kalitesiz

listen to the pronunciation of kalitesiz
Türkisch - Englisch
of poor quality
cheap
shoddy
ropy
cheap jack
third rate
inferior
punk
third class
ornery
offgrade
of poor quality, shoddy
hand me down
sleazy
of poor quality, third-rate, cheap, shoddy, cheapjack, tacky
coarse
cheap and nasty
inferior to
schlock
kitschy
amateurish
junk
tacky
poor
ignoble
cheesy
kalite
quality

Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages. - Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi.

Do you have better quality ones? - Daha kaliteli olanlarına sahip misin?

kalitesiz antrasit
culm
kalitesiz içki
rotgut
kalitesiz olarak
coarsely
kalitesiz peynir
mousetrap
kalitesiz yazar
penny a liner
kalitesiz şarap
plonk
kalitesiz şey
swill
kalite
{i} sort
kalite
{i} class
kalite
{i} grade

This boat is made with high grade aluminum and high strength iron. - Bu tekne üstün kaliteli alüminyum ve yüksek güçlü demir ile yapılır.

kalite
cast
kalite
(Ticaret) duality
kalite
qulatiy
kalite
calibre
kalite
swell
kalite
chop
kalite
prize
kalite
quality of
kalite
in quality
kalite
{i} standard

The quality of higher education must answer to the highest international standards. - Daha yüksek eğitim kalitesi, en yüksek uluslararası standartlara cevap vermelidir.

kalite
{i} water

Many people around the world don't have access to good quality water. - Dünyadaki birçok insanın iyi kalitede suya erişimi yok.

What is the quality of the water that the Palestinians drink in the occupied territories? - Filistinlilerin işgal altındaki topraklarda içtiği suyun kalitesi nedir?

sert ve kalitesiz içki
firewater
çok kalitesiz şey
stinker
Türkisch - Türkisch
Niteliksiz
Niteliksiz: "Ne kadar orta malı, kalitesiz tartışmalar yaptığınızın farkında mısınız?"- H. Taner
perpe
çakaralmaz
KALİTE
(Osmanlı Dönemi) Fr. Vasıf
Kalite
nitelik
kalite
Osmanlı donanmasında kullanılmış, çektiri türünden bir savaş gemisi
kalite
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
kalite
üstün nitelikli, üstün yetenekli
kalite
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik: "Saatin kalitesi, kurgu mekanizmasında, yani zembereğindedir."- H. Taner. Üstün nitelikli
kalite
On dokuz ya da yirmi dört kürekçisi olan, çektiri türünden savaş gemisi
kalite
Osmanlı Donanmasın da küçük savaş gemisi
kalite
Üstün nitelikli
kalitesiz
Favoriten