments, toll charges, mileage, allowances on personal vehicles, car rentals costs, etc For transportation not connected with the travel of personnel, such as trucking, shipping, or hauling expenses, see "Remaining Operation Expenses "
Chalcedony, Orange Zircon
{i} act of traveling, movement, journeying
To journey over; to traverse; as, to travel the continent
The path of moving stage equipment and the distance moved
To force to journey
Detail Inventory Table category including: boats, miscellaneous, tack, and vehicles
make a trip for pleasure
Moving an excessive distance in same direction as the move (opposite of Gain) Eg landing far backwards in a front drop
change location; move, travel, or proceed; "How fast does your new car go?"; "We travelled from Rome to Naples by bus"; "The policemen went from door to door looking for the suspect"; "The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before night fell"
Labor; parturition; travail
Travel is the activity of travelling. He detested air travel. a writer of travel books
If you travel light, you travel without taking much luggage
travel upon or across; "travel the oceans"
Join me in Sicily, Puglia, or on an exclusive Riverboat cruise down the Po River
undertake a journey or trip
travel from place to place, as for the purpose of finding work, preaching, or acting as a judge
When light or sound from one place reaches another, you say that it travels to the other place. When sound travels through water, strange things can happen Light travels at around 300,000,000 metres per second
To pass; to go; to move
undergo transportation as in a vehicle; "We travelled North on Rte
the act of going from one place to another; "he enjoyed selling but he hated the travel"
The length of stroke of a reciprocating piece; as, the travel of a slide valve
To pass from here to there; to move or transmit; to go from one place to another
an account of ones travels
the act of going from one place to another; "he enjoyed selling but he hated the travel" change location; move, travel, or proceed; "How fast does your new car go?"; "We travelled from Rome to Naples by bus"; "The policemen went from door to door looking for the suspect"; "The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before night fell" undergo transportation as in a vehicle; "We travelled North on Rte
make a trip for pleasure undertake a journey or trip travel upon or across; "travel the oceans"
Travel is the maximum amount of movement that a suspension system is capable of Currently, this ranges from about 2" at the short end of the scale up to 10" at the long travel end How much travel you need depends on the type of riding that you do It is generally accepted that 2-3" is best for cross country racing, 3-5" is good for general trail riding, 4-8" is considered within the ballpark for serious "fro" or "north shore" freeriding, and anything over 6" is suitable for downhill Several types of suspension fork offer on-the-fly adjustment of travel which is very useful if your riding style and terrain is diverse Other forks can be altered by disassembling them at home and moving internal spacers This is not quite as convenient as on-the-fly adjustment but at least your travel will suit your ride
a movement through space that changes the location of something
To pass by riding, or in any manner, to a distant place, or to many places; to journey; as, a man travels for his health; he is traveling in California
If you travel the world, the country, or the area, you go to many different places in the world or in a particular country or area. Dr Ryan travelled the world gathering material for his book
All costs directly related to the travel of an individual or individuals and specifically identifies with the activity For transportation not connected with the travel of personnel see "Other Expenses " Include fares, hotel and other lodging expenses, food, taxis, gratuities, per diem payments, toll charges, mileage, allowances or personal vehicles, car rental costs, etc For trucking, shipping, or hauling expenses, see "Other Expenses"
The act of traveling, or journeying from place to place; a journey
self-propelled movement
An account, by a traveler, of occurrences and observations during a journey; as, a book of travels; often used as the title of a book; as, Travels in Italy
{f} go on a journey, go on a voyage, move, go from one place to another
To labor; to travail
1 Movement away from the centre of the bed, with appropriate form deduction 2 Movement along the bed in the same direction as the shoulders in Somersault rotation, ie travelling backwards in a back somersault
When news becomes known by people in different places, you can say that it travels to them. News of his work traveled all the way to Asia
To go or march on foot; to walk; as, to travel over the city, or through the streets
to travel

  Heceleme

  to trav·el

  Türkçe nasıl söylenir

  tı trävıl

  Telaffuz

  /tə ˈtravəl/ /tə ˈtrævəl/

  Videolar

  ... would all be right.  Because if time travel is possible, it means you can be your own ...
  ... travel at the speed of electricity, it is light itself. ...

  Günün kelimesi

  atavism