have the jitters

listen to the pronunciation of have the jitters
İngilizce - Türkçe
gergin olmak
korkudan titremek
sinirli olmak
sınırlı olmak için
heyheyler geçirmek
have the jitters