grant freedom to; free from confinement

listen to the pronunciation of grant freedom to; free from confinement
İngilizce - Türkçe

grant freedom to; free from confinement teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

free
bağımsız

Apartmanında tek başına olduğunda, bağımsız hissedersin. Odanda tek başına olduğunda, özgür hissedersin. Yatağında tek başına olduğunda, yalnız hissedersin. - When you're alone in your apartment, you feel independent. When you're alone in your room, you feel free. When you're alone in your bed, you feel lonely.

Hiç kimse gerçekten özgür değildir, çünkü bağımsızlıklarının kölesi olan insanlar var. - Nobody is truly free, because there are people who are slaves of their independence.

free
{s} bedava

Bu sandalyeyi bedavaya aldık. - We got this chair free.

Eğer bedavaysa, alabildiğiniz kadar alın. - If it's free, get as much as you can.

free
beleş

Ve biz beleş bir pizza aldık. - And we got a free pizza.

Bu beleş bir gazetedir. - This is a free newspaper.

free
{s} muaf

Bu eşyalar vergiden muaf. - These goods are free of tax.

Batı Berlin Sovyet kontrolünden muaf kalacaktı. - West Berlin would remain free of Soviet control.

free
{s} doğal
free
(Bilgisayar) kullanıma açık
free
cömert
free
özgür biçimde
free
hür
free
izin vermek
free
bağsız
free
azat
free
{s} laubali, saygısız. z. bedava, parasız
free
serbestçe

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

free
laubali
free
sabit olmayan
free
{s} samimi
free
{s} meşgul olmayan, boş
free
{s} masrafsız
İngilizce - İngilizce
unloose
liberate
free
release
loose
unloosen
grant freedom to; free from confinement