ilkesiz

listen to the pronunciation of ilkesiz
Türkçe - İngilizce
unprincipled

Do you think Tom is unprincipled? - Tom'un ilkesiz olduğunu düşünüyor musunuz?

ilke
principle

You must act according to your principles. - İlkelerine göre hareket etmelisin.

There is a fixed standard in the king's principles. - Kralın ilkelerinde sabit bir standart vardır.

ilke
{i} tenet
ilke
{i} basis
ilke
{i} guideline
ilke
motto
ilke
(Ticaret) norm
ilke
principal
ilke
(Dilbilim) maxim
ilke
rule

Majority rule is a basic principle of democracy. - Çoğunluk kuralı demokrasinin temel ilkesidir.

ilke
teaching
ilke
precept
ilke
gospel
ilke
rudiments
ilke
cause

When we hear of a divorce we assume that it was caused by the inability of those two people to agree upon fundamentals. - Bir boşanma duyduğumuzda biz bunun o iki kişinin temel ilkeler üzerinde anlaşmaya varma yetersizliğinden kaynaklandığını varsayıyoruz.

ilke
{i} doctrine
ilke
{i} Canon
ilke
{i} law
ilke
(Hukuk) basis, principle
ilke
{i} keynote
ilke
principle; element, basic unit; basis
ilke
principle; (a) fundamental, (an) essential
ilke
basic unit: Atomlar, cisimleri oluşturan ilkelerdir. Atoms are the basic units of which material things are composed
İlke
policy

That would violate our policy. - Bu bizim ilkelerimizi ihlal eder.

Google Translate is not good enough for Ubuntu Translations. Furthermore, this is against Ubuntu policy. - Google Translate, Ubuntu Çevirileri için yeterince iyi değildir. Ayrıca bu, Ubuntu ilkesine de aykırıdır.

İngilizce - İngilizce

ilkesiz teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

ilke
Same - Geoffrey Chaucer
ilke
Same
ilkesiz