media

listen to the pronunciation of media
İngilizce - Türkçe
{i} medya

Medyanın onun sözleşmesi ile ilgili bir söylenti rüzgarı vardı ve hızlı geldi. - The media got wind of a rumor about his engagement and came quickly.

Tom sosyal medyaya kendinin müstehcen bir fotoğrafını gönderdi. - Tom posted a lewd photo of himself on social media.

{i} basın
araçlar

Gazeteler,televizyon ve radyo kitle iletişim araçları olarak adlandırılır. - Newspapers, television, and radio are called the mass media.

Hükümet adına, kitle iletişim araçları istismar edilmektedir. - On behalf of the government, the mass media are abused.

(Tıp) Bir damarı meydana getiren tabakalardan orta kısımda yer alanı
televizyon gibi yayın araçlarının bütünü
(Askeri,Ticaret) iletişim araçları

Hükümet adına, kitle iletişim araçları istismar edilmektedir. - On behalf of the government, the mass media are abused.

Kitle iletişim araçlarına asla inanma. - Never believe the mass media.

ortamlar
(Gıda) besiyerleri
taşıyıcılar
matbuat
kitle iletişim araçları

Gazeteler,televizyon ve radyo kitle iletişim araçları olarak adlandırılır. - Newspapers, television, and radio are called the mass media.

Kitle iletişim araçlarına asla inanma. - Never believe the mass media.

ortam
orta had
orta
radyo

Gazeteler,televizyon ve radyo kitle iletişim araçları olarak adlandırılır. - Newspapers, television, and radio are called the mass media.

i., çoğ. araçlar, vasıtalar
ortamlar/medya
media
(Ticaret) kitle iletişim aracı
medium
orta

İnanıyorum ki orta beden sana daha iyi uyacak. - I believe the medium size will fit you better.

Bifteğimi orta pişmiş severim. - I like my steak cooked medium well.

media blackout
Haber sansürü
media center
medya merkezi
media company
medya kuruluşu
media coverage
Bir haberin, olayın vs. medyada tutuluşu
media relations
medya ilişkileri
media failure
ortam bozukluğu
media support
medya desteği
media access control
ortam erişim denetimi
media circus
medya sirk
media circus
Medyanın dikkat çekme amaçlı, aldatmacası bol, sirkvâri gösterisi; medya aldatmacası, medya abartısı
media coordinator
Medya Koordinatörü
media coverage
başında yer almak
media education
Medya eğitimi
media exposure
medya tesiri
media hype
Medyanın dikkat çekme amaçlı, aldatmacası bol, sirkvâri gösterisi; medya aldatmacası, medya abartısı
media hype
medya yutturmaca
media literacy
Medya okuryazarlığı
media mogul
medya kralı
media moguls
medya Moğolların
media monitoring
medya takibi
media pack
(Reklam) Basın kiti
media person
medyacı
media studies
medya çalışmaları
media vehicle
basın aracı
media advocacy
(Basın) medya savunuculuğu
media archives
(Bilgisayar) medya arşivleri
media band
(Bilgisayar) ortam bantı
media baron
(Basın) medya baronu
media clip
(Bilgisayar) ortam küçük resmi
media clip
(Bilgisayar) ortam klibi
media color
(Bilgisayar) ortam rengi
media connector
(Bilgisayar) ortam bağlantı ucusı
media conversion
(Bilgisayar) ortam dönüşümü
media copies
(Bilgisayar) ortam kopyaları
media copy
(Bilgisayar) ortam kopyası
media copy set
(Bilgisayar) ortam kopya kümesi
media coverage
(Basın) medyada yer alma
media created
(Bilgisayar) ortam oluşturuldu
media depiction
(Basın) medyada yer alma
media full
(Bilgisayar) ortam dolu
media handler
Ortam İşleyici
media label
(Bilgisayar) ortam etiketi
media length
(Bilgisayar) ortam uzunluğu
media life
(Bilgisayar) ortam ömrü
media links
(Bilgisayar) ortam bağlantıları
media loaded
(Bilgisayar) ortam yüklü
media location
(Bilgisayar) ortam konumu
media member
medya mensubu
media name
(Bilgisayar) ortam adı
media options
(Bilgisayar) ortam seçenekleri
media organ
medya organı
media organs
(Basın) basın yayın organları
media password
(Bilgisayar) ortam parolası
media places
(Bilgisayar) ortam yerleri
media planner
(Basın) medya planlamacısı
media pool type
(Bilgisayar) ortam havuz türü
media pools
(Bilgisayar) ortam havuzları
media programs
iletişim programları
media select
(Bilgisayar) ortam seçme
media select cd
(Bilgisayar) ortam seçimi cd
media select tv
(Bilgisayar) ortam seçimi tv
media set
(Bilgisayar) ortam kümesi
media speed
(Bilgisayar) ortam hızı
media stop
(Bilgisayar) ortamı durdur
media volume
(Bilgisayar) ortam sesi
media's interest
basının ilgisi
media's interest
medyanın ilgisi
mass media
kitle iletişim araçları

Gazeteler,televizyon ve radyo kitle iletişim araçları olarak adlandırılır. - Newspapers, television, and radio are called the mass media.

Kitle iletişim araçlarına asla güvenme. - Never trust the mass media.

medium
normal
medium
orta düzey
citizen media
Toplum Medyası
lossy media
kayıplı ortam
contrast media
kontrast madde
medium
(Askeri) ORTA: Hava durdurma görevlerinde kullanıldığı şekilde 2000 ve 2500 fit arasındaki yükseklik
medium
orta büyüklükte

Orta büyüklükte bir evim var. - I have a medium-sized house.

Bifteğimi orta büyüklükte severim. - I like my steak medium.

medium
orta uzunlukta
medium
(Tıp) Medyom: Vasıta, araç; . Orta, vasat
blank media
(Bilgisayar) boş ortam
communication media
(Bilgisayar) iletişim ortamı
contrast media
kontrast maddeler
cool media
(Basın) soğuk iletişim aracı
culture media
(Tıp) kültür ortamı
enable media
(Bilgisayar) ortamı etkinleştir
external media
dış yayın
external media
dış basın
identify media
(Bilgisayar) ortamı tanı
infiltrate the media
basına sızmak
information media
(Politika, Siyaset) iletişim araçları
interactive media
etkileşimli medya
mass media
(Ticaret) iletişim araçları

Kitle iletişim araçlarına asla güvenme. - Never trust the mass media.

Hükümet adına, kitle iletişim araçları istismar edilmektedir. - On behalf of the government, the mass media are abused.

mass media
(Dilbilim) toplu bildirişme araçları
medium
madde
medium
çevre
medium
(Tıp) mediyum
medium
gereç

Hava ses için bir gereçtir. - The air is a medium for sound.

medium
(Gıda) orta pişmiş et
medium
(Gıda) besiyeri
medium
(Dilbilim) kanal
more media
(Bilgisayar) daha çok ortam
mount media
(Bilgisayar) ortam tak
mount the media
(Bilgisayar) ortamı tak
otitis media
(Tıp) ortakulak iltihabı
porous media
gözenekli ortam
printed media
yazılı basın
remove media
(Bilgisayar) ortamı kaldır
selective media
(Tıp) seçici besi yeri
the media
kitle iletişim araçları
world media
dünya basını
medium
medyum/ortam
broadcast media
yayın aracı
double sided media
çift yüzlü saklama ortamı
input media
girdi ortamı
mass media
kitle iletişim

Hükümet adına, kitle iletişim araçları istismar edilmektedir. - On behalf of the government, the mass media are abused.

Kitle iletişim araçlarına asla güvenme. - Never trust the mass media.

mass media
medya

Kitlesel medyaya asla inanma. - Never believe the mass media.

medium
orta durum
medium
ötürücü
medium
ortam

Televizyon ortam olarak her halükarda modası geçmiş. - Television is obsolete as a medium in any case.

Henüz mutlu bir ortam bulmadık. - We haven't yet found a happy medium.

medium
parlayıcı
medium
matbuat
medium
muhit
medium
vasıta
medium
yayıcı
medium
ifade vasıtası
news media
medya
otitis media
otitis media
output media
çıktı ortamı
removable media
taşınır araçlar
via media
medya yoluyla
delivery media
medya dağıtım kanalları
internal storage media
dahili depolama
intima media
(Tıp, İlaç) Damar iç ortam
medium
orta pişmiş

et orta pişmiş istiyorum.

mixed media
Teyp, film, fonograf, slayt gibi birçok medya unsurunu kullanan medya sunumu
new media
Yeni medya
open media framework
açık ortam çerçevesi
otitis media
(Tıp, İlaç) Orta kulak iltihabı
state media
Resmi kaynaklar, resmi basın
streaming media
Streaming media, ses, video ve diğer multimedia dosyalarının İnternet’te veya kurumsal intranetlerde bilgisayara yüklemeden ve sabit disk içerisinde yer kaplamadan on-line izlenmesini sağlayan, tamamen ses ve görüntü dosyalarından oluşan bir sistemdir. “Streaming” sistemi sayesinde seslere ve görüntülere, veriyi bilgisayarınıza “indirmeyi” beklemeden ulaşabilirsiniz. Streaming media teknolojisinin kullanıcı, kullanıcı bilgisayarı, kullanıcı yazılımı, İnternet bağlantısı, ağ altyapısı, sunucu alt yapısı gibi kalite belirleyici kriterleri vardır
traditional media
geleneksel mecra
university media centre
üniversite medya merkezi
visual media
görsel medya
append to media
(Bilgisayar) ortama devam et
aqueous media
(Kimya) sulu ortamı
army of media
medya ordusu
classify media
(Bilgisayar) ortamı sınıflandır
cooking media
(Gıda) pişirme ortamı
disable media
(Bilgisayar) ortamı devre dışı bırak
dismount media
(Bilgisayar) ortamı çıkar
eject media
(Bilgisayar) ortamı çıkar
eject the media
(Bilgisayar) ortamı çıkar
environmental media
(Biyoloji) çevresel ortamı
erase media
(Bilgisayar) ortamı sil
erase the media
(Bilgisayar) ortamı sil
exports media
(Bilgisayar) ortam verir
fixed media
(Bilgisayar) sabit ortam
flip media
(Bilgisayar) ortamı ters çevir
foreign media analysis subsystem
(Askeri) yabancı araçlar analiz alt sistemi
hostile media
düşman medya
hostile media phenomenon
(Pisikoloji, Ruhbilim) düşman medya olgusu
i need a smart media card for this camera
bu kamera için smart media kartı arıyorum
imports media
(Bilgisayar) ortam alır
inject media
(Bilgisayar) ortam ekle
invalid media
(Bilgisayar) geçersiz ortam
invalid media type
(Bilgisayar) geçersiz ortam türü
language media format
(Askeri) dil ortam formatı
loaded media
(Bilgisayar) yüklü ortam
mainstream media
(Basın) yaygın medya
mainstream media
(Basın) ana kanal medya
manage media
(Bilgisayar) ortamı yönet
medium
news medium gazete through the medium of vasıtas
medium
vasati
medium
{s} ortalama
medium
{i} çare
medium
vasat
medium
(Tıp) (Media)
medium
{ç} --s (mi'diyımz)/me.di.a (mi'diyı)
medium
medium frequency radyo orta dalga
medium
{i} medyum
medium
ortam, orta orta
medium
resim için boyaya katılan sıvı
medium
{i} (çoğ. --s) medyum
medium
{i} araç

Televizyon bilgi vermek için çok önemli bir araçtır. - Television is a very important medium for giving information.

En sevdiğiniz boyama araçları nelerdir? - What's your favorite painting medium?

medium
(Tıp) Ortada bulunan, orta
medium
{s} 1. orta. 2
medium
{i} araç, vasıta, bir sonuca ulaşmak için kullanılan şey
medium
çev
mixed media filter
karışık ortamlı filtre
monopoly in media
(Basın) medyada tekelleşme
multiple media
(Bilgisayar) birden çok ortam
news media
(Askeri) haber yayın organları
news media
(Askeri) HABER YAYIN VASITALARI, HABER YAYIN ORGANLARI: Gazete, mecmua, radyo, televizyon gibi bütün haber ulaştırma organlarını içine alır
news media
haber yayınlama araçları
news media
(Askeri) haber yayın vasıtaları
news media representative
(Askeri) haber medya temsilcisi
nt backup media label library
NT Yedekleme Ortamı Etiket Kütüphanesi
ntms scratch media label library
NTMS Karalama Ortamı Etiket Kütüphanesi
offline storage media
çevrimdışı saklama ortamı
piece of media
Ortam Parçası
pin media type
İğne Ortam Türü
preferred media
(Bilgisayar) tercih edilen ortam
İngilizce - İngilizce
a historical region in northwestern Iran, originally inhabited by the Medes
territories corresponding to the empire ruled by dynasts from Media
A voiced stop consonant
The materials used to finish a workpiece using a mass finishing or abrasive blasting process
Means and institutions for publishing and broadcasting information

As a result of the rise of, first, television news and entertainment media and, second, web-based media, traditional print-based media have declined in popularity.

plural form of medium
The middle layer of the wall of a blood vessel or lymph vessel which is composed of connective and muscular tissue
The journalists and other professionals who comprise the mass communication industry

Some celebrities dislike press conferences, where the media bombard them with questions.

Media is a plural of medium. Ancient country, Middle East. It was situated in present-day northwestern Iran and was home to the Medes, an Iranian people. In 625 BC Cyaxares united the area's tribes into a kingdom. In 614 BC he captured Ashur and later defeated the Assyrian empire and seized territory in Iran, northern Assyria, and Armenia. In 550 BC it became part of the new Persian Achaemenian dynasty under Cyrus II . Alexander the Great occupied it in 330 BC. In the partition of his empire, southern Media was given to the Macedonians and then to the Seleucids; northern Media became the kingdom of Atropatene, which passed to Parthia, Armenia, and Rome. In 226 BC the whole of Media passed to the Ssnians, another Persian dynasty
{i} ancient country which is modern-day northeast Iran; family name; village in Illinois (USA)
The forms of publication Traditional advertising media include newspapers, magazines, billboards, radio and television Digital interactive advertising media started with the Internet, accessed at an indoor computer, but is quickly spreading to television, cellular devices and outdoor locations
Plural of medium; any of the means through which people express themselves Often refers to the technology used for expression, such as print, radio, television, CDs, computers, and video
films, tapes and other audio-visual materials that require the use of special listening or viewing equipment**
pl
Short for storage media: physical objects on which data can be stored, such as hard disks, CD-ROMs, floppy disks, and tape
plural of medium
The type of communication used to transmit the marketing message Most common forms of media are television, radio, newspaper, magazines, direct mail, and billboards
The physical device by which data are transmitted or (more commonly) stored
Forms of public communication (such as newspaper, radio, television, information network, poster, or brochure) that are designed to reach large numbers of people
One of the sonant mutes β, δ, γ (b, d, g), in Greek, or of their equivalents in other languages, so named as intermediate between the tenues, π, τ, κ (p, t, k), and the aspiratæ (aspirates) φ, θ, χ (ph or f, th, ch)
The physical material on which information is recorded and stored
Formats for presenting information
The means chosen to bring the message(s) to the marketplace It includes broadcast media, printed media, electronic media and collateral materials
Any format for information storage that requires special listening or viewing equipment: i e , microfilm, microfiche, videotape, CD-ROMs
Forms of mass communication Newspapers, magazines, direct mail, billboards, bus signs, radio, television and internet are some important media that carry advertising
Recordable media - blank CD-R or CD-RW discs Mixed-Mode Disc A compact disc including both computer data and CD-DA tracks The data is all contained in Track 1, and the audio in one or more following tracks Contrast with CD Extra MMC A standard command set used by some CD recorders Many newer recorders follow this standard, though many of them also interpret it differently (so there are still differences in how software must address these recorders, in spite of the standard)
Films, tapes, and other audio-visual materials that require the use of special listening or viewing equipment
are the many different methods of communication available today Web sites, postcards, CD-ROMs, magazines, TV, and movies are all different types of media When media methods are used to communicate to thousands of people at the same time, they are called mass media
Messages that are distributed through the technologies, principally text in books, study guides and computer networks; sound in audio-tapes and broadcast: pictures in video-tapes and broadcast; text, sound and/or pictures in a teleconference
Films, tapes and other audio-visual materials that require the use of special listening or viewing equipment
Also called middle mute, or medial, and sometimes soft mute
the physical devices used to record, store, and (or) transmit data
A generic term for nonprint materials such as films, filmstrips, videorecordings, audio compact disks, audiotapes, and computer software Synonymous with audio-visual materials More broadly, material in all formats which carry and communicate information
portable information storage such as disks, CD's, tapes
(n) A means of conveying information, both graphic and textual Traditionally, this refers to the types of paper used in drafting; more recently, it has also come to refer to the types of information storage and playback technology, such as video, audio, CD-ROM, etc
of Medium
The journalists and other professionals who compose the mass communication industry
1 Objects on which data can be stored These include hard disks, floppy disks, CD-ROMs, and tapes 2 In computer networks, media refers to the cables linking workstations together There are many different types of transmission media, the most popular being twisted-pair wire (normal electrical wire), coaxial cable (the type of cable used for cable television), and fiber optic cable (cables made out of glass) 3 The form and technology used to communicate information Multimedia presentations, for example, combine sound, pictures, and videos, all of which are different types of media
In libraries, the term is used to describe material in a non-print format, such as slides, video, and music
You can refer to television, radio, newspapers, and magazines as the media. It is hard work and not a glamorous job as portrayed by the media. bias in the news media Media coverage of cycling in July was pretty impressive. see also mass media, multimedia
{i} channels of mass communication (radio, newspaper, television, etc.), medium
Films, tapes and other audio-visual materials that require the use of special listening or viewing equipment Menu - Choices and commands that are displayed on the screen and can be selected by the user
Devices can be connected by twisted-pair wire, coaxial cables, or fiber optic cables Some networks do without connecting media altogether, communicating instead via radio waves LANs are capable of transmitting data at very fast rates, much faster than data can be transmitted over a telephone line; but the distances are limited, and there is also a limit on the number of computers that can be attached to a single LAN
media advocacy
An advocacy-group tactic of framing issues as public issues, exposing questionable, exploitative, or unethical practices, and forcing media coverage by buying media time or creating controversy that is likely to receive extensive news coverage
media bias
A political bias in journalistic reporting, in programming selection, or otherwise in mass communications media

Fox News is often cited as an example of conservative media bias, yet its viewers claim it is CNN that is guilty of liberal media bias.

media circus
A large gathering of reporters at the scene of a news event
media circuses
plural form of media circus
media darling
A celebrity who is especially popular and who receives frequent and very favorable attention in the news media

he coverage of Obama has been so positive that you have to call him, though I really hate this term, a media darling.”.

media democracies
plural form of media democracy
media democracy
Democracy representing intellectual freedom, being as to arts and recreation, such democracy as to books, television, motion pictures, music, electronic games, and the Internet, as opposed to censorship
media kit
a package of information detailing the various options for advertising in a publication
media maven
By extension, a person who has the power to promote a media project or person so as to enable a book to be published, a movie to be filmed, an actor to get a specific role, etc
media maven
A maven who has knowledge about how the media operate
media of exchange
plural form of medium of exchange
media outlet
A publication or broadcast program that provides news and feature stories to the public through various distribution channels. Media outlets include newspapers, magazines, radio, television, and the Internet
media outlets
plural form of media outlet
media player
a software application for the playback of audio and video files
media player
a hardware device that performs the same function, often also acting as a data storage device
media players
plural form of media player
media studies
Academic discipline that deals with the content, history, meaning and effects of various media, in particular mass media
media wasp
A large European wasp, Dolichovespula media, that became established in Britain in the 1980s
media whore
A person who attempts to transfer or transfers from one entertainment industry to another based only on prior popularity and not necessarily legitimate talent

Lindsay Lohan is considered to be a media whore by many young people because she used her popularity in the television industry to leverage a career in the music industry.

media whore
A person who craves media attention; someone who will apparently do anything to remain in the media spotlight
media whores
plural form of media whore
media coverage
News etc. about something in media
media circus
Media circus, media hype, orgy, and feeding frenzy describes a news event where the media coverage is perceived to be out of proportion to the event being covered, such as the number of reporters at the scene, the amount of news media published or broadcast, and the level of media . The term is meant to critique the media by comparing it to a circus and, as such, is an idiom and not an objective observation
media hype
Media circus, media hype, orgy, and feeding frenzy describes a news event where the media coverage is perceived to be out of proportion to the event being covered, such as the number of reporters at the scene, the amount of news media published or broadcast, and the level of media . The term is meant to critique the media by comparing it to a circus and, as such, is an idiom and not an objective observation
media pack
(Reklam) A folder of information issued by a particular publication concerning the publication and the process of placing ads in the publication. Regular elements of the standard media pack include contract rates, column sizes, deadlines, editorial calendars, special features, media circulation, geographic coverage, audience demographics, etc
Media and Sport Department for Culture
a British government department, formerly called the Department of National Heritage, which is responsible for supporting the arts, tourism, sport etc, and for making rules about newspapers and broadcasting in the UK
media circus
disapproval If an event is described as a media circus, a large group of people from the media is there to report on it and take photographs. The couple married in the Caribbean to avoid a media circus
media consultant
someone who advises about the use of communication media
media consultant
communications advisor
media coverage
extent to which in which information is reported on by the media
media event
incident which is suited for broadcast over the mass media
media hurricane
major coverage by the mass media, large number of media reporters covering an event
media leaks center
line of mobile public toilets placed outside the courthouse (term used journalists during the O.J. Simpson Civil Trial)
media manager
The Backup component that tracks save sets to backup volumes
media manager
(Backup and Recovery Concepts)
media mogul
one who is very great or powerful within the mass media
media player
helper program in Microsoft Windows which plays sound and video files (Computers)
media room
A dedicated room designed to accommodate and feature a home theater and surround sound system  Care is taken to manage quantities of glass and door openings to avoid sound and light challenges in the room and relative to other living spaces
media room
This is most often a space for all the high-tech gadgets, big screen TV, home theater and video games In its extreme, this space can acoustically designed to be just like going to the movies
media studies
the study of how newspapers, radio, television etc work and how they affect society
culture media
plural form of culture medium
dead media
Media formats which are no longer used because they have become outmoded
digital media
Electronic media that work on digital codes
drive-by media
Media professionals who "spray" a bunch of repetitive misstatements, mistaken and misinterpreted news reports to cause excitement and confusion. They then figuratively "drive off" leaving the cleanup of their mess and hysteria to others, to correct and properly explain and interpret
earned media
Publicitiy for political campaigns gained through newspaper articles, TV news stories, web news, letters to the editor, op-ed pieces, and "fast polls" on TV and the Web
electronic media
Media utilizing electronics or electromechanical energy so that the end user can access content
growth media
plural form of growth medium
mass media
Collectively, the communications media, especially television, radio, and newspapers, that reach the mass of the people
medium
Arithmetically average
medium
The nature of the surrounding environment, e.g. solid, liquid, gas, vacuum, or a specific substance such as a solvent
medium
A liquid base which carries pigment in paint
medium
The means or channel by which an aim is achieved
medium
The material or empty space through which signals, waves or forces pass
medium
A format for communicating or presenting information
medium
Of meat, cooked to a point greater than rare but less than well done; typically, so the meat is still red in the centre
medium
Of intermediate size, degree, amount etc
medium
A nutrient solution for the growth of cells in vitro
new media
Interactive digital media, such as the Internet, as opposed to traditional media such as print and television
news media
All the various forms of communicating news to the public collectively
news-media
Attributive form of news media, noun
optical media
Data storage in the form of an optical disc such as Laserdisc, compact disc, DVD, and Blu-ray
otitis media
An inflammation of the middle ear
social media
Interactive forms of media that allow users to interact with and publish to each other, generally by means of the Internet

The early 21st century saw a huge increase in social media thanks to the widespread availability of the Internet.

storage media
plural form of storage medium
transmission media
plural form of transmission medium
via media
A third way; a middle course, a compromise
viral media
Media that is passed from person to person
natural media
Green ads and logos created in dirt and dust
citizen media
The term citizen media refers to forms of content produced by private citizens who are otherwise not professional journalists. Citizen journalism, participatory media and democratic media are related principles
natural media
Actual artists'materials (paint, canvas, etc.) realistically simulated by a computer program
medium
{n} a mean, a middle state or place, a kind of printing paper, average state
Consumer Generated Media
(Bilgisayar) User generated content (UGC), also known as Consumer Generated Media (CGM) or User created Content (UCC), refers to various kinds of media content, publicly available, that are produced by end-users
mixed media
Mixed media, in visual art, refers to an artwork in the making of which more than one medium has been employed
social media
Social media is an umbrella term, defining all of the activities that come together in a utility that uses multiple communication mediums’ of words, pictures, or videos to create visual displays, picture-sharing opportunities, connection points, and the creation of personal meaning and community building opportunities
streaming media
Streaming media is multimedia that is constantly received by and presented to an end-user while being delivered by a streaming provider. The name refers to the delivery method of the medium rather than to the medium itself. The distinction is usually applied to media that are distributed over telecommunications networks, as most other delivery systems are either inherently streaming (e.g., radio, television) or inherently non-streaming (e.g., books, video cassettes, audio CDs). The verb 'to stream' is also derived from this term, meaning to deliver media in this manner. Internet television is a commonly streamed medium
CMP Media Inc.
{i} leading integrated media company that provides fundamental information and marketing services to the entire technology industry (builders, sellers and users of technology throughout the world) and healthcare industries
Gawker Media
independent online blog oriented media that was founded and is owned by Nick Denton
Medium
Mediums (or trance mediums) connect the physical world with the spiritual realm. They are gifted with the ability to receive messages from the deceased
Multi Media Card
(Computers) expansion card that allows a computer to read and run multimedia files (sound, graphics, etc.)
Multi Media eXtensions
improved and very fast Pentium processor for operating multimedia programs, MMX
Selective Media
(Reklam) Media that, unlike mass media, reach only small and identifiable groups of people, for example, members of a particular profession or industry or other groups defined by geographic, demographic or psychographic data (otherwise known as targeted media)
barotitis media
(Medicine) inflammation of the middle ear caused by difference in the air pressure on either side of the eardrum (causes ringing of the ears, hearing loss and pain)
electronic media
Under HIPAA, this means the mode of electronic transmission It includes the Internet (wide-open), Extranet (using Internet technology to link a business with information accessible only to collaborating parties), leased lines, dial-up lines, private networks, and those transmissions that are physically moved from one location to another using magnetic tape, disk, or compact disk media
electronic media
This is generally related to sounds or images that are made for the purpose of selling a product or idea They can be presented live on radio and television or in video, film and slide productions
electronic media
A variety of dissemination forms based on electrons, such as radio, broadcast TV, cable TV, and wireless cable P 2
electronic media
Standard computer storage media for data including; 8 track cartridge tapes, 3½" floppy diskette, CD-ROM, and magnetic reel tape
electronic media
Means of communication characterized by the use of technology, radio, computers, etc (e g virtual reality)
magnetic media
magnetic methods of storing information for computers, for example floppy disks or magnetic tape
mass media
Means of communication that reach the mass public The mass media include newspapers and magazines, radio, television, (broadcast, cable, and satellite) films, recordings, books, and electronic communication This website provides information on a research group that aims to promote free speech, a competitive communications industry, and excellence in journalism: http: //www mediainst org/
mass media
Those means of communication that reach and influence large numbers of people, especially newspapers, popular magazines, radio and television
mass media
form of communication that reaches large numbers of people
mass media
Any means of public communication reaching a large audience
mass media
the media that reaches huge numbers of people: television (over 99 percent of American homes have one) and the press Of the two, television is probably the most important, since over two-thirds of the public say that television provides most of their views about what is going on in the world The same percentage say that television is their most trusted news source This fact gives a lot of power to the major TV networks, regarding what they report and how they report it
mass media
You can use the mass media to refer to the various ways, especially television, radio, newspapers, and magazines, by which information and news are given to large numbers of people. mass media coverage of the issue. all the people and organizations that provide information and news for the public, including television, radio, and newspapers
mass media
Any form of communication produced by a few people for the consumption by many people Mass media are channels of communication through which messages flow As the messages go through the channels, they are distorted When people receive media messages they have no opportunity for immediate feedback with the producers of the messages
mass media
communication technology such as radio, television, internet, etc that can reach mass populations
mass media
The channels and the institutions of mass communication
mass media
Broadcast or printed channels of information, news, and entertainment that reach a large audience Marketers place commercials and advertisements in these channels, to get these messages to the large audience
mass media
Delivery systems (i e , television, newspapers, radio) that channel the flow of information to large and diverse audiences and that are characterized by unlimited access, and by the vast amount of noncontent-related (incidental) learning that occurs as a byproduct Generally intended to provide entertainment-oriented programming See Mass Communication
mass media
CommerceNet/Neilsen Survey
mass media
Means of communication that are technologically capable of reaching most people and economically affordable to most
mediae
plural of media
medias
plural of media
medium
The material or technique used by an artist to produce a work of art
medium
1) Sound is transmitted through media, such as air, liquids, and/or solids 2) A transmission format, such as recording (tape or disc), broadcast, film, etc
medium
the material or materials with which the artist works Examples: oil paint, watercolor, tempera, wood, bronze, stone, plaster, concrete
medium
The mean or middle term of a syllogism; that by which the extremes are brought into connection
medium
A medium is a way or means of expressing your ideas or of communicating with people. In Sierra Leone, English is used as the medium of instruction for all primary education But Artaud was increasingly dissatisfied with film as a medium
medium
If you strike or find a happy medium between two extreme and opposite courses of action, you find a sensible way of behaving that is somewhere between the two extremes. I still aim to strike a happy medium between producing football that's worth watching and getting results
medium
Of intermediate size
medium
an intervening substance through which signals can travel as a means for communication
medium
Any physical material capable of holding data (e g , pages, film, magnetic tape, CD-ROM, etc )
medium
(biology) a substance in which specimens are preserved or displayed a liquid with which pigment is mixed by a painter (of meat) cooked until there is just a little pink meat inside
medium
{s} intermediate in size or degree, not to an extreme; mediocre
medium
and 5.. The form mediums is the plural for meaning 6
medium
A vehicle or group of vehicles used to convey information, news, entertainment, and advertising messages to an audience These include television, cable television, magazines, radio, billboards, etc
medium
A solid or liquid preparation containing all of the different compounds (sugars, vitamins, minerals) that microorganisms need for their development Such media may be liquid or solidified with an extract from seaweed called agar
medium
The physical properties of the item zetoc has defined this as 4 options: hardcopy i e paper based, microform - microfilm and microfiche and electronic storage Currently only hardcopy is available
medium
a liquid with which pigment is mixed by a painter
medium
A medium is a substance or material which is used for a particular purpose or in order to produce a particular effect. Blood is the medium in which oxygen is carried to all parts of the body Hyatt has found a way of creating these qualities using the more permanent medium of oil paint
medium
(biology) a substance in which specimens are preserved or displayed
medium
The stock price has moved up or down by more than 20 percent in a month in fewer than 8 of the past 24 months
medium
The pathway that carries a signal Wireless telecommunications use radio waves as media whereas non-wireless media includes, for example, cables and fibers
medium
(1) a resinous fluid which forms the carrier for the pigment in an ink; (2) a singular form of media, the material to be printed; (3) general term applied to the screen printing process as one of several print communication media
medium
A trade name for printing and writing paper of certain sizes
medium
a means or instrumentality for storing or communicating information
medium
A data storage device (e g , a CD-ROM, hard disk drive, magnetic tape, or floppy disk)
medium
Having a middle position or degree; mean; intermediate; medial; as, a horse of medium size; a decoction of medium strength
medium
a person through whom the action of another being is said to be manifested and transmitted
medium
an occupation for which you are especially well suited; "in law he found his true metier"
medium
A psychic or sensitive living person whose body is used as a vehicle for communicating with spirits
medium
The physical material, container, and/or carrier in or on which information may be recorded (e g , clay tablet, papyrus, paper, parchment, film, magnetic tape) See also Form [ISAD(G)]
medium
A substance through which an effect is transmitted from one thing to another; as, air is the common medium of sound
medium
An average
medium
transmissions that are disseminated widely to the public
medium
Forum format which will display the entire text of the first post in every thread Replies are listed underneath the post in the Compact format
medium
If something is of a medium colour, it is neither light nor dark, but approximately half way between the two. Andrea has medium brown hair, grey eyes and very pale skin
medium
Used in many, often contradictory ways The most important uses of the term for computer-mediated communication are: A set of data objects sharing a common format, such as the World Wide Web A particular type of data, such a graphics, text, or video (see Multimedia and Hypermedia)
medium
The paperboard grade used to form the inner layer of corrugated board It can be made of recycled material or wood pulp
medium
around the middle of a scale of evaluation of physical measures; "an orange of average size"; "intermediate capacity"; "a plane with intermediate range"; "medium bombers"
medium
n 1 A destination for output, having a drawing plane, two designs called the medium's foreground and background, a transformation, a clipping region, a line style, and a text style 2 A Lisp object that represents a medium
medium
mezzo
medium
the surrounding environment; "fish require an aqueous medium"
medium
The material through which a physical or mechanical wave travels The medium is the sole factor that determines the velocity that a wave has while in that medium Light waves do not require a medium This movie shows that the wave moves through the medium Back to Top Back to Wave Index
medium
The material used to support the transmission of data This can be copper wire, coaxial cable, optical fibre, or electromagnetic wave (as in microwave)
medium
The material used to support the transmission of data This can be copper wire, coaxial cable, optical fiber, or electromagnetic wave (as in microwave)
medium
A medium is a person who claims to be able to contact and speak to people who are dead, and to pass messages between them and people who are still alive. see also media
medium
someone who serves as an intermediary between the living and the dead; "he consulted several mediums"
medium
The plural of the noun can be either mediums or media for meanings
medium
Hence, specifically: (a) Middle place or degree; mean
medium
the technical or material mode of artistic expression or communication Used to describe the instrument(s) and/or voice(s) for which music is written or on which it is played (i e , the medium of performance); also used to describe the physical carrier, such as a disc or cassette See also: physical carrier
medium
(of meat) cooked until there is just a little pink meat inside
medium
Is singular for media and is the material paper, wire, cellulose or a combination from which the filter element is made and which does the actual filtration or separation (050)
medium
That which lies in the middle, or between other things; intervening body or quantity
medium
an intervening substance through which signals can travel as a means for communication a means or instrumentality for storing or communicating information transmissions that are disseminated widely to the public the surrounding environment; "fish require an aqueous medium"
medium
{i} means by which something is accomplished; means of expression; channel of communication; middle man, intermediary; substance or environment through which something is affected; broker; psychic (Spiritual)
medium
A person whom garments or apparel of intermediate size fit
medium
(bacteriology) a nutrient substance (solid or liquid) that is used to cultivate micro-organisms
medium
Someone who supposedly conveys information from the spirit world
medium
Any material and technique used to produce a work of art (paint, glass, clay, fibre, etc ) It may also refer to the liquid with which powdered pigments are mixed to make paint
medium
Any region through which a wave disturbance propagates Mechanical waves require a matter medium Electromagnetic waves propagate through a vacuum and various matter media
medium
Hence: The condition upon which any event or action occurs; necessary means of motion or action; that through or by which anything is accomplished, conveyed, or carried on; specifically, in animal magnetism, spiritualism, etc
medium
a state that is intermediate between extremes; a middle position; "a happy medium"
medium
The liquid vehicle with which dry colors are ground and prepared for application
medium
an intervening substance through which something is achieved; "the dissolving medium is called a solvent"
medium
If something is of medium size, it is neither large nor small, but approximately half way between the two. A medium dose produces severe nausea within hours He was of medium height with blond hair and light blue eyes
medium
You use medium to describe something which is average in degree or amount, or approximately half way along a scale between two extremes. Foods that contain only medium levels of sodium are bread, cakes, milk, butter and margarine. a sweetish, medium-strength beer. Medium is also an adverb. Cook under a medium-hot grill
medium
[n] the material used in the construction and/or decoration of an object, artifact, or work of art media (pl )
medium
Anything having a measurement intermediate between extremes, such as a garment or container
mixed media
(DoDD 5040 2) A combination of one or more VI media and one or more non-VI media, such as a film strip and accompanying printed material Top
mixed media
A technique involving the use of two or more artistic media such as ink and pastel or painting and collage The various media are combined to create one composition
mixed media
a A 20th century art form in which different types of physical materials are combined together b An art which represents a combination of various media into one production akin to modern day multimedia
mixed media
Generally, when an artist has used more than one medium in creating the work As an example, a lithograph with etching would be considered a mixed media
mixed media
a combination of substances or materials that are used in a painting, sculpture etc
mixed media
The combination of two or more different mediums in a single work of art
mixed media
In printmaking, a non-specific term for the combination of two or more mediums in the production of a print top
mixed media
Any art work which uses more than one medium
media