kalitesiz

listen to the pronunciation of kalitesiz
Türkçe - İngilizce
of poor quality
cheap
shoddy
coarse
of poor quality, third-rate, cheap, shoddy, cheapjack, tacky
sleazy
of poor quality, shoddy
hand me down
ropy
offgrade
ornery
third class
punk
inferior
third rate
cheap jack
cheap and nasty
schlock
kitschy
inferior to
junk
tacky
poor
amateurish
cheesy
ignoble
kalite
quality

The quality of higher education must answer to the highest international standards. - Daha yüksek eğitim kalitesi, en yüksek uluslararası standartlara cevap vermelidir.

Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages. - Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi.

kalitesiz antrasit
culm
kalitesiz içki
rotgut
kalitesiz olarak
coarsely
kalitesiz peynir
mousetrap
kalitesiz yazar
penny a liner
kalitesiz şarap
plonk
kalitesiz şey
swill
kalite
{i} sort
kalite
{i} grade

This boat is made with high grade aluminum and high strength iron. - Bu tekne üstün kaliteli alüminyum ve yüksek güçlü demir ile yapılır.

kalite
{i} class
kalite
(Ticaret) duality
kalite
cast
kalite
qulatiy
kalite
calibre
kalite
swell
kalite
chop
kalite
prize
kalite
quality of
kalite
in quality
kalite
standard

The quality of higher education must answer to the highest international standards. - Daha yüksek eğitim kalitesi, en yüksek uluslararası standartlara cevap vermelidir.

kalite
water

What is the quality of the water that the Palestinians drink in the occupied territories? - Filistinlilerin işgal altındaki topraklarda içtiği suyun kalitesi nedir?

Many people around the world don't have access to good quality water. - Dünyadaki birçok insanın iyi kalitede suya erişimi yok.

sert ve kalitesiz içki
firewater
çok kalitesiz şey
stinker
Türkçe - Türkçe
Niteliksiz
Niteliksiz: "Ne kadar orta malı, kalitesiz tartışmalar yaptığınızın farkında mısınız?"- H. Taner
perpe
çakaralmaz
KALİTE
(Osmanlı Dönemi) Fr. Vasıf
Kalite
nitelik
kalite
Osmanlı donanmasında kullanılmış, çektiri türünden bir savaş gemisi
kalite
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
kalite
üstün nitelikli, üstün yetenekli
kalite
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik: "Saatin kalitesi, kurgu mekanizmasında, yani zembereğindedir."- H. Taner. Üstün nitelikli
kalite
On dokuz ya da yirmi dört kürekçisi olan, çektiri türünden savaş gemisi
kalite
Osmanlı Donanmasın da küçük savaş gemisi
kalite
Üstün nitelikli
kalitesiz