in that case

listen to the pronunciation of in that case
İngilizce - Türkçe
o halde

O halde, ben sizin bugün gelmeniz gerektiğini düşünüyorum. - In that case, I think you should come in today.

(Konuşma Dili) o durumda
şu halde
(Konuşma Dili) öyle olursa
o zaman
öyleyse
o takdirde

O takdirde, öyle olsun. - In that case, so be it.

demek oluyor ki
in case
takdirde: In case it's necessary, I can work late. Gerektiği takdirde geç vakte kadar çalışabilirim
in case
eğer diye
then
o zaman

Özür diledim fakat o zaman bile benimle konuşmadı. - I apologized, but even then she wouldn't speak to me.

O zaman onu görmediğine inanmıyorum. - I cannot believe you did not see him then.

in case
ihtimaline karşı

Geç kalma ihtimaline karşın acele et. - Make haste in case you are late.

Yağmur yağma ihtimaline karşı ceketini al. - Take your coat in case it rains.

in case
(Fiili Deyim ) -dığı takdirde
in case
takdirde

Yangın olduğu takdirde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

Gelemediği takdirde, onun yerini almak zorunda kalacaksınız. - You'll have to take his place in case he can't come.

in case
ise
in case
diye

Tom ihtiyacı olur diye bıçağını getirdi. - Tom brought his knife just in case he needed it.

Beni aramak istersin diye telefonumu bırakacağım. - I'll leave my number in case you want to call me.

in case
durumunda

Yangın durumunda, çanı çal. - In case of fire, ring the bell.

Bir deprem durumunda, gazı kapatın. - In case of an earthquake, turn off the gas.

in case
şayet
in case
-sı durumunda
in case
-sı halinde
in this case
bu takdirde
in this case
demek ki
in this case
bu vakada
then
(ondan) sonra
then
o durumda
in this case
bu durumda

Bu durumda, 100 € lütfen. - In this case, 100 euro please.

Bu durumda yanılıyorsunuz. - You're wrong in this case.

then
madem öyle
then
o süre içinde
then
o zamanki
then
daha sonra

İzlandaca bir cümlenin İngilizce bir çevirisi varsa ve İngilizce cümlenin Svahilice bir çevirisi varsa, daha sonra bu, dolaylı olarak İzlandaca cümle için Svahilice bir çeviri sağlayacaktır. - If an Icelandic sentence has a translation in English, and the English sentence has a translation in Swahili, then indirectly, this will provide a Swahili translation for the Icelandic sentence.

Ben ona daha sonra söylerim. - I'll tell him so then.

then
o zamanlar

O zamanlar erkekler şapka takardı. - Men wore hats back then.

O zamanlar, tüm hesaplamalar elle yapıldı. - Back then, all the calculations were done by hand.

then
sonra

Eğer bir yanlış görürsen sonra lütfen düzelt. - If you see a mistake, then please correct it.

Ama sonra o Londra'da dilleri çalışan bir öğrenci olan Jane Wilde'a aşık oldu. - But then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London.

then
öyleyse

Öyleyse onu görmediğine inanamam. - I cannot believe you did not see him then.

Arkadaşım olmak istiyorsan, öyleyse arkadaşımın arkadaşı da olursun. - If you want to become my friend, then also become the friend of my friend.

in case
takdirde: - İ can work late in case it's necessary.Gerektiği takdirde geç vakte kadar çalışabilirim
in case
olur diye, ...-ir diye
in case
dolayısıyla
in case
vuku halinde
then
(zarf) o zaman, ondan sonra, o halde, öyleyse, zira, demek
then
derhal
then
o zaman vaki olan
then
ondan sonra
then
o halde

Oraya gitmek istemiyorsanız, o halde biz de oraya gitmeyiz. - If you don't want to go there, then we won't go there.

Eğer bu cümleyi okuyabiliyorsan, o halde okuyabiliyorsundur. - If you can read this sentence, then you're able to read.

then
(sıfat) o zamanki, o zamanlarki
then
demek

Ancak o zaman onun ne demek istediğini anladım. - Only then did I realize what he meant.

Eğer beni bu şekilde tanımıyor idiysen, kısaca beni tanımamışsın demektir. - If you didn't know me that way then you simply didn't know me.

İngilizce - İngilizce
by this chance, in that situation, if so
then
in case
In the event; should there be a need

In case of emergency, break glass.

in case
by chance that, if
in case
if there happens to be need; "in case of trouble call 911"; "I have money, just in case"
in case
if there happens to be need; "in case of trouble call 911"; "I have money, just in case
in this case
in this situation, if so, if we consider this situation
in that case

  Türkçe nasıl söylenir

  în dhıt keys

  Telaffuz

  /ən ᴛʜət ˈkās/ /ɪn ðət ˈkeɪs/

  Etimoloji

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Videolar

  ... my case, it enhances my commercial fortunes, because people who get the book for free then ...
  ... up instant case up from UK how you can turn psychology your advantage ...

  Günün kelimesi

  crapulous