limits

listen to the pronunciation of limits
İngilizce - Türkçe
(Ticaret) limitler

Son zamanlarda Boston şehir merkezinde hız limitlerine uymayan sürücüler hakkında çok sayıda şikâyet oldu. - There have been a lot of complaints recently about drivers not obeying the speed limits in downtown Boston.

Uluslararası olmak isteyebilmemize rağmen hepimizin limitleri var. - Although we may want to be international, we all have our limits.

sınırlar

Demek istediğim kurulması ve saygı duyulması gereken sınırlar olduğudur. - What I mean is that there are limits that need to be established and respected.

Sabrının sınırlarına ulaşmıştı. - He had reached the limits of his patience.

{i} hudut
(isim) hudut
çerçeve
sınırları
limit
{f} kısıtlamak
limit
limit
limit
{f} sınırlamak

Nefret söylemi olarak etiketleme konuşma sosyal baskı vasıtasıyla ifade özgürlüğünü sınırlamak için bir yoldur. - Labelling speech as hate speech is a way to limit free speech by means of social pressure.

Brian kullandığı parayı kesinlikle sınırlamak niyetinde. - Brian intends to strictly limit the money he uses.

limit
{f} sınırlandırmak
limit
sınır

Şehirlerde, hız saatte 50 km ile sınırlıdır. - In towns, speed is limited to 50 km/h.

Sınırlı kaynaklarımız var. - We have limited resources.

limits of variation
(Bilgisayar) saçılma sınırları
limits of error of a measuring instrument
olcme aygitinin hata sinirlari
limits of floating
(Ticaret) dalgalanma sınırları
limits of taxation
(Ticaret) vergilendirme sınırları
limits of variation
istatistik sacilma sinirlari
limit
hat

Tom'un İngilizcesi zaman zaman oldukça iyi görünsede, o sınırlarını biliyor gibi görünmüyor ve o bir hata yaptığında onu hatalı olduğuna ikna etmek imkansızdır. - Though Tom's English seems quite good at times, he doesn't seem to know his limitations and it's impossible to convince him that he's wrong when he makes a mistake.

alert limits
(Tıp) uyarı sınırları
consistency limits
(Jeoloji,Teknik) kıvam sınırları
enforce limits
(Bilgisayar) sınırları zorla
limit
daraltmak
limit
(Ticaret) tavan
limit
kenar

Hız limitinin otuz kilometre üzerinde gittiğim için bir polis tarafındn kenara çekildim. - I was pulled over by a policeman for going thirty kilometers over the speed limit.

Polis onu yolun kenarına çektiği zaman hız limitinin üzerinde 50 ile gidiyordu. - Tom was going 50 over the speed limit when the police pulled him over.

limit
erey
limit
düz
limit
(Kanun) tahdit
limit
plen
limit
(Ticaret) azami fiyat
limit
(Biyokimya) kısıtlama

Bazı kısıtlamalar var. - There are some limitations.

limit
limitlemek
operating limits
(Bilgisayar,Teknik,Ticaret) çalışma sınırları
operating limits
çalışma koşulları
territorial limits
(Sigorta) coğrafi sınırlar
tolerance limits
hoşgörü sınırları
limit
limit
had
limit
(to ile) kısıtlamak
limit
{f} sınırlandır

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. - Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Yaşın neden seni sınırlandırması gerektiğini anlamıyorum. - I don't see why age should limit you.

Limit
hadd
compare between limits
sınırlar arasında karşılaştırmak
control limits
denetim sınırları
endurance limits
dayanıklılık sınırlarını
limit
{f} sınırla

Tom sınırları zorlamayı sever. - Tom likes to push the limits.

Tom aslında Boston şehri sınırları içinde yaşamıyor. - Tom doesn't actually live within Boston city limits.

off-limits
YASAK BÖLGE: Genellikle, askeri sahaların dışında kalan ve resmi iş haricinde, askeri şahısların girmeleri yasak olan yer veya mevki. Bu bölge askeri inzibat muhafazasında olabilir. Buna "off limits area" da denir
overstep the bounds/limits of
-in sınırlarını aşmak
push the limits
(deyim) Sınırları zorlamak
stretched beyond ordinary limits
sıradan sınırlarının ötesine uzanan
annual dose equivalent limits
(Nükleer Bilimler) yıllık doz eşdeğeri sınırları
annual dose limits
(Nükleer Bilimler) yıllık doz sınırları
annual effective dose equivalent limits
(Nükleer Bilimler) yıllık etkin doz eşdeğeri sınırları
atterberg limits
atterberg limitleri
atterberg limits
kıvam limitleri
authorized dose limits
(Nükleer Bilimler) yasal doz limitleri,yasal doz sınırları
battery limits
(Otomotiv) tesis sınırları
center of gravity limits
(Askeri) AĞIRLIK MERKEZİ DEĞİŞME SINIRLARI: Ağırlık merkezinin hava aracında uçuş emniyetine zarar vermeyecek değişme sınırları. Yüklenmiş hava aracının ağırlık merkezi kalkışta, havada iken ve inişte bu sınırlar arasında bulunmak zorundadır. Bazı hallerde kalkış ve iniş sınırları da belirtilebilir
class limits
sinif sinirlari
clearance limits
(Askeri) GABARİ BOYUTLARI: Nakil araçlarının; yoldaki tünel, köprü, ağaç, çit vesaire engellerden arızasız geçebilmesi için malzemenin yüklenmesinde dikkate alınması gereken boyutlar
clearance limits
(Askeri) gabari boyutları
confidence limits
(Askeri) GÜVENLİK SINIRLARI
control limits
(Nükleer Bilimler) kontrol sınırları
derived dose limits
(Nükleer Bilimler) türetilmiş doz limitleri
dose limits
(Nükleer Bilimler) doz limitleri,doz sınırları
environmental limits
(Askeri) çevresel sınırlamalar
explosion limits
(Nükleer Bilimler) patlama sınırları
fuel thermal limits
(Nükleer Bilimler) yakıt ısıl limitleri
input limits
(Havacılık) giriş sınırları
intersection with no limits
(Bilgisayar) sınırsız kesişim
limit
{f} limit koymak
limit
hudut tayin etmek
limit
limitablesınırlanabilir
limit
sınır koymak
limit
{f} belirlemek
limit
sınırlama getirmek
limit
hasretmek
limit
tahdit etmek
limit
kuşatmak
limit
{f} limitlerini belirlemek
limit
kısıtlanmak
limit
munhasır kılmak
narrow the limits
sınırları daraltmak
off limits
(Askeri) YASAK BÖLGE: Genellikle, askeri sahaların dışında kalan ve resmi iş haricinde, askeri şahısların girmeleri yasak olan yer veya mevki. Bu bölge askeri inzibat muhafazasında olabilir. Buna "off limits area" da denir
off limits
yasak bölge

Bu bina şimdi yasak bölgededir. - This building is off limits now.

Bu alan halka yasak bölge. - This area is off limits to the public.

off limits
(deyim) yasak bolge
off limits area
(Askeri) YASAK BÖLGE: bkz: "off limits"
operating limits
calisma sinirlari
operational limits & conditions
(Nükleer Bilimler) işletme limitleri (sınırları)ve koşulları
overstep the limits of
-in sınırlarını aşmak
primary dose limits
(Nükleer Bilimler) birincil doz sınırları,birincil doz limitleri
probability limits
(Nükleer Bilimler) muhtemel limitler
restriction to limits
(Askeri) GÖZ HAPSİ
safety limits
(Nükleer Bilimler) güvenlik limitleri,güvenlik sınır değerleri
secondary dose limits
(Nükleer Bilimler) ikincil doz limitleri,ikincil doz sınırları
tolerance limits
(Nükleer Bilimler) tolerans sınırları
true class limits
(Havacılık) sınıf sınırları
union with no limits
(Bilgisayar) sınırsız birleşim
within limits
belli bir dereceye kadar, belli sınırlar içinde
within the limits of its power
(Avrupa Birliği) yetkileri dahilinde
within the limits of the powers conferred by this treaty
(Avrupa Birliği) işbu antlaşma tarafından kendisine verilen yetkiler dahilinde
Türkçe - Türkçe

limits teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

limit
Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya erişebileceği en alt ve en üst sınır, yer
limit
Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük
İngilizce - İngilizce
The maximum number of speculative futures contracts one can hold as determined by the Commodity Futures Trading Commission and/or the exchange upon which the contract is traded Also referred to as trading limit The maximum advance or decline_from the previous day's settlement_permitted for a contract in one trading session by the rules of the exchange According to the Chicago Board of Trade rules, an expanded allowable price range set during volatile markets
One important characteristics of the environmental movement is the stress that has been put on the notion of limit Although we thought, for long, that we could exploit natural resources in an uncontrolled, unlimited way, we realised relatively recently, that some natural thresholds must not be exceeded if resources are to renew themselves and if we can carry on using these resources for our needs (See also thresholds)
The maximum amount of benefits the insurance company agrees to pay in the event of a loss
Maximum amount of benefit payable for a given situation or occurrence
Limits are the maximum amount an insurance company will pay for a covered loss While you can choose the limits you want to purchase for certain coverages, some states require you to buy limits no lower than a certain amount Back to Top
- Maximum amount a policy will pay either overall or under a particular coverage
(n) The maximum and minimum sizes shown by the toleranced dimension The larger value in a toleranced dimension is called the upper limit and the smaller value is the lower limit
Arbitrary price and/or quantity barriers imposed on traders or positions
Maximum and minimum allowable dimensions, resulting from the application of predetermined tolerances to a specified dimension
The largest amount the insurance company will pay for covered losses Some policies have multiple or split limits for the liability portion, such as a per person/per accident limit
The number of livestock that may be grazed under provisions of a grazing preference
Third-person singular present tense of to limit
{i} bounds; boundary that surrounds a specific area
The most an insurance company will pay for a specific insurance coverage Individuals can choose the limit that meets their needs Many states have laws that specify the minimum limits an insured must purchase
A set and maximum coverage afforded to the insured's policy as described within the declarations There are limits set for each type of coverage, including bodily injury, property damage, uninsured motorist
(1) Ages below or above which the insurer will not issue a policy or above which it will not continue a policy presently in force (2) The maximum amount of benefits payable for a given situation or occurrence, e g , a limit of $50,000 on the contents of a home, or a $40,000 per accident limit for Property Damage Liability See also Limit of Liability (G)
The maximum amount of insurance that will be payed for a covered loss
The maximum amount of benefits your insurer will pay for a loss as designated in your insurance policy
Plural of limit
General (1) Ages below or above which the insurer will not issue a policy or above which it will not continue a policy presently in force   (2) The maximum amount of benefits payable for a given situation or occurrence, e g , a limit of $50,000 on the contents of a home, or a $40,000 per accident limit for Property Damage Liability   See also Limit of Liability
the extreme permissible dimensions of a part Example: 1/2-13, Class 3A, American National Coarse Thread The limits are: Maximum pitch diameter of a (3A) 0 4500Minimum pitch diameter of (3A) 4463
The most an insurance company will pay for a specific insurance coverage Individuals can choose the limit, which meets their needs Many states have laws that specify the minimum limits an insured must purchase
Feature in Instron materials and structural testing systems that suspends motion or shuts off the system when upper and/or lower bounds of actuator or crosshead travel, or force or strain, are reached during testing Correct setting of operational limits by the operator, prior to testing, will reduce the risk of damage to test article and system and associated hazard to the operator
In life insurance, the maximum and minimum amounts that the insurance company will insure one life at various age levels with respect to various types of insurance In health insurance, ages below or above which the insurance company will not issue a new policy or above which it will not continue a policy in force The term also refers to the maximum amount of benefit payable for a given situation or occurrence
A term used to determine a minimum and maximum In a mechanism, it should denote the minimum and maximum sizes for each part, between which the parts will function properly in conjunction with each other and outside of which they will not The words "limits" and "tolerances" are often interchanged, "tolerance" represents the difference between the minimum and maximum limits
Maximum amounts payable under a given coverage May be per person, per occurrence, per day or per year (See Split Limits; Combined Single Limit)
A method of decreasing the number of items located by TrinCat in a search Limits include publication date, type of material (book, musical recording, visual material, etc ), language and location
confine
limits inferior
plural form of limit inferior
limits superior
plural form of limit superior
Roche limits
plural form of Roche limit
confidence limits
For a statistical sample a pair of values that delimit the interval for which there is a certain probability that the true value of some deduced variable lies between those values

A sample of 1000 showed that the correlation between weight and height was 0.0167, with 95% confidence limits of 0.0142 and 0.0183.

limit
The final, utmost, or furthest point
limit
A restriction; a bound beyond which one may not go

Two drinks is my limit tonight.

limit
A value to which a sequence converges. Equivalently, the common value of the upper limit and the lower limit of a sequence: if the upper and lower limits are different, then the sequence has no limit (i.e., does not converge)

The sequence of reciprocals has zero as its limit.

limit
To restrict; not to allow to go beyond a certain bound

I'm limiting myself to two drinks tonight.

off-limits
Not to be entered or used; restricted

The pond was off-limits to swimmers.

speed limits
plural form of speed limit
term limits
plural form of term limit
limit
{v} to confine within boundaries, to restrain
limit
{n} a bound, border, extent, utmost reach
Sabbath limits
area or distance which a Jew may travel on the Sabbath without violating Jewish law (area with a radius of 2, 000 cubits)
atterberg limits
Soil plasticity test used to measure soil cohesiveness; that is, cohesive or cohesionless
atterberg limits
The collective designation of seven so-called limits of consistency of fine-grained soils, suggested by Albert Atterberg, 1911-1912, but with current usage usually retaining only the liquid limit, the plastic limit, and the plasticity number (or index) See also consistency, liquid limit, plastic limit, and plasticity number
atterberg limits
The boundaries (determined by laboratory tests) of moisture content in a soil between the liquid state and plastic state (known as liquid limit), between the plastic state and the semisolid state (known as the plastic limit), and between the semisolid state and the solid state (known as the shrinkage limit)
exceed the limits of one's authority
go beyond one's rights
exceeded the limits
went beyond the boundaries, went beyond the restraints or bounds
limit
final or latest limiting point
limit
the boundary of a specific area as far as something can go the greatest amount of something that is possible or allowed; "there are limits on the amount you can bet"; "it is growing rapidly with no limitation in sight"
limit
A limit of a particular kind is the largest or smallest amount of something such as time or money that is allowed because of a rule, law, or decision. The three month time limit will be up in mid-June The economic affairs minister announced limits on petrol sales
limit
the greatest amount of something that is possible or allowed; "there are limits on the amount you can bet"; "it is growing rapidly with no limitation in sight"
limit
n The maximum amount of points a player may win in a single round, agreed upon before the game, and typically set to between 500 and 1500 As usual, East can win (or lose!) twice this amount Some special hands are agreed upon beforehand to be automatically worth the Limit
limit
the boundary of a specific area
limit
Limit poker is any game in which there is a fixed limit on how much you can bet or raise in any round Limit games usually offer either fixed-sized bets for different betting rounds or spread limits, in which there is a minimum and maximum bet for each round For example, a 5-10 hold'em game usually requires $5 bets and raises on the first two rounds and $10 bets and raises on the last two Games are often referred to as low-limit, medium-limit, and high-limit Typical low-limit games are 2-4, 3-6, and 5-10 Medium limits are 10-20, 20-40, and 30-60 High-limits are 50-100 on up More generally, the word limit is used to refer to the maximum bet at a given point, whether it's pot-limit, spread limit, or whatever See also structure I didn't want to give him a chance to draw out on me, so I bet the limit
limit
To apply a limit to, or set a limit for; to terminate, circumscribe, or restrict, by a limit or limits; as, to limit the acreage of a crop; to limit the issue of paper money; to limit one's ambitions or aspirations; to limit the meaning of a word
limit
the greatest possible degree of something; "what he did was beyond the bounds of acceptable behavior"; "to the limit of his ability" the boundary of a specific area as far as something can go the greatest amount of something that is possible or allowed; "there are limits on the amount you can bet"; "it is growing rapidly with no limitation in sight" the mathematical value toward which a function goes as the independent variable approaches infinity restrict or confine, "I limit you to two visits to the pub a day
limit
That which terminates a period of time; hence, the period itself; the full time or extent
limit
bound
limit
If an area or a place is off limits, you are not allowed to go there. A one-mile area around the wreck is still off limits These establishments are off limits to ordinary citizens
limit
Maximum amount a policy will pay either overall or under a particular coverage
limit
The target value that terms in a sequence of numbers are getting closer to This limit is not necessarily ever reached; the numbers in the sequence eventually get arbitrarily close to the limit
limit
the mathematical value toward which a function goes as the independent variable approaches infinity
limit
as far as something can go
limit
Any of several abstractions of this concept of limit
limit
A customer-fixed price declaring the lowest price for which they are willing to sell their security or the highest price at which they are willing to buy
limit
A value to which a sequence converges
limit
decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify the parameters"
limit
Being a fixed limit game
limit
If you limit something, you prevent it from becoming greater than a particular amount or degree. He limited payments on the country's foreign debt The view was that the economy would grow by 2.25 per cent. This would limit unemployment to around 2.5 million. = restrict
limit
The space or thing defined by limits
limit
To have a limit in a particular set
limit
Short for fixed limit
limit
the greatest possible degree of something; "what he did was beyond the bounds of acceptable behavior"; "to the limit of his ability"
limit
place limits on (extent or access); "restrict the use of this parking lot"; "limit the time you can spend with your friends"
limit
The maximum amount of benefits payable for a given situation, condition, or occurrence Limits may specify a paid dollar maximum or a number of days maximum The limit may be a yearly, lifetime, or per condition maximum
limit
restrictions applied to search sets that reduce the total number of citations retrieved Commonly used limits include language, human/animal, age groups, publication type, and journal subset
limit
refers to the maximum number of fish you are allowed to keep or have in your possession (see Catch Limits in the General Regulations section)
limit
The maximum payable under the policy for a type of property, or type of loss   Also known as the limit of liability
limit
That which terminates, circumscribes, restrains, or confines; the bound, border, or edge; the utmost extent; as, the limit of a walk, of a town, of a country; the limits of human knowledge or endeavor
limit
The maximum daily price change above or below the previous close in a specific futures market Trading limits may be changed during periods of unusually high market activity
limit
restrict or confine, "I limit you to two visits to the pub a day"
limit
The maximum price advance or decline permitted in one trading session versus the previous day's closing price
limit
A limit is the greatest amount, extent, or degree of something that is possible. Her love for him was being tested to its limits There is no limit to how much fresh fruit you can eat in a day
limit
(1) The maximum price fluctuation permitted by an exchange from the previous session's settlement price for a given contract (2) In international banking the limit a bank is willing to lend in a country (3) The amount that one bank is prepared to trade with another (4) The amount that a dealer is permitted to trade in a given currency
limit
A restriction; a check; a curb; a hindrance
limit
The maximum dollar amount of coverage an insurer will pay for a particular loss, or for losses incurred during the policy term
limit
the mathematical value toward which a function goes as the independent variable approaches infinity restrict or confine, "I limit you to two visits to the pub a day
limit
The maximum daily price change of a futures contract above or below the previous day's settlement price
limit
The maximum amount a futures price may advance or decline in any one day s trading session
limit
The maximum permitted price move up or down for any given day, under exchange rules
limit
The maximum price advance or decline from the previous day's settlement price permitted during one trading session, as fixed by the rules of an exchange See Daily Price Limits
limit
To alter a search in order to retrieve fewer hits The use of the Boolean operator "and" limits a search This is also known as "narrowing" and "refining" a search
limit
If something is limited to a particular place or group of people, it exists only in that place, or is had or done only by that group. The protests were not limited to New York Entry to this prize draw is limited to UK residents. see also age limit, limited
limit
The maximum amount a policy will pay for a covered loss For example, if you have a $5,000 loss and the limit on your policy is $3,000, the insurance company will only pay $3,000 If you have a $3,000 loss and the policy limit is $5,000, the company pays the entire $3,000
limit
To beg, or to exercise functions, within a certain limited region; as, a limiting friar
limit
{f} create boundaries; restrict; reduce; function as a border
limit
In relation to dealing instructions, a restriction set on an order to buy or sell, specifying the minimum selling or maximum buying price
limit
A method of reducing the the number of items retrieved in a search Common limits are: date, location and whether article is available full-text in the database
limit
A determinate quantity, to which a variable one continually approaches, and may differ from it by less than any given difference, but to which, under the law of variation, the variable can never become exactly equivalent
limit
The maximum price fluctuation permitted by an exchange from the previous session’s settlement price for a given contract
limit
The limits of a situation are the facts involved in it which make only some actions or results possible. She has to work within the limits of a fairly tight budget He outlined the limits of British power
limit
An order to buy at a specified price when the market moves down to that price, or to sell at a specified price when the market moves up to that price
limit
A determining feature; a distinguishing characteristic; a differentia
limit
The limit of an area is its boundary or edge. the city limits of Baghdad
limit
broad restrictions applicable to existing search sets; includes designations such as: Human, animal (and types of animal) English or other languages Publication types (e g , review, randomized controlled trial, clinical trial, meta-analysis, practice guideline, etc ) Age groups Gender Journal subsets (including AIM journals, Nursing Journals, and Dental Journals) Year of publication Latest update
limit
The maximum amount paid under the terms of a policy A professional liability insurance policy usually has two limits, a per-clam limit and an annual aggregate limit (See "Annual Aggregate Limit ") Loss Ratio: Losses incurred (indemnity and ALAE) divided by net earned premium Loss Reserves: Amount set aside to pay for reported and unreported claims For an individual claim, a case reserve or estimate of the expected loss is set aside
limit
If you add within limits to a statement, you mean that it is true or applies only when talking about reasonable or normal situations. In the circumstances we'll tell you what we can, within limits, of course, and in confidence. = within reason. Mathematical concept based on the idea of closeness, used mainly in studying the behaviour of functions close to values at which they are undefined. For example, the function 1/x is not defined at x =
limit
If someone is over the limit, they have drunk more alcohol than they are legally allowed to when driving a vehicle. If police breathalyse me and find I am over the limit I face a long ban
limit
If you say the sky is the limit, you mean that there is nothing to prevent someone or something from being very successful. They have found that, in terms of both salary and career success, the sky is the limit
limit
If you limit yourself to something, or if someone or something limits you, the number of things that you have or do is reduced. It is now accepted that men should limit themselves to 20 units of alcohol a week Voters cut councillors' pay and limited them to one staff member each. + limiting lim·it·ing The conditions laid down to me were not too limiting
limit
For positive values of x, as x is chosen closer and closer to 0, the value of 1/x begins to grow rapidly, approaching infinity as a limit. This interplay of action and reaction as the independent variable moves closer to a given value is the essence of the idea of a limit. Limits provide the means of defining the derivative and integral of a function. central limit theorem Roche limit limited liability Qantas Airways Limited limited obligation bond
limit
{i} point at which something ends; edge, border, boundary; restriction, restraint
off limits
If you say that an activity or a substance is off limits for someone, you mean that they are not allowed to do it or have it. Fraternizing with the customers is off-limits. be off limits a if a place is off limits, you are not allowed to go there = out of bounds be off limits to/for
off limits
not allowed, out of bounds
off limits
If a place is off limits to someone, they are not allowed to go there. Downing Street has been off limits to the general public since 1982 Certain areas have been declared off limits to servicemen
off-limits
barred to a designated group; "that area is off-limits
off-limits
barred to a designated group; "that area is off-limits"
setting limits
determining limits, setting restrictions
Türkçe - İngilizce

limits teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

limit
limit
limit
boundary
limit
{i} cutoff
limit
terminus
limit
bound
limit
pale
limit
limitation
limit
(Ticaret) margin
limit
stint
limits

  Türkçe nasıl söylenir

  lîmıts

  Telaffuz

  /ˈləməts/ /ˈlɪməts/

  Etimoloji

  [ 'li-m&t ] (noun.) 14th century. Middle English, from Middle French limite, from Latin limit-, limes boundary.

  Videolar

  ... Human progress is stalled by the limits of our muscle. ...
  ... make all the sense in the world. You need transparency, you need to have leverage limits ...

  Günün kelimesi

  duodenum