koda

listen to the pronunciation of koda
Türkçe - İngilizce
coda
kod
(Bilgisayar) script
kod
code

Can you tell me what the zip code is for New York? - New York'un posta kodunun ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz?

The country code for calling Italy is 39. - İtalya'yı arama için ülke kodu 39'dur.

kod
code of
kod
source code

Show me the source code. - Bana kaynak kodunu göster.

Do you have the source code? - Senin kaynak kodun var mı?

Türkçe - Türkçe

koda teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

kod
Bir tenekelik ölçü birimi
kod
Normal dile göre daha kısa olan ve bir bilgiyi ya da bir belgeyi temsil eden simgeler sistemi
kod
Harf, şifre
kod
bakınız kot. Harf
kod
Bilgileri gösteren simgeler dizesi
kod
Bir bilgisayar dilindeki komut zincirinden oluşan metin
kod
Bir ölçü birimi
kod
Su değirmenlerinde kapalı oluk
kod
Şifre
koda