planlamak

listen to the pronunciation of planlamak
Türkçe - İngilizce
plan

Tom and Mary are busy planning their wedding. - Tom ve Mary düğünlerini planlamakla meşgul.

The revolutionary council met to plan strategy. - Devrim konseyi strateji planlamak için toplandı.

concert
intend
schedule

I'd like to schedule an appointment for tomorrow. - Yarın için bir randevu planlamak istiyorum.

I'd like to schedule an appointment with Dr. Jackson. - Doktor Jackson'la bir randevu planlamak istiyorum.

map something out
figure on
lay out
plan out

It rains so often in the wet season that it's hard to plan outings. - Yağışlı mevsimde o kadar sık yağmur yağar ki gezintileri planlamak zordur.

blue-print
think out
schema
map out
orchestrate
arrange
mark out
calculate
to plan

Sami met with Layla to plan a kidnapping. - Sami bir kaçırmayı planlamak için Leyla ile buluştu.

Failing to plan is planning to fail. - Planlamak için başarısız olma başarısız olmak için planlamadır.

structure
architect
programme [Brit.]
blue print
program
devise
have in view
chart
work up
design
contrive
map
draft
to plan, to arrange, to map sth out
think
project
premeditate
{f} programme
envisage
envision
planlama
planning

I was just wondering if any of you are planning to go to our high school reunion this weekend. - Sizlerden herhangi birinin bu hafta sonu bizim lise toplantısına gitmeyi planlayıp planlamadığınızı sadece merak ediyordum.

He works in the planning section. - O, planlama bölümünde çalışıyor.

planla
{f} schedule

What time is your plane scheduled to take off? - Senin uçağın saat kaçta kalkması planlanmıştır?

I believe we have a staff meeting scheduled for 2:30. - 2.30'da planlanan bir personel toplantımız olduğuna inanıyorum.

planlama
schedule

I'd like to schedule an appointment. - Bir randevu planlamak istiyorum.

I'd like to schedule an appointment for tomorrow. - Yarın için bir randevu planlamak istiyorum.

planlama
envisioning
planlama
envisaging
planlama
sparseness
planlama
pianning
planla
lay out
planla
{f} intended

Things did not go as intended. - İşler planlandığı gibi gitmedi.

Tom intended to tell Mary everything. - Tom Mary'ye her şeyi söylemeyi planladı.

planla
{f} planned

Tom had only planned to stay in Boston for just a day or two. - Tom iş için sadece bir ya da iki gün Boston'da kalmayı planlamıştı.

It seems that Tom had planned to give Mary the loan she had been looking for. - Tom Mary'nin aradığı krediyi vermeyi planlamış görünüyor.

planla
map out
planla
{f} schema
planla
{f} plan

Things didn't go as planned. - İşler planlandığı gibi gitmedi.

We'll put these plans on ice. - Bu planları erteleyeceğiz.

planla
{f} scheduled

What time is your plane scheduled to leave? - Senin uçağının saat kaçta kalkması planlanmıştır.

I believe we have a staff meeting scheduled for 2:30. - 2.30'da planlanan bir personel toplantımız olduğuna inanıyorum.

planla
{f} planning

As God as my witness Tom, I didn't tell her about the surprise party you're planning. - Tanrı şahidimdir ki Tom, planladığın sürpriz partiden ona bahsetmedim.

He works in the planning section. - O, planlama bölümünde çalışıyor.

planla
think out
bütçe planlamak
plan a budget
planla
structure
planla
mapout
planla
thinkout
planlama
projection
önceden planlamak
plan ahead
Türkçe - Türkçe
Yapılacak bir işi belli plana göre düzenlemek
planlama
Planlamak işi
planlama
Hükûmet tarafından ulaşılacak amaçları belirleyen, tarım, ulaşım, sanayi gibi kesimlerdeki artış ölçüsünü tespit eden ve uygulanması gerekli çareleri önceden gösteren ekonomik, sosyal programın belli süreler için hazırlanması işi
planlamak