medium

listen to the pronunciation of medium
İngilizce - Türkçe
orta

İnanıyorum ki orta beden sana daha iyi uyacak. - I believe the medium size will fit you better.

Televizyon ortam olarak her halükarda modası geçmiş. - Television is obsolete as a medium in any case.

orta düzey
orta büyüklükte

Bifteğimi orta büyüklükte severim. - I like my steak medium.

Orta büyüklükte bir evim var. - I have a medium-sized house.

orta uzunlukta
(Askeri) ORTA: Hava durdurma görevlerinde kullanıldığı şekilde 2000 ve 2500 fit arasındaki yükseklik
{i} vasıta
{i} ortam

Televizyon ortam olarak her halükarda modası geçmiş. - Television is obsolete as a medium in any case.

Henüz mutlu bir ortam bulmadık. - We haven't yet found a happy medium.

orta durum
(Tıp) Medyom: Vasıta, araç; . Orta, vasat
gereç

Hava ses için bir gereçtir. - The air is a medium for sound.

(Tıp) mediyum
(Gıda) orta pişmiş et
medyum/ortam
ötürücü
matbuat
yayıcı
çevre
parlayıcı
ifade vasıtası
muhit
araç

Televizyon bir görsel-işitsel araçtır. - Television is an audiovisual medium.

Televizyon bilgi vermek için çok önemli bir araçtır. - Television is a very important medium for giving information.

medyum
news medium gazete through the medium of vasıtas
çev
{i} araç, vasıta, bir sonuca ulaşmak için kullanılan şey
{s} vasat
{s} 1. orta. 2
(Tıp) Ortada bulunan, orta
{s} ortalama
(Tıp) (Media)
{i} çare
ortam, orta orta
vasati
{ç} --s (mi'diyımz)/me.di.a (mi'diyı)
{i} (çoğ. --s) medyum
resim için boyaya katılan sıvı
medium frequency radyo orta dalga
normal
(Gıda) besiyeri
madde
(Dilbilim) kanal
orta pişmiş

et orta pişmiş istiyorum.

media
{i} medya

Medyanın onun sözleşmesi ile ilgili bir söylenti rüzgarı vardı ve hızlı geldi. - The media got wind of a rumor about his engagement and came quickly.

Elektronik haber medya temel bilgi kaynağımızdır. - Electronic news media is our primary source of information.

medium boiled egg
(Gıda) kayısı yumurta
medium date
(Bilgisayar) orta uzunlukta tarih
medium fit
(Mekanik) orta sıkı alıştırma
medium frequency
(Elektrik, Elektronik,Teknik) orta sıklık
medium frequency
300-3000 KHz
medium frequency
(Bilgisayar) orta sıklık 300-3000 khz
medium heavy
(Bilgisayar) orta ağır
medium pressure
orta basınç
medium quality
(Ticaret) orta kalite
medium rare
(Gıda) orta az pişmiş et
medium scaled
orta ölçekli
medium size
orta boy
medium sized
orta boy
medium tank
(Askeri) orta tank
medium tension
orta gerilim
medium term
(Ticaret) orta vadeli
medium time
(Bilgisayar) orta uzunlukta saat
medium well
(Gıda) orta çok pişmiş et
medium alloy steel
orta alaşımlı çelik
medium altitude bombing
orta irtifadan bombardıman
medium artillery
orta çaplı top
medium carbon steel
orta karbonlu çelik
medium frequency
orta frekans
medium range
orta menzilli
medium range aircraft
orta menzilli uçak
medium sand
orta kum
medium scale integration
orta çapta tümleşme
medium sized
orta beden
medium wave
orta dalga
medium-sized
orta boy
medium alloy
orta alaşımlı
medium build
Orta yapılı, ota yapıda (vücut/kişi)
medium dated
orta vadeli
medium density fiberboard
orta yoğunlukta lif levha
medium done
orta yapılır
medium fit
(Mühendislik) orta sıkı alıştırma, tatlı alıştırma, tatlı geçme
medium height
Orta boy
medium height
Orta boylu
medium length
Orta uzunlukta
medium of communication
iletişim vasıtası
medium of instruction
Eğitim-öğretim dili
medium rare
(Gıda) Ortalama az pişmiş
medium sized
orta ölçekli
medium spesific
ortama özgü
medium sweet
orta tatlı
medium term credit
orta vadeli kredi
medium weight
Orta kilolu
medium weight
ortalama ağırlık
medium well
(Gıda) Ortalama iyi pişmiş
medium-cooked
orta pişmiş
medium-lenght
Orta uzunlukta, orta boyda, orta boylu
medium-sized
Orta ölçekli
medium-term
orta vadeli
medium Earth orbit
(Askeri) orta Dünya yörüngesi
medium aircraft artillery
(Askeri) ORTA ÇAPLI HAVA SAVUNMA TOPU: 90 mm ve daha yüksek çaplı hava savunma topu. Bu topun ağırlığı, silaha monte edilmiş olan atış idare malzemesi hariç 40.000 libreyi geçmez
medium altitude bombing
(Askeri) ORTA İRTİFADAN BOMBARDIMAN: Bomba salış yüksekliği 8.000 ve 15.000 (2350-4600 m) fit arasında olan yatay bombardıman
medium artillery
(Askeri) ORTA TOPÇU: Bu toplarla teçhiz edilmiş topçu. Ayrıca bakınız: "field artillery"
medium atomic demolition munition
(Askeri) ORTA OTOMATİK TAHRİP CEPHANESİ: Düşük tahrip gücü olan, timlerde taşınabilen, uzaktan kontrol veya saat aygıtıyla patlatılan bir atomik tahrip cephanesi
medium blue
(Bilgisayar) donuk mavi
medium boat; megabyte
(Askeri) orta boyutlu bot; megabayt
medium bombardment airplane
(Askeri) ORTA BOMBARDIMAN UÇAĞI: Orta bir mesafeye, oldukça ağır bir bomba yükünü taşıyacak şekilde imal edilmiş bombardıman tayyaresi. Bu uçak; boyut, sürat, menzil, bomba kapasitesi, manevra kabiliyeti ve irtifa bakımından, ağır bomba uçağı ile hafif bomba tayyaresi arasında yer alır. Buna "medium bomber" da denir
medium bombardment aviation
(Askeri) ORTA BOMBARDIMAN HAVACILIĞI: Kara hedefleri ile su üstü ve sualtı hedeflerine bomba atmak üzere teşkilatlandırılan askeri havacılık sınıfı. Bu sınıfın teçhizatı; oldukça ağır bomba yüklerini oldukça uzak mesafelere taşımak, Karada ve deniz üzerinde uzun menzilli stratejik keşifler yapmak üzere imal edilmiştir. Ayrıca bak. "bombardment aviation"
medium bomber
(Askeri) ORTA BOMBARDIMAN UÇAĞI: Bak. "medium bombardment airplane"
medium bomber
(Askeri) orta bombardıman uçağı
medium changer
(Bilgisayar) ortam değiştiricisi
medium changers
(Bilgisayar) ortam değiştiricileri
medium clay
plastik kil
medium clay
orta sıklıkta kil
medium close shot
(Sinema) bel çekimi
medium conversion
(Bilgisayar) ortam dönüşümü
medium conversion
ortam donusumu
medium dark
(Bilgisayar) orta koyulukta
medium data rate
(Askeri) orta seviyeli veri oranı
medium density
(Bilgisayar) orta yoğunluk
medium dint
(Tekstil) kapri kesim
medium dollar value item
(Askeri) ORTA DOLAR DEĞERLİ MADDE: ABD anayurdu depolarında, toplam talep değeri 250.000 dolardan az ve 2.500 dolardan fazla olarak tahmin edilen nihai madde ve onarım parçası
medium endurance cutter
(Askeri) orta seyir kotrası
medium equipment transporter; mobile environmental team
(Askeri) orta teçhizat taşıyıcısı; seyyar çevre timi
medium fire
(Askeri) ORTA SÜRATLİ ATIŞ: Orta atış sürati. Mesela; 7.62 mm. lik Browning makinalı tüfeği için orta atış sürati, dakikada 6-8'er mermilik 15 ateş darbesidir
medium fire
(Askeri) orta süratli atış
medium frequency
(Askeri) ORTA FREKANS: Bak. "frequency"
medium frequency
radyo orta dalga
medium girder bridge
(Askeri) orta giriş köprü
medium grade
(Matbaacılık, Basımcılık) 2. hamur
medium gravel
orta çakıl
medium gray
(Bilgisayar) orta gri
medium green
(Bilgisayar) donuk yeşil
medium helicopter
(Askeri) orta helikopter
medium intensity conflict
(Askeri) orta yoğunluklu çatışma
medium light
(Bilgisayar) orta hafif
medium lot storage
(Askeri) ORTA BOY PARTİLER HALİNDE DEPOLAMA: Genel olarak azami yükseklikte depolanmış 1 ila 3 paletlik istiflere ihtiyaç gösteren bir malzeme miktarı olarak ifade edilmiştir. Böylece, terim, tam manasıyla büyük veya küçük partilerden farklı olarak, nispeten küçük partileri ifade eder. Ayrıca bakınız: "storage"
medium photo
(Bilgisayar) orta boy foto
medium price
(Ticaret) vasati fiyat
medium price
(Ticaret) vasat fiyat
medium price
(Ticaret) ortalama fiyat
medium range radar
(Askeri) ORTA MENZİLLİ RADAR: Hedef ile radar arasında görüş hattı mevcut olmak şartıyla, sinyal yoluna dikey, bir metre karelik yansıtıcı hedef üzerindeki azami menzili 150 mili aşan, fakat 300 milden az olan cihaz. Bak. "long range radar" ve "short range radar"
medium rare
phr
medium rare, please
orta lütfen
medium safety
(Bilgisayar) orta güvenilirlik
medium safety
(Bilgisayar) orta güvenlik
medium safety
(Bilgisayar) orta derece emniyet
medium sand
orta-daneli kum
medium scale military map
(Askeri) ORTA ÖLÇEKLİ ASKERİ HARİTA: Bak. "medium scale map"
medium security
(Bilgisayar) orta düzey güvenlik
medium security
(Bilgisayar) normal güvenlik
medium security institution
(Askeri) ORTA EMNİYETLİ CEZAEVİ: Etrafı duvar yerine çitle çevrili ve hafif suçluların hapsedildikleri askeri cezaevi veya ıslah merkezlerine verilen isim. Mahpuslar, genel olarak, baraka ve koğuşlarda yatarlar. Ayrıca bak. "maximum-security institution"
medium series
orta seriler
medium steel
orta sertlikle çelik
medium steel
orta sertlikte kurç
medium steel
orta sertlikte çelik
medium tank
(Askeri) ORTA TANK: Zırhlı tümenin başlıca aracı. Bunlar, ağırlık itibariyle 26-40 tonluk tanklardır. Buna "battle tank" da denir
medium teal
(Bilgisayar) donuk deniz mavisi
medium term debt
(Ticaret) orta vadeli borç
medium tint
(Tekstil) diz hizası kesim
medium waveband
(Otomotiv) orta dalga
medium yellow
(Bilgisayar) kavuniçi
media
{i} basın
media
araçlar

Gazeteler,televizyon ve radyo kitle iletişim araçları olarak adlandırılır. - Newspapers, television, and radio are called the mass media.

Kitle iletişim araçlarına asla inanma. - Never believe the mass media.

media
(Tıp) Bir damarı meydana getiren tabakalardan orta kısımda yer alanı
media
televizyon gibi yayın araçlarının bütünü
absorption medium
yutucu
broadcast medium
(Bilgisayar,Teknik) yayın ortamı
by the medium of
vasıtasıyla
communication medium
(Bilgisayar) iletişim ortamı
cooling medium
soğutucu madde
culture medium
(Tıp) kültür buyonu
dispersive medium
ayırgan ortam
enriched medium
(Gıda) zenginleştirilmiş besiyeri
exposure medium
(Tıp) maruziyet ortamı
justify medium
(Bilgisayar) ortaya yasla
justify medium
(Bilgisayar) orta yasla
media
(Gıda) besiyerleri
media
ortamlar
media
(Askeri,Ticaret) iletişim araçları

Kitle iletişim araçlarına asla inanma. - Never believe the mass media.

Gazeteler,televizyon ve radyo kitle iletişim araçları olarak adlandırılır. - Newspapers, television, and radio are called the mass media.

media
(Ticaret) kitle iletişim aracı
media
kitle iletişim araçları

Kitle iletişim araçlarına asla güvenme. - Never trust the mass media.

Gazeteler,televizyon ve radyo kitle iletişim araçları olarak adlandırılır. - Newspapers, television, and radio are called the mass media.

media
media
porous medium
(Fizik) gözenekli ortam
anticorrosive medium
antikoroziv ortam
carburizing medium
karbonlayıcı ortam
cementation medium
sementasyon ortamı
communication medium
medya
communication medium
iletişim aracı
contrast medium
kontrast madde
cooling medium
soğutma ortamı
corrosive medium
aşındırıcı ortam
culture medium
kültür ortamı
data storage medium
veri saklama ortamı
deoxidizing medium
oksitsizleyici ortam
dispersion medium
dağıtım aracı
elastic medium
esnek ortam
empty medium
boş ortam
media
matbuat
media
taşıyıcılar
media
ortam
media
orta
media
orta had
multiplying medium
çoğaltıcı ortam
storage medium
saklama ortamı
advertising medium
basın, radyo, televizyon, sinema gibi reklam yapma olanağı sağlayan belirli bir iletişim aracı, reklam yapmak amacıyla oluşturulmuş iletişim kanalı, reklamın hitap ettiği ortam
growth medium
yetiştirme ortamı
heat transfer medium
işi aktarım ortamı
heavy medium
ağır ortam
heavy medium separation
ağır sıvıda ayırma
leading medium
lider ortam
map of medium scale
orta ölçekli harita
mass communication medium
Kitle iletişim araçları
media
radyo

Gazeteler,televizyon ve radyo kitle iletişim araçları olarak adlandırılır. - Newspapers, television, and radio are called the mass media.

of medium
orta
of medium build
orta yapılı
porous medium
Gözenekli/geçirgen ortam ya da yapı
search medium
Arama orta
strike a happy medium
(deyim) İkilemde kalınmış bir durumda orta yolu bulmak
strike a happy medium
(deyim) Orta yolu bulmak
television (as a medium)
aracı olarak televizyon ()
transmission medium
iletim ortamı
media
ortamlar/medya
İngilizce - İngilizce
A liquid base which carries pigment in paint
The nature of the surrounding environment, e.g. solid, liquid, gas, vacuum, or a specific substance such as a solvent
Of intermediate size, degree, amount etc
The means or channel by which an aim is achieved
The material or empty space through which signals, waves or forces pass
A format for communicating or presenting information
Of meat, cooked to a point greater than rare but less than well done; typically, so the meat is still red in the centre
A nutrient solution for the growth of cells in vitro
Arithmetically average
Anything having a measurement intermediate between extremes, such as a garment or container
Someone who supposedly conveys information from the spirit world
A person whom garments or apparel of intermediate size fit
{n} a mean, a middle state or place, a kind of printing paper, average state
Mediums (or trance mediums) connect the physical world with the spiritual realm. They are gifted with the ability to receive messages from the deceased
If something is of medium size, it is neither large nor small, but approximately half way between the two. A medium dose produces severe nausea within hours He was of medium height with blond hair and light blue eyes
an intervening substance through which something is achieved; "the dissolving medium is called a solvent"
someone who serves as an intermediary between the living and the dead; "he consulted several mediums"
The mean or middle term of a syllogism; that by which the extremes are brought into connection
a state that is intermediate between extremes; a middle position; "a happy medium"
an intervening substance through which signals can travel as a means for communication
1) Sound is transmitted through media, such as air, liquids, and/or solids 2) A transmission format, such as recording (tape or disc), broadcast, film, etc
Of intermediate size
The material or technique used by an artist to produce a work of art
the material or materials with which the artist works Examples: oil paint, watercolor, tempera, wood, bronze, stone, plaster, concrete
If you strike or find a happy medium between two extreme and opposite courses of action, you find a sensible way of behaving that is somewhere between the two extremes. I still aim to strike a happy medium between producing football that's worth watching and getting results
Any physical material capable of holding data (e g , pages, film, magnetic tape, CD-ROM, etc )
{s} intermediate in size or degree, not to an extreme; mediocre
The pathway that carries a signal Wireless telecommunications use radio waves as media whereas non-wireless media includes, for example, cables and fibers
Any region through which a wave disturbance propagates Mechanical waves require a matter medium Electromagnetic waves propagate through a vacuum and various matter media
Any material and technique used to produce a work of art (paint, glass, clay, fibre, etc ) It may also refer to the liquid with which powdered pigments are mixed to make paint
(bacteriology) a nutrient substance (solid or liquid) that is used to cultivate micro-organisms
{i} means by which something is accomplished; means of expression; channel of communication; middle man, intermediary; substance or environment through which something is affected; broker; psychic (Spiritual)
an intervening substance through which signals can travel as a means for communication a means or instrumentality for storing or communicating information transmissions that are disseminated widely to the public the surrounding environment; "fish require an aqueous medium"
That which lies in the middle, or between other things; intervening body or quantity
(of meat) cooked until there is just a little pink meat inside
the surrounding environment; "fish require an aqueous medium"
the technical or material mode of artistic expression or communication Used to describe the instrument(s) and/or voice(s) for which music is written or on which it is played (i e , the medium of performance); also used to describe the physical carrier, such as a disc or cassette See also: physical carrier
Hence, specifically: (a) Middle place or degree; mean
The plural of the noun can be either mediums or media for meanings
A medium is a person who claims to be able to contact and speak to people who are dead, and to pass messages between them and people who are still alive. see also media
The material used to support the transmission of data This can be copper wire, coaxial cable, optical fiber, or electromagnetic wave (as in microwave)
The material used to support the transmission of data This can be copper wire, coaxial cable, optical fibre, or electromagnetic wave (as in microwave)
The material through which a physical or mechanical wave travels The medium is the sole factor that determines the velocity that a wave has while in that medium Light waves do not require a medium This movie shows that the wave moves through the medium Back to Top Back to Wave Index
Hence: The condition upon which any event or action occurs; necessary means of motion or action; that through or by which anything is accomplished, conveyed, or carried on; specifically, in animal magnetism, spiritualism, etc
Is singular for media and is the material paper, wire, cellulose or a combination from which the filter element is made and which does the actual filtration or separation (050)
The liquid vehicle with which dry colors are ground and prepared for application
[n] the material used in the construction and/or decoration of an object, artifact, or work of art media (pl )
You use medium to describe something which is average in degree or amount, or approximately half way along a scale between two extremes. Foods that contain only medium levels of sodium are bread, cakes, milk, butter and margarine. a sweetish, medium-strength beer. Medium is also an adverb. Cook under a medium-hot grill
A medium is a substance or material which is used for a particular purpose or in order to produce a particular effect. Blood is the medium in which oxygen is carried to all parts of the body Hyatt has found a way of creating these qualities using the more permanent medium of oil paint
(biology) a substance in which specimens are preserved or displayed a liquid with which pigment is mixed by a painter (of meat) cooked until there is just a little pink meat inside
A medium is a way or means of expressing your ideas or of communicating with people. In Sierra Leone, English is used as the medium of instruction for all primary education But Artaud was increasingly dissatisfied with film as a medium
The paperboard grade used to form the inner layer of corrugated board It can be made of recycled material or wood pulp
Used in many, often contradictory ways The most important uses of the term for computer-mediated communication are: A set of data objects sharing a common format, such as the World Wide Web A particular type of data, such a graphics, text, or video (see Multimedia and Hypermedia)
If something is of a medium colour, it is neither light nor dark, but approximately half way between the two. Andrea has medium brown hair, grey eyes and very pale skin
Forum format which will display the entire text of the first post in every thread Replies are listed underneath the post in the Compact format
transmissions that are disseminated widely to the public
An average
A substance through which an effect is transmitted from one thing to another; as, air is the common medium of sound
The physical material, container, and/or carrier in or on which information may be recorded (e g , clay tablet, papyrus, paper, parchment, film, magnetic tape) See also Form [ISAD(G)]
A psychic or sensitive living person whose body is used as a vehicle for communicating with spirits
an occupation for which you are especially well suited; "in law he found his true metier"
a person through whom the action of another being is said to be manifested and transmitted
A data storage device (e g , a CD-ROM, hard disk drive, magnetic tape, or floppy disk)
and 5.. The form mediums is the plural for meaning 6
a means or instrumentality for storing or communicating information
A trade name for printing and writing paper of certain sizes
(1) a resinous fluid which forms the carrier for the pigment in an ink; (2) a singular form of media, the material to be printed; (3) general term applied to the screen printing process as one of several print communication media
n 1 A destination for output, having a drawing plane, two designs called the medium's foreground and background, a transformation, a clipping region, a line style, and a text style 2 A Lisp object that represents a medium
The stock price has moved up or down by more than 20 percent in a month in fewer than 8 of the past 24 months
(biology) a substance in which specimens are preserved or displayed
medium dry
between dry and medium sweetness
medium of exchange
An intermediary used in trade to avoid the inconveniences of a pure barter system, such as money
medium pace
describing a style of bowling, intermediate in speed between spin and pace, in which the bowler uses swing or seam to take wickets
medium pacer
a medium pace bowler
medium pacers
plural form of medium pacer
medium rare
Cooked somewhat lightly, so the meat is no longer red, but is not brown (in the case of beef); cooked to a degree between rare and medium
medium-chain
Having a chain of between about six and twelve carbon atoms
medium-chain triglyceride
Any ester of glycerol with fatty acids containing six to twelve carbons; posited to have certain beneficial health effects

However, it differs from fats such as butter because it contains a lot of medium-chain triglycerides (MCT).

medium-sized
Having a medium or intermediate size
medium-term
Between short-term and long-term
medium of publication
The instrument by which a work is published, it isn't just the written word, but could be any kind of media
medium bomber
medium-sized aircraft built especially for bombing missions
medium frequency
A radio frequency or radio-frequency band in the range 300 to 3,000 kilohertz
medium frequency
300 to 3000 kilohertz
medium frequency
radio waves with medium wavelengths, MF
medium height
average height, neither short nor tall
medium machine gun
machine gun that can fire rapidly for extended periods of time, machine gun that has a built in tripod, machine gun that uses a chain of bullets
medium of exchange
Anything that is acceptable in exchange for goods and services
medium of exchange
Something, such as a precious metal, that is commonly used in a specific area or among a certain group of people as money
medium of exchange
an item that is generally accepted as a means of payment for goods and services (chapters 2 and 10)
medium of exchange
The most general name for things or services exchanged, including money, credit, hours of labor, etc, etc, indeed anything of value
medium of exchange
an item that can be commonly exchanged for goods and services throughout the economy
medium of exchange
Anything accepted in exchange in lieu of the wealth form desired
medium of exchange
An item that buyers give to sellers when they want to purchase goods and services (pg 27)
medium of exchange
Currency; an intermediate used during trade or commerce; an expediency accepted in an exchange; that which is used as money in an exchange
medium of exchange
anything that is generally accepted as a standard of value and a measure of wealth in a particular country or region
medium range
period between a year and isolated years, the coming years; distance of an intermediate hit
medium range
In forecasting, (generally) three to seven days in advance
medium size
average size, neither big nor little
medium steak
steak which is not completely cooked, steak with some pink meat in the center
medium steel
15-0
medium steel
steel with 0
medium steel
3% carbon
medium term
the period of time a few weeks or months ahead of the present short-term, long-term long-term in the medium term
medium wave
medium-sized wave, wave that is neither large nor small
medium wave
Medium wave is a range of radio waves which are used for broadcasting. a station broadcasting pop music on medium wave. a system of radio broadcasting using radio waves between 100 and 1000 metres in length long wave, FM FM
medium wave
a radio wave with a wavelength between 100 and 1000 meters (a frequency between 300 kiloHertz and 3000 kiloHertz)
medium waves
intermediate electromagnetic waves for radio broadcasting (150-1000 meters)
medium weight
intermediate weight, category for sportsmen weighing between 57-80 kilograms
medium-boiled egg
egg boiled until the yolk is only partially cooked
medium-distance runs
foot race of a distance between 800 meters and one mile
medium-dry
Medium-dry wine or sherry is not very sweet
medium-sized
Medium-sized means neither large nor small, but approximately half way between the two. a medium-sized saucepan. medium-sized accountancy firms. not small but not large either
medium-term
The medium-term is the period of time which lasts a few months or years beyond the present time, in contrast with the short term or the long term. The medium-term economic prospects remained poor If a woman gives up her job to look after her baby, she will risk losing her salary in the medium-term and may seriously damage her long-term career prospects
medium-term planning
planning that covers only a one- or two-year period
Lowenstein-Jensen medium
a primary mycobacterial recovery media composed of fresh whole eggs, defined salts, glycerol, potato flour, and malachite green
Media
territories corresponding to the empire ruled by dynasts from Media
Media
a historical region in northwestern Iran, originally inhabited by the Medes
contrast medium
Any substance, such as barium sulfate, used in radiography to increase the visibility of internal structures
culture medium
A liquid or gel, containing nutrients, that is used to cultivate microorganisms
differential medium
growth medium that allows two or more organisms to be distinguished from one another by some parameter, such as growth vs. no-growth, distinguishing colors, distinguishing morphologies, etc
growth medium
A culture medium
happy medium
A balanced position between two opposite extremes

The tone of the paper strikes a happy medium between layman approachability and technical accuracy.

mass medium
Any means of public communication that reaches a large audience

The movie is to dramatic representation what the book was to the manuscript. It makes available to many and at many times and places what otherwise would be restricted to a few at few times and places. The movie, like the book, is a ditto device. TV shows to 50,000,000 simultaneously. Some feel that the value of experiencing a book is diminished by being extended to many minds. This notion is always implicit in the phrases mass media, mass entertainment—useless phrases obscuring the fact that English itself is a mass medium. —Marshall McLuhan|Marshall McLuhan]] in Classroom without Walls, Explorations in Communication.

media
A voiced stop consonant
media
plural form of medium
media
Means and institutions for publishing and broadcasting information

As a result of the rise of, first, television news and entertainment media and, second, web-based media, traditional print-based media have declined in popularity.

media
The materials used to finish a workpiece using a mass finishing or abrasive blasting process
media
The journalists and other professionals who comprise the mass communication industry

Some celebrities dislike press conferences, where the media bombard them with questions.

storage medium
Any hardware (such as disks or tape) used to store data
transmission medium
any material substance which can propagate waves or energy
media
Media is a plural of medium. Ancient country, Middle East. It was situated in present-day northwestern Iran and was home to the Medes, an Iranian people. In 625 BC Cyaxares united the area's tribes into a kingdom. In 614 BC he captured Ashur and later defeated the Assyrian empire and seized territory in Iran, northern Assyria, and Armenia. In 550 BC it became part of the new Persian Achaemenian dynasty under Cyrus II . Alexander the Great occupied it in 330 BC. In the partition of his empire, southern Media was given to the Macedonians and then to the Seleucids; northern Media became the kingdom of Atropatene, which passed to Parthia, Armenia, and Rome. In 226 BC the whole of Media passed to the Ssnians, another Persian dynasty
Small and medium enterprises
Small and medium enterprises or SMEs, also called small and medium-sized enterprises and small and medium-sized businesses or small and medium businesses or SMBs are companies whose headcount or turnover falls below certain limits
porous medium
A porous medium or a porous material is a solid (often called frame or matrix) permeated by an interconnected network of pores (voids) filled with a fluid (liquid or gas). Usually both the solid matrix and the pore network (also known as the pore space) are assumed to be continuous, so as to form two interpenetrating continua such as in a sponge. Many natural substances such as rocks, soils, biological tissues (e.g. bones), and man made materials such as cements, foams and ceramics can be considered as porous media. A poroelastic medium is characterised by its porosity, permeability as well as the properties of its constituents (solid matrix and fluid)
strike a happy medium
(deyim) To find an answer to a problem that is halfway between two unsatisfactory answers

1. Mary said the dress was blue. Jane said it was green. They finally struck a happy medium and decided it was blue-green. 2. Two teaspoons of sugar made the cup of coffee too sweet, and one not sweet enough. One heaping teaspoon struck a happy medium.

strike a happy medium
(deyim) Find an answer to a problem that is halfway between two unsatisfactory answers

1. Mary said the dress was blue. Jane said it was green. They finally struck a happy medium and decided it was blue-green. 2. Two teaspoons of sugar made the cup of coffee too sweet, and one not sweet enough. One heaping teaspoon struck a happy medium.

Media
{i} ancient country which is modern-day northeast Iran; family name; village in Illinois (USA)
media
The forms of publication Traditional advertising media include newspapers, magazines, billboards, radio and television Digital interactive advertising media started with the Internet, accessed at an indoor computer, but is quickly spreading to television, cellular devices and outdoor locations
media
Any format for information storage that requires special listening or viewing equipment: i e , microfilm, microfiche, videotape, CD-ROMs
media
Messages that are distributed through the technologies, principally text in books, study guides and computer networks; sound in audio-tapes and broadcast: pictures in video-tapes and broadcast; text, sound and/or pictures in a teleconference
media
Films, tapes and other audio-visual materials that require the use of special listening or viewing equipment
media
Also called middle mute, or medial, and sometimes soft mute
media
the physical devices used to record, store, and (or) transmit data
media
A generic term for nonprint materials such as films, filmstrips, videorecordings, audio compact disks, audiotapes, and computer software Synonymous with audio-visual materials More broadly, material in all formats which carry and communicate information
media
of Medium
media
(n) A means of conveying information, both graphic and textual Traditionally, this refers to the types of paper used in drafting; more recently, it has also come to refer to the types of information storage and playback technology, such as video, audio, CD-ROM, etc
media
are the many different methods of communication available today Web sites, postcards, CD-ROMs, magazines, TV, and movies are all different types of media When media methods are used to communicate to thousands of people at the same time, they are called mass media
media
The journalists and other professionals who compose the mass communication industry
media
1 Objects on which data can be stored These include hard disks, floppy disks, CD-ROMs, and tapes 2 In computer networks, media refers to the cables linking workstations together There are many different types of transmission media, the most popular being twisted-pair wire (normal electrical wire), coaxial cable (the type of cable used for cable television), and fiber optic cable (cables made out of glass) 3 The form and technology used to communicate information Multimedia presentations, for example, combine sound, pictures, and videos, all of which are different types of media
media
In libraries, the term is used to describe material in a non-print format, such as slides, video, and music
media
The middle layer of the wall of a blood vessel or lymph vessel which is composed of connective and muscular tissue
media
You can refer to television, radio, newspapers, and magazines as the media. It is hard work and not a glamorous job as portrayed by the media. bias in the news media Media coverage of cycling in July was pretty impressive. see also mass media, multimedia
media
{i} channels of mass communication (radio, newspaper, television, etc.), medium
media
Films, tapes and other audio-visual materials that require the use of special listening or viewing equipment Menu - Choices and commands that are displayed on the screen and can be selected by the user
media
Devices can be connected by twisted-pair wire, coaxial cables, or fiber optic cables Some networks do without connecting media altogether, communicating instead via radio waves LANs are capable of transmitting data at very fast rates, much faster than data can be transmitted over a telephone line; but the distances are limited, and there is also a limit on the number of computers that can be attached to a single LAN
media
portable information storage such as disks, CD's, tapes
media
Recordable media - blank CD-R or CD-RW discs Mixed-Mode Disc A compact disc including both computer data and CD-DA tracks The data is all contained in Track 1, and the audio in one or more following tracks Contrast with CD Extra MMC A standard command set used by some CD recorders Many newer recorders follow this standard, though many of them also interpret it differently (so there are still differences in how software must address these recorders, in spite of the standard)
media
Films, tapes, and other audio-visual materials that require the use of special listening or viewing equipment
media
Forms of mass communication Newspapers, magazines, direct mail, billboards, bus signs, radio, television and internet are some important media that carry advertising
media
films, tapes and other audio-visual materials that require the use of special listening or viewing equipment**
media
pl
media
Short for storage media: physical objects on which data can be stored, such as hard disks, CD-ROMs, floppy disks, and tape
media
Plural of medium; any of the means through which people express themselves Often refers to the technology used for expression, such as print, radio, television, CDs, computers, and video
media
The type of communication used to transmit the marketing message Most common forms of media are television, radio, newspaper, magazines, direct mail, and billboards
media
The physical device by which data are transmitted or (more commonly) stored
media
plural of medium
media
Forms of public communication (such as newspaper, radio, television, information network, poster, or brochure) that are designed to reach large numbers of people
media
One of the sonant mutes β, δ, γ (b, d, g), in Greek, or of their equivalents in other languages, so named as intermediate between the tenues, π, τ, κ (p, t, k), and the aspiratæ (aspirates) φ, θ, χ (ph or f, th, ch)
media
The physical material on which information is recorded and stored
media
Formats for presenting information
media
The means chosen to bring the message(s) to the marketplace It includes broadcast media, printed media, electronic media and collateral materials
mediums
plural of medium
Türkçe - İngilizce

medium teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

media
media
Medium weight
orta kilolu
medium