keşmekeş

listen to the pronunciation of keşmekeş
Türkçe - İngilizce
disorder
snarl up
confusion, disorder, bustle
blight
chaos
rat race
conflict
snarl

Eighty percent of Tom's vocabulary consists of snarl words like social justice warrior and triggered. - Tom'un kelime dağarcığının % 80'i social justice warrior ve triggered. gibi keşmekeş kelimelerden oluşmaktadır.

confusion
bustle
thick
whirl
keşmekeş içinde
in great disorder; in great confusion
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) f. Kararsızlık. Karışıklık. Tereddüd. Kavga. Çekişme
(Osmanlı Dönemi) karışıklık, karmaşıklık
Karışık olma durumu, karışıklık: "O keşmekeş esnasında arkadaşlarını bile görememişlerdi."- H. Taner
Karışık olma durumu, karışıklık
keşmekeş