suçla

listen to the pronunciation of suçla
Türkçe - İngilizce
accuse

He is accused of murder. - O cinayetle suçlanıyor.

He was accused of evading tax. - Vergi kaçırmakla suçlandı.

blame on

The investigators tried to pin the blame on the pilot. - Araştırmacılar pilotu suçlamaya çalıştı.

indict

The grand jury decided not to indict the police officer. - Büyük jüri, polis memurunu suçlamamaya karar verdi.

The grand jury indicted Tom for murder. - Büyük jüri Tom'u cinayetle suçladı.

{f} blame

She blamed him for all her problems. - O bütün problemleri için onu suçladı.

Nobody was to blame for the accident. - Kimse kaza için suçlanmadı.

{f} accusing

We're not accusing you of anything. - Seni hiçbir şey için suçlamıyoruz.

She pointed her finger at him accusingly. - O, suçlarcasına parmağını ona gösterdi.

accuse of
incriminate

Sami didn't incriminate himself. - Sami kendini suçlamadı.

arraign
{f} accused

He was accused of murder. - O cinayetle suçlandı.

He accused me of being a liar. - O, beni bir yalancı olmakla suçladı.

accuse by
{f} incriminating
impeach

The impeachment processes have begun. - Suçlama süreçleri başladı.

{f} blamed

Business leaders blamed it on Roosevelt. - İş liderleri Roosevelt'i suçladı.

She blamed him for all her problems. - O bütün problemleri için onu suçladı.

accuseof
suçlamak
accuse
suç
crime

The crime rate is decreasing in Canada. - Kanada'da suç oranı düşüyor.

The police set out to solve the crime. - Polis, suçu çözmek için yola çıktı.

suç
{i} offense

All human offenses are the result of a lack of love. - Tüm insanlık suçları sevgiden yoksunluğun bir sonucudur.

He was unaware of the enormity of the offense. - Suçun iğrençliğinden habersizdi.

suçlamak
charge

Without sufficient evidence, it was difficult to charge Dan with murder. - Yeterli delil olmadan, Dan'ı cinayetle suçlamak zordu.

suçlamak
blame

Who else would you like to blame? - Başka kimi suçlamak istersiniz?

Tom has only himself to blame. - Tom sadece kendini suçlamak zorunda.

suçlamak
charge smb. with smth
suç
{i} blame

She consented to take the blame. - Suçu üstlenmeye razı oldu.

I don't blame you for the accident; it was not your fault. - Kaza için seni suçlamıyorum, senin hatan değildi.

suç
{i} culpability
suç
{i} error

Don't blame him for the error. - Hata için onu suçlamayın.

To err is human. To blame somebody else for your errors is even more human. - Hatasız kul olmaz. hataların için başka birini suçlamak daha insanidir.

suçlamak
{f} impute
suçlamak
(ağır biçimde) chastise
suç
{i} wrong

Tom is wrong to lay the blame on Mary. - Tom suçu Mary'ye yüklediği için hatalıdır.

He accused us of wronging him. - Bizi ona haksızlık etmekle suçladı.

suç
erime
suç
delictum
suç
trendy
suç
wrongdoing

Was he, in fact, guilty of wrongdoing? - Aslında o haksızlıktan dolayı suçlu muydu?

suçlamak
put the blame on
suçlamak
charge with
suçlamak
(deyim) land on
suçlamak
condemn
suçlamak
(deyim) land upon
suç
misdemeanor
suç
offence

Such an offence is punished by a fine and/or imprisonment. - Böyle bir suç ceza ve / veya hapis ile cezalandırılır.

Sami committed an offence. - Sami bir suç işlemişti.

suç
fault

He will never admit his fault. - O, suçunu asla itiraf etmeyecektir.

He convinced me that it was not his fault. - Onun onun suçu olmadığına beni ikna etti.

suç
sin

In Singapore, one way to punish a criminal is to whip him or her. - Singapur'da bir suçluyu cezalandırmanın bir yolu onu ya da onu kırbaçlamaktır.

Do not mistake sin with crime. - Günahı suçla karıştırmayın.

suç
infraction
suçlamak
point the finger at
suçlamak
reprehend
suçlamak
plead
suçlamak
lay at the door of
suçlamak
incriminate
suçlamak
impeach
suçlamak
hold sth against
suçlamak
indict
Suçlamak
point fingers
suç
criminalizing
suç
criminal offense
suç
Job

An attorney's job is proving that his client is innocent. - Bir avukatın işi müvekkilinin suçsuz olduğunu kanıtlamaktadır.

It was an inside job. - İçeriden birinin yardımıyla işlenmiş bir suçtu.

suç
committing crime
suç
an offense
suç
the offense
suçlamak
put in the dock
suçlamak
hold sth against sb
Uluslar Arası (Suçla Mücadele) Kriminal Polis Teşkilatı
(Askeri) International Criminal Police Organization
Uluslar Arası Kriminal (Suçla Mücadele) Polis Teşkilatı, Birleşik Devletler Ulus
(Askeri) International Criminal Police Organization, United States National Central Bureau (DOJ)
suç
{i} delinquency

The increase in juvenile delinquency is a serious problem. - Çocuk suçluluğundaki artış ciddi bir sorundur.

suç
irregularity
suç
{i} criminality
suç
(Hukuk) crime, offence
suç
misdeed
suç
offence [Brit.]
suç
rap

Rape is always a crime of violence. - Tecavüz her zaman bir şiddet suçudur.

Rape and sexual assault are crimes of violence. - Tecavüz ve cinsel taciz şiddet suçlarıdır.

suç
delict
suç
crime, offence, offense, fault, guilt; criminal
suç
transgression
suç
guilt

He was guilty of murder. - O cinayetten suçluydu.

He was guilty of making a mistake. - O, bir hata yapmaktan suçluydu.

suç
offense, blameworthy act
suç
misdemeanour [Brit.]
suç
felony

What you're doing right now is a felony. - Şu anda yaptığın şey bir suç.

Have you ever been convicted of a felony? - Sen hiç bir suçtan mahkum edildin mi?

suç
caper
suç
absolution
suç
{i} misdemeanour
suç
malfeasance
suç
absolve
suçlamak
arraign
suçlamak
fault
suçlamak
{f} reproach
suçlamak
bring an accusation against smb
suçlamak
{f} tax
suçlamak
{f} censure
suçlamak
{f} criminate
suçlamak
excoriate
suçlamak
{f} inculpate
suçlamak
task
suçlamak
to accuse, to indict, to blame, to charge sb (with sth) itham etmek
suçlamak
to accuse (someone); to accuse (someone) of (an offense or crime)
suçlamak
put the blame on smb
suçlamak
(Hukuk) to convict, to charge (to)
Türkçe - Türkçe

suçla teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Suç
cürüm

Cürüm nispeti mütemadiyen fazlalaşıyor. - Suç oranı sürekli olarak artıyor.

suç
Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış
suç
Yasalara aykırı davranış, cürüm
suç
Yasalara aykırı davranış, cürüm: "Casusluk suçundan yakalanıp müebbet hapse mahkûm olmadın mı?"- R. H. Karay
suç
Hukuka aykırı eylem
suçlamak
Suç yüklemek, itham etmek: "Rahmetliyi suçlamak aklımın köşesinden geçmez."- H. Taner
suçlamak
Suç yüklemek, itham etmek
suçla