not allowed, out of bounds

listen to the pronunciation of not allowed, out of bounds
İngilizce - Türkçe

not allowed, out of bounds teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

off limits
(Askeri) YASAK BÖLGE: Genellikle, askeri sahaların dışında kalan ve resmi iş haricinde, askeri şahısların girmeleri yasak olan yer veya mevki. Bu bölge askeri inzibat muhafazasında olabilir. Buna "off limits area" da denir
off limits
yasak bölge

Bu alan halka yasak bölge. - This area is off limits to the public.

Bu bina şimdi yasak bölgededir. - This building is off limits now.

off limits
(deyim) yasak bolge
İngilizce - İngilizce
off limits
not allowed, out of bounds