o zaman

listen to the pronunciation of o zaman
Türkçe - İngilizce
then

I was watching TV then. - O zamanda televizyon seyrediyordum.

I cannot believe you did not see him then. - O zaman onu görmediğine inanmıyorum.

at the time

Tom claimed that he was working at the time. - Tom o zamanda çalıştığını iddia etti.

Tom claims he was drunk at the time. - Tom o zaman sarhoş olduğunu iddia ediyor.

when then
that time

At that time, Mexico was not yet independent of Spain. - O zaman, Meksika henüz İspanya'dan bağımsız değildi.

I was cleaning my room for that time. - Ben o zaman odamı temizliyordum.

that the time
in that case
then of
at that time

At that time, the territory belonged to Spain. - O zamanlarda, bölge İspanya'ya aitti.

At that time, Mexico was not yet independent of Spain. - O zaman, Meksika henüz İspanya'dan bağımsız değildi.

at that case
by then

By then, however, it was too late. - Ancak, o zamana kadar, çok geçti.

I'll be six feet under by then. - O zamana nalları dikmiş olurum.

thereat
o zaman