thing about which one is fastidious

listen to the pronunciation of thing about which one is fastidious
İngilizce - Türkçe
sinir
thing about which one is fastidious

  Heceleme

  thing a·bout which one I·s fas·tid·i·ous

  Türkçe nasıl söylenir

  thîng ıbaut hwîç hwʌn îz fästîdiıs

  Telaffuz

  /ˈᴛʜəɴɢ əˈbout ˈhwəʧ ˈhwən əz faˈstədēəs/ /ˈθɪŋ əˈbaʊt ˈhwɪʧ ˈhwʌn ɪz fæˈstɪdiːəs/

  Günün kelimesi

  facetious