to arrange

listen to the pronunciation of to arrange
İngilizce - Türkçe
ayarlamak
{f} düzenlemek

Saçımı düzenlemek zorundayım. - I have to arrange my hair.

O Deal'in içinde ve çevresinde ev alışı ve satışı düzenlemektedir. - She arranges the buying and selling of houses in and around Deal.

{f} kararlaştırmak
hazırlamak
(Bilgisayar) düzenleme

Düzenlemeleri yaptığınız için teşekkür ederiz. - Thank you for making the arrangements.

Emily, çay töreni ve çiçek düzenlemesi ile çok ilgileniyor. - Emily is very interested in tea ceremony and flower arrangement.

düzeltmek
halletmek
{f} sıralamak
{f} yoluna koymak
saptamak
düzen

Tom elbiselerini asar, sonra onları rengine göre düzenler. - Tom hangs his clothes, then arranges them by color.

Yuriko boş zamanında çiçekleri düzenler. - Yuriko arranges flowers in her spare time.

tesviye
tertip
nizam
anlaşma

Biz Pazartesi günü saat akşam 6'da buluşmak için anlaşma yaptık. - We made arrangements to meet at 6 p.m. on Monday.

Biz bir anlaşmaya vardık. - We've come to an arrangement.

sıra

Şiir, en iyi sırada düzenlenmiş en iyi kelimelerden oluşur. - Poetry consists of the best words arranged in the best order.

hazırlık

Onlarla önceden hazırlıklar yapmalıyız. - We must make arrangements with them beforehand.

(Bilgisayar) dizme
tertiplemek
(Bilgisayar) yerleştir
hazırlanmak
bağlamak
tanzim
(Bilgisayar) yerleştirme
mukavele
düzenlemek (toplantı)
(Bilgisayar) yerleştirme biçimi
düzmek
dizmek
düzenle

Tom elbiselerini asar, sonra onları rengine göre düzenler. - Tom hangs his clothes, then arranges them by color.

İki pul koleksiyoncusu bir takas düzenledi. - The two stamp collectors arranged a trade.

düzenli bir şekilde yerleştirmek
formatlamak
planlamak
sıraya koymak
bertaraf etmek
(eşyayı) (belirli bir şekilde) yerleştirmek: Elif's going to arrange the furniture in this room. Bu odanın mobilyalarını Elif
{f} aranje etmek
islah etmek
(Mukavele) düzenlemek, organize etmek
tesviye etmek
hazırlanmak hazırlamak
{f} 1. (eşyayı) (belirli bir şekilde) yerleştirmek: Elif's going to arrange the furniture in this room. Bu odanın mobilyalarını Elif
oluşturulmak
İngilizce - İngilizce
To put in order, to organize
To prepare and adapt an already written composition for presentation in other than its original form
to put in definite or proper order
{v} to set in order, to put in due place
adapt for performance in a different way; "set this poem to music
To set for one instrument (or instruments) a piece of music that was originally composed for another
If you arrange with someone to do something, you make plans with them to do it. I've arranged to see him on Friday morning It was arranged that the party would gather for lunch in the Royal Garden Hotel He had arranged for the boxes to be stored until they could be collected
A process of organizing the records in a database in a specific order, either alphabetically (from A to Z or reverse alphabetically from Z to A) or numerically (from 0 to 9 or reverse numerically from 9 to 0) (DB, Gr 5)
adapt for performance in a different way; "set this poem to music"
put into order, as in: It is very important how you arrange the information on your Web site
If you arrange things somewhere, you place them in a particular position, usually in order to make them look attractive or tidy. When she has a little spare time she enjoys arranging dried flowers
put into a proper or systematic order; "arrange the books on the shelves in chronological order"
If you arrange something for someone, you make it possible for them to have it or to do it. I will arrange for someone to take you round The hotel manager will arrange for a baby-sitter I've arranged your hotels for you
arrange thoughts, ideas, temporal events, etc
{f} organize; settle
If a piece of music is arranged by someone, it is changed or adapted so that it is suitable for particular instruments or voices, or for a particular performance
Adapt an existing musical idea for different instruments, voices, or electronic media
To put in proper order; to dispose (persons, or parts) in the manner intended, or best suited for the purpose; as, troops arranged for battle
If you arrange an event or meeting, you make plans for it to happen. She arranged an appointment for Friday afternoon at four-fifteen
verb-infinitive put
set (printed matter) into a specific format; "Format this letter so it can be printed out"
arrange attractively; "dress my hair for the wedding"
plan, organize, and carry out (an event)
to set up, to organize, especially in a positive manner
"arrange my schedule"; "set up one's life"; "I put these memories with those of bygone times" make arrangements for; "Can you arrange a meeting with the President?" put into a proper or systematic order; "arrange the books on the shelves in chronological order" adapt for performance in a different way; "set this poem to music
make preparation for an event; put in proper order
To adjust or settle; to prepare; to determine; as, to arrange the preliminaries of an undertaking
make arrangements for; "Can you arrange a meeting with the President?"
"arrange my schedule"; "set up one's life"; "I put these memories with those of bygone times"
arrange thoughts, ideas, temporal events, etc ; "arrange my schedule"; "set up one's life"; "I put these memories with those of bygone times"
to arrange

  Heceleme

  to ar·range

  Türkçe nasıl söylenir

  tı ıreync

  Telaffuz

  /tə ərˈānʤ/ /tə ɜrˈeɪnʤ/

  Günün kelimesi

  bilk