by this chance, in that situation, if so

listen to the pronunciation of by this chance, in that situation, if so
İngilizce - Türkçe

by this chance, in that situation, if so teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in that case
o halde

O halde, ben sizin bugün gelmeniz gerektiğini düşünüyorum. - In that case, I think you should come in today.

in that case
(Konuşma Dili) o durumda
in that case
şu halde
in that case
(Konuşma Dili) öyle olursa
in that case
demek oluyor ki
in that case
öyleyse
in that case
o takdirde

O takdirde, öyle olsun. - In that case, so be it.

İngilizce - İngilizce
in that case
by this chance, in that situation, if so