vitesli

listen to the pronunciation of vitesli
Türkçe - İngilizce
speed
vites
gear

Tom hopped into the car and put it in gear. - Tom arabaya atladı ve onu vitese taktı.

Tom put the car in gear and drove off. - Tom arabayı vitese taktı ve uzaklaştı.

vites
transmission

Er, I can only drive cars with an automatic transmission. - Er, ben sadece otomatik vitesli arabaları sürebilirim.

Can you drive a manual transmission? - Manüel vitesli bir araba kullanabilir misin?

vites
(Tıp) velocity
vites
gearshift
birinci vitesli
low geared
iki vitesli
two speed
otomatik vitesli araba
automatic

Er, I can only drive cars with an automatic transmission. - Er, ben sadece otomatik vitesli arabaları sürebilirim.

vites
(a) gear (in the transmission of a motor vehicle): birinci vites first gear/first/low gear/ low. dördüncü vites fourth gear/fourth/high gear/high. geri vites reverse gear/reverse
vites
slang penis, tool
vites
gear, transmission
vites
speed
Türkçe - Türkçe
Vitesi olan
vites
Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni
vitesli