ortasında

listen to the pronunciation of ortasında
Türkçe - İngilizce
in the middle of the

Tom woke up in the middle of the night. - Tom gecenin ortasında uyandı.

I fell asleep in the middle of the lecture. - Konferansın ortasında uyuya kaldık.

midst

Tom is the kind of person that, in the midst of disaster, always finds something to laugh about. - Tom felaketin ortasında her zaman hakkında gülecek bir şey bulan kişi türüdür.

America is in the midst of a drug overdose epidemic. - Amerika aşırı dozda bir ilaç salgınının ortasında.

amid

They are amid the city noises. - Şehir gürültüsünün ortasındalar.

between
in the depth of
amidst
in the midst of

America is in the midst of a drug overdose epidemic. - Amerika aşırı dozda bir ilaç salgınının ortasında.

He fainted in the midst of his speech. - Konuşmasının ortasında bayıldı.

midway, amid, amidst
in among
inter

We ran out of gas in the middle of the intersection. - Kavşağın ortasında gazımız bitti.

The other day I ran out of gas in the middle of a busy Interstate. - Geçen gün yoğun bir eyaletler arası yolun ortasında benzinim bitti.

in the middle of
among
midway
mid

That place is in the middle of nowhere. - O yer hiçbir yerin ortasında değildir.

This is the police. Would you mind coming down to the station? W-why? You can't think it's not a crime to go shooting guns off in the middle of town?! - Ben polis. Karakola kadar gelir misiniz? N-neden? Kasabanın ortasında tabancayla ateş etmeye gitmenin bir suç olmadığını düşünemiyor musun?!

orta
{s} central

Tom wanted to visit Central America. - Tom Orta Amerika'yı ziyaret etmek istedi.

He's back from his travels in Central Asia. - Orta Asya'daki seyahatlerinden döndü.

orta
{i} medium

I believe the medium size will fit you better. - İnanıyorum ki orta beden sana daha iyi uyacak.

I like my steak medium. - Bifteğimi orta büyüklükte severim.

orta
mean

Tom doesn't have a mean bone in his body. - Tom bedeninde ortalama bir kemiğe sahip değil.

This does not mean that they have nothing in common with other peoples. - Bu, onların diğer insanlarla ortak bir şeyi olmadığı anlamına gelmez.

orta
middle

This magnificent cathedral dates back to the Middle Ages. - Bu muhteşem katedral orta çağlara kadar dayanır.

The tiger laid in the middle of the cage. - Kaplan kafesin ortasına uzanmıştı.

orta
mid

Since the mid-20th century, the number of hutongs in Beijing has dropped dramatically as they are demolished to make way for new roads and buildings. - 20. yüzyılın ortalarından beri Pekin'de su kuyusu sayısı önemli ölçüde düşmüş ve yeni yol ve binalar için bir yol yapmak için yıkılmışlardır.

Don't speak in the middle of a lesson. - Dersin ortasında konuşma.

orta
moderate

I always drive at a moderate speed. - Ben her zaman orta hızda araba sürerim.

Moderate exercise will refresh both mind and body. - Orta dereceli egzersiz hem aklımızı hem bedenimizi tazeler.

Orta
(Tıp) medius
orta
center

We sat in the center of the room. - Odanın ortasına oturduk.

This stone has a hole in the center. - Bu taşın ortasında bir deliği var.

orta
{i} midst

He fainted in the midst of his speech. - Konuşmasının ortasında bayıldı.

Your gift was like discovery of an oasis in the midst of a desert. - Hediyen bir çölün ortasındaki bir vahanın keşfi gibiydi.

orta
mediocre
orta
center point
orta
mid-

Hazelnuts are harvested in mid-autumn. - Fındık sonbaharın ortasında hasat edilir.

He's going through a mid-life crisis. - Bir orta-yaş krizine giriyor.

orta
normal

I thought that my girlfriend was normal, but she turned out to be a succubus! - Kız arkadaşımın normal olduğunu düşündüm ama onun bir şeytan olduğu ortaya çıktı.

His normal position is third baseman. - Onun normal pozisyonu üçüncü orta saha oyuncusu.

orta
med

I like my steak medium. - Bifteğimi orta büyüklükte severim.

The Medieval Era gave way to the Renaissance. - Orta çağ Rönesansa yol açtı.

orta
cross-ball
orta
(Meteoroloji) mediocris
orta
counter
orta
(Dilbilim) half open
orta
indifferent
orta
centre point
orta
in-between
orta
medial
orta
median
orta
fair to middling
orta
tolerable
orta
average

What is the value of an average home in your area? - Bölgenizdeki ortalama bir evin değeri nedir?

He will get an average mark at best. - En iyi halde ortalama bir not alacak.

orta
middling
orta
mezzo
orta
centro-
orta
media
orta
fair
orta
midpoint
orta
centre
orta
intermediate

Intermediate and advanced language courses are given in the language being learned. - Orta ve ileri dil kursları öğretilen dilde verilir.

She can't put together three words in Spanish, and she claims she's intermediate. - İspanyolca üç kelimeyi bir araya getiremiyor, ve orta düzey olduğunu iddia ediyor.

orta
the middle
orta
of medium
orta
ın the middle
ekim ortasında
about the middle of october
geminin ortasında
amidships
geminin ortasında
midships
kışın ortasında
in the dead of winter
orta
centripetal
orta
inbetween
orta
intermediate , medium
orta
centre [Brit.]
orta
mesne
orta
in between
orta
mediate
orta
center,centre
orta
middle, middle part, central part
orta
middle, centre; central; average, medium, middle, middling; intermediate; moderate, tolerable; mediocre, indifferent
orta
middle, central (thing)
orta
bosom
orta
meso

What makes you think the Middle East is more important than Mesoamerica, for instance? - Örneğin Orta Doğu'nun Orta Amerika'dan daha önemli olduğunu sana düşündürten şey ne?

The earliest civilizations arose in Mesopotamia. - En eski uygarlıklar Mezopotamya'da ortaya çıktı.

orta
{s} passable
orta
{i} C
orta
{s} mesial
orta
{s} secondary

In 1873 he moved to Warsaw with his whole family, and from that time taught German at the Veterinary Institute and at a secondary school. - 1873 yılında bütün ailesiyle birlikte Varşova'ya taşındı ve o zamandan sonra Veteriner Enstitüsü ve bir ortaokulda Almanca dersi verdi.

Only two years after receiving their secondary school diploma, young people today know merely ten percent of what they learned on school. That's crazy! We must strive for 100 percent. - Ortaokul diplomalarını aldıktan sadece iki yıl sonra, bugün genç insanlar okulda öğrendiklerinin sadece yüzde onunu biliyorlar. Bu çılgınca! Yüzde yüz için çaba göstermeliyiz.

orta
intermediary
orta
ides
orta
phys. place, locus, field
orta
moderate; average, middling
orta
midway
tam ortasında
in the thick of it
tam ortasında
in the middle of the
Türkçe - Türkçe

ortasında teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Orta
midi
Orta
(Osmanlı Dönemi) VASÎT
Orta
(Osmanlı Dönemi) CEVŞ
Orta
vasat
orta
Görünür, algılanır durum
orta
İyi ile kötü arasındaki durum, hâl
orta
Eğitimde zayıf ile iyi arasındaki derece
orta
Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre
orta
Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen
orta
Her iki yanda kendi türünden eşit sayıda nesneler bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat
orta
İçinde, arasında
orta
Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu
orta
Orantı
orta
Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer
orta
Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner
orta
Görünür, algılanır durum: "Moralinin, inadının, zaman zaman da aşırı ataklığının nedeni ortadadır."- H. Taner
orta
Her iki yanda kendi türünden eşit sayıda nesneler bulunan
orta
Topluluk içinde, arasında
orta
İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat
orta
Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer
orta
Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş
orta
Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin. İyi ile kötü arasındaki durum, hâl
orta
Yeniçeri ocağında tabur
orta
Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm
ortasında