herhangi bir eşyayı hiçbir karşılık gözetmeksizin halkın faydasına sunma

listen to the pronunciation of herhangi bir eşyayı hiçbir karşılık gözetmeksizin halkın faydasına sunma
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) vâkıf
herhangi bir eşyayı hiçbir karşılık gözetmeksizin halkın faydasına sunma

    Heceleme

    her·han·gi bir eş·ya·yı hiç·bir kar·şı·lık gö·zet·mek·si·zin hal·kın fay·da·sı·na sun·ma

    Günün kelimesi

    ambrosia