thick

listen to the pronunciation of thick
İngilizce - Türkçe
kalın

Aşkın ince olduğu yerde hatalar kalındır. - Faults are thick where love is thin.

Buz iki inç kalınlığında. - The ice is two inches thick.

Kafası kalın, aptal
keşif
{s} yoğun

Çorba yoğunlaşana kadar kaynatın. - Boil the soup down until it becomes thick.

Çok geçmeden önce, hayalet yoğun siste kayboldu. - Before long, the ghost disappeared into a thick fog.

çok miktarda
(Bilgisayar) geniş
boza gibi (sıvı)
sık olan
(ses) kısık
kalın bir halde
{s} belirgin
(Argo) tam yerinde
ağır

Buz bizim ağırlığımızı taşıyacak kadar kalın değil. - The ice is not thick enough to hold our weight.

katı
kaplı

Zemin kalın bir halı ile kaplıdır. - The floor is covered with a thick carpet.

Gemi, kalın sisle kaplı, şafakta yola çıktı. - The ship, covered in thick fog, set sail at dawn.

{s} koyu

Onun koyu makyajı iğrençtir. - Her thick makeup is disgusting.

Koyu, kremalı mantar çorbası severim. - I love thick, creamy mushroom soup.

en hareketli an
keşmekeş
{s} kalın kafalı
curcuna
(sıvı) koyu
(with ile) ile dolu
yoğunluk
sık

Kar o kadar sık düşmeye başladı ki küçük çocuk kendi elini göremedi. - The snow began to fall so thickly that the little boy could not see his own hand.

Orman sık ve aşılmazdı. - The forest was thick and impenetrable.

{s} sisli
{s} boğuk
{s} dumanlı
{i} en çok olduğu yer

Bu kalın yün çoraplar bacaklarınızı sıcak tutacak. - These thick wool stockings will keep your legs warm.

Kar o kadar sık düşmeye başladı ki küçük çocuk kendi elini göremedi. - The snow began to fall so thickly that the little boy could not see his own hand.

{i} en heyecanlı yeri
ahmak
{s} yakın (arkadaş)
dil tutulur gibi telaffuz olunan
{s} aşırı
kalınca

Tostunun üstüne kalınca bal yaydı. - She spread honey thickly on her toast.

{s} fazla
{s} kalın: a thick layer kalın bir tabaka. This stratum's three meters thick. Bu tabaka üç metre kalınlığında
bir şeyin en yoğun yeri veya zamanı
{i} kalınlık
{s} koyu; yoğun, kesif: thick
kısık (ses)
sıklık
orman gibi
lapamsı (sıvı)
sık (orman)
dolu
kalık
thickness
kalınlık
thick and fast
ardı sıra
thick arrow
(Bilgisayar) kalın ok
thick dash
(Bilgisayar) kalın çizgi
thick dashed
(Bilgisayar) kalın çizgili
thick dot
(Bilgisayar) kalın nokta
thick dot dash
(Bilgisayar) kalın nokta çizgi
thick dotted
(Bilgisayar) kalın noktalı
thick double
(Bilgisayar) çift çok kalın
thick film integrated
kalın film entegreli
thick fog
yoğun sis
thick foil
kalın folyo
thick forest
(Tarım) kesif orman
thick inner
(Bilgisayar) içi kalın
thick laid
(Sanat) bol boya
thick lime mortar
(İnşaat) yağlı kireç harcı
thick lining
(Otomotiv) kalın kaplama
thick lining
(Otomotiv) kalın balata
thick liped grey mullet
(Gıda) kefal topbaş
thick long dash
(Bilgisayar) kalın uzun çizgi
thick narrow
(Bilgisayar) kalın dar
thick oil
kalın yağ
thick outer
(Bilgisayar) dışı kalın
thick outline
(Bilgisayar) kalın anahat
thick paper
(Bilgisayar) kalın kağıt
thick skirt
kalın pançeta
thick space
(Bilgisayar) kalın boşluk
thick stomach worm
kalın mide kurdu
thick syrup of grape juice
(Gıda) pekmez
thick traffic
yoğun trafik
thick underline
(Bilgisayar) altı ince çizili
thick underline
(Bilgisayar) kalın alt çizgi
thick wall
(Otomotiv) kalın duvarlı
thick wave
(Bilgisayar) kalın dalga
thick with smoke
duman altı
thick with smoke
dumanaltı
thick yogurt
koyu yoğurt
thick as thieves
çok samimi
thick cup
kalın fincan
thick enough
yeterince kalın
thick footed morel
kalın saplı mantar
thick juice
koyu şerbet
thick knee
kalın diz
thick skin
kalın cilt
thick skinned
vurdumduymaz
thick-set
tıknaz
thick-skinned
vurdumduymaz
thick-skinned
duygusuz
thick-skinned
aldırmaz
thick and thin
(deyim) İyi ve kötü günler, iyi ve kötü zamanlar
thick as a brick
Anlayışı kıt. "We're all thick as a brick in at least öne subject, eh?"
thick client
(Bilgisayar) Güçlü istemci
thick clothes
kalın giysiler
thick fog
kalın sis
thick gruel
kalın yulaf lapası
thick hair
kalın saç
thick juice
yoğun meyva suyu
thick juice carbonation
köyü şerbet karbonatlama
thick juice sulphitation
köyü şerbet sülfitleme
thick leaved
kalın yapraklı
thick necked
kalın boyunlu
thick of the winter
Karakış, kışın en soğuk zamanı
thick skin
duyarsız
thick sliced
kalın dilimlenmiş
thick smoke
kalın duman
thick-billed murre
kalın murre gagalı
thick; difficult to penetrate
kalın; zor nüfuz
Thick section
(Tekstil) Kalın yer
thick Ethernet
kalin Ethernet
thick accent
koyu şive
thick and fast
(deyim) buyuk miktarda ve birbiri ardi sira
thick bed
kalın tabaka
thick crust
kalın hamur
thick juice carbonation
(Gıda) koyu şerbet karbonatlama
thick juice sulphitation
(Gıda,Teknik) koyu şerbet sülfitleme
thick on the ground
(deyim) cok,cok miktarda
thick skin
aldırış etmeyen
thick soup
ezme çorbası
thick soup
koyu çorba
thick with
örtülü
thick with
kaplı
thick with snow
yoğun kar yağışlı
thick-bedded
kalın-tabakalı
through thick and thin
iyi günde de kötü günde de
through thick and thin
(deyim) İyi ve kötü günde, iyi ve kötü zamanlarda
that's a bit thick
bu kadarı da fazla
through thick and thin
(deyim) hem iyi hem kotu gunlerde,her gucluluge katlanarak
through thick and thin
{k} iyi günde kötü günde, iyi günde kara günde, olumlu olumsuz her durumda
through thick and thin
iyi ve kötü günde
thicker
kalın

Dünya ekvator çevresinde daha kalındır. - The Earth is thicker around the equator.

Saçını tıraş edersen, tekrar daha kalın uzayacaktır. - If you shave your hair, it will grow back thicker.

thickness
yoğunluk
extra thick
(Bilgisayar) çok kalın
thickness
(Tıp) tokluk
thickness
katman
thickness
gürlük
thickness
tabaka
very thick
(Gıda) çok kalın
yeast fritters in thick syrup
(Gıda) lokma
as thick as
kadar kalın
as thick as thieves
sıkı fıkı
as thick as thieves
çok samimi
be as thick as thieves
çok sıkı dost olmak
become thick
kalınlaş
have a thick head
kalın kafalı olmak
lay it on thick
övmek
lay it on thick
göklere çıkarmak
make thick
kalınlaştır
thicker
{f} daha kalın

Saçını tıraş edersen, tekrar daha kalın uzayacaktır. - If you shave your hair, it will grow back thicker.

Kan sudan daha kalın. - Blood is thicker than water.

thickest
en kalın
thickly
kalınca

Tostunun üstüne kalınca bal yaydı. - She spread honey thickly on her toast.

thickness
koyuluk
It´s a bit thick of you to ask me to do this, isn´t it?
ıng., k. dili Benden bunu istemen biraz fazla, değil mi?
as thick as
gibi kalın
as thick as thieves
sıkı fıkı, çok samimi
as thick as thieves
hırsızlar kalın olarak
be in the thick
olmak kalın
have a thick skin/hide
kalın bir deri / gizlemek var
in a thick manner
kalın bir şekilde
in the thick of the battle
muharebenin en şiddetli yerinde
lay it on thick
(deyim) Çok fazla iltifat etmek, birini iltifatlara boğmak, birini koltuklamak/pohpohlamak
lay/spread/pour it on thick
k. dili 1. fazlasıyla övmek. 2. fazlasıyla eleştirmek, (birinde) fazlasıyla kabahat bulmak. 3. fazlasıyla bahane ileri sürmek
pachydermatous, thick skinned
Kalın derili vurdumduymaz
put it on thick
abartmak
speak thick
kalın speak
thickish
kalınca
thickness
kalınlıkta
trough thick and thin
iyi anlaşmak
as thick as thives
(deyim) iki kisi arasinda su sizdirmamak
as thick as two short planks
{k} (deyim) cok aptal
be as thick as thieves
{k} sıkı fıkı olmak, canciğer kuzu sarması olmak
be thick skinned
(deyim) vurdum duymaz olmak
be thick with
çok
be thick with
ile kaplı olmak: This table's thick with dust. Bu masa toz içinde. The courtyard was thick with smoke. Avlu duman içindeydi
have/grow a thick skin,
(deyim) vurdum duymaz olmak
in the thick of it
en heyecanlı yerinde
in the thick of it
tam ortasında
in the thick of it
en civcivli zamanında
in the thick of it/of doing sth
(deyim) bir isin en civcivli aninda,ortasinda
in the thick of the
muharebenin en şiddetli yerinde
jersey thick
(Askeri) kalın jarse ceket
lay it on thick
çok pohpohlamak
lay it on thick
{k} (deyim) cok abartmali,ozellikle ovgu veya elestirmede
pile it on thick
{k} (deyim) cok abartmali,ozellikle ovgu veya elestirmede
put it on thick
şişirmek
spit out thick wads of phlegm
balgam çıkarmak
thickish
(sıfat) kalınca
thickly
koyuca
thickly
sık

Kar o kadar sık düşmeye başladı ki küçük çocuk kendi elini göremedi. - The snow began to fall so thickly that the little boy could not see his own hand.

thickly
kalın bir şekilde
thickness
{i} sıkıcılık
thickness
sıklık/koyuluk/kalınlık
thickness
{i} sıklık
İngilizce - İngilizce
Having a viscous consistency

My mum’s gravy was thick but at least it moved about.

Deep, intense, or profound

Thick darkness.

The thickest, or most active or intense part of something

It was mayhem in the thick of battle.

Measuring a certain number of units in this dimension

I want some planks that are two inches thick.

Difficult to understand, or poorly articulated

We had difficulty understanding him with his thick accent.

Thickly

Bread should be sliced thick to make toast.

Relatively great in extent from one surface to the opposite in its smallest solid dimension
Abounding in number

The room was thick with reporters.

In a thick manner

Snow lay thick on the ground.

Densely crowded or packed

We walked through thick undergrowth.

Heavy in build; thickset

He had such a thick neck that he had to turn his body to look to the side.

Friendly or intimate

They were as thick as thieves.

Impenetrable to sight

We drove through thick fog.

Stupid

He was as thick as two short planks.

{n} the thickest part
{a} gross, muddy, close
{a} fast, closely, frequently, often, deeply
(of darkness) very intense; "thick night"; "thick darkness"; "a face in deep shadow"; "deep night"
The thickest part, or the time when anything is thickest
abundantly covered or filled; "the top was thick with dust" abundant; "a thick head of hair" (of darkness) very intense; "thick night"; "thick darkness"; "a face in deep shadow"; "deep night" not thin; of a specific thickness or of relatively great extent from one surface to the opposite usually in the smallest of the three solid dimensions; "an inch thick"; "a thick board"; "a thick sandwich"; "spread a thick layer of butter"; "thick coating of dust"; "thick warm blankets" relatively dense in consistency; "thick cream"; "thick soup"; "thick smoke"; "thick fog" in quick succession; "misfortunes come fast and thick
Closely; as, a plat of ground thick sown
To a great depth, or to a greater depth than usual; as, land covered thick with manure
{s} having a great distance between sides; not thin; viscous; abundant; dense; stupid (Informal); very friendly (Informal)
abundantly covered or filled; "the top was thick with dust"
Dense; not thin; inspissated; as, thick vapors
Intimate; very friendly; familiar
Describes sodden or heavy bass
A relatively high level of solid material suspended in the coffee beverage A result of fine particles of bean fiber and insoluble proteins present in substantial amounts Most often characteristic of espresso-style coffee
wide from side to side; "a heavy black mark"
Measuring in the third dimension other than length and breadth, or in general dimension other than length; - - said of a solid body; as, a timber seven inches thick
densely; abundantly; with thick layers
spoken as if with a thick tongue; "the thick speech of a drunkard"; "his words were slurred"
Thick clothes are made from heavy cloth, so that they will keep you warm in cold weather. In the winter she wears thick socks, Wellington boots and gloves thin
the location of something surrounded by other things; "in the midst of the crowd"
If you are in the thick of an activity or situation, you are very involved in it. I enjoy being in the thick of things
Having more depth or extent from one surface to its opposite than usual; not thin or slender; as, a thick plank; thick cloth; thick paper; thick neck
a thick skin: see skin
not thin; of a specific thickness or of relatively great extent from one surface to the opposite usually in the smallest of the three solid dimensions; "an inch thick"; "a thick board"; "a thick sandwich"; "spread a thick layer of butter"; "thick coating of dust"; "thick warm blankets"
A thick accent is very obvious and easy to identify. He answered our questions in English but with a thick accent = strong
If you do something through thick and thin, you do it although the conditions or circumstances are very bad. She'd stuck by Bob through thick and thin
Dense and heavy in texture
Something that is thick has a large distance between its two opposite sides. For breakfast I had a thick slice of bread and syrup This material is very thick and this needle is not strong enough to go through it. thin + thickly thick·ly Slice the meat thickly
To thicken
Also 10Base5 A system for constructing an Ethernet using
A thicket; as, gloomy thicks
relatively dense in consistency; "thick cream"; "thick soup"; "thick smoke"; "thick fog"
Dull; not quick; as, thick of fearing
If things happen thick and fast, they happen very quickly and in large numbers. The rumours have been coming thick and fast
hard to pass through because of dense growth; "dense vegetation"; "thick woods"
closely crowded together; "a compact shopping center"; "a dense population"; "thick crowds"
heavy and compact in form or stature; "a wrestler of compact build"; "he was tall and heavyset"; "stocky legs"; "a thick middle-aged man"; "a thickset young man"
Abundant, close, or crowded in space; closely set; following in quick succession; frequently recurring
Frequently; fast; quick
used informally
Thick liquids are fairly stiff and solid and do not flow easily. They had to battle through thick mud to reach construction workers
Also used figuratively; as, thick darkness
If something is thick with another thing, the first thing is full of or covered with the second. The air is thick with acrid smoke from the fires
If something that consists of several things is thick, it has a large number of them very close together. She inherited our father's thick, wavy hair They walked through thick forest. = dense + thickly thick·ly I rounded a bend where the trees and brush grew thickly
Not having due distinction of syllables, or good articulation; indistinct; as, a thick utterance
Thick smoke, fog, or cloud is difficult to see through. The smoke was bluish-black and thick
(used informally) associated on close terms; "a close friend"; "the bartender was chummy with the regular customers"; "the two were thick as thieves for months"
{i} center, heart, middle
in quick succession; "misfortunes come fast and thick
in quick succession; "misfortunes come fast and thick"
Deep; profound; as, thick sleep
Dense, heavy texture
If someone's voice is thick, they are not speaking clearly, for example because they are ill, upset, or drunk. When he spoke his voice was thick with bitterness. + thickly thick·ly `It's all my fault,' he mumbled thickly
with a thick consistency; "the blood was flowing thick"
disapproval If you describe someone as thick, you think they are stupid. How could she have been so thick? = stupid
You can use thick to talk or ask about how wide or deep something is. The folder was two inches thick How thick are these walls? Thick is also a combining form. His life was saved by a quarter-inch-thick bullet-proof steel screen. + thickness thicknesses thick·ness The size of the fish will determine the thickness of the steaks
thick and thin
Both good and bad times

I must follow him through thick and thin. - Miguel de Cervantes.

thick as a brick
stupid; slow to learn or understand
thick as thieves
intimate, close-knit
thick of things
A central or major role in a situation; a position in which one is surrounded by or very involved in complex, changing events

During the coup he also kept his distance from the thick of things.

thick space
In digital text, a character representing a thick space
thick space
A metal block used to separate words, one third of an em in width
thick spaces
plural form of thick space
thick-headed
sluggish and obtuse of mind
thick-knee
Several species of large terrestrial birds in the stone-curlew family Burhinidae
thick-skinned
Not easily offended
thick-skinned
Insensitive to the feelings of others; callous
thick-skinned
Having a thick skin
thick-tailed bushbabies
plural form of thick-tailed bushbaby
thick-tailed bushbaby
common name for three species of strepsirrhine primates
thick client
(Bilgisayar) A fat client (also called heavy, rich, or thick client) is a computer (client) in client–server architecture or networks that typically provides rich functionality independent of the central server. Originally known as just a "client" or "thick client" the name is contrasted to thin client, which describes a computer heavily dependent on a server's applications
thick description
In anthropology and other fields, a thick description of a human behaviour is one that explains not just the behaviour, but its context as well, such that the behaviour becomes meaningful to an outsider
thick-skinned
(deyim) Insensitive to criticism or hints; not easily upset or affected
thick as hail
with regularity
thick hair
plentiful amount of hair
thick skin
skin that is very thick (as an elephant or rhinoceros)
thick skin
elephant's skin; lack of sensitivity
thick soup
soup that has a heavy texture, rich soup
thick wind
A defect of respiration in a horse, that is unassociated with noise in breathing or with the signs of emphysema
thick-bearded person
person that has a large and bushy beard, one who has a fluffy beard
thick-billed murre
a variety of murre
thick-headed
extremely stupid
thick-skinned
emotionally hardened; "a callous indifference to suffering"; "cold-blooded and indurate to public opinion"
thick-skinned
If you say that someone is thick-skinned, you mean that they are not easily upset by criticism or unpleasantness. He was thick-skinned enough to cope with her taunts. thin-skinned. not easily offended by other people's criticism or insults   thin-skinned
through thick and thin
(deyim) Through good times and bad times

1. We've been together through thick and thin, and we won't desert each other now. 2. Over the years, we went through thick and thin and enjoyed every minute of it.

through thick and thin
in good times and in bad times, in all situations
in the thick of
In the middle of (something difficult)
in the thick of it
In a precarious situation
lay it on thick
To guilt, guilt-trip

Her mother laid it on thick, telling her to call home more often.

lay it on thick
To exaggerate or overstate a feeling or emotion

She laid it on thick when her pet died.

lay it on thick
To flatter

He knew he needed to lay it on thick in his job interview.

thickness
A layer

We upholstered the seat with three thicknesses of cloth to make it more comfortable to sit on.

thickness
The property of being thick (in dimension)
thickness
The property of being thick (slow to understand)
thickness
{i} distance between sides, amount of material; layer
thickish
{a} rather thick, rather dull or heavy
thickly
{a} to a great quantity, closely, deeply
thickness
{n} grossness, density, closeness, weight
Thickly
thick
a bit thick
too much, exaggerated, intolerable
be in the thick of
be mixed up in, be entangled in, be embroiled in, be in the middle of
be shrouded in thick fog
be covered in thick fog
fall thick
come in large quantities (Slang)
have a thick skull
dense, stupid, not very bright
in the thick of
in the center of, deeply involved in
in the thick of it
completely involved, in the center of what is happening
put it on thick
go too far, exaggerate; exaggerate in one's praise of -, glorify excessively
thicker
comparative of thick
thickest
superlative of thick
thickish
Somewhat thick
thickly
in a concentrated manner; "old houses are often so densely packed that perhaps three or four have to be demolished for every new one built"; "a thickly populated area"
thickly
spoken with poor articulation as if with a thick tongue; "after a few drinks he was beginning to speak thickly" with thickness; in a thick manner; "spread 1/4 lb softened margarine or cooking fat fairly thickly all over the surface"; "we were visiting a small, thickly walled and lovely town with straggling outskirt" with a thick consistency; "the blood was flowing thick
thickly
in quick succession; "misfortunes come fast and thick"
thickly
In a thick manner; deeply; closely
thickly
spoken with poor articulation as if with a thick tongue; "after a few drinks he was beginning to speak thickly"
thickly
with thick layers; unclearly; often, frequently
thickly
with thickness; in a thick manner; "spread 1/4 lb softened margarine or cooking fat fairly thickly all over the surface"; "we were visiting a small, thickly walled and lovely town with straggling outskirt"
thickly
with a thick consistency; "the blood was flowing thick"
thickly
In a thick manner
thickly
with a thick consistency; "the blood was flowing thick
thickness
depth of the material and contributory to pressure requirements; thickening reduces the pressure required to fill the part
thickness
(Caliper) The measurement of the paper in thousandths of an inch or (mils & microns)
thickness
resistance to flow the dimension through an object as opposed to its length or width used of a line or mark
thickness
A measure of how thick (in dimension) something is
thickness
resistance to flow
thickness
Specifies a thickness of material to be removed by machining Compare with offset
thickness
The thickness of a layer in the atmosphere is proportional to the mean temperature of that whole layer The layer most often used in meteorology is between 1000 and 500 millibars There can be different temperature profiles in the lowest layer of the atmosphere with the same 1000-500 millibar thickness value, depending on what is happening above that lowest layer For example, if the lower levels are warming but higher levels are cooling, the overall mean temperature, the thickness, could remain the same Likewise, on a sunny day, the amount of incoming solar radiation, affects the temperature right at the earth's surface, without necessarily having much effect on the thickness of the whole layer
thickness
The dimension of a masonry unit at right angles to the face of the wall, floor, or other assembly in which the units are used
thickness
Distance from one surface of either a tape' backing or adhesive to the other' usually expressed in mils or thousandths of an inch This is usually measured under slight pressure with a special gauge
thickness
Gauge or depth of material
thickness
the vertical depth of a slab of air bounded by chosen isobaric surfaces
thickness
= Dimension of the chamber perpendicular to the multilayer planes; it is given by the multilayer thickness, the spacer height, and additional space for protections, supports, frames
thickness
The distance that a profile is offset to form a walled solid with the Construct Parametric Projection tool, Construct Parametric Revolution tool, Create Cut tool, or Construct Protrusion tool
thickness
The difference in height between two atmospheric pressure levels The thickness is directly related to the average temperature in the column of air between the pressure levels (thus, higher thicknesses typically mean warmer temperatures) The most common thickness used is for the 1000-500mb layer Forecasters also look at other thickness layers such as 1000-850 mb layer (sometimes called low level thickness) Thicknesses are measure in decameters (1 decameter=10 meters)
thickness
the dimension through an object as opposed to its length or width
thickness
used of a line or mark
thickness
A measurement take at the thickest point
thickness
The quality or state of being thick (in any of the senses of the adjective)
thickness
The quality of being thick (in consistency)
thickness
The thickness of a part
thickness
The height difference between two atmospheric pressure levels and is related to the average temperature in the column
Türkçe - İngilizce

thick teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

boza gibi thick
(liquid)
tandır kebesi thick felt mat spread over
a tendour
thick