put the blame on smb

listen to the pronunciation of put the blame on smb
İngilizce - Türkçe
suçu koymak
suçu üstüne atmak
suçlamak
sorumlu tutmak
suçu yüklemek
put the blame on someone
Kabahati/suçu (birinin) üzerine atmak
İngilizce - İngilizce

put the blame on smb teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

put the blame on him
blamed him, framed him
put the blame on someone
blame someone, place the blame upon someone, accuse someone else of
put the blame on smb