to go fast, especially excessively fast

listen to the pronunciation of to go fast, especially excessively fast
İngilizce - Türkçe

to go fast, especially excessively fast teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

speed
sürat

Son sürat gitmek istiyorum. - I want to go full speed.

Ben azami sürat yapıyorum. - I'm doing the speed limit.

speed
hız sınırını aşmak
speed
ivinti
speed
çabuk gitmek
speed
{f} hızlandırmak

Tom süreci hızlandırmak için elinden geleni yaptı. - Tom did his best to speed up the process.

speed
(fiil) yolunu açık etmek, uğurlamak, yolcu etmek, hızlandırmak, hız yapmak, süratli gitmek, başarılı olmak
speed
hızla gitmek
speed
vitesli
speed
uğur getirmek
speed
{i} hızlılık
speed
{i} başarı
speed
eski uğurlu kılmak
speed
{f} yolunu açık etmek
speed
eski uğur
speed
{i} ışığa duyarlık
speed
{i} vites
speed
geç

Hız sınırının üzerine geçmeyin. - Don't go over the speed limit.

İşte bir hız arabası geliyor, geçelim! - Here comes a speeding car, let's cross!

speed
{i} çabukluk
speed
{f} (sped/--ed) çabuk gitmek, hızla gitmek, süratle gitmek
İngilizce - İngilizce
speed

The Ferrari was speeding along the road.

to go fast, especially excessively fast